Koronawirus – polsko-niemieckie słownictwo i przykłady zdań (Coronavirus – polnisch-deutscher Wortschatz und Beispielsätze)

Dzień dobry! / Guten Tag!

Dzisiejszy wpis wiąże się z pandemią koronawirusa, która przyniosła dla wszystkich z nas szereg ograniczeń i utrudnień, chociażby dotyczących obowiązku zachowania dystansu społecznego i zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, zmian organizacji pracy, utrudnień w zakresie podróżowania czy funkcjonowania określonych instytucji. Wszystko po to, by zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w społeczeństwie. Z myślą o tym przygotowałem dzisiejszy wpis na temat koronawirusa.

Poniżej znajdziecie polsko-niemieckie słownictwo, które podzieliłem na trzy grupy: rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki. Listy ze słownictwem są dość długie, ale bardzo przydatne. Listy będą stopniowo powiększane o nowe słownictwo. Staraj się wymawiać każde słowa na głos podczas nauki. To sprawi, że każde z nich łatwiej zapamiętasz.

Oddzielną, ostatnią pozycję stanowią przykłady zdań polskich z tłumaczeniem na język niemiecki, które mogą przydać się podczas komunikacji w języku niemieckim lub skłonić do refleksji nad pandemią. Wszystkim Czytelnikom życzę dużo zdrowia.

W związku z rozwojem pandemii listy ze słownictwem podlegają aktualizacji. 

Zgodnie z informacją przedstawioną w 2021 r. na stronie https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid „Unijny Certyfikat COVID i paszport covidowy – to ten sam dokument. Pierwsza nazwa to oficjalna nazwa dokumentu, druga – to nazwa potoczna. Inne stosowane nazwy to np. zielony paszport, paszport szczepienny, zielony certyfikat, cyfrowy certyfikat, unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19.”

Rzeczowniki

ból – der Schmerz
ból gardła – die Halsschmerzen
ból mięśni – die Muskelschmerzen
choroba – die Krankheit
choroba płuc – die Lungenkrankheit
choroby współistniejące – die Vorerkrankungen
dawka przypominająca – die Auffrischungsimpfung, die Booster-Dosis
dezynfekcja – die Desinfektion
dolegliwości – die Beschwerden
dotknięty obszar – das betroffene Gebiet
epidemia – die Epidemie
gorączka – das Fieber
groźba zarażenia – die Ansteckungsgefahr
grypa – die Grippe
infekcja – die Infektion
infekcja rany – die Wundinfektion
infekcja przenoszona drogą kropelkową – die Tröpfcheninfektion
izolacja – die Isolation
kaszel – der Husten
katar – der Schnupfen
klinika – die Klinik
kod QR – der QR-Code
kombinezon ochronny – die Schutzkleidung
kontrola graniczna – die Grenzkontrolle
koronawirus – das/der Coronavirus, das Corona
kryzys związany z pandemią koronawirusa – die Coronakrise
kwarantanna domowa – die häusliche Quarantäne
lekarz – der Arzt
łagodzenie obostrzeń dotyczących koronawirusa – die Lockerung der Corona-Regeln
maska ochronna – der Mundschutz, die Atemschutzmaske, die Mundschutzmaske, der Mund-Nasen-Schutz
mutacja koronawirusa – die Coronavirus-Mutation
mydło – die Seife
objawy – die Symptome
obrona cywilna – der Zivilschutz
obszar ryzyka – das Risikogebiet
odległość/odstęp – der Abstand
ofiara śmiertelna – das Todesopfer
ognisko infekcyjne – der Infektionsherd
ograniczenia – die Einschränkungen
ograniczenia w swobodzie przemieszczania się – die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit
osoba, która zachorowała (kobieta) – die Erkrankte
osoba, która zachorowała (mężczyzna) – der Erkrankte
pacjent – der Patient / die Patientin
pandemia – die Pandemie
pandemia koronawirusa – die Coronavirus-Pandemie
paszport szczepionkowy (pot.) – der Impfpass (ugs.)
pierwszy przypadek – der erste Fall
płuca – die Lunge (Organ)
pogotowie ratunkowe – medizinischer Notdienst
poziom ostrzegawczy – die Warnstufe
praca zdalna – die Telearbeit, die Fernarbeit
przeziębienie – die Erkältung
przypadek (zachorowania) – der Fall
przypadek koronawirusa – der Coronafall
przypadek podejrzany – der Verdachtsfall
przypadek śmiertelny – der Todesfall
respirator – das Beatmungsgerät, die Beatmungsmaschine, der Respirator
rękawiczki – die Handschuhe
rękawiczki jednorazowe – die Einweghandschuhe
rozprzestrzenianie się drogą kropelkową – die Ausbreitung (die Verbreitung) durch Atemwege
sanatorium – das Sanatorium
specjalne zezwolenie – die Sondergenehmigung
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Sanitär- und Epidemiologische Station
strefa zamknięta – die Sperrzone
symptomy – die Symptome
sytuacja kryzysowa – die Krisensituation
szczep koronawirusa – der Coronavirus-Stamm
szczepienie – die Impfung
szpital – das Krankenhaus
środki dezynfekujące – die Desinfektionsmittel
środki wirusobójcze – Viruzide
Światowa Organizacja Zdrowia – die Weltgesundheitsorganisation
umieralność – die Sterberate
unijny certyfikat COVID (nazwa oficjalna), unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – das digitale COVID-Zertifikat der EU (offiziell)
urządzenia do sterylizacji – Sterilisationsgeräte
utrata węchu i smaku – der Geruchs- und Geschmacksverlust
uzdrowisko – der Kurort
wariant koronawirusa – die Coronavirus-Variante
wirus – das/der Virus, die Viren (l.mn.)
wjazd – die Einreise
wybuch epidemii – der Ausbruch einer Epidemie
wyjazd – die Ausreise
wylęgarnia – die Brutstätte
zakaz kontaktu – das Kontaktverbot
zakaz wychodzenie – die Ausgangssperre
zakaz zgromadzeń – das Versammlungsverbot
zakupy na zapas („chomikowanie“) – der Hamsterkauf
zakupy na zapas – die Hamsterkäufe
zapalenie płuc – die Lungenentzündung
zapasy – Vorräte
zapobieganie – die Vorbeugung
zaraza – die Seuche
zarazek – der Erreger/der Keim
zarażenie – die Ansteckung
zasady, reguły – die Regeln
zaświadczenie o szczepieniu – das Impf-Zertifikat, die Impfbescheinigung, der Impfnachweis
zdrowie – die Gesundheit
ze strachu – aus Furcht
żel do dezynfekcji – Gel zur Desinfektion

Przymiotniki

asymptomatyczny (bezobjawowy) – asymptomatisch
bardzo zaraźliwy – hochinfektiös
bez kontaktu z drugą osobą –  kontaktlos
bez koronawirusa – coronafrei (spiegel.de, 22.04.2020)
chory – krank
chętny do zaszczepienia się – impfwillig
ciężki – schwer
drastyczny – drastisch
epidemiologiczny – epidemisch
grypopodobny – grippeähnlich
nękany koronawirusem – coronageplagt (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 15.03.2020)
odizolowany – isoliert
odwołany – abgesagt
potwierdzony (przypadek) – bestätigt
pusty – leer
samotny – einsam
słaby – schwach
uwarunkowany koronawirusem – coronabedingt (suedkurier.de, 11.04.2020)
wirusobójczy – viruzid, Viren abtötend
wzbudzający niepokój/obawy – besorgniserregend
zachowujący ograniczony kontakt – kontaktbeschränkt
zainfekowany – infiziert
z pozytywnym (dodatnim) wynikiem testu na koronawirusa – coronapositiv, positiv auf das Coronavirus

Czasowniki

być pod kontrolą – unter Kontrolle sein
chronić zdrowie – die Gesundheit schützen
dezynfekować ręce – Hände desinfizieren
dojść do zdrowia – wieder gesund werden
hospitalizować – hospitalisieren
izolować – isolieren
kaszleć – husten
kichać – niesen
leczyć kogoś – behandeln
leczyć się w sanatorium – sich in einem Sanatorium (aus)kurieren
mutować – mutieren
myć ręce – Hände waschen
nie dotykać twarzy – nicht ins Gesicht fassen
nie ściskać rąk na powitanie – keine Hände schütteln
odbywać, przechodzić kwarantannę – unter Quarantäne stehen
oddychać – atmen
ograniczyć ruch turystyczny – den Reiseverkehr einschränken
opuszczać miasto – die Stadt verlassen
ostrzegać – warnen
naruszać przepisy w zakresie higieny – gegen Hygiene-Auflagen verstoßen
paraliżować (gospodarkę) – lahm legen
paść ofiarą – zum Opfer fallen
pobrać próbkę śliny – eine Speichelprobe entnehmen
pobrać wymaz z nosa – einen Abstrich aus der Nase entnehmen
powstrzymać – stoppen
pozwalać – gestatten
pracować w domu – zu Hause arbeiten
przedstawić negatywny wynik testu – ein negatives Testergebnis vorlegen
przenosić ze zwierząt na ludzi – von Tieren auf den Menschen übertragen
przeprowadzać testy – Tests durchführen
przesuwać coś (w czasie) – verschieben
przywlec – einschleppen
przywrócić kontrole graniczne – die Grenzkontrolle wieder einführen
robić zakupy na zapas – hamstern
robić zapasy czegoś – Vorräte von etw anlegen
rozprzestrzeniać – sich auf etw Akk/Dat ausbreiten
rozszerzać kontrole graniczne – die Grenzkontrollen ausdehnen
stać w kolejce przed apteką – vor der Apotheke Schlange stehen
stwierdzić przypadki infekcji – Infektionsfälle feststellen
stwierdzać naruszenia przepisów – Verstöße gegen Vorschriften feststellen
umrzeć na nowego wirusa – an dem neuartigen Virus streben
unikać dużych imprez – Großveranstaltungen meiden
unikać skupisk ludzi – Menschenversammlungen vermeiden
używać środków dezynfekujących – Desinfektionsmittel verwenden
wpaść w panikę – in Panik verfallen/geraten
wstrzymywać loty – Flüge aussetzen
wytrzeć smarki z nosa – Rotz von der Nase wischen
wzmacniać odporność – Abwehrkräfte stärken
zahamować (np. chorobę) – eindämmen z.B. die Krankheit
zamykać granice – Grenzen schließen
zaostrzać środki – Maßnahmen verschärfen
zapobiegać pandemii – Pandemie verhindern
zarażać kogoś – jdn mit etwas anstecken/infizieren
zarazić się koronawirusem – sich mit Coronavirus infizieren/anstecken
zaszczepić się – sich impfen lassen
zbadać kogoś na obecność zarazka – jdn auf einen Erreger testen
zdrowieć / wracać do zdrowia – gesund werden

Przykłady zdań do analizy:

Aplikacja ostrzegająca przed koronawirusem jest dostępna dla użytkowników w Niemczech. Die Corona-Warn-App ist für Nutzer in Deutschland verfügbar.
Die App speichert die Impfbescheinigung auf dem Smartphone.Aplikacja zapisuje zaświadczenie o szczepieniu na smartfonie.
Chroń się przed zarażeniem! Schütz dich vor einer Ansteckung!
Co może uchronić mnie przed zarażeniem? Was kann mich vor einer Ansteckung schützen?
Czy mam prawo do pracy z domu, jeżeli muszę opiekować się moim dzieckiem? Habe ich einen Anspruch darauf von zu Hause zu arbeiten, wenn ich mein Kind betreuen muss?
Gdzie mogę kupić rękawiczki i maseczki? Wo kann ich Handschuhe und Mundschutzmasken kaufen?
Istnieje obowiązek kwarantanny przy powrocie z zagranicy. Es gibt eine Quarantänepflicht bei Rückkehr aus dem Ausland.
Jak można zarazić się koronawirusem? Wie kann man sich mit Coronavirus anstecken?
Jaka jest różnica między koronawirusem a grypą? Was ist der Unterschied zwischen Coronavirus und Grippe?
Jakie są dolegliwości przy koronawirusie? Welche Beschwerden hat man bei Coronavirus?
Jakie symptomy wywołuje koronawirus? Welche Symptome löst das Coronavirus aus?
Jak zapobiec zakażeniu koronawirusem? Wie kann man einer Coronavirus-Infektion vorbeugen?
Jedna z firm zamierza wprowadzić na rynek szczepionkę przeciw koronawirusowi w formie tabletki. Eine Firma will einen Corona-Impfstoff in Form einer Pille auf den Markt bringen.
Jednym z symptomów koronawirusa jest utrata węchu i smaku. Der Geruchs- und Geschmacksverlust ist eines der Coronavirus-Symptome.
Kwarantanna trwa 14 dni. Die Quarantäne dauert 14 Tage.
Maseczkę należy nosić w miejscach publicznych, w których przebywa dużo ludzi. Die Maske soll man an öffentlichen Orten tragen, an denen sich viele Menschen aufhalten.
Maseczki rzeczywiście chronią przed koronawirusem. Die Masken schützen wirklich vor Coronavirus.
Minimalny odstęp w miejscu publicznym wynosi 1,5 m. Der Mindestabstand im öffentlichen Raum beträgt 1,5 Meter.
Mój mąż zaraził mnie i wyjechał. Mein Ehemann hat mich angesteckt und er ist abgereist.
Mój sąsiad zaraził mnie koronawirusem. Mein Nachbar hat mich mit Coronavirus angesteckt.
Musi pan/pani uważać, aby się nie zarazić. Sie müssen aufpassen, dass Sie sich nicht anstecken.
Mycie rak chroni przed zarażeniem się. Händewaschen schützt vor Ansteckung.
Na co należy zwracać uwagę w czasach koronawirusa? Was man in Coronazeiten beachten muss?
Nie chcę cię narażać na zakażenie. Ich will dich der Ansteckung nicht aussetzen.
Niektóre osoby albo nie mają, albo mają tylko lekkie dolegliwości / symptomy. Manche Personen haben keine oder nur ganz leichte Beschwerden / Symptome.
Od 16 kwietnia 2020 w Polsce obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Seit dem 16. April 2020 gilt in Polen Maskenpflicht.
Od kiedy obowiązuje w Polsce nakaz noszenia maseczek? Seit wann gilt in Polen Maskenpflicht?
Osoby z podejrzeniem zakażenia powinny poddać się kwarantannie przez 10 dni.Les personnes soupçonnées d’être infectées doivent se placer en quarantaine pendant 10 jours.
Osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa powinny poddać się izolacji. Les personnes testées positives au coronavirus doivent se placer en isolement.
Otrzymałem zaświadczenie o szczepieniu. Ich habe eine Impfbescheinigung erhalten.
Paczki dostarczane są bez bezpośredniego kontaktu (z drugą osobą).Pakete werden kontaktlos geliefert.
Polskie szpitale potrzebują respiratorów, kombinezonów ochronnych i urządzeń do sterylizacji. Polnische Krankenhäuser brauchen Beatmungsgeräte, Schutzkleidungen und Sterilisationsgeräte.
Pracodawcy muszą przewidzieć dodatkowe środki bezpieczeństwa dla swoich pracowników. Die Arbeitgeber müssen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für ihre Arbeitnehmer vorsehen.
Prof. dr Christan Drosten jest dyrektorem Instytutu Wirusologii w szpitalu uniwersyteckim Charité w Berlinie i doradcą rządowym. Prof. Dr. Christan Drosten ist Leiter des Instituts für Virologie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin und Regierungsberater.
Proszę nałożyć rękawiczki.Ziehen Sie bitte die Handschuhe an.
Proszę ograniczać spożycie alkoholu!Begrenzen Sie Ihren Alkoholkonsum!
Proszę regularnie dezynfekować ręce! Desinfizieren Sie regelmäßig Ihre Hände!
Proszę trzymać większy odstęp ode mnie! Bitte halten Sie mehr Abstand zu mir!
Proszę wzmacniać układ odpornościowy własnego organizmu poprzez odpowiednią ilość ruchu i sportu, zdrowe odżywianie się i właściwy sen. Stärken Sie Ihre körpereigenen Abwehrkräfte durch ausreichend Bewegung und Sport, gesunde Ernährung und genügend Schlaf.
Proszę zachować 1,5 m odstępu od innych osób. Halten Sie einen Abstand von 1,5 Meter zu anderen Personen.
Proszę zachować odstęp od innych osób. Halten Sie Abstand / Distanz zu anderen Menschen!
Przy koronawirusie są dolegliwości, które również mogą występować przy grypieBei Coronavirus gibt es Beschwerden, die auch bei einer Grippe auftreten können.
Przyczepił się do mnie katar. Der Schnupfen hat mich im Griff.
Ręce trzeba myć dokładnie! Hände muss man gründlich waschen!
Świat walczy z pandemią COVID-19. Die Welt kämpft gegen die Covid-19-Pandemie.
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba: albo została zaszczepiona przeciwko COVID-19, albo uzyskała negatywny wynik testu, albo przeszła COVID-19.Das digitale COVID-Zertifikat der EU ist ein digitaler Nachweis dafür, dass man entweder gegen COVID-19 geimpft wurde, negativ auf Corona getestet wurde oder von Corona genesen ist.
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest ważne we wszystkich krajach członkowskich UE.Das digitale COVID-Zertifikat der EU ist in allen EU-Mitgliedstaaten anerkannt.
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID ułatwi bezpieczne przemieszczanie się osób w obrębie UE podczas pandemii COVID-19.Das digitale COVID-Zertifikat der EU ermöglicht ein sicheres Reisen innerhalb der EU während der Corona-Pandemie.
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID zawiera kod QR z podpisem cyfrowym chroniącym je przed fałszerstwem.Das digitale COVID-Zertifikat der EU enthält einen QR-Code mit elektronischer Signatur zum Schutz vor Fälschung.
Usta i nos muszą być zakryte w sklepach, komunikacji publicznej, kościołach, instytucjach publicznych, kinach, teatrach, salach koncertowych i domach kultury itd. Mund und Nase müssen in Geschäften, dem öffentlichen Nahverkehr, Kirchen, öffentlichen Einrichtungen, Kinos, Theatern, Konzert- und Kulturhäusern, usw. bedeckt sein.
Większość młodych ludzi jest chętna do zaszczepienia się.Die meisten jungen Menschen sind impfwillig.
W maju i czerwcu 2020 r. Ameryka Łacińska stała się nowym epicentrum koronawirusa; szczególnie dotknięte są nim Brazylia, Peru, Meksyk, Kolumbia i Chile. Im Mai und Juni 2020 entwickelte sich Lateinamerika zum neuen Zentrum der Coronavirus-Pandemie; besonders davon betroffen sind Brasilien, Peru, Mexiko, Kolumbien und Chile.
W moim otoczeniu są zainfekowane osoby, które nie mają żadnych objawów. Im meinem Umfeld gibt es infizierte Personen, die keine Symptome haben.
Ważne jest, aby zachować odstęp. Es ist wichtig Abstand zu halten.
W jaki sposób koronawirus atakuje nasz cały organizm? Wie das Coronavirus unseren ganzen Körper angreift?
Wskaźnik zakażenia koronawirusem. Infektionsrate bei Coronavirus.
Wykroczenia zagrożone są grzywną w wys. od 5.000 do 30.000 zł. Verstöße werden mit Geldbußen von 5000 bis 30.000 PLN geahndet.

Ich wünsche Dir alles Gute!