Znaczenie „wogegen” w j. niemieckim (Die Bedeutung von „wogegen”)

Historische Mühle von Sanssouci

Jakie jest znaczenie wyrazu wogegen w języku niemieckim?

1. Wogegen występuje jako przysłówek zaimkowy pytający w znaczeniu przeciw(ko) czemu? Używa się wyłącznie w pytaniach o rzeczowniki nieosobowe. Przykłady użycia:

Wogegen hilft dieses Mittel? – Na co pomaga ten środek?
Wogegen kann eine Beschwerde eingereicht werden? – Przeciwko czemu może zostać złożona skarga?
Wogegen muss Deutschland sich schützen? – Przeciwko czemu Niemcy muszą się zabezpieczyć?
Wogegen nützen Antibiotika? – Na co pomagają antybiotyki?
Wogegen protestieren die Franzosen? – Przeciwko czemu protestują Francuzi?
Wogegen richtet sich die Kritik der Klimaktivisten? – Przeciwko czemu skierowana jest krytyka aktywistów klimatycznych?
Wogegen sind Menschen allergisch? – Na co ludzie mają alergię?
Wogegen soll ich mich impfen lassen? – Przeciwko czemu powinienem / powinnam się zaszczepić?

2. Wogegen występuje jako przysłówek zaimkowy względny w zdaniach podrzędnych zawężających w znaczeniu przeciw(ko) czemu; z czym; na co. Przykłady użycia:

Das ist etwas, wogegen er ständig ankämpft. – To jest coś, z czym on ciągle walczy.
Das ist etwas, wogegen man sich wehren kann und sollte. – To jest coś, przeciwko czemu można i powinno się bronić.
Die Demonstranten wissen oft nicht, wogegen sie protestierten. – Demonstranci często nie wiedzą, przeciw czemu protestują.
Du hast keine Ahnung, wogegen du kämpfst. – Nie masz pojęcia, z czym się mierzysz.
Er wollte mitkommen, wogegen niemand etwas einzuwenden hatte. – Chciał także pójść, czemu nikt się nie sprzeciwił.
Es gibt nichts, wogegen man nicht allergisch sein kann. – Nie ma czegoś takiego, na co nie można być uczulonym.
Sie verkörpern alles, wogegen wir gekämpft haben. – Reprezentujecie wszystko to, z czym walczyliśmy.
Wegen der Straftat wurde er zu 13 Monaten Haft verurteilt, wogegen er Berufung einlegte. – Z powodu czynu karalnego został skazany na 13 miesięcy więzienia, przeciwko czemu złożył odwołanie.

3. Wogegen występuje jako spójnik w znaczeniu podczas gdy, natomiast. Przykłady użycia:

Der Sommer war dieses Jahr in Deutschland schön, wogegen der Frühling verregnet war. – W tym roku lato w Niemczech było piękne, natomiast wiosna deszczowa.
Er arbeitet immer tüchtig, wogegen alle anderen bummeln. – On zawsze solidnie pracuje, podczas gdy wszyscy inni się obijają.
Er blieb stehen, wogegen sie weiter ging. – On stanął, natomiast ona szła dalej.
Er überreichte der Sängerin einen Strauß weißer Rosen, wogegen sie ihm dafür herzlich dankte. – Wręczył piosenkarce wiązankę białych róż, natomiast ona mu za nią serdecznie podziękowała.

Ich wünsche Dir alles Gute!