Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

W tym dokumencie przedstawione zostały zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z bloga https://blogpoligloty.com

Kategoria bloga

Blog językowy poświęcony nauce języków obcych.

Blog nie jest prowadzony w celu komercyjnym i nie zawiera żadnych materiałów reklamowych lub artykułów sponsorowanych. Wpisy nie mają charakteru komercyjnego. Blog prowadzony jest hobbystycznie i nie stanowi źródła przychodów.

Dane osobowe

Autorem bloga i administratorem danych pozostawianych przez Użytkowników jest Krzysztof Wereszczyński, osoba fizyczna, z którą skontaktować się możesz wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy.

Uprawnienia

Wszelkie dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z bloga, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną przez formularz kontaktowy. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami jestem uprawniony do odmówienia realizacji niektórych uprawnień, jeżeli realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych.

Bezpieczeństwo

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Korzystanie z bloga jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszony/zmuszona do przekazywania mi danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystam, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– LH.pl Sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu oraz obsługi poczty elektronicznej.
– Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google.

Ww. podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Komentarze na blogu

Opcja komentowania na blogu jest na stałe wyłączona.

Formularz kontaktowy

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail i imię. Do nawiązania kontaktu wystarczy podanie adresu e-mail i imienia. W treści wiadomości możesz zawrzeć inne dane osobowe, o ile uznasz to za konieczne.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym zostaną wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na wysłane poprzez formularz zapytanie. Treść korespondencji nie podlega archiwizacji i jest niezwłocznie usuwana z programu pocztowego.

Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

Mechanizmy plików cookies nie pozwalają autorowi bloga na identyfikację czytelnika, nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia czytelnika.

Ustawienia cookies zawsze możesz zmienić z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym swojej przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z bloga, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują pliki cookies.

Cookies własne

Blog wykorzystuje cookies własne w celu prawidłowego działania.

Cookies podmiotów trzecich, analityka

Blog podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Blog może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator bloga nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych. Po przejściu na inne strony, proszę zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbierane są dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Udostępnienie materiałów z serwisu YouTube

Umieszczam na moim blogu materiały audiowizualne pochodzące z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych z serwisu YouTube. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj, proszę materiału video.

Logi serwera

Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest blog. Każde takie zapytanie, jest zapisywane w logach serwera. Obejmują one m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji czytelników. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa.

Postanowienia końcowe

Treści umieszczone na niniejszej blogu są przejawem mojej własnej intelektualnej twórczości. W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich i nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.

Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z mojej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.