Ks. Urbańczyk nuncjuszem apostolskim w Zimbabwe (Fr. Urbańczyk – Apostolic Nuncio to Zimbabwe)

Mons. Janusz Urbańczyk with Pope Francis in Rome. Credit: Vatican Media

Ojciec Święty Franciszek mianował Ks. Janusza Urbańczyka nuncjuszem apostolskim w Zimbabwe i jednocześnie arcybiskupem tytularnym Voli (Tunezja) w dniu 25 stycznia 2024 r. Do tej pory był on stałym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

The Holy Father Francis appointed Fr. Janusz Urbańczyk as the Apostolic Nuncio to Zimbabwe, and at the same time assigned him the Titular See of Voli (Tunisia) with the dignity of Archbishop on 25 January 2024. He has been serving as permanent representative of the Holy See to international organizations in Vienna until now.

Stolica Apostolska i Zimbabwe ustanowiły stosunki dyplomatyczne w dniu 26 czerwca 1980 r., a w dniu 27 czerwca 1980 r. papież Jan Paweł II ustanowił Nuncjaturę Apostolską w Zimbabwe.

The Holy See and Zimbabwe established diplomatic relations on 26 June 1980, and Pope John Paul II erected the Nunciature to Zimbabwe on 27 June 1980.

Ks. Janusz Urbańczyk urodził się 19 maja 1967 r. w Kraszewie, w diecezji elbląskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. Do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił w 1997 r. i pracował w przedstawicielstwach papieskich w Boliwii, Słowacji, Nowej Zelandii, Kenii i przy ONZ w Nowym Jorku. W 2015 r. został mianowany stałym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz przy Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBTO), a także stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Rozwoju Przemysłowego ONZ (UNIDO) oraz przy Biurze ONZ w Wiedniu.

Fr. Janusz Urbańczyk was born in Kraszewo, Poland, on 19 May 1967, in the diocese of Elblag. He was ordained a priest in 1992. He entered the Holy See diplomatic service on 1 July 1997 and served in the Pontifical Representations in Bolivia, Slovakia, New Zealand, Kenya and at the Organizations of the United Nations (UN) in New York. On 12 January 2015 he was appointed Holy See Permanent Representative at the International Atomic Energy Agency (IAEA), the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), as well as Holy See Permanent Representative at the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and the United Nations Office in Vienna.

Photo: Mons. Janusz Urbańczyk with Pope Francis in Rome. Credit: Vatican Media