8-lecie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury (8-jähriges Bestehen des Flughafens Olsztyn-Mazury)

W sobotę, 20 stycznia 2024 r. przypada 8. rocznica otwarcia Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach koło Olsztyna. Jest to jedyny port lotniczy w województwie warmińsko-mazurskim.

Am Samstag, den 20. Januar 2024, jährt sich die Eröffnung des Flughafens Olsztyn-Mazury in Szymany, nahe Olsztyn, zum 8. Mal. Dieser Flughafen ist der einzige in der Woiwodschaft Ermland-Masuren.

Pierwszy rejsowy samolot wystartował z lotniska Olsztyn-Mazury 21 stycznia 2016 r. Od tego czasu z lotniska skorzystało niemal 795 tysięcy pasażerów.

Der erste Reiseflug vom Flughafen Olsztyn-Mazury fand am 21. Januar 2016 statt. Seitdem reisten beinahe 795.000 Passagiere über den Flughafen.

Pierwszymi kierunkami były lotniska Berlin-Tegel i Kraków-Balice, które obsługiwało towarzystwo lotnicze Sprintair. Sprintair utrzymał oba połączenia zaledwie do 28 października 2016 r. Adria Airways oferowała w okresie od 17 czerwca do 28 października 2016 r. połączenia do Monachium trzy razy w tygodniu. Ryanair obsługiwał w okresie od 7 listopada 2019 r. do 27 lutego 2020 r. połączenia z portem lotniczym Kolonia/Bonn. Wizz Air latał od 27 października 2019 r. do 5 stycznia 2020 r. do Bremy. Small Planet Airways obsługiwał od 19 czerwca do 4 września 2018 r. połączenia do Burgas, a od 9 czerwca do 15 września 2019 r. do Burgas latał Bulgarian Air Charter. Wszystkie te połączenia zostały po stosunkowo krótkim okresie funkcjonowania zawieszone.

Die ersten Ziele waren die Flughäfen Berlin-Tegel und Krakau-Balice, die durch die Fluggesellschaft Sprintair bedient wurden. Sprintair unterhielt beide Verbindungen nur bis zum 28. Oktober 2016. Adria Airways bot vom 17. Juni bis zum 28. Oktober 2016 Verbindungen nach München dreimal in der Woche an. Ryanair bediente vom 7. November 2019 bis zum 27. Februar 2020 die Verbindungen nach Flughafen Köln/Bonn. Wizz Air flog vom 27. Oktober 2019 bis zum 5. Januar 2020 nach Bremen. Small Planet Airways bediente vom 19. Juni bis zum 4. September 2018 Verbindungen nach Burgas und vom 9. Juni bis 15. September 2019 nach Burgas flog Bulgarian Air Charter. Alle diese Verbindungen wurden nach ziemlich kurzer Bedienzeit eingestellt.

Tegoroczna siatka połączeń pasażerskich obejmuje całoroczne loty do Londynu-Stansted (Ryanair), Dortmundu (Wizz Air) i Krakowa (PLL LOT) oraz sezonowe czartery do Turcji (port lotniczy Antalya) i Tunezji (port lotniczy Enfidha-Hammamet). Ponadto trwają rozmowy z przewoźnikami lotniczymi i touroperatorami dotyczące uruchomienia nowych połączeń w najbliższych miesiącach.

Das diesjährige Streckennetz der Passagiereverbindungen umfasst ganzjährige Flüge nach London-Stansted (Ryanair), Dortmund (Wizz Air) und Krakau (PLL LOT) sowie die saisonbedingte Charters nach der Türkei (Flughafen Antalya) und Tunesien (Flughafen Enfidha-Hammamet). Außerdem dauern Gespräche mit den Luftfahrtunternehmen und Reiseveranstaltern für die Einführung neuer Verbindungen in den nächsten Monaten.

Przez 8 lat działalności lotnisko Olsztyn-Mazury konsekwentnie realizowało swoje najważniejsze cele tj. zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego Warmii i Mazur, stymulację ruchu turystycznego, zwiększanie potencjału inwestycyjnego województwa, a także wspieranie lokalnych przedsiębiorców i producentów, oferując kompleksowe usługi dla biznesu oraz cargo.

Durch 8 Jahren seiner Tätigkeit hat das Flughafen konsequent seine Hauptziele durchgeführt, d.h. die Verringerung der verkehrsbezogenen Ausgrenzung in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, die Förderung des Touristenverkehrs, die Steigerung des regionalen Investitionspotenzials sowie die Unterstützung lokaler Unternehmer und Produzenten, indem komplexe Dienstleistungen im Bereich Business und Cargo angeboten wurden.

W 2023 r. w porcie lotniczym Warmia-Mazury obsłużono 5 371 operacji lotniczych i odprawiono 142 587 pasażerów. Oprócz obsługi ruchu pasażerskiego w porcie lotniczym realizowane są także loty prywatne, szkoleniowe, biznesowe, medyczne i wojskowe. W 2023 r. odprawiono ponad 309 ton towarów spożywczych, które trafiły do konsumentów m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Im Jahr 2023 wurden 5.371 Flugoperationen am Flughafen Olsztyn-Mazury durchgeführt und 142.587 Passagiere abgefertigt. Neben dem Passagierverkehr werden auch Privat-, Schulungs-, Geschäfts-, Ambulanz- und Militärflüge am Flughafen durchgeführt. Im Jahr 2023 wurden über 309 Tonnen von Lebensmitteln abgefertigt, die an die Konsumenten u.a. in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelangten.

Źródło: / Quelle: Informacja prasowa, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, 20/01/2024
Zdjęcie: / Foto: © Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Krzysztof Piotr Groński