Życzenia noworoczne po niemiecku (Neujahrswünsche)

Dzień dobry! / Guten Tag!

Jak złożyć w uprzejmy sposób życzenia noworoczne po niemiecku? Jak nie popełnić przy tym błędów ortograficznych?

Zwróćmy uwagę, że według Duden Deutsches Universalwörterbuch, jednego z najważniejszych słowników języka niemieckiego, niepoprawny jest zapis „Frohes Neues Jahr”. Jeżeli w języku niemieckim życzymy komuś szczęśliwego i dobrego nowego roku, to wszystkie przymiotniki zapisujemy małą literą, stąd poprawnym zapisem będzie Ich wünsche Dir ein glückliches / schönes / gutes neues Jahr, ponieważ w języku niemieckim „Nowy Rok” nie stanowi nazwy własnej. Ponadto w tym przypadku przymiotników nie rozdzielamy przecinkiem.

W języku polskim Polacy często życzą sobie szczęśliwego Nowego Roku, ale taka formuła dotyczy wyłącznie jednego dnia, czyli 1 stycznia. Jest to zgodnie z zasadą [70] 18.13 zawartą w części opisowej i hasłem odnotowanym w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego (Warszawa 2010, s. 48) i s. 577), że „nazwy świąt i dni świątecznych pisze się wielką literą” (np. Boże Narodzenie, Gwiazdka, Nowy Rok).

Jeśli natomiast chcemy życzyć komuś dobrych następnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, to zgodnie z zaleceniami polskich leksykografów powinniśmy pisać „Szczęśliwego nowego roku”. W praktyce wielu Polaków stosuje zapis „Szczęśliwego Nowego Roku” (również pod wpływem anglicyzmu Happy New Year…), mając na myśli cały rok kalendarzowy. W ten sposób współistnieją dwa różne warianty pisowni. Ci, którzy chcą być jednak precyzyjni, powinni rozgraniczać zapis tych wyrazów.

Dużą literą piszemy zaimki odnoszące się do osób, do których się zwracamy , czyli np. Tobie/Ci (Dir), Wam (Euch), Państwu (Ihnen).

A teraz przykłady życzeń noworocznych w języku niemieckim wraz z tłumaczeniem na język polski:

Alle Deine Träume sollen im kommenden Jahr in Erfüllung gehen! – Aby w przyszłym roku wszystkie Twoje marzenia się spełniły!
Beste Wünsche für das neue Jahr, die Würfel mögen in deinem Sinne fallen! – Najlepsze życzenia na nowy rok, aby los Tobie sprzyjał!
Beste Wünsche für das neue Jahr. – Najlepsze życzenia na nowy rok.
Beste Wünsche und die Erfüllung vieler Träume im neuen Jahr. – Najlepsze życzenia oraz spełnienia wielu marzeń w nowym roku.
Ein erfolgreiches gesundes neues Jahr. – Udanego i zdrowego nowego roku.
Ein glückliches gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünscht … – Szczęśliwego, zdrowego oraz udanego nowego roku życzy …
Frohes neues Jahr! – Szczęśliwego nowego roku!
Gesundheit, Glück und Erfolg für das kommende Jahr! – Zdrowia, szczęścia i pomyślności na przyszły rok.
Guten Rutsch ins neue Jahr! / Einen guten Rutsch ins neue Jahr! – Dobrego wejścia w nowy rok!
Herzliche Grüße zum Jahreswechsel! Gesundheit, Glück und Erfolg sollen 20xx Deine Begleiter sein! – Serdecznie pozdrowienia z okazji nowego roku! Niech zdrowie, szczęście oraz sukcesy w roku 20xx zawsze były przy Tobie!
Ich wünsche Dir / Euch / Ihnen ein gutes neues Jahr. – Życzę Tobie/Wam/Państwu dobrego nowego roku.
Ich wünsche Dir ein frohes neues Jahr! – Życzę Ci szczęśliwego nowego roku!
Ich wünsche Dir ein wundervolles neues Jahr! – Życzę Ci wspaniałego nowego roku!
Ich wünsche Euch ein gutes neues Jahr mit vielen glücklichen Tagen. – Życzę Wam dobrego nowego roku z wieloma radosnymi dniami.
Viel Gesundheit im neuem Jahr! – Dużo zdrowia w nowym roku!

Na zakończenie składam wszystkim czytelnikom bloga najserdeczniejsze życzenia. Mnóstwa zapału i motywacji, żebyście mogli osiągnąć wszystkie założone cele, również te związane z nauką języka niemieckiego i innych języków obcych.

Trzymam kciuki, żeby spełniły się Wasze życzenia i nadzieje! (Ich drücke die Daumen, damit eure Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen!)