Wspólne oświadczenie prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej z 11.10.2022 r.

Wspólne oświadczenie prezydentów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki i prezydentów Czarnogóry i Macedonii Północnej

Gemeinsame Stellungnahme der Staatspräsidenten der Bukarest Neun und der Präsidenten Montenegros und Nordmazedoniens

Bratysława, 11 października 2022Bratislava, der 11. Oktober 2022
My, Prezydenci Bułgarii, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier potępiamy dokonane w ostatnim czasie przez Rosję masowe bombardowania miast Ukrainy, które w świetle prawa międzynarodowego stanowią zbrodnie wojenne.Wir, die Präsidenten Bulgariens, Estlands, Lettlands, Litauens, Montenegros, Nordmazedoniens, Polens, Rumäniens, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarns, verurteilen die kürzlich von Russland verübten Massenbombardierungen ukrainischer Städte, die nach internationalem Recht Kriegsverbrechen darstellen.
Przypominamy, że zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu i podlegają jurysdykcji sądów na całym świecie.Wir erinnern, dass Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit keiner Verjährung vor Gerichten auf der ganzen Welt unterliegen.
W imieniu naszych państw żądamy od Rosji natychmiastowego zaprzestania ataków na cele cywilne.Im Namen unserer Staaten fordern wir, dass Russland die Angriffe auf zivile Ziele sofort einstellt.
Nie ustaniemy w wysiłkach na rzecz postawienia przed sądem osób winnych dzisiejszej zbrodni.Wir werden unsere Bemühungen nicht mindern, die Verantwortlichen für die heutigen Verbrechen vor Gericht zu bringen.
Uważamy za niedopuszczalne publiczne groźby użycia broni jądrowej wygłaszane przez przedstawicieli Rosji. Jegliche öffentliche Drohungen russischer Vertreter, Atomwaffen einzusetzen, halten wir für inakzeptabel.
W tym kontekście podtrzymujemy nasze zobowiązania do ochrony naszych państw i sojuszników.In diesem Zusammenhang bekräftigen wir unsere Verpflichtung, unsere Länder und Verbündeten zu schützen.
Rumen Radew
Prezydent Republiki Bułgarii
Rumen Radew
Präsident der Republik Bulgarien
Milo Đukanović
Prezydent Czarnogóry
Milo Đukanović
Präsident von Montenegro
Miloš Zeman
Prezydent Republiki Czeskiej
Miloš Zeman
Präsident der Tschechischen Republik
Alar Karis
Prezydent Republiki Estońskiej
Alar Karis
Präsident der Republik Estland
Gitanas Nausėda
Prezydent Republiki Litewskiej
Gitanas Nausėda
Präsident der Republik Litauen
Egils Levits
Prezydent Republiki Łotewskiej
Egils Levits
Präsident der Republik Lettland
Stevo Pendarovski
Prezydent Republiki Macedonii Północnej
Stevo Pendarovski
Präsident der Republik Nordmazedonien
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Präsident der Republik Polen
Klaus Iohannis
Prezydent Rumunii
Klaus Iohannis
Präsident von Rumänien
Zuzana Čaputová
Prezydent Republiki Słowackiej
Zuzana Čaputová
Präsidentin der Slowakischen Republik
Katalin Novák
Prezydent Węgier
Katalin Novák
Präsidentin von Ungarn

Wersja polska: / polnische Version: https://www.prezydent.pl/ [11.10.2022]
Tłumaczenie na język niemiecki: / Übersetzung ins Deutsche: Krzysztof Wereszczyński