Zaimki pytające w j. hiszpańskim (Pronombres interrogativos en español)

¡Hola a todos!

Nierozłącznym elementem w każdej komunikacji są pytania. Pytania pozwalają poznać czyjeś upodobania, zainteresowania i nastawienie do życia. Dzięki pytaniom poznajemy świat. Za pomocą pytań prosimy innych o wskazówki, informacje i w ten sposób unikamy trudnych sytuacji. Pytania wspierają proces wzajemnej komunikacji.

To właśnie zaimki pytające służą do tworzenia wielu pytań i wskazują na podmiot lub jego właściwości, o które pytamy, np.: kto?, co?, jak?

W języku hiszpańskim zaimki pytające (pronombres interrogativos) dzielą się na zaimki odmienne i nieodmienne. Spójrzmy na poniższe zestawienie zaimków pytających:

Zaimki odmienne Zaimki nieodmienne
¿cuál?, ¿cuáles? (jaki?/jacy?, który?/którzy?) ¿adónde? (dokąd?)
¿cuánto?, ¿cuánta?, ¿cuántos?, ¿cuántas? (ile?) ¿cuándo? (kiedy?)
¿quién?, ¿quiénes? (kto?) ¿cómo? (jak?)
¿de dónde? (skąd?)
¿dónde? (gdzie?)
¿por qué? (dlaczego?)
¿qué? (co?, jaki?/który?)

 

 

 

 

 

 

Wskazówki ogólne:
a) Wszystkie zaimki pytające mają akcent graficzny, który odróżnia je od zaimków względnych.
b) Zaimki odmienne dostosowują swoją formę do rodzaju i/lub liczby rzeczownika, do którego się odnoszą.
c) W pytaniach zawsze obowiązuje odpowiedni zapis graficzny tzn. znak zapytania (odwrócony) stawiamy na początku zdania i na końcu.
d) W języku hiszpańskim nie ma zaimka „czy”. Pytania ogólne z „czy” tworzy się w języku hiszpańskim zmieniając intonację zdania.
e) Pytania szczegółowe z zaimkami pytającymi tworzymy według następującego schematu: zaimek pytający + orzeczenie (+ podmiot) + dopełnienie lub okolicznik.

Przyjrzyjmy się teraz przykładom użycia poszczególnych zaimków pytających.

I. Zaimka pytającego qué (co?, jaki?/który?) używa się do tworzenia dwóch rodzajów pytań:

a) zaimek qué + czasownik występują, gdy pytamy o coś w sposób ogólny, bez określania kategorii lub gdy prosimy o definicję lub wyjaśnienie czegoś, na przykład:

¿Qué cocinas? – Co gotujesz?
¿Qué compras? – Co kupujesz?
¿Qué haces en tu tiempo libre? – Co robisz w wolnym czasie?
¿Qué opina usted sobre esto? – Co pan/pani o tym sądzi?
¿Qué significa la palabra „la asignatura”? – Co oznacza wyraz „la asignatura”?
¿Qué va a pasar con ellos? – Co się z nimi stanie?

b) zaimek qué + rzeczownik występują w pytaniach szczegółowych, gdy mamy określoną kategorię pojęć i pytamy o jeden z jej elementów, na przykład:

¿Qué deporte practicas? – Jaki sport uprawiasz?
¿Qué día es hoy? – Jaki jest dzisiaj dzień?
¿Qué nacionalidad tienes? – Jakie masz obywatelstwo?
¿Qué profesión tiene? – Jaki ma pan/pani zawód?
¿Qué temperatura hace? – Jaka jest temperatura?
¿ Qué tipo de carne necesitas para este plato? – Jakiego rodzaju mięsa potrzebujesz do tej potrawy?

II. Po zaimku pytającym ¿cuál?/¿cuáles? (jaki?/jacy?, który?/którzy?) nigdy nie występuje rzeczownik, tylko czasownik albo przyimek „de”. Przykłady zdań:

¿Cuál de estos diccionarios quieres? – Który chcesz z tych słowników?
¿Cuál de vosotros viene? – Który z was przyjdzie?
¿Cuál es el problema? – Jaki jest problem?
¿Cuál es su correo electrónico? – Jaki jest pana/pani adres e-mail?
¿Cuál es tu plato preferido? – Jaka jest twoja ulubiona potrawa?
¿Cuál es su estado civil? – Jaki jest pana/pani stan cywilny?
¿Cuáles son sus aficiones? – Jakie są pana/pani hobby?

III. Zaimek ¿quién?/¿quiénes? (kto?) występuje wyłącznie w pytaniach o osoby. W zależności od kontekstu zaimek ten możemy przetłumaczyć jako: kim?, kogo? Przykłady zdań:

¿Quién eres? – Kim jesteś?
¿Quién es el presidente de Brasil? – Kto jest prezydentem Brazylii?
¿Quién es el presidente del Congreso de los Diputados de España? – Kim jest przewodniczący Kongresu Deputowanych w Hiszpanii?
¿Quién está de guardia? – Kto ma służbę?
¿Quién falta? – Kogo brakuje?
¿Quién sabe qué nos espera? – Kto wie, co nas czeka?
¿Quién te lo ha dado? – Kto tobie to dał?
¿Quién otro? / ¿Quién más? – Kto jeszcze?
¿Quién sigue? – Kto jest następny?

W przypadku liczby mnogiej rzeczowników oraz jeżeli o coś pytamy, nie wiedząc ile jest osób, stosujemy formę ¿quiénes?, na przykład:

¿Quiénes vienen al banquete de mañana? – Kto przyjdzie na jutrzejszy bankiet?
¿Quiénes son víctimas? – Kim są ofiary?

IV. Zaimek ¿cuánto? (ile?) dostosowuje swoją formę do rodzaju i liczby rzeczownika, do którego się odnosi, stąd występują aż cztery formy: ¿cuánto?, ¿cuánta?, ¿cuántos?, ¿cuántas? Przykłady zdań:

¿Cuántas clases tienes el jueves? – Ile lekcji masz w czwartek?
¿Cuántos años tienes? – Ile masz lat?
¿Cuántos canales de televisión captas? – Ile odbierasz kanałów telewizyjnych?
¿Cuántos casos de coronavirus hay en Guatemala? – Ile przypadków koronawirusa jest w Gwatemali?
¿Cuánto dinero llevas contigo? – Ile masz przy sobie pieniędzy?
¿Cuántos hijos tienes? – Ile masz dzieci?
¿Cuánto le debo? – Ile jestem panu/pani winien?
¿Cuánto tiempo va a quedarse en Colombia? – Jak długo pozostanie pan/pani w Kolumbii?

W połączeniu z czasownikiem zaimek ¿cuánto? jest nieodmienny i oznacza „ile”/ „jak długo”, na przykład:

¿Cuántos cuestan los pantalones? – Ile kosztują spodnie?
¿Cuánto dura este episodio? – Ile/Jak długo/ trwa ten odcinek?
¿Cuánto es por día? – Ile za dzień?
¿Cuánto has pagado por eso? – Ile za to zapłaciłeś?
¿Cuánto mide Diego? – Jak wysoki jest Diego?
¿Cuánto pesas? – Ile ważysz?
¿Cuánto puede costar este apartamento? – Ile może kosztować to mieszkanie?
¿Cuántos han venido a tiempo? – Ilu przyszło na czas?
¿Cuántos sois? – Ilu was jest?

V. Zaimek pytający ¿cuándo? (kiedy?) ma tylko jedną formę. Używamy go do pytania o czas, porę, moment, w którym coś się wydarzyło lub dopiero się zdarzy. Przykłady zdań:

¿Cuándo es tu cumpleaños? – Kiedy są twoje urodziny?
¿Cuándo le conviene? – Kiedy by panu/pani pasowało?
¿Cuándo podemos continuar con el trabajo? – Kiedy możemy kontynuować pracę?
¿Cuándo sale el próximo tren desde Buenos Aires a Mar del Plata? – Kiedy odjeżdża najbliższy pociąg z Buenos Aires do Mar del Plata?
¿Cuándo terminas el trabajo? – Kiedy kończysz pracę?
¿Cuándo termina la cuarentena? – Kiedy kończy się kwarantanna?
¿Cuándo tiene usted vacaciones? – Kiedy ma pan/pani urlop?
¿Cuándo vas a Cancún? – Kiedy lecisz do Cancún?
¿Cuándo vienen tus abuelos? – Kiedy przyjdą twoi dziadkowie?
¿Cuándo zarpa el crucero desde Barcelona por las Islas Canarias? – Kiedy odpływa statek z Barcelony na Wyspy Kanaryjskie?

VI. Zaimek pytający „cómo” (jak) służy do pytania o sposób wykonania danej czynności lub o cechę danego podmiotu. W zależności od kontekstu zaimek ten możemy przetłumaczyć jako: w jaki sposób?, jaki?/jacy?, dlaczego? Przykłady zdań:

¿Cómo es posible? – Jak to możliwe?
¿Cómo es tu novio? – Jaki jest twój chłopak?
¿Cómo estáis? – Jak się macie?
¿Cómo están los niños? – Jak się miewają dzieci?
¿Cómo funciona esto? – Jak to działa?
¿Cómo se juega esto? – Jak w to się gra?
¿Cómo son tus abuelos? – Jacy są twoi dziadkowie?
¿Cómo te llamas? – Jak się nazywasz?
¿Cómo te sientes? – Jak się czujesz?
¿Cómo no? – Dlaczego nie?
¿Cómo puedo llegar al centro de la ciudad? – W jaki sposób mogę dojechać do centrum miasta?
¿Cómo son los nacidos bajo el signo de Sagitario? – Jacy są [ludzie] urodzeni pod znakiem Strzelca?
¿Cómo vas a ir allí? – Jak tam dojedziesz?
¿Sabes cómo hacerlo? – Wiesz, jak to zrobić?

VII. Zaimek pytający „por qué? (dlaczego?) służy do pytania o przyczynę działania lub postępowania. Przykłady zdań:

¿Por qué debo vacunarme? – Dlaczego powinienem/powinnam zaszczepić się?
¿Por qué estás triste? Dime ¿por qué? – Dlaczego jesteś smutna? Powiedz mi dlaczego?
¿Por qué me mientes? – Dlaczego mnie okłamujesz?
¿Por qué no quieres hacerlo? – Dlaczego nie chcesz tego zrobić?
¿Por qué quieres trabajar en Alemania? – Dlaczego chcesz pracować w Niemczech?

Z kolei pytanie: por qué no…? może wyrażać sugestię, zachęcać do zrobienia czegoś. Przykłady zdań:

¿Por qué no pasas por mi casa mañana? – Może wpadniesz do mnie jutro?
¿Por qué no vienes a cenar? – Może przyjdziesz dzisiaj na kolację?

VIII. Zaimek pytający ¿dónde? (gdzie?) używany jest do pytań o miejsce. Przykłady zdań:

¿Dónde está el ascensor? – Gdzie jest winda?
¿Dónde está la oficina de turismo? – Gdzie jest informacja turystyczna?
¿Dónde estamos ahora? – Gdzie teraz jesteśmy?
¿Dónde has dormido ayer? – Gdzie wczoraj spałeś?
¿Dónde pasas tus vacaciones? – Gdzie spędzasz swoje wakacje?
¿Dónde puedo aparcar mi coche? – Gdzie mogę postawić mój samochód?
¿Dónde se encuentra la escuela? – Gdzie znajduje się szkoła?
¿Dónde trabajas? – Gdzie pracujesz?
¿Dónde vive tu hermana? – Gdzie mieszka twoja siostra?

IX. Zaimek pytający ¿adónde? (dokąd?) używany jest do pytań o miejsce. Przykłady zdań:

¿Adónde prefieres ir de vacaciones, al mar o a la montaña? – Dokąd wolisz jechać na wakacje, nad morze czy w góry?
¿Adónde quieres ir? – Dokąd chcesz iść?
¿Adónde vais de excursión? – Dokąd jedziecie na wycieczkę?
¿Adónde vas de vacaciones? – Dokąd jedziesz na urlop?

Przed zaimkami pytającymi można postawić różne przyimki, tworząc w ten sposób nowe formy zaimków i nowe znaczenia. Przykłady zdań:

Przyimek + que:
¿A qué hora abren esta tienda? – O której godzinie otwierają ten sklep?
¿A qué hora vas mañana al trabajo? – O której godzinie idziesz jutro do pracy?
¿Con quién hablas? – Z kim rozmawiasz?
¿Con qué frecuencia vas al extranjero? – Jak często wyjeżdżasz za granicę?
¿Contra qué enfermedades debo vacunarme? – Przeciwko którym chorobom należy się zaszczepić?
¿De qué se trata? – O co chodzi?
¿De qué país vienes? – Z kraju przyjeżdżasz/pochodzisz?
¿En qué países se habla español fuera de España y América Latina? – W jakich krajach mówi się po hiszpańsku poza Hiszpanią i Ameryką Łacińską?
¿En qué estás pensando? – O czym myślisz?
¿En qué año fue fundada esta empresa? – W którym roku została założona ta firma?
¿Para qué quieres ir a Perú? – Po co chcesz jechać do Peru?

Przyimek + cuál:
¿A cuál de los políticos se refiere usted? – Do którego z polityków się pan/pani odnosi?
¿Con cuál línea aérea va a volar? – Która linią lotniczą pan/pani poleci?
¿Con cuál te identificas? – Z którym się utożsamiasz?
¿Para cuáles enfermedades se prescribe este medicamento? – Na jakie choroby przepisuje się to lekarstwo?

Przyimek + quién:
¿A quién le interesa? – Kogo to interesuje?
¿A quién quiere Diego? – Kogo kocha Diego?
¿A quién se lo has dado? – Komu to dałeś?
¿A quiénes les vas a enviar postales? – Komu wyślesz widokówki?
¿Con quién quiere usted hablar? – Z kim chce pan/pani rozmawiać?
¿De quién es la culpa? – Czyja to wina?
¿De quién es esa nueva casa con piscina? – Czyj to jest ten nowy dom z basenem?
¿En quién crees? – W kogo wierzysz?
¿Para quién es esto? – Dla kogo to jest?
¿Para quién trabajas? – Dla kogo pracujesz?
¿Por quién me tomas? – Za kogo mnie bierzesz? / Za kogo mnie masz?
¿Sabes a quién encontré? – Wiesz kogo spotkałem?

Przyimek + cuánto, cuánta, cuántos, cuántas:
¿A cuánto? – Za ile?
¿A cuántos estamos hoy? – Którego dziś mamy?
¿A cuántos clubes fuimos hoy? – W ilu klubach byliśmy dzisiaj?
¿Con cuánto tiempo de antelación deberías reservar tu vuelo? – Z jakim wyprzedzeniem powinieneś zarezerwować swój lot?
¿Para cuántos días le gustaría alquilar el coche? – Na ile dni chciałby pan/pani wynająć samochód?
¿Por cuántos centímetros es más alto? – O ile centymetrów jest wyższy?
¿Por cuánto dinero puedo vender mi coche usado? – Za ile mogę sprzedać mój używany samochód?
¿Por cuánto tiempo debo tomar esto? – Przez ile czasu muszę to przyjmować?

Przyimek + cuándo:
¿Desde cuándo es este periódico? – Z jakiego dnia jest ta gazeta?
¿Desde cuándo trabaja usted aquí? – Od kiedy pan/pani tutaj pracuje?
¿Desde cuándo no fuma tu marido? – Od kiedy twój mąż nie pali papierosów?
¿Hasta cuándo os quedáis? – Do kiedy zostajecie?
¿Para cuándo quedamos? – Na kiedy się umówimy?
¿Para cuándo es la reservación de alojamiento turístico? – Na kiedy jest rezerwacja kwatery turystycznej?
¿Para cuándo lo necesitas? – Na kiedy to potrzebujesz?

Przyimek + cómo:
¿A cómo están las manzanas? – Po ile są jabłka?

Przyimek + dónde:
¿A dónde se puede volar desde Sevilla este octubre? – Dokąd można polecieć z Sewilli w październiku?
¿De dónde eres? – Skąd jesteś?
¿De dónde viene la paella, uno de los platos emblemáticos de la gastronomía española? – Skąd pochodzi paella, jedno ze słynnych dań kuchni hiszpańskiej?
¿De dónde vienen? – Skąd państwo przychodzą (pochodzą)?
¿Por dónde deben circular los ciclistas? – Którędy mają poruszać się rowerzyści?
¿Por dónde se va al Museo del automóvil de Mulhouse, Francia? – Którędy dojechać do muzeum motoryzacji w Miluzie we Francji?

Dodatkowe zdania do analizy w wersji hiszpańsko-polskiej:

¿Adónde irías? Dokąd byś poszedł?
¿A quién le pertenece eso? Do kogo to należy?
¿Cómo aislar correctamente en casa a un familiar con sospecha de Covid-19? Jak prawidłowo odizolować w domu członka rodziny z podejrzeniem Covid-19?
¿Cómo debo entenderlo? Jak mam to rozumieć?
¿Cómo ha ocurrido eso? Jak do tego doszło?
¿Cómo le puedo ayudar? Jak mogę pomóc?
¿Cómo organizar y cuánto cuesta un viaje a Cuba? Jak zorganizować i ile kosztuje podróż na Kubę?
¿Cómo pagas tus facturas? Jak płacisz swoje rachunki?
¿Cómo podemos ponernos en contacto con el ministro? W jaki sposób możemy skontaktować się z ministrem?
¿Cómo se celebra la Navidad en Argentina? Jak się obchodzi święta Bożego Narodzenia w Argentynie?
¿Cómo viajar en el Perú durante la pandemia? Jak podróżować do Peru podczas pandemii?
¿Cómo vamos a solucionarlo? Jak to rozwiążemy?
¿Cuál es el horario de visita? Jakie są godziny przyjęć?
¿Cuál es el mejor regalo para tus amigos? Jaki jest najlepszy prezent dla twoich przyjaciół?
¿Cuál es el objetivo de su visita? Jaki jest cel pana/pani wizyty?
¿Cuál es el tipo de cambio entre el euro y el peso mexicano? Jaki jest kurs wymiany euro na peso meksykańskie?
¿Cuál es la mejor técnica para ganar en los mercados financieros? Jaka jest najlepsza technika, by wygrywać na rynkach finansowych?
¿Cuál es la montaña más alta del mundo? –
El monte Everest.
Jaka jest najwyższa góra na świecie? – Mount Everest.
¿Cuál es su domicilio? Jakie jest pana/pani miejsce zamieszkania?
¿Cuál es su fecha de nacimiento? Jaka jest pana/pani data urodzenia?
¿Cuál es su lugar de nacimiento? Jakie jest pana/pani miejsce urodzenia?
¿Cuál es su nombre y apellido? Jak się pan/pani nazywa?
¿Cuál es tu equipo? Komu kibicujesz?
¿Cuál es tu número de teléfono? Jaki jest twój numer telefonu?
¿Cuál te gusta más? Który ci się najbardziej podoba?
¿Cuáles son los nombres y los apellidos más comunes en España? Jakie są najbardziej powszechne imiona i nazwiska w Hiszpanii?
¿Cuáles son sus características? Jakie są ich cechy?
¿Cuándo llega mi turno? Kiedy będzie moja kolej?
¿Cuándo naciste? Kiedy się urodziłeś?
¿Cuándo podremos empezar a viajar? Kiedy będziemy mogli zacząć podróżować?
¿Cuándo vamos a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos? Kiedy przekroczymy granicę między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi?
¿Cuánto cuesta una lección con instructor de esquí? Ile kosztuje jedna lekcja z instruktorem narciarstwa?
¿Cuánto cuestan las clases privadas de español en México? Ile kosztują prywatne zajęcia z hiszpańskiego w Meksyku?
¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a las Cataratas del Iguazú? Ile czasu zajmie dojście do wodospadu Iguazú?
¿Cuánto tiempo te quedarás en Argentina? Jak długo zostaniesz w Argentynie?
¿Cuántos idiomas hablas? Iloma językami mówisz?
¿De dónde vengo y a dónde voy? Skąd przychodzę i dokąd zmierzam?
¿De quién es este coche? Czyj to jest samochód?
¿De quién es la responsabilidad? Czyja to jest odpowiedzialność?
¿Dónde está el salón de belleza? Gdzie jest salon kosmetyczny?
¿Dónde estuviste el año pasado de vacaciones? Gdzie byłeś rok temu na urlopie?
¿En qué podemos ayudarle? W czym możemy panu/pani pomóc?
¿Por qué algunas personas hacen dinero más fácilmente que otras? Dlaczego niektóre osoby zarabiają pieniądze łatwiej niż inne?
¿Por qué debo vacunarme? Dlaczego powinienem zaszczepić się?
¿Por qué Nueva Zelanda y Japón son los mejores países para vivir en la era del COVID-19? Dlaczego Nowa Zelandia i Japonia są najlepszymi krajami do życia w okresie Covid-19?
¿Por qué no te callas? Dlaczego nie zamilkniesz?
¿Por qué siempre apuestas todo a una sola carta? Dlaczego zawsze stawiasz wszystko na jedną kartę?
¿Por qué quie¬ren ustedes cambiar la habita¬ción? Dlaczego chcą państwo zmienić swój pokój?
¿Qué haces por la tarde? Co robisz po południu?
¿Quién está a cargo aquí? Kto tu dowodzi?
¿Quién ha traído esta maleta? Kto przyniósł tę walizkę?
¿Quién sabe que nos traerá el año próximo? Kto wie, co przyniesie nam następny rok?
¿Quién saca provecho de esto? Kto czerpie z tego korzyści?
¿Quién se ocupa de tus niños? Kto się opiekuje twoimi dziećmi?
¿Quién se va a beneficiar de eso? Kto na tym zarobi?
¿Quién será el nuevo presidente de Bolivia? Kim będzie nowy prezydent Boliwii?
¿Quién te ha dicho esto? Kto ci to powiedział?
¿Quién te lo ha enseñado? Kto cię tego nauczył?
¿Quiénes son los ciberdelincuentes y qué buscan? Kim są cyberprzestępcy i czego szukają?
Si no ahora, ¿entonces cuándo? Jeżeli nie teraz, to kiedy?
¿Tienes a quién preguntar? Masz się kogo zapytać?
Volaris Costa Rica reinicia sus operaciones en El Salvador y Centroamérica, ¿cuáles son las rutas? Volaris Costa Rica wznawia swoje połączenia w Salwadorze i Ameryce Środkowej. Jakie są trasy?

¡Un saludo y hasta la próxima!