Rodzajniki nieokreślone w j. hiszpańskim (Artículos indeterminados)

¡Hola! ¿Qué tal? – Cześć! Co słychać?

¡Empezamos! / Zaczynamy!

Poniższa tabela przedstawia rodzajniki nieokreślone w języku hiszpańskim.

Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza un una
Liczba mnoga unos unas

Rodzajnik un określa rzeczowniki rodzaju męskiego liczby pojedynczej, na przykład:

un lago (jezioro)
un árbol (drzewo)
un pescado (ryba)
un hombre (mężczyzna)
un restaurante (restauracja)
un coche (samochód)

Rodzajnik una określa rzeczowniki rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej, na przykład:

una casa (dom)
una mesa (stół)
una camisa (koszula)
una gata (kotka)
una persona (osoba)
una plaza (miejsce)

Rzeczowniki w języku hiszpańskim występują w dwóch rodzajach (męskim i żeńskim) i liczbach (pojedynczej i mnogiej).

Uwaga! Przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego zaczynającymi się od akcentowanej głoski lub ha stosuje się w liczbie pojedynczej rodzajnik un. Oto przykłady:

un alma (dusza) – unas almas (dusze)
un águila (orzeł) – unas águilas (orły)
un hacha (siekiera) – unas hachas (siekiery)
un ala (skrzydło) – unas alas (skrzydła)
un ave (ptak)  – unas aves (ptaki)

Uwaga! W liczbie mnogiej używa się rodzajników nieokreślonych bardzo rzadko, zazwyczaj w znaczeniu „jakieś”, „około” lub „kilka”.

Rodzajnik unos określa rzeczowniki rodzaju męskiego liczby mnogiej, na przykład:

unos lagos (jeziora)
unos árboles (drzewa)
unos pescados (ryby)
unos hombres (mężczyźni)
unos restaurantes (restauracje)
unos coches (samochody)

Rodzajnik unas określa rzeczowniki rodzaju żeńskiego liczby mnogiej. Przykłady:

unas casas (domy)
unas mesas (stoły)
unas camisas (koszule)
unas gatas (kotki)
unas personas (osoby)
unas plazas (miejsca)

Rodzajnika nieokreślonego używa się w następujących sytuacjach:

  • gdy jest mowa po raz pierwszy o osobie, zwierzęciu lub rzeczy bliżej nieokreślonych, nieznanych:

Anna tiene un perro. El perro es negro. – Anna ma psa. Pies jest czarny.
Tengo un amigo que vive en México. – Mam przyjaciela, który mieszka w Meksyku.
Quiero comprarme un libro. – Chcę kupić sobie (jakąś) książkę.

  • przy opisywaniu wyglądu, charakteru i cech osób, zwierząt lub rzeczy, kiedy rzeczownik występuje z przymiotnikiem:

Es una casa muy grande. – To bardzo duży dom.
Es una chica honorable. – To honorowa dziewczyna.
María es una española de 30 años. – María jest 30-letnią Hiszpanką.
Pedro es un buen ingeniero. – Pedro jest dobrym inżynierem.
Tengo une idea interesante. – Mam interesujący pomysł.

  • po formie hay (jest, znajduje się):

Arriba hay un ordenador. – Na górze jest komputer.
¿Dónde hay una farmacia? – Gdzie jest (jakaś) apteka?
Hoy hay una fiesta en mi casa. – Dzisiaj w moim domu jest przyjęcie.
Hay una casa bonita en esta calle. – Na tej ulicy jest ładny dom.
Hay una diferencia importante. – Jest istotna różnica.
Hay un libro en la mesa. – Na stole jest książka.

  • w liczbie pojedynczej z rzeczownikami policzalnymi, żeby nadać im znaczenie unikalności lub cechy charakterystyczne dla ogółu danej grupy:

Un diplomático es un servidor público. – Dyplomata jest funkcjonariuszem publicznym.
Un coche debe que realizar un trayecto de 900 km. – Samochód powinien pokonać dystans 900 km.
Un poeta es un artista de la palabra. – Poeta jest artystą słowa.
Un hombre siempre será un hombre. – Człowiek zawsze będzie człowiekiem.

  • w znaczeniu „jakiś”, „jakaś”, „pewien” lub „jakikolwiek”, „jakakolwiek”, jeśli po rzeczowniku występuje cualquiera (jakikolwiek):

Trabaja en una oficina cualquiera. – Pracuje w jakimś tam biurze.
No es un día cualquiera. – To nie jest jakikolwiek dzień.
En una ciudad cualquiera. – W jakimkolwiek mieście.

  • w liczbie mnogiej w znaczeniu „paru”, „kilku”:

Tengo unos amigos franceses. – Mam paru znajomych Francuzów.
Solo tengo unos minutos antes de mi siguiente clase. – Mam tylko kilka minut przed kolejnymi zajęciami.

  • przed nazwami własnymi, gdy są one określone przydawką:

Una Unión Europa que defienda a las personas más vulnerables. – Unia Europejska, która chroni osoby najbardziej narażone.
Una Polonia fuerte en una Europa fuerte. – Silna Polska w silnej Europie.
Iniciativa para un África Occidental sin hambre. – Inicjatywa na rzecz Afryki Zachodniej bez głodu.

  • w celu wzmocnienia rzeczownika, zazwyczaj towarzyszy temu odcień krytyki lub ironii:

Eres un cobarde que ha huido como una rata. – Jesteś (strasznym) tchórzem, który uciekł jak szczur.
Eres un cobarde, oligarca y ladrón. – Jesteś (strasznym) tchórzem, oligarchą i złodziejem.

  • przed nazwiskami znanych osób, aby poprzez porównanie uzyskać znaczenie metaforyczne:

El autor no es un Cervantes, pero es un buen narrador. – Autor nie jest Cervantesem, ale jest dobrym narratorem.
Si eres capaz de resolver este problema matemático eres un Einstein. – Jeżeli jesteś w stanie rozwiązać to zadanie matematyczne, jesteś Einsteinem.

Pamiętaj, że wymowę wyrazów, których jeszcze nie znasz, możesz zawsze odsłuchać na stronie https://pl.forvo.com/

¡Vale! Es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.