Wyrażanie radości w j. hiszpańskim (Expresar la alegría en español)

¡Hola a todos!

¿Qué es alegría y cómo expresar alegría con palabras en español?

Radość jest jedną z podstawowych ludzkich emocji, która sprawia, że czujesz się szczęśliwy. Można powiedzieć, że radość to rodzaj wewnętrznego kompasu, który pokazuje Ci, że właśnie dokonujesz właściwego wyboru lub że jesteś w przyjaznym miejscu lub otoczeniu osób. Radość to pozytywna emocja złożona z uczucia szczęścia, zadowolenia i harmonii.

Radość jest synonimem szczęścia towarzyszącym zabawie, zadowoleniu lub satysfakcji z przeżywanych doznań, wykonywanych czynności lub przywoływanych w pamięci wspomnień. Towarzyszy nam przy pracy fizycznej lub umysłowej, działaniach twórczych lub rekreacyjnych, w codziennych sytuacjach życiowych i niewątpliwie ta pozytywna emocja pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów.

Do wyrażanie radości najczęściej używa się w języku hiszpańskim czasownika zwrotnego „alegrarse de algo” (cieszyć się z czegoś). Oto wzór odmiany tego czasownika w czasie teraźniejszym:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
me alegr nos alegramos
te alegras os alegráis
se alegra se alegran

Należy zauważyć, że po czasowniku zwrotnym „alegrarse” używa się trybu łączącego (subjuntivo), jeżeli drugi czasownik w zdaniu złożonym odnosi się do innej osoby niż pierwszy czasownik. Jeżeli natomiast w obu zdaniach podmiot jest ten sam, stosujemy tryb oznajmujący (infinitivo). Porównaj następujące zdania:

Me alegro de haber aprobado todos los exámenes. – Cieszę się, że zdałem wszystkie egzaminy. [infinitivo compuesto]
Me alegro mucho de ir de vacaciones a Costa Rica. – Bardzo się cieszę, że jadę na wakacje na Kostarykę. [infinitivo]
Me alegro mucho de que vayamos de vacaciones a Costa Rica.
– Bardzo się cieszę, że jedziemy na wakacje na Kostarykę. [subjuntivo presente]
Mi madre se alegra de que mi hermana haya conseguido un trabajo bien pagado. – Moja mama cieszy się, że moja siostra zdobyła dobrze płatną pracę. [subjuntivo perfecto]

Zwróć też uwagę na różnicę w tłumaczeniu między „alegrarse” i „alegrarle a alguien”:

Me alegro de que … – Cieszę się, że …
Me alegra que … – Cieszy mnie, że …

Me alegro de que seas feliz. – Cieszę się, że jesteś szczęśliwy. [subjuntivo presente]
Me alegra que seas feliz. – Cieszy mnie, że jesteś szczęśliwy. [subjuntivo presente]

Me alegro de que vienes. – Cieszę się, że przyjeżdżasz. [subjuntivo presente]
Me alegra que vienes. – Cieszy mnie, że przyjeżdżasz. [subjuntivo presente]

Me alegro de que vinieras. – Cieszę się, że przyjechałeś. [subjuntivo imperfecto]
Me alegra que vinieras. – Cieszy mnie, że przyjechałeś. [subjuntivo imperfecto]

Pełna forma czasownika „alegrar” występuje z przyimkiem „a” i zaimkami, które łączą się z tym przyimkiem. Pełnej formy używamy wtedy, gdy chcemy podkreślić, o kogo chodzi lub gdy nie wynika to z kontekstu. Jeżeli rzeczownik występujący w zdaniu jest w liczbie mnogiej, stosujemy formę czasownika w liczbie mnogiej, czyli „alegran”. Podobnie używa się czasowników „gustar” (lubić, podobać się), „encantar” (uwielbiać), „parecer” (wydawać się).

A mí me  alegra + infinitivo

alegra + sustantivo singular

alegran + sustantivo plural

A tí te 
A él / ella / usted le
A nosotros / nostras nos
A vosotros / vosotras os 
A ellos / ellas / ustedes les

(A mí) me alegran las miradas amistosas que hablan más claro y alto que las palabras. – Cieszą mnie przyjazne spojrzenia, które mówią jaśniej i głośniej niż słowa.  [infinitivo]
(A mí) me alegra que estés aquí. – Cieszy mnie, że tutaj jesteś. [subjuntivo presente]
(A mí) me alegra que aprendas español. – Cieszy mnie, że uczysz się hiszpańskiego. [subjuntivo presente]
(A mí) me alegra que seas mi amigo. – Cieszy mnie, że jesteś moim przyjacielem. [subjuntivo presente]
(A mí) me alegra que viajéis a México en diciembre. – Cieszy mnie, że pojedziecie w grudniu do Meksyku. [subjuntivo presente]
(A mí) me alegra visitar los monumentos arquitectónicos de España. – Cieszy mnie, że zwiedzam zabytki architektoniczne w Hiszpanii. [infinitivo]

Przykłady zdań w wersji polsko-hiszpańskiej

Ale / Co za dobra wiadomość!¡Qué buena noticia!
Ale super! Ale masz szczęście!¡Qué guay! ¡Qué suerte tienes!
Ale świetnie! / Ale fajnie!¡Qué bien!
Ależ się cieszę!¡Cuánto me alegro!
Bardzo mnie cieszy, że podoba się tobie mój sposób życia i postawa.Me alegra mucho que te guste mi forma de vida y actitud.
Bardzo mnie cieszy, że wszystko tobie odpowiada.Me alegra mucho que te guste todo.
Bardzo się cieszę na urlop. Me alegro mucho de las vacaciones.
Bardzo się cieszę, że miałem taką możliwość.Estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad.
Bardzo się cieszę, że mogę przekazać państwu dobrą wiadomość.Me alegro mucho de poder darles una buena noticia.
Bardzo się cieszę, że mogłem przekazać państwu tę dobrą wiadomość.Me alegro mucho de haber podido darles esta buena noticia.
Bardzo się cieszę, że przyjdziesz.Me alegro mucho de que vengas.
Bardzo się z tego cieszę.Me alegro mucho por ello.
Cieszą mnie twoje osiągnięcia naukowe.Me alegran tus logros científicos.
Cieszą się, że mogą pomagać innym.Se alegran de poder ayudar a los demás.
Cieszę się z powodu twojego wesela.Me alegro por tu boda.
Cieszę się z twojego sukcesu.Me alegro de tu éxito.
Cieszę się, że ciebie poznałem w zeszłym roku.Me alegro de haberte conocido el año pasado.
Cieszę się, że ciebie widzę. Me alegro de verte.
Cieszę się, że jesteście ze mną.Me alegro de que estéis conmigo.
Cieszę się, że mogę pomóc tobie w poprawie twojej znajomości języka hiszpańskiego.Me alegro de poder ayudarte a mejorar tu conocimiento del español.
Cieszę się, że nie wyszedłem, jak miałem zamiar to zrobić.Me alegro de no haberme ido cuando tenía la intención de hacerlo.
Cieszę się, że są szczęśliwi.Me alegro de que sean felices.
Cieszę się, że tutaj jestem.Me alegro de estar aquí.
Cieszę się, że tutaj pracuję.Me alegro de trabajar aquí.
Cieszę się, że was zobaczyłem.Me alegro de haberos visto.
Cieszę się, że zdałeś egzamin ustny z j. niemieckiego.Me alegro de que hayas aprobado el examen oral del alemán.
Cieszy mnie bardzo, że spodobał ci się ten wpis.Me alegra mucho que te haya gustado el post.
Cieszy mnie twój sukces.Me alegra tu éxito.
Cieszy mnie, że czytasz książki po hiszpańsku.(A mí) me alegra que leas libros en español.
Cieszy mnie, że jesteś szczęśliwy. Me alegra que seas feliz.
Cieszy mnie, że jesteście ze mną.Me alegra que estéis conmigo.
Cieszy mnie, że zadajesz mi takie pytanie.Me alegra que me hagas esa pregunta.
Cieszy nas, że lepiej się czujesz.Nos alegra que te sientas mejor.
Co za szczęście! (radość)¡Qué alegría!
Dlaczego jesteś taka wesoła?¿Por qué estás tan alegre?
Istnieje powiedzenie, że śmiech jest najlepszym lekarstwem. Regularne śmianie się zmniejsza niepokój i poprawa nastrój.Hay un dicho que dice que la risa es la mejor medicina. Reírse regularmente reduce la ansiedad y mejora el estado de ánimo.
Jest wesoła jak przepiórka.Ella está más feliz que una perdiz.
Jestem bardzo szczęśliwy.Estoy muy feliz.
Jestem bardzo zadowolona.Estoy más contenta que unas castañuelas.
Jestem bardzo zadowolony, ponieważ zdałem egzamin DELE.Estoy muy contento porque he aprobado el examen DELE.
Jestem bardzo zadowolony.Estoy muy contento.
Jestem dumny, że jestem Katalończykiem.Me enorgullezco de ser un catalán.
Jestem dumny, że moja córka obroniła tytuł mistrzowski w tak dzielny sposób.Me enorgullezco de que mi hija haya defendido su título de campeón en forma tan valiente.
Jestem dumny, że wykonuję wymarzoną pracę i utrzymuję stabilne relacje z moimi wspólnikami.Me enorgullezco de hacer un trabajo de ensueño y mantener las relaciones estables con mis socios.
Jestem tak szczęśliwy.Soy tan feliz.
Jestem w siódmym niebie.Estoy en el séptimo cielo.
Jestem więcej niż szczęśliwy. Soy más que feliz.
Jestem zadowolony, że ciebie awansowali.Estoy contento de que te hayan ascendido.
Jestem zadowolony, że wszystko poszło tak dobrze.Estoy contento de que todo haya salido tan bien.
Mam chęć płakać z radości, ale nie wypada.Tengo ganas de llorar de alegría pero eso no es apropiado.
Miło mi to słyszeć.Me alegra oírlo.
Nie ciesz się za wcześnie!No te alegres tan pronto.
Niezmiernie cieszy mnie, że masz plany, które wkrótce zrealizujesz. Me alegra muchísimo saber que tengas planes que vas a poder cumplir dentro de poco.
Odczuwam radość, gdy zbliża się Boże Narodzenie.Siento alegría cuando se acerca la Navidad.
Odczuwam radość, że przyjedziesz.Siento alegría de que vinieres.
Ona promieniuje radością.Ella está radiante de alegría.
Radość ma pozytywny wpływ na zdrowie i pozwala nam dostrzec pozytywną stronę wszystkich rzeczy.La alegría tiene un impacto positivo en la salud y nos permite ver el lado positivo que tienen todas las cosas.
Radość nas wyzwala, przygotowuje i wzmacnia, żeby robić różne rzeczy.La alegría nos libera, nos prepara y fortalece para hacer distintas cosas.
Sprawia mi radość, że ciebie widzę. Me causa alegría verte.
Śmiech to najlepsze lekarstwo. La risa es la mejor medicina.
Uprawianie sportu sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.Hacer deporte nos hace felices.
Taniec jest najlepszym sposobem na radość i dobre samopoczucie.Bailar es el mejor remedio para la alegría y el bienestar.
Taniec sprawia, że jestem szczęśliwy/aBailar me hace feliz.
Ta piosenka sprawia mi tyle radości.Esta canción me causa tanta alegría.
To była wielka radość usłyszeć, że zdobyłem złoty medal na międzynarodowych zawodach w jiu-jitsu.Fue una gran alegría escuchar que logré una medalla de oro en el campeonato internacional en jiu-jitsu.
To dla mnie wielka przyjemność panią poznać.Para mí es un gran placer conocerla.
To dla mnie wielka radość, że mogę studiować na Uniwersytecie w Salamance.Es para mi una gran alegría poder estudiar en la Universidad de Salamanca.
To dla mnie wielka radość, że tu jestem.Para mí es una gran alegría estar aquí.
To niesamowite, że pójdziemy na tę imprezę.Es increíble que vayamos a esta fiesta.
To, co najbardziej podoba mi się w Sewilli to atmosfera, którą odczuwa się, gdy wyjdzie się na ulice, które są zawsze pełne ludzi i radości.Lo que me gusta más de Sevilla es la atmósfera que se percibe cuando se sale a las calles, que están siempre llenas de gente y de alegría.
Ucieszyło mnie, że udało mu się wyjechać do Stanów Zjednoczonych.Me alegró que hubiera logrado ir a Estados Unidos.
Wszyscy niemal skakaliśmy z radości.Todos casi saltamos de alegría.

Hasta la próxima.