Rodzajniki nieokreślone w j. hiszpańskim (Artículos indeterminados)

¡Hola! ¿Qué tal? – Cześć! Co słychać?

Dziś poznajemy rodzajniki nieokreślone w języku hiszpańskim i dowiemy się o zasadach ich użycia.

¡Empezamos!

Poniższa tabela przedstawia rodzajniki nieokreślone.

Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza un una
Liczba mnoga unos unas

 

Rodzajnik un określa rzeczowniki rodzaju męskiego liczby pojedynczej, na przykład:

un lago (jezioro)
un árbol (drzewo)
un pescado (ryba)
un hombre (mężczyzna)
un restaurante (restauracja)
un coche (samochód)

Rodzajnik una określa rzeczowniki rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej, na przykład:

una casa (dom)
una mesa (stół)
una camisa (koszula)
una gata (kotka)
una persona (osoba)
una plaza (miejsce)

Uwaga! Przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego zaczynającymi się od akcentowanej głoski lub ha stosuje się w liczbie pojedynczej rodzajnik un. Oto przykłady:

un alma (dusza) – unas almas (dusze)
un águila (orzeł) – unas águilas (orły)
un hacha (siekiera) – unas hachas (siekiery)
un ala (skrzydło) – unas alas (skrzydła)
un ave (ptak)  – unas aves (ptaki)

Uwaga! W liczbie mnogiej używa się rodzajników nieokreślonych bardzo rzadko, zazwyczaj w znaczeniu „jakieś”, „około” lub „kilka”.

Rodzajnik unos określa rzeczowniki rodzaju męskiego liczby mnogiej, na przykład:

unos lagos (jeziora)
unos árboles (drzewa)
unos pescados (ryby)
unos hombres (mężczyźni)
unos restaurantes (restauracje)
unos coches (samochody)

Rodzajnik unas określa rzeczowniki rodzaju żeńskiego liczby mnogiej. Przykłady:

unas casas (domy)
unas mesas (stoły)
unas camisas (koszule)
unas gatas (kotki)
unas personas (osoby)
unas plazas (miejsca)

Rodzajnika nieokreślonego używamy w następujących sytuacjach:

  • gdy jest mowa po raz pierwszy o osobie, zwierzęciu lub rzeczy bliżej nieokreślonych, nieznanych:

Anna tiene un perro. El perro es negro. – Anna ma psa. Pies jest czarny.
Tengo un amigo que vive en México. – Mam przyjaciela, który mieszka w Meksyku.

  • przy opisywaniu wyglądu, charakteru i cech osób, zwierząt lub rzeczy, kiedy rzeczownik występuje z przymiotnikiem:

Tengo une idea interesante. – Mam interesujący pomysł.
Es una casa muy grande. – To bardzo duży dom.
María es una española de 30 años. – María jest 30-letnią Hiszpanką.
Es una chica honorable. – To honorowa dziewczyna.
Pedro es un buen ingeniero. – Pedro jest dobrym inżynierem.

  • po formie hay (jest, znajduje się):

Hoy hay una fiesta en mi casa. – Dzisiaj w moim domu jest przyjęcie.
Hay una diferencia importante. – Jest istotna różnica.
Arriba hay un ordenador. – Na górze jest komputer.
Hay un libro en la mesa. – Na stole jest książka.
Hay una casa bonita en esta calle. – Na tej ulicy jest ładny dom.

  • w liczbie pojedynczej z rzeczownikami policzalnymi, żeby nadać im znaczenie unikalności lub cechy charakterystyczne dla ogółu danej grupy:

Un diplomático es un servidor público. – Dyplomata jest funkcjonariuszem publicznym.
Un coche debe que realizar un trayecto de 900 km. – Samochód powinien pokonać dystans 900 km.
Un poeta es un artista de la palabra. – Poeta jest artystą słowa.
Un hombre siempre será un hombre. – Człowiek zawsze będzie człowiekiem.

  • w znaczeniu „jakiś”, „jakaś”, „pewien” lub „jakikolwiek”, „jakakolwiek”, jeśli po rzeczowniku występuje cualquiera (jakikolwiek):

Trabaja en una oficina cualquiera. – Pracuje w jakimś tam biurze.
No es un día cualquiera. – To nie jest jakikolwiek dzień.
En una ciudad cualquiera. – W jakimkolwiek mieście.

  • w liczbie mnogiej w znaczeniu „paru”, „kilku”:

Tengo unos amigos franceses. – Mam paru znajomych Francuzów.
Solo tengo unos minutos antes de mi siguiente clase. – Mam tylko kilka minut przed kolejnymi zajęciami.

  • przed nazwami własnymi, gdy są one określone przydawką:

Una Unión Europa que defienda a las personas más vulnerables. – Unia Europejska, która chroni osoby najbardziej narażone.
Una Polonia fuerte en una Europa fuerte. – Silna Polska w silnej Europie.
Iniciativa para un África Occidental sin hambre. – Inicjatywa na rzecz Afryki Zachodniej bez głodu.

  • w celu wzmocnienia rzeczownika, zazwyczaj towarzyszy temu odcień krytyki lub ironii:

Eres un cobarde que ha huido como una rata. – Jesteś (strasznym) tchórzem, który uciekł jak szczur.
Eres un cobarde, oligarca y ladrón. – Jesteś (strasznym) tchórzem, oligarchą i złodziejem.

  • przed nazwiskami znanych osób, aby poprzez porównanie uzyskać znaczenie metaforyczne:

El autor no es un Cervantes, pero es un buen narrador. – Autor nie jest Cervantesem, ale jest dobrym narratorem.
Si eres capaz de resolver este problema matemático eres un Einstein. – Jeżeli jesteś w stanie rozwiązać to zadanie matematyczne, jesteś Einsteinem.

Pamiętaj, że wymowę wyrazów, których jeszcze nie znasz, możesz zawsze odsłuchać na stronie https://pl.forvo.com/

¡Vale! Es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.