Czasownik „tener” (El verbo „tener”)

¡Hola! ¿Qué tal?

W tym wpisie zajmiemy się hiszpańskim czasownikiem „tener” (mieć, posiadać). Występuje on bardzo często i warto znać jego podstawowe i dalsze znaczenia. Jest to czasownik nieregularny, który odmienia się w następujący sposób:

yo tengo nosotros / nosotras tenemos
tienes vosotros / vosotras tenéis
él / ella / usted tiene ellos / ellas / ustedes tienen

Dla odmiany czasownika  „tener” charakterystyczne jest to, że w przypadku drugiej osoby liczby pojedynczej oraz trzeciej osoby liczby pojedynczej i mnogiej dochodzi do zamiany pierwszego „e” na „ie”.

  • Podstawowe znaczenia czasownika „tener” to „mieć”, „posiadać”. Przykłady:

¡Tienes un mensaje de texto nuevo! – Masz nową wiadomość!
¿Cuántos años tienes? Tengo veinte años. – Ile masz lat? Mam dwadzieścia lat.
¿Tienes hermanos? – Masz rodzeństwo?
¿Tienes una pregunta? – Masz pytanie?
¿Ustedes tienen un coche? – Czy mają państwo samochód?
Ella tiene el pelo negro. – Ona ma czarne włosy.
Francia tiene sesenta y siete millones de habitantes. – Francja ma sześćdziesiąt siedem milionów mieszkańców.
Lo siento, pero no tengo tiempo libre. – Przykro mi, ale nie ma wolnego czasu.
Muchos de vosotros tenéis una gran necesidad de viajar. – Wielu z was ma (odczuwa) dużą potrzebę podróżowania.
No tengo novia, pero tengo amigas. – Nie mam dziewczyny, ale mam koleżanki.
No tengo tiempo para hablar. – Nie mam czasu na rozmowę.
Tengo dinero. – Mam pieniądze.
Tengo pasión por los idiomas. – Mam pasję do języków.
Tengo un problema. – Mam problem.
Tienes una casa muy grande con jardín y piscina. – Masz bardzo duży dom z ogrodem i basenem.
Usted tiene derecho a una pensión. – Pan/pani ma prawo do emerytury.
Vosotros tenéis vacaciones muy largas. – Macie bardzo długie wakacje.

  • Czasownik „tener” występuje również w połączeniu ze spójnikiem „que”. Konstrukcja „tener que” oznacza „musieć”. Po „tener que” wstawiamy bezokolicznik, do którego możemy dodać zaimki osobowe dopełnienia bliższego i dalszego. Przykłady:

Tenemos que ir a la policía. – Musimy iść na policję.
Tengo que decírtelo. – Muszę ci to powiedzieć. [czasownik „decír” (powiedzieć), „te” (ci/tobie) – zaimek w funkcji dopełnienia dalszego, „lo”(to)]
Tengo que estudiar más. – Muszę się więcej uczyć.
Tengo que hablar contigo. – Muszę z tobą porozmawiać.
Tengo que salir de casa. – Muszę wyjść z domu.
Tengo que trabajar hasta tarde. – Muszę pracować do późna.
Tienes que aceptarlo. – Musisz to zaakceptować
Tienes que comprar un coche. – Musisz kupić samochód.
Tienes que hacer los deberes. – Musisz odrobić pracę domową.
Usted tiene que cancelar la reserva. – Musi pan/pani anulować rezerwację.

  • Czasownik „tener” występuje w wielu przydatnych zwrotach, których używamy na co dzień. Najważniejsze z nich przedstawiam w tabeli:
Zwrot Przykład zdania
tener calor (odczuwać gorąco) Tengo mucho calor. – Jest mi bardzo gorąco.
tener cuidado (uważać) ¡Ten cuidado! – Uważaj!
tener dolor (boleć) Tengo dolor de pierna. – Boli mnie noga.
tener en cuenta (mieć na uwadze / brać pod uwagę) Hay que tener en cuenta los resultados del examen. – Trzeba brać pod uwagę wyniki egzaminu.
tener fiebre (mieć gorączkę) Tienes fiebre. – Masz gorączkę.
tener frío (odczuwać zimno) ¿No tienes frío? – Nie jest ci zimno?
tener ganas de algo (mieć ochotę na coś) Tengo ganas de tomar una copa de vino. – Mam ochotę na lampkę wina.
tener gripe (mieć grypę) ¿Cómo saber si tienes gripe? – W jaki sposób dowiedzieć się czy masz grypę?
tener hambre (być głodnym) ¡Que hambre tengo! – Ale jestem głodny/głodna!
tener la culpa de algo (być czemuś winnym) Tú tienes la culpa de todo. – Jesteś wszystkiemu winien.
tener miedo de (bać się) ¡No tengas miedo! – Nie bój się!
tener prisa (spieszyć się) ¡No tengas prisa! – Nie spiesz się!
tener razón (mieć rację) Tienes razón. – Masz rację.
tener sed (mieć pragnienie) Tengo sed. – Chce mi się pić.
tener sueño (być śpiącym) Tengo sueño. – Chce mi się spać. (Jestem śpiący/śpiąca)

Czasowniki „tener” i jego forma „tener que” w połączeniu z imiesłowem przymiotnikowym biernym (participio) wskazują na stan, na przykład:

¿Cómo tener uñas pintadas perfectas? – Jak mieć idealnie pomalowane paznokcie?
El amor no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser sincero. – Miłość nie musi być perfekcyjna, tylko musi być szczera.
El salario docente tiene que ser negociado. – Przyzwoite wynagrodzenie musi być wynegocjowane.
La casa tiene que ser segura. – Dom musi być bezpieczny.
La política de cohesión tiene que ser reforzada. – Polityka spójności musi zostać wzmocniona.
Tiene el pelo cortado y teñido. – Ma podcięte i pomalowane włosy.
Tienes el pelo rizado. – Masz kręcone włosy.

¡Un saludo y hasta la próxima!