Znaczenia wyrazu „proprio” w j. włoskim

Piazza San Marco, Venezia

Włoski wyraz „proprio” ma wiele znaczeń i może być używany na różne sposoby, w zależności od kontekstu komunikacyjnego i intencji mówiącego. Wyraz ten występuje w funkcji przymiotnika lub przysłówka.

Znaczenia wyrazu „proprio”:

  • Własny lub osobisty: „Proprio” może odnosić się do czegoś należącego do kogoś lub związanego z kimś osobiście. Na przykład: „il mio proprio libro” oznacza „moja własna książka”.
  • Dokładnie lub właśnie. Na przykład: „in questo momento proprio” znaczy „właśnie teraz”.
  • Samo lub rzeczywiście: Może też oznaczać „samo” lub „rzeczywiście”, podkreślając fakt. Na przykład: „è proprio vero” oznacza „to naprawdę prawda”.
  • Naprawdę lub całkiem: W niektórych kontekstach „proprio” może mieć znaczenie „naprawdę” lub „całkiem”, aby podkreślić prawdziwość lub głębokość uczucia, jak zmartwienie, smutek, radość czy zaskoczenie. Na przykład: „sono proprio felice” oznacza „jestem naprawdę szczęśliwy”.
  • Samodzielnie lub osobiście: „Proprio” może oznaczać działanie lub wykonanie czegoś osobiście lub samodzielnie. Na przykład: „l’ho fatto proprio io” oznacza „zrobiłem to sam”.
  • Wcale, w ogóle (w zdaniach negatywnych). Na przykład: „non è proprio economico” oznacza „to wcale nie jest tanie”.
  • Własny (w znaczeniu charakterystyczny): Czasem „proprio” może opisywać coś, co jest typowe lub charakterystyczne dla kogoś lub czegoś. Jest to sposób na podkreślenie specyficzności lub unikalności danej osoby, rzeczy lub sytuacji. Na przykład: „un gesto proprio di lui” oznacza „gest charakterystyczny dla niego”.
  • Naprawdę (w sensie potwierdzenia): „Proprio” może być używane jako potwierdzenie lub wzmocnienie poprzedzonego stwierdzenia. Na przykład: „Hai proprio ragione” oznacza „masz absolutnie rację”.
  • Dosłownie (w kontekście tłumaczenia): Czasem „proprio” może być używane jako odpowiednik polskiego słowa „dosłownie”. Na przykład: „La parola inglese 'foot’ si traduce proprio con 'piede’” oznacza „Słowo angielskie 'foot’ tłumaczy się dosłownie jako 'piede’”.

Wyraz „proprio” jest używany dość często w języku włoskim i jego znaczenie zależy od kontekstu zdania, w którym występuje.

Przykłady zdań w wersji włosko-polskiej

È il mio proprio lavoro.To moja własna praca.
È la sua casa proprio lì.To jego dom właśnie tam.
È proprio come ho immaginato che sarebbe stato.To jest dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem, że będzie.
È proprio così, non ci sono altre alternative.Tak właśnie jest, nie ma innych opcji.
È proprio così!To właśnie tak!
È proprio il film che volevo vedere.o jest dokładnie film, który chciałem obejrzeć.
È proprio il mio cibo preferito.To jest moje ulubione jedzenie.
È proprio il momento di prendere una decisione importante.To jest właśnie ten moment, żeby podjąć ważną decyzję.
È proprio il momento di prendere una decisione.To jest właśnie ten moment, żeby podjąć decyzję.
È proprio il tempo per cambiare qualcosa.To jest właśnie czas, żeby coś zmienić.
È proprio il tipo di persona che cercavo per questo lavoro. To jest dokładnie typ osoby, którego szukałem do tej pracy.
È proprio il tuo modo di fare le cose che mi impressiona.To właśnie twój sposób robienia rzeczy mi imponuje.
È proprio il tuo sorriso che mi fa felice.To właśnie twój uśmiech sprawia, że jestem szczęśliwy.
È proprio importante mantenere il contatto con i vecchi amici.Naprawdę ważne jest utrzymywanie kontaktu ze starymi przyjaciółmi.
È proprio incredibile quello che ha fatto per aiutarci.To naprawdę niesamowite, co zrobił, żeby nam pomóc.
È proprio l'opportunità che stavo cercando.To jest właśnie ta okazja, której szukałem
È proprio l'ultimo pezzo di torta.To jest właśnie ostatni kawałek ciasta.
È proprio la cosa più importante in questo momento.To jest dokładnie najważniejsza rzecz w tym momencie.
È proprio la mia situazione attuale.To jest dokładnie moja obecna sytuacja.
È proprio lui a cui mi sono rivolto per aiuto.To właśnie do niego zwróciłem się o pomoc.
È proprio lui che ho incontrato ieri.È proprio lui che ho incontrato ieri.
È proprio lui che mi ha chiamato.To właśnie on do mnie dzwonił.
È proprio ora di andare a dormire.Teraz właśnie czas iść spać.
È proprio quello che volevo dire.To jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć.
È proprio qui che l'ho lasciato.To dokładnie tutaj, gdzie go zostawiłem.
È proprio una bella giornata per fare una passeggiata.Naprawdę jest piękny dzień na spacer.
È proprio vero che andiamo in vacanza insieme?Czy to naprawdę prawda, że jedziemy razem na wakacje?
È proprio vero quello che dice.To jest naprawdę prawda, co mówi.
È proprio vero quello che dici?Czy to naprawdę prawda, co mówisz?
È stato proprio gentile con me.Był naprawdę miły dla mnie.
È successo proprio quello che avevo previsto.Dosłownie stało się to, co przewidywałem.
Ha detto proprio quello che pensavo. Dosłownie powiedział to, co myślałem.
Ha proprio progettato questo sito web da zero. Samodzielnie zaprojektował tę stronę internetową od podstaw.
Ha proprio ragione.Ona ma całkowitą rację.
Ho bisogno del mio proprio spazio.Potrzebuję mojej własnej przestrzeni.
Ho proprio bisogno di una pausa.Naprawdę potrzebuję przerwy.
Ho proprio bisogno di una vacanza.Naprawdę potrzebuję wakacji.
Ho proprio cucinato questa cena.Samodzielnie ugotowałem ten obiad.
Ho trovato proprio quello che stavo cercando.Znalazłem dokładnie to, czego szukałem.
L'ho detto proprio ora.Właśnie teraz to powiedziałem.
L'ho letto proprio ieri.Przeczytałem to właśnie wczoraj.
Lo ha fatto proprio per te.Zrobił to właśnie dla ciebie.
Lo vedo proprio fuori dalla finestra.Widzę go właśnie za oknem.
Lo vedo proprio ora.Widzę go właśnie teraz.
Mi è piaciuto proprio il film che abbiamo visto ieri.Naprawdę podobał mi się film, który widzieliśmy wczoraj.
Mi sento proprio fortunato ad avere una famiglia così meravigliosa.Naprawdę czuję się szczęśliwy, mając tak wspaniałą rodzinę.
Mi sento proprio realizzato nel mio lavoro attuale.Naprawdę czuję się spełniony w mojej obecnej pracy.
Mi sento proprio stanco oggi.Dzisiaj naprawdę czuję się zmęczony.
Mi sono proprio tagliato i capelli. Samodzielnie obciąłem sobie włosy.
Non è proprio come me l'aspettavo che sarebbe stato.To wcale nie jest tak, jak się spodziewałem, że będzie.
Non è proprio difficile capire questo concetto.To wcale nie jest trudne zrozumieć tę koncepcję.
Non è proprio il mio tipo di musica preferito. To wcale nie jest mój ulubiony rodzaj muzyki.
Non è proprio il momento adatto per affrontare questo problema. To w ogóle nie jest odpowiedni moment, żeby rozwiązywać ten problem.
Non è proprio la persona che cercavo. o wcale nie jest ta osoba, której szukałem.
Non è proprio quello che mi aspettavo.To nie jest całkiem to, czego się spodziewałem.
Non è proprio una buona idea. To wcale nie jest dobry pomysł.
Non hai bisogno di aiuto, puoi proprio fare da solo.Nie potrzebujesz pomocy, możesz samodzielnie sobie poradzić.
Non mi è proprio piaciuto quel film. W ogóle mi się nie podobał ten film.
Non mi sento proprio bene oggi. W ogóle się dzisiaj nie czuję dobrze.
Non sono proprio d'accordo con te.Wcale się z tobą nie zgadzam.
Questa è la sua proprio firma.To jest jego własny podpis.
Questa notizia mi ha proprio sorpreso.Ta wiadomość naprawdę mnie zaskoczyła.
Questo è il proprio momento per agire.To jest właściwy moment na działanie.
Questo è il suo proprio modo di fare le cose.To jest jego właściwy sposób robienia rzeczy.
Questo è proprio il mio tipo di musica preferito.To jest dokładnie mój ulubiony rodzaj muzyki.
Questo è proprio il tuo stile di scrittura.To jest dokładnie twój styl pisania.
Questo è proprio quello che voglio fare.To jest dokładnie to, co chcę zrobić.
Sono proprio arrabbiato con te per quello che hai fatto.Naprawdę jestem zły na ciebie za to, co zrobiłeś.
Sono proprio felice di vederti qui.Naprawdę cieszę się, że cię tu widzę.
Sono proprio preoccupata per la tua salute.Jestem naprawdę zmartwiona o twoje zdrowie.
Sono proprio triste per quello che è successo.Jestem naprawdę smutny/a z powodu tego, co się stało.
Sto proprio bene oggi.Dziś czuję się naprawdę dobrze.

Foto: Piazza San Marco, Venezia