Czasopismo „Lingua Legis”

Zdjęcie: Okładka czasopisma „Lingua Legis”, ©ILS UW

Czasopismo „Lingua Legis” jest rocznikiem publikującym recenzowane artykuły naukowe z dziedziny przekładu prawnego i specjalistycznego oraz komunikacji prawnej, wydawanym w trybie otwartego dostępu oraz w formie drukowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2015 r.

W latach 1994-2014 czasopismo ukazywało się nakładem wydawnictwa Translegis pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS (od 2006 roku Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS). W 2015 roku „Lingua Legis” zmieniła wydawcę i stała się czasopismem Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, najstarszej jednostki uniwersyteckiej kształcącej tłumaczy w Polsce.

„Lingua Legis” znajduje się w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych ICI Journals Master List z liczbą punktów 85,33 (Index Copernicus Value) za 2019 rok, a w 2020 roku zostało włączone do indeksu czasopism ERIH PLUS.

Czasopismo „Lingua Legis” łączy teorię z praktyką poprzez publikację wysokiej jakości artykułów naukowych poświęconych praktycznym aspektom tłumaczenia specjalistycznego, takim jak terminologia, problemy tłumaczeniowe, poprawność językowa, praktyka tłumaczeniowa itp.

Czasopismo adresowane jest do wszystkich tłumaczy, niezależnie od ich zainteresowania tematyką prawniczą, oraz do osób zajmujących się tłumaczeniem przy okazji wykonywania innych zawodów, w tym zwłaszcza do prawników i ekonomistów posługujących się językami obcymi. Publikowane w nim artykuły są opracowywane przez uznanych teoretyków oraz praktyków w dziedzinie tłumaczeń, którzy omawiają w nich różne trudności w przekładzie i podają możliwe rozwiązania tłumaczeniowe.

W czasopiśmie tym można znaleźć artykuły naukowe nie tylko w języku polskim, ale także w językach obcych m.in. angielskim i francuskim.

W skład kolegium redakcyjnego wchodzi redaktor naczelny i jego zastępca, a także redaktorzy tematyczni odpowiedzialni są za dział polski i działy obcojęzyczne: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski. Radę naukową tworzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i uniwersytetów zagranicznych, a także prezes TEPIS.

Czasopismo „Lingua Legis” dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie: https://lingualegis.ils.uw.edu.pl/index.php/lingualegis/issue/archive

Zdjęcie: Okładka czasopisma „Lingua Legis”, ©ILS UW