Rodzajnik cząstkowy w j. włoskim

Foto: Lago di Garda © Ministero del Turismo (Italia)

W języku włoskim rozróżnia się trzy typy rodzajników:
określony (l’articolo determinativo),
nieokreślony (l’articolo indeterminativo),
– cząstkowy (l’articolo partitivo).

Formy rodzajnika cząstkowego

Rodzajnik cząstkowy posiada formy w liczbie pojedynczej i mnogiej. Formy rodzajnika cząstkowego odpowiadają formom przyimka di ściągniętego z rodzajnikiem określonym.

Rodzaj męski Liczba pojedyncza Liczba mnoga
del (di + il) dei (di + i)
dello (di + lo) degli (di + gli)
dell’ (di + l’) degli (di + gli)
Rodzaj żeński della (di + la) delle (di + le)
dell’ (di + l’) delle (di + le)

  • del (w liczbie mnogiej dei) używamy przed rzeczownikami rodzaju męskiego zaczynającymi się od spółgłoski,
  • dello (w liczbie mnogiej degli) używamy przed rzeczownikami rodzaju męskiego zaczynającymi się od s + spółgłoska, x, y, z, gn, pn, ps,
  • dell’ (w liczbie mnogiej degli) używamy przed rzeczownikami rodzaju męskiego zaczynającymi się od samogłoski,
  • della (w liczbie mnogiej delle) używamy przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego zaczynającymi się od spółgłoski,
  • dell’ (w liczbie mnogiej delle) używamy przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego zaczynającymi się od samogłoski.

Opis form rodzajnika cząstkowego

I. W rodzaju męskim w liczbie pojedynczej i mnogiej występują rodzajniki cząstkowe del, dello, dell’, dei, degli, które odpowiadają rodzajnikom określonym il, lo, l’, i oraz gli. Porównaj:

gli attori – degli attori (aktorzy)
gli elefanti – degli elefanti (słonie)
gli spaghetti – degli spaghetti (spaghetti)
i biscotti – dei biscotti (ciastka)
il formaggio – del formaggio (ser)
l’inchiostro – dell’inchiostro (atrament)
l’oro – dell’oro (złoto)
lo spumante – dello spumante (wino musujące)
lo zucchero – dello zucchero (cukier)

II. W rodzaju żeńskim w liczbie pojedynczej i mnogiej występują rodzajniki cząstkowe della, dell’ oraz delle, które odpowiadają rodzajnikom określonym la, l’ oraz le. Porównaj:

l’acqua – dell’acqua (woda)
l’uva – dell’uva (winogrona)
la farina – della farina (mąka)
la frutta – della frutta (owoce)
la minestra – della minestra (zupa)
la torta – della torta (tort)
la vitella – della vitella (cielęcina)
le uova – delle uova (jajka)

Użycie rodzajnika cząstkowego w języku włoskim

Rodzajnika cząstkowego używamy przed rzeczownikami należącymi do grupy tzw. rzeczowników niepoliczalnych, czyli takich, które nie odnoszą się do pojedynczych przedmiotów, lecz mają znaczenie zbiorowe. Są to głównie różnego rodzaju ciecze, produkty sypkie, proszki, substancje, gazy itp., których nie da się w tradycyjny sposób policzyć. W zależności od kontekstu rodzajnik cząstkowy przybiera wtedy znaczenie: trochę, pewną część, nieco, kilka. Jest zatem synonimem un po’ di …, una certa quantità di …, na przykład:

Bevo volentieri dell’acqua. – Chętnie piję wodę.
Laura compra della carne. – Laura kupuje trochę mięsa / mięso.
Posso avere dello zucchero? – Mogę prosić o cukier?
Puoi prestarmi dei soldi? – Możesz pożyczyć mi trochę pieniędzy?
Voglio del pesce. – Chcę (trochę) ryby.
Vuoi del sale o del pepe? – Chcesz (trochę) soli czy pieprzu?

Zazwyczaj w miejsce rodzajnika cząstkowego przed rzeczownikami niepoliczalnymi używa się wyrażeń przyimkowych lub rzeczowników określających ilość, na przykład:

un po’ di (trochę)
Compra un po’ di frutta. – Kup trochę owoców.
Compra della frutta. – Kup trochę owoców.

Dammi un po’ di pane. – Daj mi trochę chleba.
Dammi del pane. – Daj mi (trochę) chleba.

un chilo di (kilogram)
Compro un chilo di fragole. – Kupuję kilogram truskawek.
Compro delle fragole. – Kupuję truskawki.

un litro di (litr)
Compro un litro di acqua. – Kupuję litr wody.
Compro dell’acqua. – Kupuję wodę.

un metro di (metr)
Compro un metro cubo di legno. – Kupuję metr sześcienny drewna.
Compro del legno. – Kupuję (trochę, pewną ilość) drewna.

Najczęściej używane rzeczowniki określające ilość:
una scatola (pudełko, puszka)
una lattina (puszka)
una bottiglia (butelka)
un barattolo (słoik)
un pacchetto (paczka)

Compro una scatola di biscotti, un barattolo di olive, due lattine di sardine, una bottiglia di vino e un pacchetto di noce. – Kupuję pudełko ciastek, słoik oliwek, dwie puszki sardynek, butelkę wina i paczkę orzechów włoskich.
Compro dei biscotti, delle olive, delle sardine, del vino e delle noci. – Kupuję ciastka, oliwki, sardynki, wino i orzechy włoskie.

Uwaga! Jeżeli używamy wyrażeń przyimkowych lub rzeczowników określających ilość, pamiętajmy, że przyimek di nie łączy się z rodzajnikiem określanego rzeczownika, na przykład:

un chilo di pomodori – kilo pomidorów
una scatola di fiammiferi – pudełko zapałek

Rodzajnika cząstkowego używamy również w liczbie mnogiej przed rzeczownikami policzalnymi w znaczeniu jacyś / jakieś, pewni / pewne, niektórzy / niektóre, kilkoro / kilka. Jest in synonimem alcuni / alcune, certi / certe, qualche, na przykład:

Ci sono delle persone che vogliono parlare con te. – Jacyś ludzie chcą z tobą rozmawiać.
Ci sono alcune persone che vogliono parlare con te. – Jacyś ludzie chcą z tobą rozmawiać.

Ho degli amici. – Mam (trochę) przyjaciół.
Ho un po’ di amici. – Mam (trochę) przyjaciół.

Ho pranzato con dei colleghi. – Jadłem obiad z pewnymi kolegami.
Ho pranzato con alcuni colleghi. – Jadłem obiad z kilkoma kolegami.

Vedo dei bambini che giocano al parco giochi. – Widzę (jakieś) dzieci bawiące się na placu zabaw.
Vedo un po’ di bambini che giocano al parco giochi. – Widzę (trochę) dzieci bawiących się na placu zabaw.

Uwaga!
Należy rozróżniać rodzajnik cząstkowy od form ściągniętych przyimka di, ponieważ są takie same. Te drugie są odpowiednikiem polskiego dopełniacza (kogo?, czego?, czyj?), określają stosunek przynależności, a także wskazują na miejsce pochodzenia, na przykład:

Il libro degli ospiti. – Księga gości.
Il vino del Chianti. – Wino z regionu Chianti.
Il direttore della scuola. – Dyrektor szkoły.

W niektórych sytuacjach rodzajnik cząstkowy pomijamy m.in.:

a) w zdaniach przeczących, na przykład:
Non ho ospiti (wobec: Ho degli ospiti) – Nie mam gości (Mam gości)
Non ho libri (wobec: Ho dei libri) – Nie mam książek (Mam jakieś książki)

b) często przy wyliczaniu większej liczby rzeczowników, na przykład:
C’erano uomini, donne e bambini. – Byli tam mężczyźni, kobiety i dzieci.

Przykłady zdań w wersji włosko-polskiej z rodzajnikiem cząstkowym

Aggiungi del sale a la minestra.Dodaj trochę soli do zupy.
Avete delle novità?Macie jakieś wiadomości?
Bevo del caffè a colazione.Na śniadanie piję kawę.
C’è ancora del buono in questo mondo?Czy na tym świecie jest jeszcze coś dobrego?
C’è ancora della pasta?Czy jest jeszcze trochę makaronu?
C’è del latte / della salsiccia in frigo? Czy w lodówce jest mleko / kiełbasa?
C’è della pizza e degli spaghetti in frigo. W lodówce jest trochę pizzy i (trochę) spaghetti.
Ci sono degli uomini qui.Są tutaj jacyś mężczyźni.
Ci sono dei bambini nel parco. W parku są jakieś dzieci.
Ci sono delle uova?Czy są jakieś jajka?
Compra dell’uva.Kup (trochę) winogron.
Compro della farina e della verdura per fare una pizza.Kupuję mąkę i warzywa, żeby zrobić pizzę.
Dammi del tempo.Daj mi trochę czasu.
Hai della forfora sui capelli.Na włosach masz trochę łupieżu / łupież.
Hai delle domande?Masz (jakieś) pytania?
Hanno degli interessi comuni.Mają wspólne zainteresowania.
Ho comprato dell’uva. Kupiłem winogrona.
Ho degli amici che mi aiutano, pochi ma veri.Mam trochę przyjaciół, którzy mi pomagają, niewielu, ale prawdziwych.
Ho trovato delle fragole di bosco.Znalazłem poziomki.
Ho visto dei cavalli e delle mucche.Widziałem konie i krowy.
Metti ancora dello zucchero nel latte.Dodaj jeszcze cukru do mleka.
Mi presti dei pennarelli?Pożyczysz mi kolorowe kredki?
Mi presti dei soldi?Pożyczysz mi trochę pieniędzy?
Mi puoi offrire del tè?Możesz mi dać (trochę) herbaty?
Nel mio zaino ci sono dei quaderni, dei manuali e delle penne.W moim plecaku są jakieś zeszyty, podręczniki i długopisy.
Non posso venire al cinema con te, devo fare ancora dei compiti.Nie mogę iść z tobą do kina, muszę jeszcze odrobić pracę domową.
Oggi abbiamo degli ospiti.Dzisiaj mamy gości.
Oggi devo fare delle cose. Dzisiaj muszę zrobić pewne rzeczy.
Portami della carta e una penna.Przynieś mi trochę papieru i długopis.
Portami della torta / della cioccolata calda / della minestra. Przynieś mi trochę tortu / trochę gorącej czekolady / trochę zupy.
Prendi dello zucchero e della farina. Weź trochę cukru i mąki.
Puoi aggiungere del cacao e dello zucchero.Możesz dodać kakao i cukru.
Puoi comprare della farina e del lievito?Czy możesz kupić mąkę i drożdże?
Sul tavolo ci sono delle bibite. Na stole stoją jakieś napoje.
Vedo delle nuvole.Widzę chmury.
Verso dell’acqua nel bicchiere.Wlewam trochę wody do szklanki.
Voglio comprare dei fiori.Chcę kupić trochę (kilka) kwiatów.
Vorrei bere del vino fruttato.Chciałbym napić się wina owocowego.
Vorrei comprare del pane e del riso.Chciałbym kupić trochę chleba i ryżu.
Vorrei della vitella.Chciałbym (trochę) cielęciny.
Vuoi ancora dei biscotti? Chcesz jeszcze (trochę) ciastek?
Vuoi ancora del vino?Chcesz jeszcze (trochę) wina?
Vuoi del formaggio?Chcesz (trochę) sera?
Vuoi dell’acqua?Chcesz (trochę) wody?
Vuoi dello zucchero nel tè / caffè?Chcesz (trochę) cukru do herbaty / kawy?

Foto: Lago di Garda © Ministero del Turismo (Italia)