Konstrukcja estar + gerundio (Construcción estar + gerundio)

¡Hola a todos!

Konstrukcja estar + gerundio służy podkreśleniu trwania danej czynności lub jej dokonywania się w momencie mówienia. Konstrukcji tej używa się do opisywania czynności odbywających się w danej chwili, ale też będących w toku lub powtarzających się.

Konstrukcja ta występuje zarówno w czasie teraźniejszym presente de indicativo, jak i przyszłym futuro imperfecto oraz w czasach przeszłych pretérito perfecto, pretérito indefinido i pretérito imperfecto.

Konstrukcji tej używa się przede wszystkim z czasownikami wskazującymi na czynności, a nie na stany lub uczucia. Istnieje grupa czasowników, których zazwyczaj nie używa się w tej konstrukcji, zarówno w czasie teraźniejszym, jak i w czasach przeszłych. Do grupy tej należą takie czasowniki jak: „tener”, „saber”, „poder”, „querer”, „preferir”, „gustar”, „sentir”, „ir”, „venir”, „volver” i „funcionar”.

I. Konstrukcja estar + gerundio w czasie teraźniejszym

Wzór tworzenia: konstrukcja składa się z czasownika „estar” odmienionego w czasie teraźniejszym i nieodmiennej formy gerundio.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo estoy buscando nosotros/-as estamos buscando
estás buscando vosotros/-as estáis buscando
él/ella/usted está buscando ellos/ellas/ustedes están buscando

W przypadku użycia czasowników zwrotnych lub zaimków dopełnienia bliższego i dalszego, zaimek zwrotny „se” lub zaimki dopełnienia bliższego i dalszego można umieścić na jednej z dwóch pozycji: albo przed odmienionym czasownikiem „estar”, albo połączyć z formą gerundio. Wybierając tę drugą opcję, należy pamiętać o tym, że dla niektórych czasowników konieczne jest umieszczenie akcentu graficznego nad drugą sylabą formy imiesłowowej. Dzieje się tak, ponieważ dodanie zaimka wydłuża słowo, a użycie akcentu pozwala zachować jego pierwotną wymowę.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo me estoy bañando nosotros/-as nos estamos bañando
te estás bañando vosotros/-as os estáis bañando
él/ella/usted se está bañando ellos/ellas/ustedes se están bañando

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo estoy bañandome nosotros/-as estamos bañandonos
estás bañandote vosotros/-as estáis bañandoos
él/ella/usted está bañandose ellos/ellas/ustedes están bañandose


Konstrukcji estar + gerundio używa się w czasie teraźniejszym w następujących sytuacjach:

a) gdy opisujemy czynności odbywające się w chwili mówienia, na przykład:

¿En qué estás pensando? – O czym myślisz?
Estamos desayunando. – Jemy śniadanie.
Estoy descansando en mi casa. – Właśnie odpoczywam w domu.
Estoy hablando por teléfono con Laura. – Rozmawiam przez telefon z Laurą.
¿Qué estás cocinando? – Empanandas. – Co gotujesz? – Pierożki.

b) gdy opisujemy czynności aktualne, będące w toku, ale niekoniecznie odbywające się w chwili mówienia, na przykład:

25 rutas regionales y nacionales están operando en el Aeropuerto Olaya Herrera. – Port lotniczy Olaya Herrera obsługuje 25 połączeń regionalnych i krajowych.
El ministerio está trabajando en el desarrollo de una base de datos. – Ministerstwo pracuje nad rozwojem bazy danych.
Esta costumbre está pasando de moda. – Ten zwyczaj wychodzi z mody.
Estoy esperando un hijo. – Spodziewam się dziecka. (Będę miała dziecko).
Estoy leyendo un libro interesante sobre Argentina. – Czytam interesującą książkę o Argentynie.
México está viviendo el momento más peligroso de la epidemia de coronavirus. – Meksyk przeżywa najbardziej niebezpieczny okres epidemii koronawirusa.
Ya estoy preparando la siguiente entrada. – Już przygotowuję kolejny wpis.

c) gdy opisujemy czynności powtarzające się (często z przysłówkiem „siempre”), na przykład:

La tierra está girando alrededor del sol. – Ziemia obraca się wokół słońca.
Siempre estás diciendo lo mismo. – Zawsze mówisz to samo.
Las personas que siempre se están peleando tienen que aprender a controlar el enfado. – Osoby, które zawsze się kłócą powinny nauczyć się kontrolować swoją złość.

II. Konstrukcja estar + gerundio w czasie przyszłym futuro imperfecto

Wzór tworzenia: konstrukcja składa się z czasownika „estar” odmienionego w czasie przyszłym futuro imperfecto i formy gerundio.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo estaré buscando nosotros/-as estaremos buscando
estarás buscando vosotros/-as estaréis buscando
él/ella/usted estará buscando ellos/ellas/ustedes estarán buscando

Konstrukcji estar + gerundio używa się w czasie przyszłym futuro imperfecto dla podkreślenia ciągłości czynności, która nastąpi w przyszłości, na przykład:

El viernes por la noche estaremos viendo la película „Pablo Escobar: El Patrón del Mal”. – W piątek w nocy będziemy oglądać film „Pablo Escobar: El Patrón del Mal”.
El domingo a las 23.00 estaré durmiendo cuando tú llegues. – W niedzielę o godz. 23:00 będę spać, kiedy przyjedziesz.
Mañana por la tarde estaré caminando por las calles de Ciudad de México. – Jutro po południu będę spacerować ulicami miasta Meksyk.
Por la mañana te estaremos esperando en el aeropuerto de Manila. – Rano będziemy czekać na ciebie na lotnisku w Manili.

III. Konstrukcja estar + gerundio w czasie przeszłym pretérito perfecto

Wzór tworzenia: konstrukcja składa się z czasownika „estar” odmienionego w czasie przeszłym pretérito perfecto i formy gerundio.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo he estado buscando nosotros/-as hemos estado buscando
has estado buscando vosotros/-as habéis estado buscando
él/ella/usted ha estado buscando ellos/ellas/ustedes han estado buscando

Konstrukcji estar + gerundio używa się w czasie przeszłym pretérito perfecto, jeżeli chcemy podkreślić czas trwania czynności lub wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości, ale jego skutki są odczuwalne w teraźniejszości. Kontekst wypowiedzi lub użyte określenia czasowe (hiszp. los marcadores del tiempo) wskazują na związek z teraźniejszością i na niedaleką przeszłość, na przykład:

¿Han estado haciendo los niños sus deberes? – Czy dzieci odrabiały swoją pracę domową?
He estado estudiando hoy toda la mañana. – Dzisiaj przez cały ranek uczyłem się.
Toda la mañana ha estado llamando gente para felicitarme. – Przez cały ranek dzwonili ludzie, by mi pogratulować.
Últimamente hemos estado buscando una oportunidad laboral. – Ostatnio szukaliśmy nowej możliwości pracy.

IV. Konstrukcja estar + gerundio w czasie przeszłym pretérito indefinido

Wzór tworzenia: konstrukcja składa się z czasownika „estar” odmienionego w czasie przeszłym pretérito indefinido i formy gerundio.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo estuve buscando nosotros/-as estuvimos buscando
estuviste buscando vosotros/-as estuvisteis buscando
él/ella/usted estuvo buscando ellos/ellas/ustedes estuvieron buscando

Konstrukcji estar + gerundio używa się w czasie przeszłym pretérito indefinido, jeżeli chcemy podkreślić czas trwania danej czynności lub wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości i zostało zakończone. Użyte w wypowiedzi określenia czasowe wskazują na zamknięty przedział czasowy, na przykład:

Ayer estuve hablando con Laura. – Wczoraj rozmawiałem z Laurą.
El albañil estuvo construyendo la casa el mes pasado. – Murarz budował dom w minionym miesiącu.
La gente estuvo mirando el desfile toda la tarde. – Ludzie przyglądali się paradzie przez całe popołudnie.
La catedral de San Vito, símbolo espiritual del estado checo, se estuvo construyendo durante casi 600 años, de 1344 a 1929. – Katedra Świętego Wita, symbol czeskiej państwowości, była budowana przez prawie 600 lat, od 1344 r. do 1929 r.
¿Qué estuviste haciendo anoche? – Co robiłeś/robiłaś zeszłej nocy?

V. Konstrukcja estar + gerundio w czasie przeszłym pretérito imperfecto

Wzór tworzenia: konstrukcja składa się z czasownika „estar” odmienionego w czasie przeszłym pretérito imperfecto i formy gerundio.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo estaba buscando nosotros/-as estabamos buscando
estabas buscando vosotros/-as estabais buscando
él/ella/usted estaba buscando ellos/ellas/ustedes estaban buscando

a) Konstrukcja estar + gerundio w czasie przeszłym pretérito imperfecto używana jest, jeżeli chcemy podkreślić czas trwania danej czynności, która miała miejsce w przeszłości, ale jest niedokonana, czyli teoretycznie może być kontynuowana lub wznowiona, na przykład:

El albañil estaba construyendo la casa. – Murarz budował dom.
Estaba nevando en toda España. – W całej Hiszpanii padał śnieg.

b) Konstrukcję estar + gerundio w czasie przeszłym pretérito imperfecto stosujemy również przy opisywaniu tła i kontekstu wydarzeń, gdy w zdaniu występuje inna czynność punktowa, wyrażana najczęściej czasem pretérito indefinido, na przykład:

Cuando vi a Laura, ella estaba con Pedro. – Kiedy zobaczyłem Laurę, ona była z Pedro.
Estaba estudiando cuando escuché la trágica noticia. – Właśnie uczyłem się, kiedy usłyszałem tragiczną wiadomość.
El helicóptero recibió aviso de que estaba volando demasiado bajo antes de estrellarse. – Helikopter otrzymał ostrzeżenie, że leci zbyt nisko, zanim rozbił się.
Laura y yo estábamos conversando y bebiendo algo y luego Pedro llegó. – Laura i ja rozmawialiśmy i coś piliśmy, a później przyszedł Pedro.
Una de las chicas me llamó cuando yo me estaba asoleando. – Jedna z dziewczyn zadzwoniła do mnie, kiedy opalałem się.

c) Konstrukcję estar + gerundio w czasie przeszłym pretérito imperfecto stosujemy także, gdy opisujemy czynności trwające równocześnie, na przykład:

Mientras estaba preparando la cena, las chicas se estaban bañando en el Mar Caribe. – Podczas gdy przygotowywałem kolację, dziewczyny kąpały się w Morzu Karaibskim.

Dodatkowe zdania do analizy w wersji polsko-hiszpańskiej:

Baterie w pilocie do telewizora się wyczerpują.Las pilas del control remoto del televisor se están agotando.
Była godz. 10 w nocy, spałem, gdy ktoś zadzwonił do drzwi.Eran las 10 de la noche, yo estaba durmiendo cuando llamaron a la puerta.
Chyba coś mnie bierze. Źle się czuję.Creo que estoy pillando algo. Me siento mal.
Co robią teraz twoi rodzice?¿Qué están haciendo tus padres?
Co robisz? – Uczę się hiszpańskiego.¿Qué estás haciendo? – Estoy aprendiendo español.
Co się tutaj dzieje?¿Qué está pasando aquí!
Coś się tutaj pali!¡Algo se está quemando aquí!
Czekałem na ciebie.Te he estado esperando.
Czekałem na autobus, kiedy zadzwonił telefon.Estaba esperando el autobús cuando el teléfono sonó.
Czekam już tu całą wieczność.Estoy esperando aquí una eternidad.
Czekam na jego/jej powrót.Estoy esperando su llegada.
Czy bierzesz jakieś lekarstwa? Tak, biorę. ¿Estás tomado algunos medicamentos? Sí, lo estoy tomando.
Czy płacą państwo razem?¿Están pagando juntos?
Czy twój pies potrafi zrozumieć co właśnie mówisz i w jaki sposób to mówisz? ¿Puede tu perro entender qué estás diciendo y cómo lo estás diciendo?
Dlaczego na Ziemi kończy się woda?¿Por qué se está acabando el agua en la Tierra?
Dyskutowali przez ponad dwie godziny. Estuvieron discutiendo durante más de dos horas.
Jaki numer zobaczy osoba, do której dzwonię? ¿Qué número verá la persona a la que estoy llamando?
Jakie filmy i seriale kręcą [nagrywają] obecnie w Hiszpanii? ¿Qué películas y series se están rodando ahora mismo en España?
Jestem tak daleko od nich i nie wiem tak naprawdę co dzieje się na Filipinach.Estoy tan lejos de ellos y realmente no sé qué está pasando en Filipinas.
Jeśli ktoś z was boryka się z tym samym problemem, z chęcią wam pomogę.Si alguno de ustedes está luchando con el mismo problema, estaré encantada de ayudarlos.
Już kończę. Ya estoy terminando.
Kiedy po raz pierwszy leciałam z Hiszpanii do Kolumbii, nie wiedziałam o wielu rzeczach, które z czasem odkryłam.Cuando estaba volando desde España a Colombia por primera vez, no sabía muchas cosas que con el tiempo descubrí.
Kiedy przyjechaliśmy na lotnisko, staliśmy w kolejce przez trzy godziny.Cuando llegamos al aeropuerto, estuvimos haciendo cola por tres horas.
Kładę się. Me estoy acostando. / Estoy acostándome.
Kończy nam się czas.Se nos está acabando el tiempo.
Kończy się zima.El invierno se está acabando.
Korzystam z mojego telefonu komórkowego, by przesłać tobie serdeczne pozdrowienia.Estoy utilizando mi móvil para enviarte un cordial saludo.
Krwawisz. Potrzebujesz pomocy.Estas sangrando. Necesitas ayuda.
Laura czytała powieść przez całe popołudnie.Laura estuvo leyendo la novela toda la tarde.
Elena teraz ćwiczy.Elena está haciendo ejercicio ahora.
Liście się poruszają, ponieważ jest wiatr.Las hojas se están moviendo porque está haciendo viento.
Marnujesz pieniądze. Estás desperdiciando dinero.
Mieszkam tutaj od ponad dwóch lat i wciąż nie umiem wymówić tej nazwy.He estado viviendo aquí más de dos años y todavía no puedo pronunciar este nombre.
Myślałem, że nie był to obcy język i czułem, że odzyskuję coś utraconego.Pensaba que no era una lengua extranjera y sentía que estaba recuperando algo perdido.
Myślę o niej.Estoy pensando en ella.
Myślę, że mnie oszukujesz.Creo que me estás engañando.
Na co patrzysz? ¿Qué estás mirando?
Nabijasz się ze mnie?¿Me estás tomando el pelo?
Nadchodzi nowe pokolenie!¡La nueva generación está llegando!
Nie potrafię wyobrazić sobie, co czuje rodzina, wszystkich tych, którzy teraz to przechodzą.No puedo imaginar cómo se siente la familia de todos los que lo están pasando ahora.
Nie, dziękuję, tylko oglądam!No, gracias, ¡solo estoy mirando!
O kim mówisz?¿De quién estás hablando?
Obiad już się gotuje. El almuerzo ya se está preparando. / El almuerzo ya está preparándose.
One właśnie się czeszą.Ellas se están peinando. / Ellas están peinándose.
Oni grają w piłkę.Ellos están jugando a la pelota.
Oni spodziewają się dziecka. Están esperando un niño.
Opracowujemy nowy katalog inwestycyjny.Estamos elaborando un nuevo catálogo de inversiones.
Pada grad.Está granizando.
Piję kawę i pracuję na moim laptopie.Estoy tomando un café y estoy trabajando con mi ordenador portátil.
Pracuję nad nowym projektem. Estoy trabajando en un nuevo proyecto.
Przewracając kartki, zauważyłem wiele anegdot, wyrazów, opisów i map i wszystko to było napisane po hiszpańsku. Hojeando las páginas, notaba muchas anécdotas, palabras, narraciones, cartas y todo estaba escrito en español.
Przyglądasz się uważnie?¿Estás mirando con atención?
Przygotowuję moje prace do publikacji.Estoy preparando la publicación de mis trabajos.
Słuchałem Radio Nacional de España, kiedy zgasły wszystkie światła.Estaba escuchando la Radio Nacional de España cuando todas las luces se apagaron.
Słucham muzyki, by się odprężyć. Estoy escuchando música para relajarme.
Staram się jechać spokojnie. Estoy intentando conducir el coche tranquilamente.
Stąpamy po cienkim lodzie.Estamos pisando un terreno peligroso.
Szukam biura podróży. Estoy buscando una agencia de viajes.
Szukam Instytutu Cervantesa w Sydney. Estoy buscando el Instituto de Cervantes de Sídney.
Ścieram kurz(e) w moim domu.Estoy limpiando /quitando el polvo en mi casa.
Teraz się dosłownie śmieję.Ahora literalmente me estoy riendo.
Teraz trochę przesadzasz.Ahora estás exagerando un poco.
To zaczyna się zmieniać.Esto está empezando a cambiar.
Tracisz głowę. Estás perdiendo la cabeza.
Uczę teraz [w tej chwili] hiszpańskiego. Ahora estoy enseñando español.
Uczyłem się hiszpańskiego, kiedy ty zadzwoniłeś. Estaba estudiando español cuando tú llamaste.
W niektórych krajach biura nieruchomości pobierają pieniądze od osób, które poszukują mieszkania.En algunos países, las agencias inmobiliarias cobran dinero a las personas que están buscando un piso.
Wczoraj padał deszcz od godz. 15:00 do godz. 18:00.Ayer estuvo lloviendo de las 3.00 hasta las 6.00 de la tarde.
Właśnie się kąpię. Me estoy bañando. / Estoy bañándome.
Wstaję. Me estoy levantando. / Estoy levantándome.
Za bardzo się martwisz. Tú te estás preocupando demasiado. / Tú estás preocupándote demasiado.

Gracias por estar aquí y hasta la próxima.