« Pour cent » ou « pourcent » ?

Bonjour !

W trakcie nauki języka francuskiego wielokrotnie zastanawiamy, który zapis jest prawidłowy: pour cent  czy pourcent?

Prawidłowa pisownia jest rozłączna. Mimo że w języku francuskim istnieje wyraz pourcentage (oprocentowanie, procent), który piszemy łącznie, wyrażenie pour cent zawsze piszemy rozłącznie, na przykład: dix pour cent (dziesięć procent). Ponadto wyrażenie to jest nieodmienne, czyli w liczbie mnogiej pozostaje pour cent bez „s” na końcu.

Możemy je zapisać liczbowo (20 %) lub słownie –  vingt pour cent.

W języku polskim symbol „%” zapisujemy bez odstępu od liczby, natomiast w języku francuskim z odstępem.

Podobne wyrażenie pour mille (na tysiąc, promil) również piszemy rozłącznie.

Przykłady użycia:

 • quinze pour cent de qc (piętnaście procent czegoś)
 • cent pour cent de qc (sto procent czegoś)
 • emprunt à cinq pour cent (pożyczka na pięć procent)
 • être sûr de qc à cent pour cent (być czegoś pewnym na sto procent)
 • lait à 2 pour cent de matières grasses (mleko z zawartością 2 procent tłuszczu)
 • le chocolat au lait contenant jusqu’à 50 % de cacao – czekolada mleczna zawierająca do 50% kakao
 • les ingrédients sont 100 % naturels (składniki są w 100% naturalne)
 • pourcentage d’erreurs (procent błędu)
 • quatre-vingt-huit pour cent de lait demi-écrémé (dziewięćdziesiąt osiem procent mleka półtłustego)
 • un fromage avec trente pour cent de sel en moins (ser z mniejszą o trzydzieści procent zawartością soli)
 • un pour cent (jeden procent)
 • un pourcentage considérable d’élèves (znaczny odsetek uczniów)
 • augmenter de X pour cent (podwyższać o X procent)
 • seulement trois pour cent (tylko trzy procent)
 • soixante-dix pour cent des habitants (siedemdziesiąt procent mieszkańców)
 • trente pour cent des profits (trzydzieści procent zysków)
 • quarante pour cent des hommes (czterdzieści procent mężczyzn)
 • un chauffeur de camion avait 2,3 pour mille d’alcool dans le sang (kierowca ciężarówki miał 2,3 promila alkoholu we krwi)
 • 0,5 % = zéro pour cent et cinq dixièmes / zéro virgule cinq pour cent
 • 80,15 % = quatre-vingts pour cent et quinze centièmes / quatre-vingts virgule quinze pour cent

Zawartość alkoholu w winie to „degré d’alcool du vin”.

W terminologii ekonomicznej „procent” (odsetki) to „intérêt(s)” lub „taux”.

Przykłady użycia:

 • à intérêt fixe (na stały procent)
 • intérêt annuel (procent roczny)
 • intérêts accrus (odsetki narosłe)
 • intérêts arriérés (odsetki zaległe)
 • intérêts bancaires (odsetki bankowe)
 • intérêts de/du capital (odsetki od kapitału/kapitałowe)
 • intérêts dus (échus, exigibles) (odsetki należne)
 • paiement des intérêts (spłata odsetek)
 • échéance des intérêts (termin płatności odsetek)
 • porter (rapporter) des intérêts (przynosić odsetki)
 • taux de cofinancement (procent dofinansowania)

À la prochaine !