Renowacja fasady Katedry Berlińskiej (Fassadenrenovierung des Berliner Doms)

Der Berliner Dom erhält von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz weitere 47.000 Euro für die Fassadensanierung. Mit diesem Geld soll die Fassade des Turms A erneuert und repariert werden. Insgesamt hat die Stiftung für die Restaurierung des Domes fast 380.000 Euro zur Verfügung gestellt. Vor drei Jahren wurden an dem Bauwerk umfangreiche Schäden festgestellt, seither läuft eine bundesweite Spendenkampagne.

Katedra Berlińska otrzyma od Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków (niem. Deutsche Stiftung Denkmalschutz) dodatkowe 47 000 euro na renowację fasady. Za te pieniądze ma zostać odnowiona i naprawiona fasada wieży A. Łącznie fundacja przeznaczyła na renowację katedry prawie 380 000 euro. Przed trzema laty  na budowli stwierdzono rozległe uszkodzenia. Od tego czasu trwa ogólnokrajowa zbiórka funduszy.

Der Berliner Dom wurde in den Jahren 1894-1905 nach Entwürfen von Julius Raschdorff im Stil der italienischen Hochrenaissance mit barocken Einflüssen errichtet. 1944 wurde der Dom durch alliierte Luftangriffe schwer beschädigt und sein Wiederaufbau begann nur 1975. Die Außenfassade wurde bis 1983 restauriert. Die Kuppel wurde nicht originalgetreu nachgebaut, sondern nur stark vereinfacht wieder hergestellt.

Katedra Berlińska została wzniesiona w latach 1894-1905 według projektu architekta Juliusa Carla Raschdorffa w stylu późnego włoskiego renesansu i nawiązującym do baroku. W 1944 r. katedra została poważnie uszkodzona przez alianckie naloty, a jej odbudowa rozpoczęła się dopiero w 1975 r. Fasadę zewnętrzną odrestaurowano do 1983 r. Kopuła nie została jednak odtworzona na wzór oryginału, lecz odbudowano ją w znacznym uproszczeniu.

Der Berliner Dom gehört zu den bedeutendsten evangelischen Kirchenbauten in Deutschland. Im Untergeschoss des Doms befindet sich eine Gruft, in der 94 Mitglieder des Hauses Hohenzollern begraben wurden.

Katedrę Berlińską zalicza się do najważniejszych ewangelickich budowli sakralnych w Niemczech. W podziemiach katedry znajduje się krypta grobowa, w której pochowano 94 członków dynastii Hohenzollernów.


Eine mächtige und schon von weitem sichtbare 100 Meter hohe Kuppel mit einem Durchmesser von 33 Metern und von vier Ecktürmen flankiert bezieht sich auf die Basilika Sankt Peter im Vatikan. Der Tempel verfügt über etwa 1.390 Sitzplätze. Ausgerechnet hier finden meistens ökumenische Gottesdienste und offizielle Trauerfeiern statt. Das überwältigende Innere ist auch ein idealer Veranstaltungsort für Konzerte. Der Dom beherbergt historische Sauer-Orgel, eine der größten in Deutschland.

Potężna i widoczna z daleka kopuła o wysokości 100 m i średnicy 33 m, otoczona czterema narożnymi wieżami, nawiązuje do Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Świątynia ma 1 390 miejsc siedzących. To właśnie tutaj odbywają się najczęściej  nabożeństwa ekumeniczne i oficjalne uroczystości pogrzebowe. Imponujące wnętrze jest również doskonałym miejscem do organizacji koncertów. Katedra posiada historyczne organy Sauera, jedne z największych w Niemczech.