Zwroty „c’è” i „ci sono” w j. włoskim

Palazzo Reale di Caserta © ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo (Italia)

Zwroty „c’è” (jest, znajduje się) i „ci sono” (są, znajdują się) stosujemy:

  • w zdaniach zaczynających się od okolicznika miejsca, aby wyrazić obecności lub braku czegoś, na przykład:

A Roma ci sono molti monumenti. – W Rzymie jest wiele zabytków.
In casa non c’è nessuno. – W domu nie ma nikogo.
Nella camera c’è un tavolo. – W pokoju jest stół.

  • na początku zdania, umieszczając okolicznik miejsca na końcu zdania, na przykład:

Ci sono molti motivi per visitare Firenze. – Jest wiele powodów, żeby zwiedzić Florencję.
Ci sono più di novecento chiese a Roma. – W Rzymie jest ponad dziewięćset kościołów.
Ci sono molte barche a vela sul Lago Maggiore. – Na Jeziorze Maggiore jest wiele żaglówek.

  • w zdaniach pytających po zaimkach pytajnych, gdy pytamy o obecności lub braku kogoś lub czegoś, na przykład:

Perché ci sono tanti terremoti in Italia? – Dlaczego we Włoszech jest tak wiele trzęsień ziemi?
Quali pericoli naturali ci sono in Svizzera? – Jakie zagrożenia naturalne występują w Szwajcarii?
Quanti aeroporti ci sono in Italia? – Ile lotnisk jest we Włoszech?

  • w języku potocznym, na przykład:

Non c’è niente. – Nie ma nic.
Non c’è problema. – Nie ma problemu.
Non c’è tempo da perdere. – Nie ma czasu do stracenia.
Que c’è? – Kto tam? / Co jest (nie tak)?

Przykłady zdań ze zwrotami „c’è” i „ci sono” w wersji polsko-włoskiej

Czy coś nie jest w porządku?C’è qualcosa che non va bene?
Czy dziś wieczorem odbędzie się jakiś koncert nad brzegiem jeziora?C’è un concerto stasera sulla riva del lago?
Czy jest chleb?C’è del pane?
Czy jest jakaś osoba chętna do pomocy?C’è qualche persona disposta ad aiutare?
Czy jest jeszcze ciasto?C’è ancora la torta?
Czy jest tu gdzieś blisko sklep spożywczy?C’è un negozio di alimentari qui vicino?
Czy nie ma nic tańszego?Non c’è niente di più economico?
Czy twoja siostra jest w domu?C’è tua sorella a casa?
Dziękuję. – Nie ma za co.Grazie. – Non c’è di che.
Ile lwów jest w Afryce?Quanti leoni ci sono in Africa?
Ile ptaków jest na świecie?Quanti uccelli ci sono nel mondo?
Jesienią w parku jest wiele liści.In autunno nel parco ci sono molte foglie.
Jest jeden ciężko ranny, ruch zablokowany.C’è un ferito grave, traffico bloccato.
Jest mało (dużo) pracy. C’è poco (molto) lavoro.
Jest mało (wielu) studentów. Ci sono pochi (molti) studenti.
Jest mnóstwo rzeczy do zrobienia.C’è un sacco di cose da fare.
Jest tu ktoś?C’è qualcuno qui?
Jest wiele korzyści ze stosowania lamp LED.Ci sono molti vantaggi nell’utilizzare i lampioni a LED.
Na pierwszym zdjęciu jest / są …Nella prima foto c’è / ci sono …
Na plaży jest wiele parasoli plażowych. Sulla spiaggia ci sono molti ombrelloni.
Na Sycylii są cztery lotniska, które obsługują zarówno połączenia krajowe, jak i połączenia międzynarodowe. In Sicilia ci sono quattro aeroporti, che servono sia voli nazionali sia voli internazionali.
Na tym obrazku jest / są …In questa foto c’è / ci sono …
Na tym placu jest wiele ławek, krzeseł i fontann.In questa piazza ci sono molte panchine, sedie e fontane.
Na wszystko jest rozwiązanie.A tutto c'è una soluzione.
Na zdjęciu po prawej / po lewej jest / są …Nella foto a destra / a sinistra c’è / ci sono …
Nie ma Julii.Giulia non c’è.
Nie ma nic w lodówce.Non c’è niente nel frigo.
Nie ma z czego bardzo wybierać.Non c’è molto da scegliere.
Nie ma żadnego problemu.Non c’è nessun problema.
Pod stołem jest kosz na śmieci.Sotto il tavolo c’è un cestino.
Tutaj jest wiele pięknych włoskich domów.Qui ci sono molte case belle italiane.
W alfabecie włoskim jest tylko 21 liter.Ci sono soltanto 21 lettere nell’alfabeto italiano.
W chwili obecnej nie ma żadnego porozumienia pokojowego.Al momento non c’è nessun accordo di pace.
W sklepie jest dużo ludzi.C’è molta gente nel negozio.
W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim jest wiele terenów leśnych o dużej wartości przyrodniczej.Nei voivodati della Varmia-Masuria e della Podlachia ci sono molte aree forestali di notevole valore naturalistico.
We Włoszech jest wiele baz i instalacji wojskowych USA i NATO. In Italia ci sono molte basi ed installazioni militari USA e Nato.

Foto: Palazzo Reale di Caserta © ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo (Italia)