Victoria Reggie Kennedy – nowa ambasador USA w Austrii (Victoria Reggie Kennedy – die neue US-Botschafterin in Österreich)

Victoria Reggie Kennedy. © U.S. Embassy in Austria. Twitter, 07.01.2022.

Victoria Reggie Kennedy ist die neue Botschafterin der Vereinigten Staaten in der Republik Österreich. Am 12. Januar 2022 überreichte sie in der Wiener Hofburg dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ihre Beglaubigungsschreiben.

Victoria Reggie Kennedy jest nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Republice Austrii. 12 stycznia 2022 r. w wiedeńskim pałacu Hofburg przekazała swoje listy uwierzytelniające prezydentowi Alexandrowi Van der Bellen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die US-Botschafterin Victoria Reggie Kennedy. © U.S. Embassy in Austria. Twitter, 12.01.2022.

Am 10. August 2021 wurde sie von US-Präsident Joe Biden als US-Botschafterin in der Republik Österreich nominiert. Am 26. Oktober 2021 wurde sie offiziell vom US-Senat bestätigt und am 16. November 2021 als Botschafterin vereidigt.

10 sierpnia 2021 r. została mianowana przez prezydenta USA Joe Bidena ambasadorem USA w Republice Austrii. 26 października 2021 r. została oficjalnie zatwierdzona przez Senat USA, a 16 listopada 2021 r. zaprzysiężona na ambasadora.

Vor ihrer Ernennung zur Botschafterin war sie als Anwältin für die international tätige Kanzlei Greenberg Traurig LLP in Boston und Washington, D.C., im Bereich Unternehmensführung und Staatsregulierung tätig, und entwickelte Strategien zur Lösung komplexer Geschäftsprobleme.

Przed jej mianowaniem na ambasadora była adwokatem w międzynarodowej kancelarii prawnej Greenberg Traurig LLP w Bostonie i Waszyngtonie, D.C., do spraw z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw i regulacji państwowych oraz zajmowała się strategiami na rzecz kompleksowego rozwiązywania problemów gospodarczych.

Sie war Vorstandsmitglied der Greater Boston Chamber of Commerce, wo sie sich für politische Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums der Unternehmen einsetzte.

Była członkiem zarządu Izby Handlowej obszaru metropolitalnego Wielki Boston, w której wspierała działania polityczne na rzecz wzrostu gospodarczego przedsiębiorstw.

Victoria Reggie Kennedy ist auch die Mitbegründerin und Ehrenpräsidentin im Verwaltungsrat des Edward M. Kennedy Institute, einer überparteilichen, gemeinnützigen Organisation zur Förderung des Demokratieverständnisses in der amerikanischen Öffentlichkeit.

Victoria Reggie Kennedy jest również współzałożycielką i honorową przewodniczącą Instytutu im. Edwarda M. Kennedy’ego, ponadpartyjnej i służącej dobru powszechnemu organizacji wspierającej rozumienie demokracji w społeczeństwie amerykańskim.

Jahrelang war sie im Kunstbereich engagiert. Sie war Trustee des John F. Kennedy Center for the Performing Arts, wo sie mehr als ein Jahrzehnt den Bildungsausschuss leitete. Überdies saß sie viele Jahre im Aufsichtsrat des Bostoner Museum of Fine Arts.

Przez wiele lat była zaangażowana w dziedzinie sztuki. Była powiernikiem zarządu Centrum Sztuki Widowiskowej im. Johna F. Kennedy’ego, w którym przez ponad dekadę kierowała komitetem ds. edukacji. Ponadto przez wiele lat zasiadała w radzie nadzorczej Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie.

Victoria Reggie Kennedy erwarb einen B.A. in Englisch am Newcomb College und 1979 einen Juris Doctor an der Tulane Law School in New Orleans.

Victoria Reggie Kennedy uzyskała stopień licencjata (B.A.) z j. angielskiego w Newcomb College, a w 1979 r. stopień doktora prawa (Juris Doctor) w Tulane Law School w Nowym Orleanie.

Sie war mit dem langjährigen Senator Edward Kennedy (1932-2009) verheiratet, der der jüngere Bruder des 1963 in Dallas ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy war.

Była w związku małżeńskim z wieloletnim senatorem Edwardem Kennedym (1932-2009), który był młodszym bratem zamordowanego w 1963 r. w Dallas prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego.

Sie ist Trägerin zahlreicher Auszeichnungen, darunter acht Ehrendoktortitel.

Została nagrodzona licznymi wyróżnieniami, w tym ośmioma tytułami doktora honoris causa.