Różnica między „leur” a „leurs” w j. francuskim

Capitole de Toulouse qui abrite l'hôtel de ville et le théâtre du Capitole

Jaka jest różnica między „leur” a „leurs” w języku francuskim?

I. „Leur” jako zaimek osobowy (fr. le pronom personnel) w funkcji dopełnienia dalszego (le complément d’objet indirect)

Zaimek osobowy „leur” w funkcji dopełnienia dalszego odpowiada na pytanie celownika „à qui?” (komu?, czemu?). W trzeciej osobie liczby mnogiej zastępuje rzeczownik lub grupę nominalną poprzedzoną przyimkiem „à”. Zaimka „leur” używa się w przypadku czasowników, po których następuje przyimek „à”. Do grupy tej należą między innymi następujące czasowniki:

acheter qch. à q. (kupować coś komuś)
demander qch. à q. (pytać kogoś o coś)
dire qch. à q. (powiedzieć coś komuś)
donner qch. à q. (dawać coś komuś)
écrire qch. à q. (pisać coś do kogoś)
envoyer qch. à q. (wysyłać coś komuś)
faire confiance à q. (ufać komuś)
laisser qch. à q. (zostawić coś komuś)
mentir à q. (okłamywać kogoś)
montrer qch. à q. (pokazywać coś komuś)
offrir qch. à q. (oferować coś komuś)
parler à q. (rozmawiać z kimś)
prêter qch. à q. (pożyczać coś komuś)
proposer qch. à q. (proponować coś komuś)
répondre à q. (odpowiadać komuś)
ressembler à q. (być podobnym do kogoś)
téléphoner à q. (telefonować, dzwonić do kogoś)

Przykłady zdań

Elle a téléphoné à sa sœur. / Elle lui a téléphoné.Zadzwoniła do swojej siostry. / Zadzwoniła do niej.
Elle a téléphoné à ses parents. / Elle leur a téléphoné. Zadzwoniła do swoich rodziców. / Zadzwoniła do nich.
Elle lui fait confiance. / Elle leur fait confiance. Ona mu ufa. / Ona im ufa.
Il leur envoie des photos. / Il les leur envoie. Wysyła im zdjęcia. / Wysyła je im.
Il lui a dit la vérité. / Il leur a dit la vérité.Powiedział mu prawdę. / Powiedział im prawdę.
Je lui a écrit une lettre de réclamation. / Je leur a écrit une lettre de réclamation.Napisałem do niego reklamację. / Napisałem do nich reklamację.
Je parle à mes parents. / Je leur parle.Rozmawiam z moimi rodzicami. / Rozmawiam z nimi.
Je vais leur demander de l’aide.Poproszę ich o pomoc.
Nous parlons à nos parents. / Nous leur parlons. Rozmawiamy z naszymi rodzicami. / Rozmawiamy z nimi.
Parle-lui ! / Parlez-leur ! Mów do niego! / Mówcie do nich!
Qu’est-ce que tu leur demandes ?O co ty ich prosisz?
Téléphone à ta sœur !/ Téléphone-lui ! Zadzwoń do swojej siostry! / Zadzwoń do niej!
Téléphone à tes parents ! / Téléphone-leur !Zadzwoń do swoich rodziców! / Zadzwoń do nich !

II. „Leur” i „leurs” jako zaimki przymiotne dzierżawcze (fr. les adjectifs possessifs)

Zaimki przymiotne dzierżawcze stoją przed rzeczownikiem i wskazują na relację posiadania lub przynależności. Zaimki te uzgadniają swoją formę do liczby i rodzaju rzeczownika, do którego się odnoszą. Zaimek „leur” (ich, swój/swoja) w liczbie mnogiej otrzymuje końcowe „s”, stąd forma „leurs” (ich, swoi/swoje).

Przykłady zdań

Appelons les choses par leur nom.Nazywajmy rzeczy po imieniu.
C’est gentil de leur part.To miło z ich strony.
C’est leur droit.To ich prawo.
C’est leur fille / fils / enfant.To ich córka / syn / dziecko.
C’est leur talon d’Achille.To ich pięta Achillesa / achillesowa.
Ce sont leurs enfants / livres / affaires etc.To są ich dzieci / książki / sprawy itd.
Elles aiment leur fils, leur fille, leurs fils, leurs fillesOne kochają swego syna, swoją córkę, swoich synów, swoje córki.
Ils aiment leur fils, leur fille, leurs fils, leurs filles.Oni kochają swego syna, swoją córkę, swoich synów, swoje córki.
Grâce à cette affaire, d’autres personnes ont pris davantage conscience de leurs droits.Dzięki tej sprawie inne osoby stały się bardziej świadome w kwestii swoich praw.
Je compte sur leur aide.Liczę na ich pomoc.
Ils ont pris leurs jambes à leur cou.Wzięli nogi za pas.
Ils ont tous les deux fait leurs études dans la même école militaire.Obaj ukończyli studia w tej samej akademii wojskowej.
Ils sont venus avec leurs enfants. / Ils sont venus avec ses enfants.Przyszli ze swoimi (własnymi) dziećmi. / Przyszli z jego / jej (cudzymi) dziećmi.
Leur avion ne devait faire qu’une escale au Kenya : mais il a dû y être immobilisé pour raison technique.Ich samolot miał mieć tylko międzylądowanie w Kenii, ale musiał tam zostać unieruchomiony z przyczyn technicznych.
Leur jardin a été retourné par les sangliers.Ich ogród został przewrócony do góry nogami przez dziki.
Leur voiture a été retrouvée ce mercredi dans le Canal du Midi.Ich samochód został odnaleziony w środę w Kanale Południowym (fr. Canal du Midi).
Leurs enfants sont venus des États-Unis hier. Ich dzieci przyjechały wczoraj ze Stanów Zjednoczonych.
Leurs intérêts se contredisent actuellement.Ich interesy są obecnie ze sobą sprzeczne.
Leurs souvenirs d’enfance sont inoubliables.Ich wspomnienia z dzieciństwa są niezapomniane.

À la prochaine !