Tryb łączący presente de subjuntivo w j. hiszpańskim (Presente de subjuntivo)

W tym wpisie poznamy zasady tworzenia hiszpańskiego trybu łączącego w czasie teraźniejszym presente de subjuntivo. Ponadto w oparciu o liczne przykłady w wersji hiszpańsko-polskiej przyjrzymy się jego praktycznemu zastosowaniu.

Tryb subjuntivo jest bardzo często stosowany w języku hiszpańskim i służy do przekazywania informacji mało prawdopodobnych, hipotetycznych, a także do wyrażania zamiarów i dokonywania ocen. Tryb ten występuje najczęściej w zdaniach podrzędnych i wprowadzany jest przyimkiem „que”. Nie ma swojego bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. W zależności od kontekstu jego formy tłumaczymy na język polski jako czas przyszły, czas teraźniejszy, czas przeszły bądź tryb przypuszczający.

Tryb łączący subjuntivo obejmuje następujące czasy:
– presente de subjuntivo,
– pretérito perfecto de subjuntivo,
– imperfecto de subjuntivo,
– pluscuamperfecto de subjuntivo,
– futuro imperfecto de subjuntivo (występuje wyłącznie w przysłowiach i dawniejszych tekstach prawniczych).

I. Zasady tworzenia trybu łączącego w czasie teraźniejszym presente de subjuntivo

Formy trybu łączącego presente de subjuntivo tworzymy dodając odpowiednie końcówki do tematu czasownika. Końcówki różnią się w zależności od grupy koniugacyjnej.

Czasowniki I koniugacji w presente de subjuntivo (poza pierwszą osobą liczby pojedynczej) mają takie same końcówki jak czasowniki II koniugacji w presente de indicativo. Natomiast czasowniki z II (końcówka -er) i III grupy koniugacyjnej (końcówka -ir) przyjmują w presente de subjuntivo końcówki czasowników z I koniugacji presente de indicativo. W uproszczeniu można powiedzieć, że końcówki z -a w I koniugacji zmieniają się na końcówki z -e, natomiast końcówki z -e oraz -i w II i III koniugacji na końcówki z -a.

Pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej w trybie presente de subjuntivo mają zawsze taką samą formę. W drugiej osobie liczby mnogiej końcówki mają akcent graficzny nad samogłoską:
áis, –éis, ís.

Porównanie odmiany wybranych czasowników w presente de indicativopresente de subjuntivo:

I koniugacja
-ar: estudiar
(uczyć się, studiować)
Presente de indicativo Presente de subjuntivo
yo estudio estudie
estudias estudies
él / ella / usted estudia estudie
nosotros / nostras estudiamos estudiemos
vosotros / vosotras estudiáis estudiéis
ellos / ellas / ustedes estudian estudien 

II koniugacja
-er: comer
(jeść)
Presente de indicativo Presente de subjuntivo
yo como coma
comes comas
él / ella / usted come coma
nosotros / nostras comemos comamos
vosotros / vosotras coméis comáis
ellos / ellas / ustedes comen coman

III koniugacja
-ir: escribir
(pisać)
Presente de indicativo Presente de subjuntivo
yo escribo escriba
escribes escribas
él / ella / usted escribe escriba
nosotros / nostras escribimos escribamos
vosotros / vosotras escribís escribáis
ellos / ellas / ustedes escriben escriban


Ponadto niektóre czasowniki zachowują w odmianie oboczności samogłoskowe z czasu teraźniejszego presente de indicativo, a inne odmieniają się całkowicie nieregularnie.

Czasowniki, które w czasie teraźniejszym presente de indicativo odmieniają się z przegłosem o → ue (również u → ue w przypadku czasownika „jugar”) i e → ie, zachowują te same oboczności w trybie presente de subjuntivo.

Porównanie odmiany wybranych czasowników w presente de indicativopresente de subjuntivo:

VerboPresente de indicativoPresente de subjuntivo
acordarse (pamiętać)yo me acuerdo, tú te acuerdas, él se acuerda, nosotros nos acordamos, vosotros os acordáis, ellos se acuerdanyo me acuerde, tú te acuerdes, él se acuerde, nosotros nos acordemos, vosotros os acordéis, ellos se acuerden
acostarse (kłaść się spać)yo me acuesto, tú te acuestas, él se acuesta, nosotros nos acostamos, vosotros os acostáis, ellos se acuestanyo me acueste, tú te acuestes, él se acueste, nosotros nos acostemos, vosotros os acostéis, ellos se acuesten
cerrar (zamykać)yo cierro, tú cierras, él cierra, nosotros cerramos, vosotros cerráis, ellos cierranyo cierre, tú cierres, él cierre, nosotros cerremos, vosotros cerréis, ellos cierren
contar (opowiadać)yo cuento, tú cuentas, él cuenta, nosotros contamos, vosotros contáis, ellos cuentanyo cuente, tú cuentes, él cuente, nosotros contemos, vosotros contéis, ellos cuenten
costar (kosztować)yo cuesto, tú cuestas, él cuesta, nosotros costamos, vosotros costáis, ellos cuestanyo cueste, tú cuestes, él cueste, nosotros costemos, vosotros costéis, ellos cuesten
despertarse (budzić się)yo me despierto, tú te despiertas, él se despierta, nosotros nos despertamos, vosotros os despertáis, ellos se despiertanyo me despierte, tú te despiertes, él se despierte, nosotros nos despertemos, vosotros os despertéis, ellos se despierten
empezar (zaczynać)yo empiezo, tú empiezas, él empieza, nosotros empezamos, vosotros empezáis, ellos empiezanyo empiece, tú empieces, él empiece, nosotros empecemos, vosotros empecéis, ellos empiecen
encontrar (spotykać, znajdować)yo encuentro, tú encuentras, él encuentra, nosotros encontramos, vosotros encontráis, ellos encuentranyo encuentre, tú encuentres, él encuentre, nosotros encontremos, vosotros encontréis, ellos encuentren
jugar (grać)yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos jueganyo juegue, tú juegues, él juegue, nosotros juguemos, vosotros juguéis, ellos jueguen
pensar (myśleć)yo pienso, tú piensas, él piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos piensanyo piense, tú pienses, él piense, nosotros pensemos, vosotros penséis, ellos piensen
perder (stracić)yo pierdo, tú pierdes, él pierde, nosotros perdemos, vosotros perdéis, ellos pierdenyo pierda, tú pierdas, él pierda, nosotros perdamos, vosotros perdáis, ellos pierdan
poder (móc)yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos puedenyo pueda, tú puedas, él pueda, nosotros podamos, vosotros podáis, ellos puedan
querer (chcieć)yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quierenyo quiera, tú quieras, él quiera, nosotros queramos, vosotros queráis, ellos quieran
sentarse (siadać)yo me siento, tú te sientas, él se sienta, nosotros nos sentamos, vosotros os sentáis, ellos se sientanyo me siente, tú te sientes, él se siente, nosotros nos sentemos, vosotros os sentéis, ellos se sienten
volver (wracać)yo vuelvo, tú vuelves, él vuelve, nosotros volvemos, vosotros volvéis, ellos vuelvenyo vuelva, tú vuelvas, él vuelva, nosotros volvamos, vosotros volváis, ellos vuelvan

Czasowniki III koniugacji (zakończone na -ir), które w czasie teraźniejszym presente de indicativo odmieniają się z przegłosem o → ue, e → ie, dodatkowo otrzymują oboczności o → u oraz e → i w 1. i 2. osobie liczby mnogiej trybu presente de subjuntivo.

Porównanie odmiany wybranych czasowników w presente de indicativopresente de subjuntivo:

VerboPresente de indicativoPresente de subjuntivo
advertir (przestrzegać)yo advierto, tú adviertes, él advierte, nosotros advertimos, vosotros advertís, ellos adviertenyo advierta, tú adviertas, él advierta, nosotros advirtamos, vosotros advirtáis, ellos adviertan
divertirse (bawić się)yo me divierto, tú te diviertes, él se divierte, nosotros nos divertimos, vosotros os divertís, ellos se diviertenyo me divierta, tú te diviertas, él se divierta, nosotros nos divirtamos, vosotros os divirtáis, ellos se diviertan
dormir (spać)yo duermo, tú duermes, él duerme, nosotros dormimos, vosotros dormís, ellos duermenyo duerma, tú duermas, él duerma, nosotros durmamos, vosotros durmáis, ellos duerman
herir (ranić)yo hiero, tú hieres, él hiere, nosotros herimos, vosotros herís, ellos hierenyo hiera, tú hieras, él hiera, nosotros hiramos, vosotros hiráis, ellos hieran
invertir (inwestować)yo invierto, tú inviertes, él invierte, nosotros invertimos, vosotros invertís, ellos inviertenyo invierta, tú inviertas, él invierta, nosotros invirtamos, vosotros invirtáis, ellos inviertan
mentir (kłamać)yo miento, tú mientes, él miente, nosotros mentimos, vosotros mentís, ellos mientenyo mienta, tú mientas, él mienta, nosotros mintamos, vosotros mintáis, ellos mientan
morir (umierać)yo muero, tú mueres, él muere, nosotros morimos, vosotros morís, ellos muerenyo muera, tú mueras, él muera, nosotros muramos, vosotros muráis, ellos mueran
preferir (woleć)yo prefiero, tú prefieres, él prefiere, nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos prefierenyo prefiera, tú prefieras, él prefiera, nosotros prefiramos, vosotros prefiráis,
ellos prefieran
sentir (odczuwać)yo siento, tú sientes, él siente, nosotros sentimos, vosotros sentís, ellos sientenyo sienta, tú sientas, él sienta, nosotros sintamos, vosotros sintáis, ellos sientan

Czasowniki z obocznościami e → i, c → zc, u → uy tworzą formy trybu presente de subjuntivo od 1. osoby liczby pojedynczej presente de indicativo. Po usunięciu końcówki -o otrzymujemy rdzeń, do którego dodajemy końcówki: -a, -as, -a, -amos, -áis, -an.

Porównanie odmiany wybranych czasowników w presente de indicativopresente de subjuntivo:

VerboPresente de indicativoPresente de subjuntivo
apetecer (mieć ochotę)yo apetezco, tú apeteces, él apetece, nosotros apetecemos, vosotros apetecéis, ellos apetecenyo apetezca, tú apetezcas, él apetezca, nosotros apetezcamos, vosotros apetezcáis, ellos apetezcan
competir (rywalizować)yo compito, tú compites, él compite, nosotros competimos, vosotros competís, ellos compitenyo compita, tú compitas, él compita, nosotros compitamos, vosotros compitáis, ellos compitan
concluir (kończyć)yo concluyo, tú concluyes, él concluye, nosotros concluimos, vosotros concluís, ellos concluyenyo concluya, tú concluyas, él concluya, nosotros concluyamos, vosotros concluyáis, ellos concluyan
conducir (prowadzić)yo conduzco, tú conduces, él conduce, nosotros conducimos, vosotros conducís, ellos conducenyo conduzca, tú conduzcas, él conduzca, nosotros conduzcamos, vosotros conduzcáis, ellos conduzcan
conocer (znać)yo conozco, tú conoces, él conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos conocenyo conozca, tú conozcas, él conozca, nosotros conozcamos, vosotros conozcáis, ellos conozcan
construir (budować)yo construyo, tú construyes, él construye, nosotros construimos, vosotros construís, ellos construyenyo construya, tú construyas, él construya, nosotros construyamos, vosotros construyáis, ellos construyan
corregir (poprawiać)yo corrijo, tú corriges, él corrige, nosotros corregimos, vosotros corregís, ellos corrigenyo corrija, tú corrijas, él corrija, nosotros corrijamos, vosotros corrijáis, ellos corrijan
destruir (niszczyć)yo destruyo, tú destruyes, él destruye, nosotros destruimos, vosotros destruís, ellos destruyenyo destruya, tú destruyas, él destruya, nosotros destruyamos, vosotros destruyáis, ellos destruyan
elegir (wybierać)yo elijo, tú eliges, él elige, nosotros elegimos, vosotros elegís, ellos eligenyo elija, tú elijas, él elija, nosotros elijamos, vosotros elijáis, ellos elijan
freír (smażyć)yo frío, tú fríes, él fríe, nosotros freímos, vosotros freís, ellos fríenyo fría, tú frías, él fría, nosotros friamos, vosotros friáis, ellos frían
huir (uciekać)yo huyo, tú huyes, él huye, nosotros huimos, vosotros huis, ellos huyenyo huya, tú huyas, él huya, nosotros huyamos, vosotros huyáis, ellos huyan
influir (wpływać)yo influyo, tú influyes, él influye, nosotros influimos, vosotros influís, ellos influyenyo influya, tú influyas, él influya, nosotros influyamos, vosotros influyáis, ellos influyan
nacer (urodzić się)yo nazco, tú naces, él nace, nosotros nacemos, vosotros nacéis, ellos nacenyo nazca, tú nazcas, él nazca, nosotros nazcamos, vosotros nazcáis, ellos nazcan
ofrecer (oferować)yo ofrezco, tú ofreces, él ofrece, nosotros ofrecemos, vosotros ofrecéis, ellos ofrecenyo ofrezca, tú ofrezcas, él ofrezca, nosotros ofrezcamos, vosotros ofrezcáis, ellos ofrezcan
parecer (wydawać się)yo parezco, tú pareces, él parece, nosotros parecemos, vosotros parecéis, ellos parecenyo parezca, tú parezcas, él parezca, nosotros parezcamos, vosotros parezcáis, ellos parezcan
pedir (prosić)yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos pidenyo pida, tú pidas, él pida, nosotros pidamos, vosotros pidáis, ellos pidan
producir (produkować)yo produzco, tú produces, él produce, nosotros producimos, vosotros producís, ellos producenyo produzca, tú produzcas, él produzca, nosotros produzcamos, vosotros produzcáis, ellos produzcan
reducir (zmniejszać)yo reduzco, tú reduces, él reduce, nosotros reducimos, vosotros reducís, ellos reducenyo reduzca, tú reduzcas, él reduzca, nosotros reduzcamos, vosotros reduzcáis, ellos reduzcan
reñir (kłócić się)yo riño, tú riñes, él riñe, nosotros reñimos, vosotros reñís, ellos riñenyo riña, tú riñas, él riña, nosotros riñamos, vosotros riñáis, ellos riñan
seguir (podążać)yo sigo, tú sigues, él sigue, nosotros seguimos, vosotros seguís, ellos siguenyo siga, tú sigas, él siga, nosotros sigamos, vosotros sigáis, ellos sigan
sustituir (zastępować)yo sustituyo, tú sustituyes, él sustituye, nosotros sustituimos, vosotros sustituís, ellos sustituyenyo sustituya, tú sustituyas, él sustituya, nosotros sustituyamos, vosotros sustituyáis, ellos sustituyan
traducir (tłumaczyć)yo traduzco, tú traduces, él traduce, nosotros traducimos, vosotros traducís, ellos traducenyo traduzca, tú traduzcas, él traduzca, nosotros traduzcamos, vosotros traduzcáis, ellos traduzcan
vestirse (ubierać się)yo me visto, tú te vistes, él se viste, nosotros nos vestimos, vosotros os vestís, ellos se vistenyo me vista, tú te vistas, él se vista, nosotros nos vistamos, vosotros os vistáis, ellos se vistan

Czasowniki, które w czasie teraźniejszym presente de indicativo mają nieregularną pierwszą osobę liczby pojedynczej, tworzą formy trybu presente de subjuntivo od rdzenia 1 . osoby liczby pojedynczej. Po usunięciu końcówki -o otrzymujemy rdzeń, do którego dodajemy końcówki: -a, -as, -a, -amos, -áis, -an.

Porównanie odmiany wybranych czasowników w presente de indicativopresente de subjuntivo:

VerboPresente de indicativoPresente de subjuntivo
caber (mieścić się)yo quepo, tú cabes, él cabe, nosotros cabemos, vosotros cabéis, ellos cabenyo quepa, tú quepas, él quepa, nosotros quepamos, vosotros quepáis, ellos quepan
decir (mówić)yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicenyo diga, tú digas, él diga, nosotros digamos, vosotros digáis, ellos digan
hacer (robić)yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacenyo haga, tú hagas, él haga, nosotros hagamos, vosotros hagáis, ellos hagan
oír (słyszeć)yo oigo, tú oyes, él oye, nosotros oímos, vosotros oís, ellos oyenyo oiga, tú oigas, él oiga, nosotros oigamos, vosotros oigáis, ellos oigan
poner (kłaść)yo pongo, tú pones, él pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos ponenyo ponga, tú pongas, él ponga, nosotros pongamos, vosotros pongáis, ellos pongan
salir (wychodzić)yo salgo, tú sales, él sale, nosotros salimos, vosotros salís, ellos salenyo salga, tú salgas, él salga, nosotros salgamos, vosotros salgáis, ellos salgan
tener (mieć)yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienenyo tenga, tú tengas, él tenga, nosotros tengamos, vosotros tengáis, ellos tengan
traer (przynosić)yo traigo, tú traes, él trae, nosotros traemos, vosotros traéis, ellos traenyo traiga, tú traigas, él traiga, nosotros traigamos, vosotros traigáis, ellos traigan
venir (przychodzić)yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienenyo venga, tú vengas, él venga, nosotros vengamos, vosotros vengáis, ellos vengan

Niektóre czasowniki w trybie presente de subjuntivo mają wszystkie formy nieregularne:

VerboPresente de indicativoPresente de subjuntivo
dar (dawać)yo doy, tú das, él da, nosotros damos, vosotros dais, ellos danyo dé, tú des, él dé, nosotros demos, vosotros deis, ellos den
estar (być)yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos estányo esté, tú estés, él esté, nosotros estemos, vosotros estéis, ellos estén
haber (być)yo he, tú has, él ha / hay, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos hanyo haya, tú hayas, él haya, nosotros hayamos, vosotros hayáis, ellos hayan
ir (iść)yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos vanyo vaya, tú vayas, él vaya, nosotros vayamos, vosotros vayáis, ellos vayan
saber (wiedzieć)yo sé, tú sabes, él sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos sabenyo sepa, tú sepas, él sepa, nosotros sepamos, vosotros sepáis, ellos sepan
ser (być)yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos sonyo sea, tú seas, él sea, nosotros seamos, vosotros seáis, ellos sean
ver (widzieć)yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos venyo vea, tú veas, él vea, nosotros veamos, vosotros veáis, ellos vean

II. Użycie trybu presente de subjuntivo w języku hiszpańskim

Tryb subjuntivo występuje zarówno w zdaniach prostych, jak i zdaniach złożonych. W zdaniach złożonych wprowadzany jest spójnikiem „que” i używamy go, jeżeli podmioty zdania nadrzędnego i podrzędnego są różne.

Tryb presente de subjuntivo stosujemy:

1. W zdaniach prostych po zwrotach wyrażających życzenie, takich jak:
ojalá – oby
que – żeby, oby, niech(aj)

Przykłady zdań:
¡Ojalá esté aquí! – Oby tu był(a)!
¡Ojalá lo logres! – Oby ci się udało!
¡Ojalá sea así! – Oby tak było!
¡Ojalá seas feliz con él! – Obyś była z nim szczęśliwa!
¡Ojalá te mejores pronto! – Obyś szybko wyzdrowiał!
¡Ojalá venga! – Oby przyszedł / przyszła!
¡Que alguien llame a un médico! – Niech ktoś wezwie lekarza!
¡Que aproveche! – Smacznego!
¡Que cumplas muchos más! – Sto lat!
¡Que duermas bien! – Spij dobrze!
¡Que llegues a los cien años! – Obyś dożył stu lat!
¡Que lo pases bien! – Baw się dobrze!
¡Que me dejen en paz! – Niech mnie zostawią w spokoju!
¡Que no lleguéis tarde! – Obyście się nie spóźnili!
¡Que no se repita esto! – Niech to się więcej nie powtórzy!
¡Que no te hagas daño! – Obyś się nie skaleczył!
¡Que pases un buen tiempo! – Obyś dobrze się bawił!
¡Que se termine esto! – Niech się to już skończy!
¡Que sea como quieras! – Niech ci będzie!
¡Que seas feliz! – Obyś był(a) szczęśliwy(a)
¡Que te vaya bien el día! – Obyś miał udany dzień!
¡Que tenga(s) un buen día! – Życzę miłego dnia!
¡Que tengas buen viaje! – Szczęśliwej podróży!
¡Que tengas suerte! – Obyś miał szczęście!
¡Que venga! – Niech przyjdzie!

2. W zdaniach prostych w celu wyrażenia wątpliwości lub niepewności po niektórych przysłówkach, przy czym niektóre z nich dopuszczają zastosowanie zarówno czasu indicativo, jak i trybu subjuntivo, w zależności od wyrażanego stopnia pewności. Tryb subjuntivo oznacza większy stopień niepewności niż indicativo. Wybór między subjuntivoindicativo zależy od subiektywnej oceny sytuacji przez osobę mówiącą. Do grupy tej należą następujące przysłówki:

puede (ser) que – (być) może [zawsze subjuntivo]
quizá(s) – może, być może, chyba [indicativo lub subjuntivo]
tal vez – może, być może [indicativo lub subjuntivo]
acaso – być może, możliwe [indicativo lub subjuntivo]
posiblemente – może, być może [indicativo lub subjuntivo]
probablemente – prawdopodobnie [indicativo lub subjuntivo]

Przykłady zdań:

Acaso el cartero venga mañana.Być może listonosz przyjdzie jutro.
Esta probablemente sea una de las decisiones más difíciles de tu vida.Prawdopodobnie to jest jedna z najtrudniejszych decyzji w twoim życiu.
Posiblemente/Probablemente llueva.Prawdopodobnie będzie padać.
Puede que el frotarse los ojos sea un aviso de algún problema de la vista.Być może pocieranie oczu jest ostrzeżeniem o jakimś problemie ze wzrokiem.
Puede que no lo sepa.Być może o tym nie wie.
Puede que no tenga el dinero.Być może nie ma pieniędzy.
Quizá llueva mañana.Jutro może padać.
Quizá vuelva pasado mañana.Być może wróci pojutrze.
Quizás lo aprenda con el tiempo.Być może z czasem się tego nauczy.
Quizás no sea tan mala idea.Może to nie jest taki zły pomysł.
Quizás me vaya a Colombia.Być może pojadę do Kolumbii.
Tal vez él no sea el culpable.Być może on nie jest winny.

3. W zdaniach złożonych po czasownikach i wyrażeniach opisujących nasze stany emocjonalne. Jeżeli chcemy wyrazić swoje emocje względem kogoś albo czegoś, stosujemy spójnik „que”, który wprowadza w zdaniu podrzędnym drugi podmiot, inny niż podmiot w zdaniu nadrzędnym. Jeżeli w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym występuje ten sam podmiot, to w zdaniu podrzędnym stosujemy bezokolicznik, a nie tryb subjuntivo.

Porównaj:
Me encanta que vayas a Roma. – Zachwyca mnie, że pojedziesz do Rzymu.
Me encanta ir a Roma. – Uwielbiam jeździć do Rzymu.

Zestawienie najczęściej spotykanych czasowników i wyrażeń:

Lamento que ...Żałuję, że ...
Me aburre que ...Nudzi mnie, że ...
Me alegra que ...Cieszy mnie, że ...
Me alegro de que ...Cieszę się, że ...
Me avergüenza que ...Zawstydza mnie, że ...
Me cabrea que ...Wkurza mnie, że ...
Me da asco que ...Brzydzi mnie, że ...
Me da igual que ...Jest mi obojętne, że ...
Me da lástima que ...Żal mi, że ...
Me da miedo que ...Boję się, że ...
Me da pánico que ...Przeraża mnie, że ...
Me da pena que ...Przykro mi, że ...
Me da risa que ...Śmieszy mnie, że ...
Me da vergüenza que ...Wstydzę się, że ...
Me disgusta que ...Nie podoba mi się, że ...
Me duele que ...Boli mnie, że ... /
Ubolewam nad tym, że ...
Me emociona que ...Ekscytuje mnie, że ...
Me encanta que ... Zachwyca mnie, że ...
Me enfada que ...Złości mnie, że ...
Me entristece que ...Smuci mnie, że ...
Me extraña que ...Dziwi / zaskakuje mnie, że ...
Me fastidia que ...Wkurza mnie, że ...
Me gusta que ...Podoba mi się, że ... /
Lubię, że ...
Me indigna que ...Oburza mnie, że ...
Me molesta que ... Przeszkadza mi, że .../
Denerwuje mnie, że ...
Me parece bien que ...To dobry pomysł, że ...
Me pone contento/a que ...Cieszy mnie, że ...
Me pone nervioso/a que ...Denerwuje mnie, że ...
Me pone triste que ...Smuci mnie, że ...
Me preocupa que ...Martwi mnie, że ...
Me sorprende que ...Zaskakuje mnie, że ...
No me importa que ...Nie przeszkadza mi, że .../
Nie mam nic przeciwko temu, że ...
Qué lástima / pena que ...Ale szkoda, że ...
Que sorpresa que ...Ale niespodzianka, że ...
Siento que ...Przykro mi, że ...

Przykłady zdań:

Me alegra que estés aquí conmigo. Cieszy mnie, że jesteś tutaj ze mną.
Me alegro de que siempre ganes. Cieszę się, że zawsze wygrywasz.
Me da pena que estés enfermo. Przykro mi, że jesteś chory.
Me da vergüenza que mis hijos hagan novillos. Wstydzę się, że moje dzieci wagarują.
Me disgusta que haya tanta desigualdad social en el mundo. Nie podoba mi się, że na świecie jest taka nierówność społeczna.
Me encanta que haya tantos nuevos diseñadores de origen latinoamericano. Zachwyca mnie, że jest tylu nowych projektantów pochodzenia latynoamerykańskiego.
Me fastidia que me lleguen las notificaciones de spam a mi correo electrónico. Wkurza mnie, że na moją pocztę elektroniczną przychodzą powiadomienia o spamie.
Me gusta que me manden las flores. Podoba mi się, że przesyłają mi kwiaty.
Me gusta que sepan que me encanta mi trabajo. Podoba mi się, że wiedzą, że uwielbiam moją pracę.
Me molesta que me reconozcan por la calle. Denerwuje mnie, że rozpoznają mnie na ulicy.
Me pone nervioso que hables de esa manera. Denerwuje mnie, że mówisz w taki sposób.
Me preocupa que la pandemia pueda empeorar la situación económica. Martwi mnie, że pandemia może pogorszyć sytuację gospodarczą.
Me sorprende que ella no posea nada. Zaskakuje mnie, że ona nic nie posiada.
No me importa lo que quieras. Nie obchodzi mnie, co byś chciała.
Que sorpresa que estés aquí. Ale niespodzianka, że tutaj jesteś.

4. Po zwrotach zawierających subiektywną ocenę jakiegoś faktu, także w negacji, przy użyciu konstrukcji:

(No) Es + przymiotnik / rzeczownik + que + subjuntivo
(No) Me/te/le/nos/os/les parece + adjetivo + subjuntivo
Lo + adjetivo + es que + subjuntivo

Zestawienie najczęściej spotykanych zwrotów:

Es absurdo que ...To absurdalne, że ...
Es importante que ...To ważne, że ...
Es bueno que ...To dobrze / źle, że ...
Es conveniente que ...To wskazane, żeby ...
Es curioso que ...To ciekawe, że ...
Es espantoso que ...To straszne, że ...
Es estupendo que ...To wspaniale, że ...
Es estúpido que ...To głupie, że ...
Es falso que ...To nieprawda, że ...
Es fantástico que ...To super, że ...
Es fatal que ...To fatalne, że ...
Es genial que ...To genialne, że ...
Es horrible que ...To okropne, że ...
Es increíble que ...To niewiarygodne, że ...
Es indispensable que ...To niezbędne, żeby ...
Es injusto que ...To niesprawiedliwe, że ...
Es imprescindible que ... To niezbędne (nieodzowne), żeby ...
Es interesante que ...To ciekawe, że ...
Es justo que ...To sprawiedliwe, że ...
Es lamentable que ...To straszne, że ...
Es lógico que ...To logiczne, że ...
Es malo que ...To źle, że ...
Es maravilloso que ...To cudownie, że ...
Es mejor que ...Lepiej, żeby ...
Es natural que ...To oczywiste, że ...
Es necesario que ...To konieczne, żeby ...
Es normal que ...To normalne, że ...
Es peor que ...To gorzej, że ...
Es posible que ...Możliwe, że ...
Es probable que ...Prawdopodobne, że ...
Es raro que ...To dziwne, że ...
Es sorprendente que ...To zaskakujące, że ...
Es súper que ...To super, że ...
Es un error que ...To błąd, że ...
Es un problema que ...To problem, że ...
Es una lástima que ...Szkoda, że ...
Es una maravilla que ... To cud, że ...
Es una pena que ...Szkoda, że ...
Es una tontería que ...To głupota, że ...
Es una vergüenza que ...To wstyd, że ...
Lo mejor es que ... Najlepsze jest to, że ...
Lo peor es que ...Najgorsze jest to, że ...
Lo urgente es que ...Najpilniejsze jest to, żeby ...
Me parece bueno que ...Wydaje mi się, że to dobrze, że ...
Me parece malo que ...Wydaje mi się, że to źle, że ...

Przykłady zdań:

Es importante que estudies español todos los días.To ważne, żebyś każdego dnia uczył się hiszpańskiego.
Es interesante que los más afectados por esta enfermedad estén en la mediana edad.To interesujące, że najbardziej dotknięci tą chorobą są w średnim wieku.
Es lógico que haya escepticismo en esta nueva ronda de negociaciones.To logiczne, że panuje sceptycyzm w tej nowej rundzie negocjacji.
Es maravilloso que estemos aquí. To cudowne, że tu jesteśmy.
Es natural que su padre se interese por el fútbol.To oczywiste, że jego ojciec interesuje się piłką nożną.
Es natural que una madre proteja a su bebé.To oczywiste, że matka chroni swoje niemowlę.
Es necesario que estudies más.Musisz się więcej uczyć.
Es normal que las empresas obtengan ayudas en tiempos de crisis.To normalne, że firmy otrzymają pomoc w okresie kryzysu.
Es posible que encuentres la solución en Internet.Możliwe, że znajdziesz rozwiązanie w internecie.
Es probable que ella esté enferma.Możliwe, że jest chora.
Es probable que viaje a México y a Costa Rica este año.Możliwe, że w tym roku pojadę do Meksyku i na Kostarykę.
Es súper que seas un artista.To super, że jesteś artystą.
Es una pena que no podamos quedarnos más tiempo aquí.Szkoda, że nie możemy tutaj dłużej zostać.
Es una vergüenza que esta empresa no respete los derechos de los trabajadores.To wstyd, że ta firma nie szanuje praw pracowników.
Lo normal es que se produzcan accidentes y que sean catastróficos.To normalne, że dochodzi do wypadków i że są one katastroficzne.

5. Jeżeli zaprzeczamy czasowniki wyrażające opinię (sądzić/myśleć/uważać, że…) lub czasowniki percepcji zmysłowej (czuć, widzieć, słyszeć). Subjuntivo stosujemy tylko wtedy, jeżeli pierwszy czasownik ma formę przeczącą, natomiast w zdaniach twierdzących i pytających używa się trybu indicativo.

Do tej grupy należą następujące czasowniki w formie przeczącej:
no creer que – nie sądzić, nie wierzyć, żeby …
no estar seguro de que – nie być pewnym, żeby …
no imaginarse que – nie wyobrażać sobie, żeby …
no notar que – nie zauważać, żeby …
no oír que – nie słyszeć, żeby …
no opinar que – nie sądzić, żeby …
no pensar que – nie sądzić, żeby …
no recordarse que – nie przypominać sobie, żeby …
no saber que – nie wiedzieć, żeby …

Subjuntivo stosujemy również z czasownikiem „dudar” (wątpić) w formie twierdzącej.

Przykłady zdań:

Dudo que esto salga bien.Wątpię, że to się uda.
Dudo que ella quiera venir a mi fiesta.Wątpię, żeby ona chciała przyjść na moją imprezę.
Dudo que lo hagas.Wątpię, że to zrobisz.
No creo que sea posible cambiar el mundo.Nie sądzę, żeby można było zmienić świat.
No me imagino que alguien quiera vivir en un ambiente contaminado.Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał żyć w skażonym środowisku.
No me parece que esté en casa.Nie wydaje mi się, żeby był w domu.
No noto que haya personas que me entiendan.Nie widzę, żeby były osoby, które mnie rozumieją.
No oigo que alguien me llame.Nie słyszę, żeby ktoś mnie wołał.
No opino que ella tenga una idea de negocio.Nie sądzę, żeby miała pomysł na biznes.
No pensamos que ya sea demasiado tarde. Nie sądzimy, żeby już było za późno.
No pienso que sea posible.Nie sądzę, żeby to było możliwe.
No pienso que vayamos al Parque Nacional Volcán Arenal.Nie sądzę, żebyśmy pojechali do Parku Narodowego Wulkanu Arenal.
No siento que tengas frío.Nie czuję, żeby było ci zimno.
No veo que sea tímida.Nie widzę, żeby była nieśmiała.

6. Jeżeli zaprzeczamy rzeczowniki i przymiotniki wyrażające ogólną rzeczywistość lub fakty, na przykład:

No es cierto que apruebes el examen de admisión para la universidad.Nie jest pewne, że zdasz egzamin wstępny na uniwersytet.
No es cierto que la sal sea perjudicial para la salud.Nie jest pewne, że sól jest szkodliwa dla zdrowia.
No es evidente que gane las elecciones presidenciales.Nie jest oczywiste, że wygra wybory prezydenckie.
No es verdad que los precios de los alimentos bajen.To nieprawda, że ceny żywności spadają.
No es verdad que todos ayudemos conservar el medio ambiente.To nieprawda, że wszyscy pomagamy chronić środowisko naturalne.
No está claro que el detenido sea culpable.Nie jest jasne czy zatrzymany jest winny.

7. Po czasownikach wyrażających radę, sugestię, prośbę, rozkaz lub zakaz.

Do tej grupy należą następujące czasowniki:
aconsejar que – radzić, żeby
asegurarse de que – upewnić się, czy
decir que – mówić, żeby
ordenar que – rozkazywać, żeby
pedir que – prosić, żeby
permitir que / dejar que – pozwalać, żeby
prohibir que – zabraniać, żeby
proponer que – proponować, żeby
recomendar que – polecać (rekomendować), żeby
rogar que – błagać (prosić), żeby [często w komunikatach, np. w samolocie, na stacji kolejowej itp.]
sugerir que – sugerować, żeby

Uwaga! Pierwszy czasownik w zdaniu odnosi się do innej osoby niż drugi.

Przykłady zdań:

Asegúrate de que todos los pasajeros usen el cinturón de seguridad en tu automóvil.Upewnij się czy wszyscy pasażerowie używają pasów bezpieczeństwa w twoim pojeździe.
Digo que dejes de molestarme.Mówię, żebyś przestał mi przeszkadzać.
El consultor sugiere que ella invierta en la bolsa de valores.Konsultant sugeruje, żeby zainwestowała na giełdzie.
El papa pide a los sacerdotes que eviten las divisiones en la Iglesia.Papież prosi kapłanów, żeby unikali podziałów w Kościele.
La OTAN insta a Serbia y a Kósovo a que rebajen las tensiones.NATO nalega na Serbię i Kosowo, żeby zmniejszyły napięcia.
No permito que nadie se ría de mis ropas.Nie pozwolę, żeby ktoś wyśmiewał się z moich ubrań.
¡No te permito que me hables así!Nie pozwalam, abyś do mnie tak mówił!
No vamos a permitir que te saquen del país. Nie pozwolimy, żeby wyciągnęli ciebie z kraju.
¡Os ruego que os calléis!Błagam was, żebyście się zamknęli!
Pedimos a todos los padres que por favor se registren en la recepción si asisten a las asambleas. Prosimy wszystkich rodziców, żeby zarejestrowali się na recepcji, jeżeli uczestniczą w zebraniach.
Por favor, les rogamos que permanezcan sentados.Prosimy państwa o pozostanie na swoich miejscach.
Rogamos que todos los pasajeros preparen sus billetes.Prosimy, żeby wszyscy pasażerowie przygotowali swoje bilety.
Rogamos que todos los pasajeros apaguen sus teléfonos móviles.Prosimy, żeby wszyscy pasażerowie wyłączyli swoje telefony komórkowe.
Señores pasajeros, les pedimos que presten la máxima atención a la demostración de seguridad. Szanowni pasażerowie, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na instruktaż bezpieczeństwa.
Señores pasajeros, les rogamos que se abrochen los cinturones de seguridad y comprueben que la bandeja delantera está plegada.Szanowni pasażerowie, prosimy o zapięcie pasów bezpieczeństwa i sprawdzenie czy stolik z przodu jest złożony.
Te aconsejo que no lo hagas.Radzę ci, żebyś tego nie robił.
Te amo y te pido que seas mi esposa.Kocham ciebie i proszę, żebyś została moją żoną.
Te recordamos que todos los pasajeros que deseen entrar en Italia deberán haber cumplimentado, antes del embarque, el formulario digital de localización de pasajeros.Przypominamy, że wszyscy pasażerowie, którzy chcą wjechać do Włoch, muszą przed wejściem na pokład wypełnić cyfrowy formularz lokalizacyjny pasażerów.
Te pido que los protejas del mal.Proszę cię, abyś ich ustrzegł od złego.
Te pido que trabajes para mí.Proszę cię, abyś dla mnie pracował.
Te prohíbo que hables de nuestra conversación con nadie.Zabraniam ci mówić komukolwiek o naszej rozmowie.
Te propongo que compres este ordenador portátil.Proponuję ci, żebyś kupił ten laptop.
Te recomiendo que leas este libro.Polecam ci, żebyś przeczytał tę książkę.
Te ruego que creas que no puedo aguantar más.Błagam, abyś uwierzyła, że nie mogę już dłużej wytrzymać.

8. Po czasownikach wyrażających nadzieję, chęć, pragnienie lub życzenie.

Do tej grupy należą następujące czasowniki:
desear – pragnąć (życzyć), żeby
esperar – mieć nadzieję, że
querer – chcieć, żeby

Uwaga! Tryb subjuntivo stosujemy, jeżeli podmioty w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym są różne.

Przykłady zdań:

Deseo que me escribas tan frecuentemente como puedas.Pragnę, abyś pisała do mnie tak często, jak możesz.
Esperan que el nuevo presidente mejore la situación del mercado laboral.Mają nadzieję, że nowy prezydent poprawi sytuację na rynku pracy.
Espero que el cambio se haga pronto y que los votantes nuevos ayuden a comenzar el cambio. Mam nadzieję, że zmiana dokona się szybko i że nowi wyborcy pomogą zapoczątkować nową zmianę.
Espero que ellos hagan lo mismo.Mam nadzieję, że oni zrobią to samo.
Espero que este moderno edificio gubernamental se haga famoso por las acciones que se hagan dentro.Mam nadzieję, że ten nowoczesny budynek rządowy stanie się słynny z powodu działań realizowanych wewnątrz.
Espero que este proyecto se apruebe en el Congreso pronto.Mam nadzieję, że ten projekt zostanie wkrótce przyjęty w Kongresie.
Espero que mis padres lleguen pronto.Mam nadzieję, że moi rodzice wkrótce przyjadą.
Espero que te mejores pronto.Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz.
Espero que todo vaya bien.Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
No quiero que estés triste.Nie chcę, żebyś była smutna.
No quiero que vayas allá.Nie chcę, żebyś tam jechał.
Quiero que ganes mucho dinero.Chcę, żebyś zarabiał dużo pieniędzy.
Quiero que la gente sea feliz.Chcę, żeby ludzie byli szczęśliwi.
Quiero que mi tortilla tenga un gran sabor. Chcę, żeby moja tortilla miała wspaniały smak.
Quiero que te asegures de que él y su familia dejen el país. Chcę, żebyś upewnił się, czy on i jego rodzina opuścili kraj.
Se espera que los estudiantes puedan participar en todos los conciertos.Mamy nadzieję, że studenci będą mogli uczestniczyć we wszystkich koncertach.
Siempre soy honesto y quiero que seamos honestos el uno con el otro.Zawsze jestem uczciwy i chcę, żebyśmy byli uczciwi dla siebie nawzajem.
Te deseo que estés feliz, tengas salud y que tu corazón esté lleno de amor.Życzę tobie, abyś była szczęśliwa, zdrowa, a twoje serce było pełne miłości.
Todas las empresas quieren que las ganancias vuelvan a los niveles prepandémicos.Wszystkie firmy chcą, żeby zyski wróciły do poziomów sprzed pandemii.

9. W zdaniach z zaimkiem względnym, gdy rzeczownik opisywany przez zaimek względny jest niesprecyzowany, nieznany, hipotetyczny lub gdy występuje brak lub niedobór czegoś/kogoś. W tym kontekście tryb subjuntivo występuje najczęściej po czasownikach:

buscar – szukać
haber (w formie bezosobowej „hay”)
necesitar – potrzebować
querer – chcieć

Przykłady zdań:

Busco (a) alguien que me ayude en español.Szukam kogoś, kto by mi pomógł w języku hiszpańskim.
Busco (a) alguien que sepa instalar paneles fotovoltaicos en techos de casas.Szukam kogoś, kto potrafiłby montować panele fotowoltaiczne na dachach domów.
Busco un piso que no cueste más de quinientos euros.Szukam mieszkania, które by nie kosztowało więcej niż pięćset euro.
¿Conoces a alguien que me pueda ayudar a encontrar trabajo?Czy znasz kogoś, kto mógłby mi pomóc znaleźć pracę?
¿Conoces a alguien que sea capaz de levantar 100 kg por encima de su peso corporal? Czy znasz kogoś, kto byłby w stanie podnieść 100 kg powyżej swojej wagi ciała?
¿Conoces a alguien que sea de otro país y viva en tu ciudad?Czy znasz kogoś, kto byłby z innego kraju i mieszkał w twoim mieście?
¿Conoces a alguien que sepa hablar estonio? Czy znasz kogoś, kto potrafiłby mówić po estońsku?
¿Hay alguien que no sepa usar una computadora en estos días?Czy jest ktoś, kto w dzisiejszych czasach nie potrafiłby używać komputera?
Hay un puesto vacante, pero buscan (a) alguien que tenga al menos cinco años de experiencia profesional. Jest wolne miejsce, ale szukają kogo, kto miałby przynajmniej pięć lat doświadczenia zawodowego.
La embajada busca (a) una secretaria que sea bilingüe. Ambasada szuka sekretarki, która byłaby dwujęzyczna.
No hay nadie que hable sueco aquí.Nie ma tutaj nikogo, kto by mówił po szwedzku.
Necesito a alguien que me enseñe a nadar.Potrzebuję kogoś, kto by nauczył mnie pływać.
Necesito a alguien que sepa letón. Potrzebuję kogoś, kto znałby łotewski.
Necesito una nevera que sea más grande que la que tengo ahora.Potrzebuję lodówki, która byłaby większa niż ta, którą mam teraz.
No conozco a nadie que no quiera ser feliz.Nie znam nikogo, kto nie chciałby być szczęśliwy.
No conozco a nadie que quiera pagar más. Nie znam nikogo, kto chciałby więcej płacić.
No conozco a muchas personas que sepan tocar la guitarra.Nie znam wielu osób, które by potrafiły grać na gitarze.
No conozco a ninguna persona que no tenga problemas en su matrimonio.Nie znam żadnej osoby, która by nie miała problemów w swoim małżeństwie.
No hay nadie que lo haga como tú. Nie ma nikogo, kto by to zrobił jak ty.Nie ma nikogo, kto by to zrobił jak ty.
No hay nadie que te quiera como yo.Nie ma nikogo, kto by ciebie kochał tak jak ja.
No tengo a nadie con quien pueda jugar a las cartas.Nie mam nikogo, z kim mógłbym pograć w karty.
Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich.
Se busca una persona que sea responsable, proactiva y que sepa trabajar en equipo. Szukamy osoby, która byłaby odpowiedzialna, proaktywna i potrafiła pracować w zespole.
Ya no hay nadie que nos separe.Nie ma już nikogo, kto by nas rozdzielił.

10. W zdaniach okolicznikowych czasu (hiszp. oraciones temporales) odnoszących się do przyszłości po następujących spójnikach i wyrażeniach spójnikowych:

zdanie podrzędne zdanie nadrzędne
antes de que – zanim
apenas – gdy tylko
cuando – kiedy, gdy, jak
después de que – po tym, jak
en cuanto – gdy (jak) tylko
hasta que – dopóki, aż
mientras – dopóki
siempre que – zawsze gdy
tan pronto como – gdy tylko
una vez que – gdy, kiedy, jak tylko, jak już
 + presente de subjuntivo  + czas przyszły
+ tryb rozkazujący


Przykłady zdań:

Antes de que comiencen las clases presenciales, estarán renovadas las aulas en algunas escuelas. Zanim rozpoczną się zajęcia stacjonarne, w niektórych szkołach zostaną odnowione sale lekcyjne.
Apenas compres un coche, asegúralo. Gdy tylko kupisz samochód, ubezpiecz go.
Apenas te subas al coche, colócate el cinturón de seguridad.Gdy tylko wsiądziesz do samochodu, zapnij pas bezpieczeństwa.
Compra solo lo que necesites y cuando lo necesites.Kupuj tylko to, czego potrzebujesz i gdy tego potrzebujesz.
Cuando cumplas 18 años, te compraré un coche.Gdy skończysz 18 lat, kupię tobie samochód.
Cuando entiendas eso, entonces hablaremos.Kiedy to zrozumiesz, wtedy porozmawiamy.
Cuando los invitados se vayan, llama aquí.Gdy goście się rozejdą, zadzwoń tutaj.
Cuando lo vea le diré la verdad.Gdy go zobaczę, powiem mu prawdę.
Cuando tenga un trabajo bien pagado, viajaré mucho.Gdy będę miał dobrze płatną pracę, będę dużo podróżował.
Después de que termine el período de prueba, me contratarán de forma permanente.Gdy skończy się okres próbny, zatrudnią mnie na stałe.
Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras.Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
El Ayuntamiento concederá licencias en cuanto reciba instrucciones expresas del Ministerio de Cultura.Urząd Miasta będzie udzielał pozwoleń, jak tylko otrzyma wyraźne instrukcje z Ministerstwa Kultury.
El Gobierno detendrá alzas en tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en el país. Rząd będzie wstrzymywał wzrost taryf energii elektrycznej, aż zmieni się sytuacja gospodarcza w kraju.
En cuanto me digan algo, te llamaré.Gdy tylko mi coś powiedzą, zadzwonię do ciebie.
Hasta que no se resuelvan los problemas técnicos en los trenes, la compañía Renfe reducirá a la mitad el precio de sus billetes en la línea Badajoz-Madrid-Badajoz.Dopóki nie zostaną rozwiązane problemy techniczne w pociągach, spółka Renfe zmniejszy o połowę cenę swoich biletów na trasie Badajoz-Madryt-Badajoz.
Hasta que no tengamos una vacuna eficaz, la única salvación es el aislamiento.Dopóki nie mamy skutecznej szczepionki, jedynym ratunkiem jest izolacja.
Mientras dure esta situación, cualquier contacto con la clínica debe realizarse a través de su correo electrónico.Dopóki jest taka sytuacja, jakikolwiek kontakt z kliniką musi odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Mientras dure esta situación, no podremos viajar al extranjero.Dopóki jest taka sytuacja, nie będziemy mogli wyjeżdżać za granicę.
Mientras llueva, no podremos salir.Dopóki pada, nie będziemy mogli wyjść.
Seguiremos trabajando hasta que nos permita la ley. W dalszym ciągu będziemy pracowali, dopóki będzie nam na to pozwalało prawo.
Siempre que llueva y haga sol, saldrá el arcoíris.Zawsze gdy pada deszcz i świeci słońce, wychodzi tęcza.
Tan pronto como llegues a casa, comenzaremos aprender español.Gdy tylko przyjdziesz do domu, zaczniemy uczyć się hiszpańskiego.
Te escribiré en cuanto llegue a Barcelona.Napiszę do ciebie, jak tylko przyjadę do Barcelony.
Tómalo antes de que cambien de opinión.Weź to zanim zmienią zdanie.
Una vez que termines sus deberes, podrás ir al cinema.Jak już skończysz swoją pracę domową, będziesz mógł pójść do kina.

11. W zdaniach okolicznikowych celu (hiszp. oraciones finales), po następujących spójnikach i wyrażeniach spójnikowych:

para que – żeby, aby
a que – żeby, aby
a fin de que – żeby, aby
con el fin de que – żeby, aby, w celu
con el objetivo (motivo) de que – w celu
con la intención de que – z zamiarem
para – żeby, aby
a, por – żeby, aby
a fin de – żeby, aby
con el fin de – żeby, aby, w celu
con el objetivo (motivo) de – w celu
con la intención de – z zamiarem
+ subjuntivo + infinitivo


Uwaga! Tryb subjuntivo stosujemy, jeżeli podmioty w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym są różne. Z kolei formy bezokolicznika używamy wtedy, gdy podmiotem w obu częściach zdania jest ta sama osoba.

Przykłady zdań:

Con el objetivo de que no haya ningún malentendido, hemos decidido invitar a los expertos a la conferencia.W celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień podjęliśmy decyzję o zaproszeniu na konferencję ekspertów.
El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas a los españoles para que ellos compren vehículos eléctricos.Rada Ministrów zatwierdziła pomoc dla Hiszpanów, żeby kupowali oni samochody elektryczne.
Escríbeme para que sepa dónde estás.Napisz do mnie, żebym wiedział, gdzie jesteś.
Este centro es el lugar perfecto para que vengas a pasar la inspección de tu vehículo.To centrum to doskonałe miejsce, żebyś przyjechał na przegląd swojego pojazdu.
Ha venido nuestro vecino para que le prestemos una motosierra. Przyszedł nasz sąsiad, żebyśmy pożyczyli mu pilarkę łańcuchową.
La Organización Mundial de la Salud trabaja para que haya un sistema digital de certificación de la vacunación contra el Covid-19. Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad tym, żeby istniał cyfrowy system potwierdzający zaszczepienie przeciwko Covid-19.
Las autoridades incentivan a que familias tengan más hijos.Władze zachęcają, żeby rodziny miały więcej dzieci.
Los expertos recomiendan la instalación de jardines con la intención de que aumenten las áreas verdes en la ciudad.Eksperci zalecają zakładanie ogrodów w celu zwiększenia zielonych obszarów w mieście.
Necesitas contratar a una secretaria para que organice reuniones.Potrzebujesz zatrudnić sekretarkę, żeby organizowała spotkania.
No veo impedimentos para que los robots hagan lo mismo que los humanos.Nie widzę przeszkód, żeby roboty robiły to samo, co ludzie.
Procederemos con el objetivo de que quedan aclaradas algunas dudas.Będziemy postępować w celu wyjaśnienia niektórych wątpliwości.
Se ha presentado una oportunidad para que te encuentres con él.Nadarzyła się okazja, żebyś się z nim spotkał.
Te lo digo en inglés para que me entiendas.Mówię to tobie po angielsku, abyś mnie zrozumiał(a).
Te lo explicaré otra vez a fin de que lo entiendas mejor. Wyjaśnię to tobie jeszcze raz, żebyś to lepiej zrozumiał.
Tomarán las medidas para que la gente se sienta segura.Podejmą działania, żeby ludność czuła się bezpieczna.

12. W zdaniach okolicznikowych przyzwolenia (hiszp. oraciones concesivas), jeśli zdanie odnosi się do sytuacji hipotetycznej

a) spójniki, które łączą się zarówno z trybem indicativo, jak i trybem subjuntivo (jeżeli zdanie odnosi się pewnych, potwierdzonych, prawdziwych informacji stosujemy tryb indicativo, natomiast jeżeli informacja lub sytuacja jest hipotetyczna, niepotwierdzona lub bliżej nieznana, stosujemy tryb subjuntivo):
aunque – nawet jeśli, nawet gdyby
a pesar de que / pese a que – pomimo tego, że; mimo że, nawet jeśli
por más que + czasownik – niezależnie od tego jak bardzo; bez względu na to
por mucho que + czasownik – niezależnie od tego jak bardzo; bez względu na to
por mucho/a/os/as + rzeczownik + que – niezależnie od tego, ile by
por poco/a/os/as + rzeczownik + que – niezależnie od tego, ile by

Przykłady zdań:

Aunque las condiciones del préstamo sean ventajosas, no voy a aceptarlo.Nawet jeśli warunki tej pożyczki byłyby korzystne, nie przyjmę jej.
Aunque tú no me veas, te echo de menos.Nawet jeśli ty mnie nie widzisz, tęsknię za tobą.
Aunque me lo pidas, no te daré dinero.Nawet jeśli mnie o to poprosisz, nie dam tobie pieniędzy.
A pesar de que sea muy educado, no sabe hablar en público.Nawet jeśli jest bardzo wykształcony, nie potrafi wypowiadać się publicznie.
A pesar de que me lo pida con mucha insistencia, no lo haré.Nawet jeśli mnie będzie o to mocno prosił, nie zrobię tego.
La población mundial sigue en aumento, aunque sea cada vez más vieja.Liczba ludności na świecie ciągle rośnie, nawet jeśli jest ona coraz starsza.
Por más que pasen los años, nuestra amistad sigue igual. Bez względu na to, że upływają lata, nasza przyjaźń jest niezmienna.
Por mucho trabajo que tenga en la oficina, siempre vuelvo tarde a mi casa. Bez względu na to, ile bym miał pracy w biurze, zawsze wracam późno do mojego domu. Bez względu na to, ile bym miał pracy w biurze, zawsze wracam późno do mojego domu.
Por mucho/más que te lo explique, no lo vas a entender.Ile bym ci tego nie tłumaczył, nie zrozumiesz tego.
Por poco que estudies, pasarás el examen. Es muy fácil.Niezależnie od tego, jak mało będziesz się uczyć, zdasz ten egzamin. Jest bardzo prosty.

b) spójniki i konstrukcje, które wymagają użycia trybu subjuntivo:
por (muy) + przymiotnik / przysłówek + que – niezależnie od tego, jak (bardzo) … by; choćby nie wiem jak
por poco que – niezależenie od tego, jak mało
porque … no – to, że … , nie oznacza, że
aun cuando – chociażby, gdyby nawet [stosuje się w tekstach literackich]
siquiera – choćby, chociażby, gdyby nawet
subjuntivo + pronombre relativo (quien/lo que/el que/donde/adonde) + subjuntivo – kimkolwiek …, cokolwiek by …, niezależnie od tego, co by …
que … o que – czy … czy …

Przykłady zdań:

Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado.Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Debes contarme todos los detalles, por poco importantes que te parezcan.Powinieneś opowiedzieć mi wszystkie szczegóły, niezależnie od tego, jak mało istotne się one tobie wydają.
Nuestras acciones diarias, por muy pequeñas que sean, tienen un gran impacto en el planeta. Nasze codzienne działania, niezależnie od tego, jak małe by były, mają wielki wpływ na planetę.
Por muy altos que sean los objetivos, siempre hay una solución para cada problema.Niezależnie od tego, jak wysokie byłyby cele, zawsze istnieje sposób na każdy problem.
Por muy guapa que sea no me fío de ella.Choćby nie wiem jak była ładna, nie ufam jej.
Por muy famosas que sean, tienen que pagar impuestos.Niezależnie od tego, jak bardzo byłyby sławne, muszą płacić podatki.
Por muy fuertes que sean tus contraseñas, cámbialas periódicamente.Niezależnie od tego, jak bardzo mocne są twoje hasła, zmieniaj je regularnie.
Por muy pequeñas que sean sus explotaciones, agricultores recibirán subvenciones. Niezależnie od tego, jak małe byłyby ich gospodarstwa, rolnicy otrzymają dopłaty.
Porque sepas conducir no voy a permitir que lo hagas por las noches.To, że potrafisz jeździć samochodem, nie oznacza, że pozwolę tobie, żebyś to robił w nocy.
Que paguen o que no paguen, eso ya se verá.Zapłacą czy nie zapłacą, jeszcze zobaczymy.
Que vaya a Italia o que vaya a Francia, me importa poco.Czy pojedzie do Włoch, czy do Francji, niewiele mnie to obchodzi.
Sea quien sea el afortunado de la lotería navideña, es importante que tome sus precauciones para proteger su dinero. Kimkolwiek byłby zwycięzca loterii bożonarodzeniowej, ważne jest, aby podjął środki ostrożności w celu ochrony swoich pieniędzy.
Siempre podemos volver a levantarnos, por muy fuertes que sean las caídas en la vida.Zawsze możemy się podnieść, niezależnie od tego, jak wielką byśmy odnieśli porażkę w życiu.
Ven siquiera sea por pocos días.Przyjedź chociaż na parę dni.

13. W zdaniach okolicznikowych sposobu (hiszp. oraciones de modo), jeśli sposób wykonania czegoś jest nieznany.

sin que – tak żeby …, zanim …, ale … a medida que – w miarę jak … [zdanie odnosi się do przyszłości]
como – jak … [zdanie odnosi się do przyszłości]
conforme – w miarę jak … [zdanie odnosi się do przyszłości]
de manera que – w taki sposób, że … [zdanie odnosi się do przyszłości]
de modo que –  w taki sposób, że… [zdanie odnosi się do przyszłości]
según – w miarę jak … [zdanie odnosi się do przyszłości]
como si – jakby … / jak gdyby …
igual que si – tak, jakby …
+ subjuntivo + indicativo / subjuntivo + imperfecto de subjuntivo / pluscuamperfecto de subjuntivo 

Przykłady zdań:

Acepta los retos de modo que puedas sentir la emoción de la victoria.Podejmuj wyzwania w taki sposób, żebyś mógł odczuć radość zwycięstwa.
Actúa de manera que te inspire a tener un mejor estado de ánimo.Działaj w taki sposób, żeby mieć lepszy nastrój.
Cada año ocurren tragedias sin que las autoridades prevengan accidentes.Każdego roku dochodzi do tragedii, zanim władze zapobiegną wypadkom.
Haz la ensalada de verduras como tú quieras.Przyrządź sałatkę warzywną tak, jak chcesz.
Hazlo como quieras.Zrób to, jak chcesz.
Hazlo según prefieras.Zrób to, jak wolisz.
La prioridad será vacunar a nuestros adultos mayores a medida que lleguen más vacunas.Priorytetem będzie zaszczepienie naszych seniorów, w miarę jak dotrze więcej szczepionek.
Los héroes son esos que todos los días hacen las cosas por los demás sin que lo sepamos.Bohaterami są ci, którzy każdego dnia robią rzeczy dla innych bez naszej wiedzy.
Necesito hacer esto sin que nadie me vea. Potrzebuję to zrobić tak, żeby nikt mnie nie widział.
¿Sabes realmente cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie lo note?Czy rzeczywiście wiesz jak opuścić grupę WhatsApp, tak żeby nikt tego nie zauważył?
Se trata de una orden de allanamiento sin que se conozca hasta el momento las razones o causa.Chodzi o nakaz przeszukania, ale do chwili obecnej nieznane są motywy lub przyczyna.
Vive como quieras.Żyj, jak chcesz.

14. W mowie zależnej (hiszp. estilo indirecto) w celu wyrażenia prośby lub rozkazu za pomocą innej osoby, jeżeli czasownik wprowadzający (np. decir, pedir, recordar) jest w czasie teraźniejszym lub pretérito perfecto.

Uwaga! Nie należy mylić zastosowania czasowników „decir” (mówić), „pedir” (prosić) i „recordar” (przypominać) na potrzeby przekazania informacji z wyrażaniem prośby lub rozkazu w mowie zależnej. Gdy przekazujemy informację, stosujemy tryb indicativo i w języku polskim stosujemy spójnik „że”. Natomiast gdy wyrażamy prośbę lub rozkaz w mowie zależnej, w języku polskim stosujemy spójnik „żeby”.

Porównaj:
Dile que organizamos una fiesta. – Powiedź mu, że organizujemy przyjęcie. [informacja, tryb indicativo]
Dile que organice una fiesta. – Powiedź mu, żeby zorganizował przyjęcie. [mowa zależna, tryb subjuntivo]

Przykłady zdań:

Dile que deje de repetir todo como un loro.Powiedź mu, żeby przestał powtarzać jak papuga.
Dile que guarde los cambios en el documento.Powiedź mu, żeby zapisał zmiany w dokumencie.
Dile que no me mande más flores.Powiedź mu, żeby nie przesyłał mi więcej kwiatów.
Dile que no toque nada.Powiedź mu, żeby niczego nie dotykał.
Dile que ponga la radio. Powiedź mu, żeby włączył radio.
Dile que venga hoy.Powiedź jej, żeby dzisiaj przyszła.
Diles que tengan cuidado en el aeropuerto con carteristas.Powiedź im, żeby uważali na lotnisku na kieszonkowców.
Pídele que aparque al lado de la biblioteca.Poproś go, żeby zaparkował obok biblioteki.
Pídeles que se calmen y no hagan tanto ruido.Poproś ich, żeby się uspokoili i nie robili tyle hałasu.
Recuérdale que me mande una copia del pedido.Przypomnij mu, żeby przysłał mi kserokopię zamówienia.
Recuérdale que pague la factura del agua. Przypomnij mu, żeby opłacił fakturę za wodę.
Recuérdales que traigan sus instrumentos musicales a la escuela en los días asignados.Przypomnij im, żeby przynieśli do szkoły w wyznaczonych dniach swoje instrumenty muzyczne.
Tu padre te pide que estés tranquilo.Twój ojciec prosi ciebie, żebyś był spokojny.

15. Przy powtarzaniu czasownika w konstrukcji typu:
czasownik + quien/lo que/como/donde/adonde/cuando/cuanto) + czasownik

Przykłady zdań:

Diga lo que diga, no vamos a prestar atención a esto.Cokolwiek by mówił(a), nie będziemy zwracać na to uwagi.
Sea como sea.Bez względu na to, jaki jest.
Sea lo que sea.Będzie, co będzie.
Sea quien sea, no me importa.Kto by to nie był, nie obchodzi mnie to.
Vayas adonde vayas.Pójdziesz, gdzie pójdziesz.

16. W niektórych związkach frazeologicznych, na przykład:

Diga lo que diga, no vamos a prestar atención a esto.Cokolwiek by mówił(a), nie będziemy zwracać na to uwagi.
Sea como sea.Bez względu na to, jaki jest.
Sea lo que sea.Będzie, co będzie.
Sea quien sea, no me importa.Kto by to nie był, nie obchodzi mnie to.
Vayas adonde vayas.Pójdziesz, gdzie pójdziesz.

17. Presente de subjuntivo ma również zastosowanie do tworzenia trybu rozkazującego w języku hiszpańskim (hiszp. Imperativo). Trybu tego używa się do wyrażania zakazów we wszystkich osobach gramatycznych oraz przy rozkazach (oprócz drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej). W trybie rozkazującym twierdzącym (Imperativo afirmativo) 3. osoba liczby pojedynczej oraz 1. i 3. osoba liczby mnogiej odpowiadają odmianie w trybie presente de subjuntivo. Z kolei tryb rozkazujący przeczący (Imperativo negativo) pokrywa się dla wszystkich osób z formami trybu presente de subjuntivo. Porównaj:

I koniugacja
-ar: estudiar (uczyć się, studiować)
Presente de indicativo Presente de subjuntivo Imperativo afirmativo Imperativo negativo
yo estudio estudie
estudias estudies estudia no estudies
él / ella / usted estudia estudie estudie no estudie
nosotros / nostras estudiamos estudiemos estudiemos no estudiemos
vosotros / vosotras estudiáis estudiéis estudiad no estudiéis
ellos / ellas / ustedes estudian estudien  estudien no estudien

Czasownik
decir (mówić)
Presente de indicativo Presente de subjuntivo Imperativo afirmativo Imperativo negativo
yo digo diga
dices digas di no digas
él / ella / usted dice diga diga no diga
nosotros / nostras decimos digamos digamos no digamos
vosotros / vosotras decís digáis decid no digáis
ellos / ellas / ustedes dicen digan digan no digan

Czasownik
hacer (robić)
Presente de indicativo Presente de subjuntivo Imperativo afirmativo Imperativo negativo
yo hago haga
haces hagas haz no hagas
él / ella / usted hace haga haga no haga
nosotros / nostras hacemos hagamos hagamos no hagamos
vosotros / vosotras hacéis hagáis haced no hagáis
ellos / ellas / ustedes hacen hagan hagan no hagan

Oto kilka przykładów zakazów i rozkazów z zastosowaniem trybu presente de subjuntivo:

¡Digame! – Niech pan/pani mi powie!
¡No lo hagas! – Nie rób tego!
¡No digas tonterías! – Nie mów głupot!
¡No hagas problemas! – Nie rób problemów!

Podsumowując, tryb subjuntivo ma bardzo szerokie zastosowanie w języku hiszpańskim. Znajomość tego trybu jest niezbędna do skutecznego komunikowania się i pełnego rozumienia komunikatów. Subjuntivo jest ważnym elementem gramatyki hiszpańskiej, a to, że taki tryb istnieje świadczy o bogactwie tego języka.

¡Hasta la próxima! ¡Que tengas un buen día!