Zaimki nieokreślone „alguno” i „ninguno” w j. hiszpańskim (Pronombres indefinidos „alguno” y „ninguno” en español)

¡Hola a todos!

W tym wpisie przyjrzymy się użyciu zaimków nieokreślonych „alguno” i „ninguno” w języku hiszpańskim. Zaimki te mogą występować samodzielnie lub w funkcji przymiotnika znajdować się przed rzeczownikiem. Pomocne nam w tym będą liczne przykłady zdań, dzięki którym nauczymy się poprawnie używać tych zaimków.

I. Zaimek nieokreślony „alguno” (jakiś, któryś) jest odmienny i dopasowuje się do liczby i rodzaju rzeczownika, któremu towarzyszy. Ma on następujące formy:
alguno/algún (jakiś, któryś)
alguna (jakaś/któraś)
algunos (jacyś, kilka, niektórzy)
algunas (jakieś, kilka, niektóre)

Zaimek „alguno” skraca się do formy „algún”, jeżeli znajduje się przed rzeczownikiem rodzaju męskiego liczby pojedynczej. Ponieważ akcent pada na ostatnią sylabę, dlatego w pisowni stawiamy tyldę nad samogłoską „u”. „Algún” używa się bezpośrednio przed rzeczownikiem, a „alguno”, gdy w zdaniu nie pojawia się rzeczownik, do którego odwołuje się zaimek. Dotyczy to na przykład następującej sytuacji:

¿Tienes algún bolígrafo? – Sí, tengo alguno. – Masz jakiś długopis? – Tak, mam jakiś.

Spójrzmy na typowe przykłady zastosowania zaimka „alguno”:

A algunos telespectadores les gusta. – Niektórzy widzowie to lubią.
¿Alguien tiene alguna idea? – Czy ktoś ma jakiś pomysł?
¿A lo mejor existe alguna esperanza? – Może jest jakaś nadzieja?
¿Conoces a alguno de ellos? – Znasz któregoś z nich?
Consulados cubanos reiniciarán servicios presenciales en algunos países. – Konsulaty kubańskie wznawiają usługi stacjonarne w niektórych krajach.
Dice que tiene algún tipo de problemas financieros. – Mówi, że ma jakieś problemy finansowe.
¿Dónde? – En algún lugar en Mongolia. – Gdzie? – W jakimś miejscu /Gdzieś/ w Mongolii.
¿Domina algún idioma extranjero? – Czy zna pan/pani jakiś język obcy?
¿Ella tiene algún familiar? – Ma ona jakichś krewnych?
¿Hay algún cajero automático por aquí? – Czy jest tutaj jakiś bankomat?
¿Hay algún problema? – Czy jest jakiś problem?
¿Hay algún buzón de Correos por aquí cerca? – Czy w pobliżu jest jakaś skrzynka pocztowa?
¿Hay alguna manera cómo mejorar nuestra memoria? – Czy istnieje jakiś sposób, żeby poprawić naszą pamięć?
¿Hay algunos asientos libres en el vuelo de la Ciudad de México a Cancún? – Czy są jakieś wolne miejsca na lot z Meksyku do Cancún?
¿Me llamarás algún día? – Zadzwonisz do mnie któregoś dnia?
¿Practicas algún deporte? – Uprawiasz jakiś sport?
Probablemente me case algún día. – Prawdopodobnie kiedyś się ożenię.
¿Tiene algún plan? – Ma pan/pani jakiś plan?
¿Tiene algún problema de salud? – Ma pan/pani jakieś problemy zdrowotne?
¿Tocas algún instrumento? – Czy grasz na jakimś instrumencie?
¿Tomas algunos medicamentos? – Czy przyjmujesz jakieś leki?
Todo va a estar bien después de algún tiempo. – Po pewnym czasie wszystko będzie dobrze.

Zaimek „alguno” stojący za rzeczownikiem zmienia znaczenie na „ninguno” (żaden). Przykłady:

No conozco a político alguno. – Nie znam żadnego polityka.
No tengo problema alguno. – Nie mam żadnego problemu.
Sin motivo alguno. – Bez żadnego powodu.

W zależności od kontekstu formy „algunos”/„algunas” mogą również oznaczać „kilka”, „parę”:

Algunas buenas noticias de 2020. – Kilka dobrych wiadomości z 2020 r.
Algunas sugerencias sinceras sobre el arte de escribir propuestas para obtener fondos. – Kilka szczerych sugestii o sztuce pisania wniosków, by pozyskać fundusze.
En la recepción he encontrado a algunos amigos. – Na przyjęciu spotkałem kilku przyjaciół. [czas pretérito perfecto]

II. Zaimek nieokreślony „ninguno” (żaden) jest odmienny i posiada formę żeńską „ninguna” (żadna). Używa się go głównie w liczbie pojedynczej.

Uwaga! W języku hiszpańskim istnieją również formy „ningunos” i „ningunas”, ale używa się ich niezwykle rzadko. Ma to miejsce tylko w odniesieniu do rzeczowników występujących wyłącznie w liczbie mnogiej, takich jak np. „gafas” (okulary), „ganas” (ochota), „pantalones” (spodnie). Formy „ningunos” i „ningunas” są poprawne, ale najczęściej się je opuszcza. Przykłady:

¿Os gustan algunos de nuestros modelos de gafas? – No, no nos gustan ningunas. – Podobają się wam któreś z naszych modeli okularów? – Nie, nie podobają się nam żadne. [Preferowana forma: ¿Os gustan nuestros modelos de gafas? – Sí/No, no/ nos gustan.]
No tengo ningunas ganas de trabajar. – Nie mam najmniejszej ochoty pracować. [Preferowana forma: No tengo ganas de trabajar].
¿Tienes algunos pantalones de mezclilla? – No, no tengo ningunos. – Masz jakieś spodnie z dżinsu? – Nie, nie mam żadnych. [Preferowana forma: ¿Tienes pantalones de mezclilla? – Sí/No, no/ tengo pantalones de mezclilla.]

Zaimek „ninguno” skraca się do formy „ningún”, jeżeli znajduje się przed rzeczownikiem rodzaju męskiego liczby pojedynczej. Ponieważ akcent pada na ostatnią sylabę, dlatego w pisowni stawiamy tyldę nad samogłoską „u”. „Ningún” używamy bezpośrednio przed rzeczownikiem, a „ninguno”, gdy w zdaniu nie pojawia się rzeczownik, do którego odwołuje się zaimek.

No tengo ningún bolígrafo. No tengo ninguno. – Nie mam żadnego długopisu. Nie mam żadnego.
¡Ningún cigarillo más! – Żadnego więcej papierosa!

Zaimek „ninguno” występuje jednak w pełnej formie, gdy po niej stawiamy rzeczownik poprzedzony przyimkiem „de”, na przykład:

En ninguno de esos lugares. – W żadnym z tych miejsc.
En ninguno de los dos países. – W żadnym z tych dwóch krajów.
Ninguno de los dos partidos mayoritarios. – Żadna z dwóch największych partii.

Inne przykłady z użyciem zaimka „ninguno”:

No hay ningún coche delante de la casa. – Nie ma żadnego samochodu przed domem.
No tengo ningún problema. – Nie mam żadnego problemu.
Mi coche viejo no tiene ningún valor. – Mój stary samochód nie ma żadnej wartości.
¿Tienes algunas preguntas? – No, no tengo ninguna. – Masz jakieś pytania? – Nie, nie mam żadnego.
¿Hay alguna tarta en la nevera? – No, no hay ninguna. – Czy w lodówce jest jakieś ciasto? – Nie, nie ma żadnego.
¡En ningún caso! – W żadnym wypadku! / Nie ma mowy!
No puedo encontrar mis llaves en ningún lugar. – Nie mogę nigdzie znaleźć moich kluczy.

W zdaniach przeczących nie używa się partykuły „no”, jeżeli zdanie rozpoczyna się od zaimka „ninguno”. Porównaj zdania rozpoczynające się od „ninguno”/ „ninguna” i partykuły „no”:

Ninguna chica es tan guapa como tú. – Żadna dziewczyna nie jest tak ładna jak ty.
Ninguna noticia falsa puede desacreditar el prestigio de la Medicina cubana. – Żadna fałszywa wiadomość nie może dyskredytować prestiżu medycyny kubańskiej.
Ninguno de estos edificios me gusta. – Żaden z tych budynków nie podoba mi się.
No es ningún santo. – To żaden święty.
No me gusta ninguno de estos edificios. – Nie podoba mi się żaden z tych budynków.
No tengo ninguna duda. – Nie mam żadnej wątpliwości.
No tiene ningún sentido de la responsabilidad. – Nie ma żadnego poczucia odpowiedzialności.

III. Zaimki „alguno” i „ninguno” występują również w wyrażeniach przysłówkowych, na przykład:

a algún sitio (lugar, lado) – a ningún sitio (lugar, lado): gdzieś / nigdzie
a alguna parte / a ninguna parte: dokądś / donikąd
alguna vez: kiedykolwiek / ninguna vez: ani razu
algunas veces: czasami
de algún modo / de ningún modo: w jakiś sposób / w żaden sposób
de alguna manera (forma) / de ninguna manera (forma): w jakiś sposób (jakoś) / w żaden sposób (nijak)
de manera alguna: w żaden sposób
en alguna parte / en ninguna parte: gdzieś / nigdzie
en sitio alguno, en sitio ninguno: nigdzie
por algún lado: gdzieś / por ningún lado: nigdzie

Oto przykłady z zastosowaniem tych wyrażeń:

En alguna parte del mundo. – Gdzieś w świecie.
Eso de algún modo inhibe el miedo. – To w jakiś sposób powstrzymuje strach.
He leído en alguna parte que los niños oyen y entienden todo. – Gdzieś czytałam, że dzieci wszystko słyszą i rozumieją. [pretérito perfecto]
No me iré a ningún lado. – Nigdzie nie pójdę. [futuro imperfecto]
¡No, no te iras a ningún lado! – Nie, nigdzie nie pójdziesz!
¿Podemos ponernos de acuerdo de alguna forma? – Możemy jakoś dojść do porozumienia?
¿Puedo ayudar de alguna manera? – Czy mogę pomóc w jakiś sposób?
¿Vas a alguna parte? No, no voy a ninguna parte. – Jedziesz dokądś? Nie, nigdzie nie jadę.
Voy a obligarla de algún modo. – Już ja ją zmuszę w jakiś sposób.

Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
¡Qué tengáis un buen día!