Różnica między „mieten” a „vermieten” (Unterschied zwischen „mieten” und „vermieten”)

Bürogebäude am Nordhafen in Berlin

Jaka jest różnica między czasownikami mieten vermieten?

Czasownik mieten oznacza nająć, wynająć coś od kogoś, np. mieszkanie, samochód.

Czasownik vermieten oznacza wynająć coś komuś, np. mieszkanie.

Należy zauważyć, że w języku polskim wynająć / wynajmować można coś zarówno od kogoś, jak i komuś. Natomiast w języku niemieckim dla tych czynności stosuje się odrębne czasowniki, czyli mietenvermieten.

Najemca (der Mieter) to osoba, która jest lokatorem danego lokum (mieszkania, domu) i najmuje dany lokal za opłatą, odprowadzaną na rzecz wynajmującego (der Vermieter). Wynajmujący to właściciel mieszkania, który udostępnia je najmującemu za określoną korzyść materialną określoną w umowie.

Zestawienie przydatnych zwrotów

być w stanie opłacić czynszin der Lage sein, die Miete zu bezahlen
eksmitowaćdie Räumung vollstrecken
mieszkać w wynajętym mieszkaniu bei jmd zur Miete wohnen
nająć (wynająć od kogoś) mieszkanie / samochódeine Wohnung / einen Wagen mieten
nawiązać stosunek najmuein Mietverhältnis begründen
oddać coś w najemetwas vermieten
podwyższać czynszdie Miete erhöhen
pomagać komuś w przeprowadzcejdm beim Umzug helfen
pozostawać w stosunku najmuin einem Mietverhältnis stehen
przeprowadzić się do innego mieszkaniain eine andere Wohnung (um)ziehen
rozwiązać stosunek najmuein Mietverhältnis aufheben / beenden / lösen
szukać mieszkania w starym budownictwienach einer Altbauwohnung suchen
uzyskać wysoki czynszeine hohe Miete erzielen
wliczyć koszty do czynszudie Kosten mit der Miete verrechnen
wstąpić w stosunek najmu z mocy prawa in ein Mietverhältniskraft kraft Gesetzes eintreten
wstąpić w umowę najmuin das Mietverhältnis eintreten
wypowiedzieć stosunek najmudas Mietverhältnis kündigen
wziąć coś w najemetwas mieten
wziąć mieszkanie w podnajemdie Wohnung als Untermieter mieten
zalegać z czynszemmit der Miete im Rückstand sein
zawrzeć umowę najmueinen Mietvertrag abschließen
zmienić mieszkaniedie Wohnung wechseln
znaleźć sobie nowe zakwaterowanieeine neue Unterkunft finden

Zestawienie przydatnych rzeczowników i wyrażeń
czynsz bez kosztów / z kosztami ogrzewaniakalte / warme Miete (f); Kaltmiete (f.), Warmmiete (f.)
czynsz najmuMietzins (m.)
dochody z wynajmuEinkünfte (pl.) aus Vermietung
dopasowanie czynszuMietanpassung (f.)
eksmisjaRäumung (f.)
kaucja przy najmieMietkaution (f.)
kolejny najemcaNachmieter (m.)
koszty dodatkowe obok czynszuMietnebenkosten (pl.)
koszty najmu Mietkosten (pl.)
koszty przeprowadzkiUmzugskosten (pl.)
lokator, lokatoraMieter (m.), Mieterin (f.)
mieszkanie czynszowe (lokatorskie)Mietwohnung (f.)
mieszkanie spółdzielczeGenossenschafts-wohnung (f.)
mieszkanie własnościowe Eigentumswohnung (f.)
mieszkanie w nowym budownictwieNeubauwohnung (f.)
mieszkanie w starym budownictwieAltbauwohnung (f.)
najem lokali mieszkalnychMiete (f.) von Wohnräumen
najem lokali użytkowychMiete (f.) von Geschäftsräumen
najem na czas nieoznaczonyMiete (f.) auf unbestimmte Zeit
najem na czas oznaczonyMiete (f.) auf bestimmte Zeit
najem rzeczy ruchomychMiete (f.) von beweglichen Sachen
obniżka czynszuMietherabsetzung (f.)
ochrona lokatorówMieterschutz (m.)
oględziny mieszkaniaWohnungsbesichtigung (f.)
okres najmuMietdauer (f.), Mietzeit (f.)
opłata za najemMietpreis (m.), Mietgebühr (f.)
podnajemUntermiete (f.)
podniesienie czynszuMietanhebung (f.)
podwyżka czynszuMieterhöhung (f.)
powierzchnia wynajmowanaMietfläche (f.)
powództwo o rozwiązanie umowy najmuMietaufhebungsklage (f.)
pozew o rozwiązanie stosunku najmuKlage (f.) auf Aufhebung des Mietverhältnisses
prawo najmuMietrecht (n.)
prawo przedłużenia najmuMietverlängerungsrecht (n.)
przedłużenie najmuMietverlängerung (f.)
przedmiot najmuMietgegenstand (m.)
przedmiot umowy najmuGegenstand (m.) des Mietvertrages
przedpłata czynszuMietvorauszahlung (f.)
przeprowadzkaUmzug (m.)
przychody z najmuMieteinnahmen (pl.)
rozwiązanie umowy najmuMietaufhebung (f.)
spory ze stosunku najmuMietstreitigkeiten (pl.)
stosunek najmuMietverhältnis (n.)
tytułem najmumietweise (Adverb)
umowa najmuMietvertrag (m.)
umowa najmu na czas nieokreślonyunbefristeter Mietvertrag (m.)
umowa najmu na czas określonybefristeter Mietvertrag (m.)
ustanie stosunku najmuBeendigung (f.) des Mietverhältnisses
właściciel mieszkaniaWohnungseigentümer (m.)
wspólność najmu lokalueheliche Mietgemeinschaft (f.)
współlokatorMitbewohner (m.)
wynajem okazjonalnygelegentliche Vermietung (f.)
wynajem stałydauernde Vermietung (f.)
wypowiedzenie przez wynajmującegoVermieterkündigung (f.)
wypowiedzenie stosunku najmuKündigung (f.) des Mietverhältnisses
zakwaterowanieUnterkunft (f.)
zaległości w czynszuMietrückstände (pl.)
zmiana mieszkaniaWohnungswechsel (m.)

Ich wünsche Dir alles Gute!