Zaimek nieokreślony „cualquiera” w j. hiszpańskim (Pronombre indefinido „cualquiera” en español)

¡Hola a todos!

W tym wpisie przyjrzymy się użyciu zaimka nieokreślonego „cualquiera” w języku hiszpańskim.

Zaimek „cualquiera” ma następujące znaczenia:
a) jakikolwiek, którykolwiek, ktokolwiek, dowolny, wszelki, każdy
b) byle kto, byle co, cokolwiek, zwykły, jakiś tam

Zaimek ten może występować przed lub po rzeczowniku, albo samodzielnie.

I. Zaimek „cualquiera” przyjmuje formę „cualquier”, jeżeli występuje przed rzeczownikiem rodzaju męskiego lub żeńskiego liczby pojedynczej. To właśnie w takiej formie zaimek ten najczęściej występuje w tekstach. Spójrzmy na poniższe przykłady:

Convertirá cualquier pieza de metal en un trozo de pastel. – Przemieni dowolną metalową cześć w kawałek ciasta.
Cualquier día de la semana excepto el sábado y el domingo. – W dowolny dzień tygodnia oprócz soboty i niedzieli.
Cualquier extranjero puede aprender a manejarse con el español en pocos años. – Każdy cudzoziemiec może nauczyć się posługiwać językiem hiszpańskim w ciągu kilku lat.
Daría cualquier cosa por estar contigo en México. – Dałbym wszystko by z tobą być w Meksyku.
Diles cualquier cosa. – Powiedź im cokolwiek.
Director no es cualquiera. – Dyrektor nie jest byle kim.
El aperitivo perfecto para cualquier celebración. – Doskonała przekąska na każdą uroczystość.
En cualquier momento pueden trasladarte a un hospital. – W każdej chwili mogą przenieść ciebie do szpitala.
Es un trabajo como cualquier otro. – Praca jak każda inna.
La página web permite a cualquier persona de cualquier edad utilizar los servicios. – Strona internetowa pozwala dowolnej osobie w jakimkolwiek wieku korzystać z usług.
Lo siento por cualquier inconveniente o imprevisto ocasionado. – Bardzo mi przykro z powodu jakiejkolwiek niedogodności lub spowodowanie czegoś niespodziewanego.
Quiero ayudar a la gente de cualquier manera. – Chcę pomagać ludziom w jakikolwiek sposób.
Sabe arreglar cualquier motor con los ojos cerrados. – Potrafi naprawić dowolny silnik z zamkniętymi oczami.
Se oponen a cualquier recorte de personal. – Bronią się przed jakąkolwiek redukcją personelu.
Se recuerda, en cualquier caso, que el viaje se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero. – Przypomina się, że w każdym przypadku podróż odbywa się zawsze na koszt i ryzyko podróżującego.
Sí a un acuerdo, pero no a cualquier precio. – „Tak” dla porozumienia, ale nie za wszelką cenę.
Toma cualquier cosa que te ofrezcan. – Bierz cokolwiek ci zaproponują.
Tú me puedes visitar a cualquier hora que quieras. – Możesz mnie odwiedzić o dowolnej porze kiedy zechcesz.
Puedo trabajar desde cualquier sitio. – Mogę pracować z dowolnego miejsca.
Tenemos que ir allí en cualquier caso. – W każdym razie musimy tam iść.

II. Jeżeli zaimek „cualquiera” występuje po rzeczowniku, samodzielnie lub przed przyimkiem „de”, to zarówno dla rzeczowników rodzaju męskiego, jak i żeńskiego, zachowuje formę „cualquiera”. Przykłady:

Cualquiera de vosotros puede hacerlo tan bien como él. – Każdy z was może zrobić to równie dobrze, jak on.
En un lugar cualquiera. – W dowolnym miejscu.
La literatura en cualquiera de sus manifestaciones. – Literatura w dowolnej postaci.

III. Jeżeli zaimek „cualquiera” występuje po rzeczowniku, może oznaczać „zwykły”, „zwyczajny”, „jakiś tam”. Przykłady:

Este no es un partido cualquiera. – To nie jest zwyczajny mecz.
„Un día cualquiera” es un título de la exposición fotográfica en el Museo La Neomudejar de Madrid. – „Zwyczajny dzień” to tytuł wystawy fotograficznej w Muzeum La Neomudejar w Madrycie.

IV. Jeżeli zaimek „cualquiera” występuje samodzielnie w funkcji podmiotu, to oznacza „każdy”, „każdy człowiek” lub „ktokolwiek”. Przykłady:

Aquí no puede entrar cualquiera. – Nie każdy może tu wejść.
Cualquiera diría que esa circunstancia es altamente favorable para un progreso en las relaciones internacionales. – Każdy powiedziałby, że ta okoliczność jest bardzo sprzyjająca dla rozwoju stosunków międzynarodowych.
Cualquiera sabe que esa extraña composición significa algo más. – Każdy wie, że ta dziwna kompozycja oznacza coś więcej.
Cualquiera puede hacerlo. – Każdy może to zrobić.
Hoy cualquiera puede hacer una película y subirla a Internet. – Dzisiaj każdy może zrobić film i wstawić go do Internetu.

V. W zdaniach wykrzyknikowych zaimek „cualquiera” jest synonimem „nadie” (nikt) w ironicznym sensie. Przykład:

¡Cualquiera entiende esto! – Kto to rozumie! (w znaczeniu: nikt tego nie rozumie).

VI. W liczbie mnogiej zaimek „cualquiera” przybiera formę „cualesquiera” (przed rzeczownikiem „cualesquier”). Forma ta jest dość rzadko używana. Przykłady:

Escoge tres cartas cualesquiera. – Wybierz dowolne trzy karty.
No queremos ser actores cualesquiera, sino famosos. – Nie chcemy być byle jakimi aktorami, lecz słynnymi.

Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
¡Qué tengáis un buen día!