Rozmowa telefoniczna po francusku (Conversation téléphonique en français)

Bonjour !

Szybkie tempo wypowiedzi, wieloznaczność wyrazów, skomplikowana tematyka i wreszcie obawa, że nie zostaniemy prawidłowo zrozumieni przez naszego rozmówcę, powodują, że rozmowa telefoniczna w języku obcym może być dla nas prawdziwym wyzwaniem. Kiedy rozmawiamy z osobą stojącą naprzeciw nas, pomagają nam mimika, gesty, niewerbalny przekaz. Tymczasem przez telefon mamy do dyspozycji tylko nasz głos. Nie zawsze mamy też dobre warunki do rozmowy, jak również jakość połączenia niekiedy pozostawia wiele do życzenia. Nie znaczy to jednak, że należy unikać rozmów telefonicznych. To dzięki nim możemy szybko przekazać lub uzyskać ważne informacje, dokonać rezerwacji lub zgłosić zagrożenie. Wystarczy odpowiednio się przygotować i jak najczęściej prowadzić rozmowy telefoniczne, a z czasem każdy z nas nabierze wprawy. Pomocne nam w tym będą poniższe zwroty i wyrażenia.

Francuskie odpowiedniki czasownika „dzwonić”:
– téléphoner à qn.
– appeler qn.
– passer un coup de téléphone à qn.
– passer un coup de fil à qn.

W języku francuskim numer telefonu podajemy w formacie dwucyfrowym, a w zapisie po każdych dwóch cyfrach stawiamy kropkę lub spację, np. +33 1.53.59.11.00. Numer +33 (plus trente-trois) to międzynarodowy numer kierunkowy do Francji, a „1” to region paryski (la région parisienne).

Podając numer telefonu, poprzedzamy go rodzajnikiem „le”, a cyfry czytamy dwójkami np. Mój numer telefonu to 04.54.57.38.23 / Mon numéro de téléphone est le zéro quatre, cinquante-quatre, cinquante-sept, trente-huit, vingt-trois.

W poniższym zestawieniu znajdują się najczęściej stosowane zwroty i wyrażenia w rozmowach telefonicznych w języku francuskim.

Abonent chwilowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. Le téléphone de votre correspondant n’est pas disponible actuellement. Veuillez le rappeler ultérieurement.
Chciałbym / chciałabym rozmawiać z…Je voudrais parler à... / J’aimerais parler à…
Chciałbym zmienić datę spotkania. Je voudrais reporter la date du rendez-vous.
Chwileczkę, już łączę pana / panią. Un instant, s’il vous plaît, je vous mets en ligne / je vous mets en relation.
Ciągle jest zajęty. Woli pan / pani zaczekać czy zostawić wiadomość?Il est toujours en ligne. Préférez-vous patienter ou laisser un message ?
Czekam na telefon od niego.J’attends son appel. / J’attends son coup de fil.
Co nowego?Quoi de neuf ?
Coś przerywa. Nie słyszę pana / pani dobrze.Ça coupe. Je ne vous entends pas bien.
Cześć! To ja. Nie przeszkadzam?Salut ! C’est moi. Je ne te dérange pas ?
Cześć! Z tej strony Ewelina. Salut ! C’est Ewelina à l’appareil.
Czy chce pan / pani zostawić wiadomość? – Tak oczywiście, proszę mu / jej / powiedzieć, że dzwoniłem do niego / do niej.Monsieur / madame / voulez-vous laisser un message ? – Qui bien sûr, dites-lui que je l’ai appelé(-e).
Czy dodzwoniłem się pod numer 1.53.59.11.00? – Tak, zgadza się. / Nie, to pomyłka. Est-ce que je suis bien au 1.53.59.11.00 ? – Qui, c’est bien ça. / Non, c’est une erreur.
Czy mam zapisać jakąś wiadomość?Est-ce que je peux prendre un message ?
Czy mogę mu / jej powiedzieć, kto do niego / niej dzwoni?Puis-je lui dire qui l’appelle ?
Czy może mi pan / pani podać numer jego / jej telefonu komórkowego?Pouvez-me donner son numéro de téléphone portable ?
Czy może pan / pani mówić głośniej?Pouvez-vous parler plus fort ?
Czy może pan / pani mówić wolniej?Pouvez-vous parler plus lentement, s’il vous plaît ?
Czy może pan / pani mu / jej powiedzieć, aby do mnie zadzwonił(a)?Pouvez-vous lui dire de m’appeler ?
Czy może pan / pani powtórzyć? Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît ?
Czy może pan / pani zaczekać chwileczkę?Pouvez-vous patienter un moment, je vous prie ? / Vous pouvez patienter, s’il vous plaît ?
Czy mógłby pan / mogłaby pani podać mi Roberta do telefonu? – Tak, już go panu podaję. Proszę się nie rozłączać! Est-ce que vous pourriez me passer Robert au téléphone / à l’appareil ? – Oui, je vous le passe tout de suite. Ne quittez pas, s’il vous plaît !
Czy mógłby pan / mogłaby pani przeliterować swoje nazwisko?Pourriez-vous épeler votre nom, s’il vous plaît ?
Czy mógłby pan / mogłaby pani zadzwonić ponownie za trzy godziny?Pourriez-vous rappeler dans trois heures ?
Czy mógłbym zostawić mu / jej wiadomość?Pourrais-je lui laisser un message ?
Czy to Hotel X?C’est bien l’Hôtel X ?
Czy zastałem Patrycję? / Czy jest Patrycja? – Tak jest. / Nie, nie ma jej tutaj.Est-ce que Patrycja est là ? – Oui, elle est là. / Non, elle n’est pas là.
Do widzenia.Au revoir.
Do zobaczenia później!À tout à l’heure !
Do zobaczenia wkrótce!À bientôt !
Dodzwoniłeś się pod numer 04.54.57.38.23 Vous êtes bien au zéro quatre, cinquante-quatre, cinquante-sept, trente-huit, vingt-trois.
Dzień dobry panu / pani. Czy dodzwoniłem się do biura dyrektora Berger? Bonjour, monsieur / madame. Est-ce que je suis bien au bureau du directeur Berger ?
Dzień dobry panu / pani. Czy dodzwoniłem się do dyrektora Berger?Bonjour, monsieur / madame. Est-ce que je suis bien chez le directeur Berger ?
Dzień dobry, chciałbym rozmawiać z ...Bonjour, je voudrais parler à ...
Dzień dobry, chciałbym umówić się na spotkanie z panem X. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur X.
Dzień dobry, dodzwoniłeś się na automatyczną sekretarkę [twoje imię i nazwisko]. W chwili obecnej jestem nieobecny. Zostaw mi wiadomość głosową lub SMS. Oddzwonię, jak tylko to będzie możliwe. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de [votre prénom et nom]. Je ne suis pas disponible pour l’instant. N’hésitez pas à me laisser un message vocal ou un SMS et je vous rappellerai dès que possible.
Dzień dobry, nazywam się Claude Berger.Bonjour, je m’appelle Claude Berger.
Dziękuję za informacje.Merci pour les renseignements.
Dziękuję za telefon. Do widzenia! – Do widzenia panu / pani!Merci d’avoir appelé. Au revoir ! – Au revoir monsieur / madame !
Dziękuję za telefon. Szczegóły prześlę pocztą elektroniczną.Merci pour votre appel (téléphonique). Je vous enverrai les détails par courriel.
Dzwonię do ciebie, żeby zapytać, co słychać.Je t’appelle pour prendre de tes nouvelles.
Dzwonię w sprawie ...J’appelle au sujet de.../ Je téléphone au sujet de...
Dzwonię, żeby dowiedzieć się co dalej w sprawie ... Je vous appelle pour le suivi de…
Dzwonię, żeby pana / panią poinformować o …Je vous appelle pour vous informer de …
Halo, Claude?Allô, Claude ?
Jak się pan / pani / nazywa?Votre nom, s’il vous plaît ?
Jak? / Przepraszam? Comment ? Pardon ?
Jaka godzina panu / pani odpowiada?Quelle heure vous conviendrait ?
Jaki dzień panu / pani odpowiada?Quel jour vous conviendrait ?
Jaki jest numer kierunkowy na Martynikę? – Numer kierunkowy to 05.96.Quel est l’indicatif de la Martinique ? – L’indicatif est le 05.96.
Jaki jest pana / pani / twój numer telefonu? – Mój numer (telefonu) to…Quel est votre / ton numéro de téléphone ? – Mon numéro (de téléphone) c’est le ...
Kiedy mogę oddzwonić?Quand puis-je vous rappeler ?
Kiedy on wróci?Quand sera-t-il de retour ?
Kogo mam zapowiedzieć?Qui dois-je annoncer ?
Kończy mi się bateria.Je n’ai presque plus de pile.
Kto dzwoni?Oui est-ce ? / C’est de la part de qui ?
Kto jest przy telefonie? Nie zrozumiałem.Qui est à l’appareil ? Je n’ai pas compris.
Linia jest zajęta.La ligne est occupée.
Łączę.Je vous met en ligne.
Łączę pana / panią z panem / panią ...Je vous passe Monsieur / Madame ...
Mam nadzieję, że tobie nie przeszkadzam.J’espère que je ne te dérange pas.
Mogę rozmawiać z …Est-ce que je peux parler à ...
Momencik. Poszukam go / ją.Un moment, s’il vous plaît. Je vais le / la chercher.
Mógłbym / mogłabym / rozmawiać z …Pourrais-je parler à …?
Mój e-mail to ...Mon adresse mail est...
Mój numer telefonu stacjonarnego: 1.53.59.11.00.Mon numéro de téléphone filaire : 1.53.59.11.00.
Mój telefon nie działa dobrze.Mon téléphone ne fonctionne pas bien.
Mój telefon nie łapie zasięgu.Mon téléphone ne capte pas le réseau.
Musiałem wybrać niewłaściwy numer, przepraszam.J’ai dû faire un mauvais (faux) numéro, excusez-moi.
Myślę, że wybrał(-a) pan / pani niewłaściwy numer.Je crois / je pense que vous avez fait un faux numéro.
Napisz albo zadzwoń do mnie. Écris ou appelle-moi.
Nazywam się Claude Dubois. Czy przypomina pan / pani mnie?Je suis Claude Dubois. Vous vous souvenez de moi ?
Nazywam się XY i dzwonię z Warszawy.Je m’appelle XY et je téléphone de Varsovie.
Nie ma go teraz. Czy chce pan / pani zostawić wiadomość?Il n’est pas là pour le moment. Voulez-vous laisser un message?
Nie ma zasięgu.Il n’y a pas de réseau.
Nie mam już baterii.Je n’ai plus de pile.
Nie mam zasięgu.Je n’ai pas de réseau.
Nie słyszę cię.Je ne t’entends pas.
Nie słyszę pana / pani zbyt dobrze.Je ne vous entends pas très bien.
Nie usłyszałem/-łam dzwonka.Je n’ai pas entendu la sonnerie.
Nikt nie odpowiada.Personne ne répond.
Od kogo telefon? / Kto dzwoni?C’est de la part de qui ?
Oddzwonię do pana / pani później / jak tylko to będzie możliwe.Je vous rappelle plus tard / dès que (ce sera) possible.
Pan Moreau niestety nie odpowiada.Malheureusement, Monsieur Moreau ne répond pas.
Podaję panu /pani / tobie numer mojego telefonu komórkowego: 1.53.59.11.00.Je vous / te donne mon portable : 1.53.59.11.00.
Połączenie jest złe.La connexion est mauvaise.
Połączenie jest złej jakości.La connexion est de mauvaise qualité.
Pomylił(-a) pan / pani numer.Vous avez fait un faux numéro.
Pomyłka.C’est une erreur.
Proszę chwileczkę poczekać.Un moment / un instant, s’il vous plaît.
Proszę chwilę poczekać, przekazuję pana X.Un moment, s’il vous plaît, je vous transfère à Monsieur X.
Proszę mówić wolniej. Parlez plus lentement / doucement, s’il vous plaît. / Pouvez-vous parler moins vite, s’il vous plaît ?
Proszę nie odkładać słuchawki!Ne raccrochez pas !
Proszę powtórzyć.Répétez, s’il vous plaît.
Proszę pozostać na linii! Merci de rester en ligne ! / Restez en ligne !
Proszę się nie rozłączać!Ne quittez pas !
Proszę zaczekać!Veuillez patienter s’il vous plaît !
Proszę zaczekać, poszukam go / jej.Restez en ligne, je vais le / la chercher.
Proszę zaczekać, przełączę pana. Restez en ligne, je vous le passe. / Ne quittez pas, je vous le passe.
Proszę zostawić wiadomość po sygnale.Veuillez laisser un message après le bip sonore.
Próbuję się do ciebie dodzwonić od kilku godzin.J’essaie de te joindre depuis plusieurs heures.
Przekażę mu / jej pana / pani wiadomość jak tylko wróci.Je lui transmets votre message dès qu’il sera de retour.
Przepraszam, ale nie zrozumiałem. Czy mogłaby pani wolniej powtórzyć?Excusez-moi mais je n’ai pas compris. Pourriez-vous répéter plus lentement, s’il vous plaît ?
Przepraszam, że musiał(-a) pan / pani czekać. Łączę z panem Dubois.Excusez-moi de vous faire attendre, je vous passe M. Dubois maintenant.
Przepraszam, że przeszkadzam podczas spotkania, ale ...Excusez-moi de vous déranger pendant la réunion, mais…
Przykro mi, ale Anny dzisiaj nie ma. Désolé(-e) mais Anna n’est pas là aujourd’hui.
Przykro mi, ale Karoliny teraz nie ma. Désolé(-e) mais Karolina n’est pas là pour le moment.
Przykro mi, ale numer jest zajęty.Je regrette, mais le numéro est occupé.
Przykro mi, ale on / ona teraz rozmawia. Czy może pan / pani chwilę poczekać?Désolé(-e) mais il / elle est en ligne pour l’instant, pouvez-vous patienter un moment, je vous prie ?
Przykro mi, ale on / ona już u nas nie pracuje. Je regrette, mais il / elle ne travaille plus chez nous.
Przykro mi, ale on przeszedł na emeryturę.Je regrette, mais il est sorti à la retraite.
Przykro mi, ale pan Dubois jest w delegacji. Je regrette, mais M. Dubois est en déplacement.
Przykro mi, ale pan Dubois właśnie opuścił biuro. Będzie z powrotem przed godziną 17:00.Je regrette, mais M. Dubois vient juste de quitter le bureau. Il ne sera de retour qu’avant 17 heures.
Przykro mi, ale pomylił pan numer.Désolé(e), mais vous vous trompez de numéro. / Je suis désolé(e). Vous vous êtes trompé de numéro.
Przykro mi, ale u nas nie pracuje osoba o takim nazwisku.Désole(é), il n’y a personne de ce nom qui travaille ici.
Przykro mi, pan Dubois jest chwilowo niedostępny. Woli pan porozmawiać z kimś innym czy zadzwonić ponownie?Je suis désolé(e), M. Dubois n’est pas disponible pour le moment. Préférez-vous parler à quelqu’un d’autre ou rappeler ?
Przykro mi. W tej chwili ma spotkanie. Czy mogę zapisać wiadomość?Je suis désolée. Il est en réunion en ce moment. Je peux prendre un message ?
Rozłączyło połączenie. J’ai été coupé.
Sekretariat pana X, słucham. Secrétariat de monsieur X, j’écoute.
Skąd dzwonisz?D’où appelles-tu ?
Skontaktuję się z panem / panią ponownie tak szybko, jak to będzie możliwe.Je vous recontacterai le plus tôt possible.
Spółka X, słucham. Société X, j’écoute.
Tak, przy telefonie. À l’appareil.
Telefon do ciebie.Tu as un coup de fil. / Quelqu’un t’appelle.
W czym mogę pomóc?En quoi puis-je vous être utile ? / Que puis-je faire pour vous ? / Puis-je vous être utile ?
W jakiej sprawie? – Dzwonię w sprawie ...C’est à quel sujet, je vous prie ? – Je vous appelle au sujet de…
Z kim mam przyjemność / zaszczyt rozmawiać?À qui ai-je l’honneur de parler ?
Zaczekam.Je patiente.
Zadzwonię do pana / pani ponownie później.Je vous rappellerai plus tard.
Zadzwonię do ciebie / pana / pani.Je te / vous téléphonerai. / Je t’appelle / vous appelle.
Zapiszę / zanotuję pana / pani numer (telefonu) / pana / pani telefon / dane kontaktowe (adres i / lub numer telefonu).Je vais prendre / noter votre numéro (de téléphone) / votre téléphone / vos coordonnées ... (adresse et / ou numéro de téléphone).
Zapiszę pana / pani nazwisko. – Moje nazwisko to X.Je vais prendre votre nom. – Mon nom est X.
Zmieniam datę spotkania. Je change la date du rendez-vous.
Zostaliśmy rozłączeni.Nous avons été coupés.
Zostałyśmy rozłączone. Nous avons été coupées.
Życzę panu / pani miłego dnia.Bonne journée monsieur / madame.

À la prochaine !