Zwodowano pierwszy nowy gazowiec pod czarter PGNiG (Erster neuer Gastanker für den PGNiG-Charter vom Stapel gelaufen)

Zdjęcie: /Foto: Knutsen LNG France

4 czerwca 2022 r. w południowo-koreańskiej stoczni Hyundai Heavy Industries wydokowano pierwszy z gazowców LNG norweskiego armatora Knutsen OAS Shipping, które eksploatowane będą w czarterze długoterminowym przez PGNiG.

Am 4. Juni 2022 wurde der erste von LNG-Gastankern der norwegischen Reederei Knutsen OAS Shipping in der südkoreanischen Werft Hyundai Heavy Industries ausgedockt, die von der Polnischen Erdölbergbau und Gas Aktiengesellschaft (PGNiG) in der langfristigen Charter genutzt werden.

Tankowiec nosi nazwę Lech Kaczynski (bez polskich znaków) i prawdopodobnie zostanie przekazany dla PGNiG jeszcze w tym roku. Może on pomieścić 174 tys. m3 gazu. Informację o zwodowaniu statku przekazał francuski oddział norweskiego armatora Knutsen OAS Shipping.

Der Tanker heißt „Lech Kaczynski“ (ohne polnische Schriftzeichen) und könnte noch in diesem Jahr an PGNiG übergeben werden. Er hat eine Kapazität von 174.000 m3 Gas. Die Informationen zum Stapellauf des Schiffes lieferte die französische Niederlassung der norwegischen Reederei Knutsen OAS Shipping.

Umowę na czarter dwóch statków Grupa PGNiG zawarła w 2020 r. Zgodnie z umową polski koncern będzie użytkował oba statki na wyłączność przez 10 lat. Pod koniec 2021 r. umowę rozszerzono o dwa kolejne statki.

Der Vertrag über die Charter von zwei Schiffen wurde von der PGNiG-Gruppe im Jahr 2020 abgeschlossen. Gemäß dem Vertrag wird der polnische Konzern die beiden Schiffe 10 Jahre lang ausschließlich nutzen können. Ende 2021 wurde der Vertrag auf zwei weitere Schiffe ausgeweitet.

Statki mają być wykorzystywane do transportu skroplonego gazu zamówionego w USA na zasadzie FOB (Free on Board) – czyli z prawem do dostawy surowca w dowolne miejsce świata, a nie do wyznaczonego z góry terminalu.

Mit den Schiffen soll in den USA bestelltes Flüssiggas auf FOB-Basis (Free on Board) transportiert werden – also mit dem Recht, den Rohstoff überall auf der Welt zu liefern, und nicht nur an ein vorgegebenes Terminal.

W przyszłym roku wprowadzony zostanie do eksploatacji, w czarterze PGNiG, jeszcze drugi gazowiec – nazwany „Grazyna Gesicka” (pisownia bez polskich znaków), dla uczczenia byłej minister rozwoju regionalnego Grażyny Gęsickiej.

Im kommenden Jahr wird noch ein weiteres Tanker in PGNiG-Charter in Betrieb genommen. Er wurde „Grazyna Gesicka“ getauft (ohne polnische Schriftzeichen), zu Ehren der ehemaligen Ministerin für regionale Entwicklung, Grażyna Gęsicka,

Flota gazowców PGNiG będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu skroplonego gazu ziemnego z USA.

Die Flotte der PGNiG-Gastanker wird vor allem zur Beförderung von Flüssigerdgas aus den USA genutzt.

Zdjęcie: /Foto: Knutsen LNG France