Zaimki nieokreślone „alguien” i „nadie” w j. hiszpańskim (Pronombres indefinidos „algien” y „nadie” en español)

¡Hola a todos!

W tym wpisie przyjrzymy się użyciu zaimków nieokreślonych „alguien” i „nadie” w języku hiszpańskim. Oba zaimki dotyczą wyłącznie osób i występują bez rzeczownika. Pomocne nam w tym będą liczne przykłady zdań, dzięki którym nauczymy się poprawnie używać tych zaimków.

I. Zaimek nieokreślony „alguien” używany jest w zdaniach oznajmujących i w pytaniach w znaczeniu „ktoś”. Zaimek ten jest nieodmienny. Oto przykłady zdań z tym zaimkiem:

Alguien debe avisarle. – Ktoś musi go ostrzec.
Alguien está a la puerta. – Ktoś jest pod drzwiami.
¿Alguien podría decirme dónde estoy? – Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, gdzie jestem?
Alguien te está llamando. – Ktoś do ciebie dzwoni.
¿Alguien tiene alguna idea? – Ma ktoś jakiś pomysł?
Alguien tiene que hacerlo. – Ktoś musi to zrobić.
¿Alguien quiere tomar la palabra? – Czy ktoś chce zabrać głos?
¿Es esto de alguien? – Czy to do kogoś należy?
Es la policía, ¿hay alguien ahí? – Tu policja, jest tam ktoś?
¿Hay alguien aquí? – Jest tu ktoś?
Hay alguien fuera que quiere hablar contigo. – Ktoś jest na zewnątrz, kto chce rozmawiać z tobą.
Necesito a alguien de confianza. – Potrzebuję kogoś zaufanego.
Oigo a alguien en el piso de arriba. – Słyszę kogoś w mieszkaniu na górze.
Pregunta a alguien. – Zapytaj kogoś.
Pues dáselo a alguien. – Więc daj to komuś.
¡Que alguien llame a un médico! – Niech ktoś wezwie lekarza!
¿Sales con alguien? – Chodzisz z kimś?

II. Zaimek nieokreślony „nadie” używany jest w zdaniach przeczących w znaczeniu „nikt”. Jeżeli zaimek ten rozpoczyna zdanie, to nie stosujemy w zdaniu partykuły „no”, bo zaimek ten zaprzecza czasownik w sposób bezpośredni. Jeżeli natomiast zaimek „nadie” występuje w środku lub na końcu zdania, to w celu negacji przed czasownikiem stosujemy dodatkowo partykułę „no”. Spójrzmy na różne przykłady użycia tego zaimka.

Ahora no hay nadie en la biblioteca. – Teraz nie ma nikogo w bibliotece.
¿Alguien sabe la contraseña? – Lo siento, nadie sabe. / No, no sabe nadie la contraseña. – Czy ktoś zna hasło? – Przykro mi, nikt nie zna. / Nie, nikt nie zna hasła.
Aquí no hay nadie. – Tutaj nie ma nikogo.
El almirante no confíe en nadie. – Admirał nikomu nie ufa.
¿Hay alguien en casa? – No, no hay nadie. – Czy ktoś jest w domu? – Nie, nie ma nikogo.
Hoy no podemos dejar entrar a nadie. – Dzisiaj nie możemy wpuszczać nikogo.
La muerte no respeta a nadie. – Śmierć wszystkim równa.
Nadie de nosotros le conoce. – Nikt z nas go nie zna.
Nadie es inmune a los errores. – Nikt nie jest odporny na błędy. / Każdy popełnia błędy.
Nadie es perfecto. – Nikt nie jest doskonały.
Nadie es profeta en su tierra. – Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju.
Nadie lo dice. / No lo dice nadie. – Nikt tego nie mówi.
Nadie podrá entrar en la ciudad hasta que sea totalmente segura. – Nikt nie będzie mógł wjechać do miasta do czasu aż będzie całkowicie bezpieczne.
Nadie presta atención a lo que dices. – Nikt nie zwraca uwagi na to, co mówisz.
Nadie puede saber cuándo y cómo va a terminar esto. – Nikt nie może wiedzieć kiedy i jak to się skończy.
Nadie recuerda una inundación así. – Nikt nie pamięta takiej powodzi.
Nadie sabe la verdad. – Nikt nie zna prawdy.
Nadie te obliga a ser político. – Nikt ciebie nie zmusza, by być politykiem.
No conozco a nadie en esta empresa. – Nie znam nikogo w tej firmie.
No hay nadie en la escuela. – Nikogo nie ma w szkole.
No lo sabe nadie. / Nadie lo sabe. – Nikt tego nie wie.
No puedes decírselo a nadie. – Nie możesz tego nikomu powiedzieć.
No se lo digas a nadie. – Nie mów tego nikomu.

¡Un saludo y hasta la próxima!