Rodzajnik nijaki „lo” w j. hiszpańskim (Artículo neutro „lo” en español)

¡Hola! ¿Qué tal?

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się rodzajnikiem nijakim lo, który występuje dość często w języku hiszpańskim.

Przypatrzymy się najważniejszym sytuacjom, w których może się on pojawić:

  • przy tworzeniu stopnia najwyższego przysłówków (lo + más + adjetivo), na przykład:

lo más malo (to, co najgorsze),
lo más importante (to, co najważniejsze),
lo más rápido posible (tak szybko, jak to możliwe),
lo mejor (najlepiej) – forma nieregularna,
lo peor (najgorzej) – forma nieregularna,
Lo más importante siempre será la familia. – To, co najważniejsze, to zawsze będzie rodzina.
La felicidad es lo más importante. – To, co najważniejsze, to szczęście.
El amor y la verdad son lo más importante. – Miłość i prawda to to, co jest najważniejsze.
Lo más probable es que llueva. – Najprawdopodobniej będzie padać.
Eso no es lo más malo ahora. – To nie jest teraz najgorsze.
¿Cómo comprar boletos de avión lo más barato posible? – Jak najtaniej kupić bilety lotnicze?

  • w połączeniu z przymiotnikami, przysłówkami lub imiesłowem biernym, żeby utworzyć wyrażenie o znaczeniu abstrakcyjnym (lo + adjetivo/adverbio/participio pasado), na przykład:

lo bueno (to, co dobre; dobra strona),
lo barato (to, co tanie),
lo importante (to, co ważne),
lo malo (to, co złe; zła strona; minus),

Lo barato sale caro. – To, co tanie, drogo wychodzi.
Lo bueno de la vida de estudiante. – Dobre strony życia studenckiego.
Lo bueno es que es gratis. – Dobre jest to, że jest to bezpłatne.
Lo importante es la familia. – To, co ważne, to rodzina.
Lo malo de ir a su casa es que está muy lejos. – Minusem pójścia do jego domu jest to, że jest on bardzo daleko.
Lo ocurrido ayer fue un caso excepcional. – To, co się wczoraj stało, było wyjątkowym przypadkiem. (czas przeszły Indefinido).
Lo raro es que su coche está afuera. – Dziwne, że jego samochód stoi na zewnątrz.
Dime qué es lo normal. – Powiedź mi, co jest normalne.
Demostraron lo bueno de este país. – Pokazali dobre strony tego kraju.
Prefiero lo antiguo. – Wolę to, co stare.

  • w konstrukcjach lo + przymiotnik/przysłówek + que, by wskazać natężenie danej cechy:

No sabes lo mucho que te amo. – Nawet nie wiesz, jak bardzo ciebie kocham.
No sabes lo importante que eres para mí. – Nawet nie wiesz, jak ważna jesteś dla mnie.
No sabes lo mucho que te quiero. – Nawet nie wiesz, jak bardzo ciebie pragnę.
¡Lo bonitas que son! – Ależ one są ładne!

  • w konstrukcji lo de pozwalającej odnieść się do wcześniejszej wypowiedzi. W tym przypadku niezbędna jest znajomość czasów przeszłych. Przykłady:

Me enteré de lo de tu tío. – Dowiedziałem się o tym od twojego wujka. (czas przeszły Indefinido).
No sabía lo del accidente. – Nie wiedziałem tego o tym wypadku. (czas przeszły Imperfecto).

  • w niektórych wyrażeniach z przyimkiem „a” wskazuje na sposób, np.:

a lo largo (wzdłuż)
a lo lejos (z dala/z daleka)
a lo loco (w zwariowany sposób)

Pamiętaj, że wymowę wyrazów, których jeszcze nie znasz, możesz zawsze odsłuchać na stronie https://pl.forvo.com/

¡Un saludo y hasta la próxima!