Przysłówki „mindestens”, „immerhin”, „zumindest” i „wenigstens”

Ski- und Wandergebiet der Hörnerbahn in Bolsterlang, Bayern © Berggasthof Hörnerhaus

Przysłówki „mindestens”, „immerhin”, „zumindest” i „wenigstens” są odpowiednikami polskich partykuł „co najmniej”, „przynajmniej”. Mają one za zadanie określenie minimalnego zakresu i wskazują na to, że ilość lub miara czegoś jest nie mniejsza od wymienionej i że może być większa.

Przysłówek „mindestens” stosujemy wtedy, gdy coś jest policzalne (zählbar) lub ujęte ilościowo (quantitativ).

Z kolei przysłówków „immerhin”, „zumindest” i „wenigstens” i używa się wtedy, gdy coś jest niepoliczalne (unzählbar) lub ujęte jakościowo (qualitativ). Przy ich pomocy można na przykład wyrazić nasze rozczarowanie, że coś nie zostało wykonane, jak oczekiwaliśmy. Spośród nich przysłówek „immerhin” jest neutralny lub najsłabszy, natomiast „wenigstens” jest najmocniejszy, ponieważ komunikuje najwyższy stopień natężenia cechy.

Przykłady zdań / Beispiele der Sätze

Biblioteka powinna być czynna przez najmniej 40 godzin tygodniowo.Die Bibliothek sollte mindestens 40 Stunden pro Woche geöffnet sein.
Chcemy zaoszczędzić przynajmniej 20 procent energii.Wir wollen mindestens 20 Prozent Energie einsparen.
Co najmniej 10 tys. ludzi uczestniczyło w manifestacji.Mindestens 10 000 Menschen haben an der Demonstration teilgenommen.
Co najmniej 80 osób zginęło, a 231 zostało rannych.Mindestens 80 Menschen wurden getötet und 231 verletzt.
Czekałem na ciebie przez co najmniej pół godziny.Ich habe mindestens eine halbe Stunde auf dich gewartet.
Czy przynajmniej posprzątałeś w swoim pokoju?Hast du mindestens / wenigstens dein Zimmer aufgeräumt?
Do uruchomienia naszego kursu języka niemieckiego potrzebujemy przynajmniej 12 uczestników.Wir brauchen mindestens 12 Teilnehmer, um unseren Deutschkurs zu starten.
Kierowca jechał co najmniej sto na godzinę.Der Fahrer ist mindestens hundert gefahren.
Kurs przygotowawczy trwa co najmniej dwa semestry.Der Vorbereitungskurs dauert mindestens zwei Semester.
Miesięcznie otrzymasz co najmniej 2 000 euro netto.Monatlich bekommst du mindestens 2.000 Euro netto.
Mogłeś / mogłaś chociaż powiedzieć, że wrócisz późno.Du konntest wenigstens sagen, dass du spät kommst.
Mogłeś przynajmniej zadzwonić.Du hättest wenigstens anrufen können.
Musimy jeszcze przez co najmniej dwie godziny pracować.Wir müssen noch mindestens zwei Stunden arbeiten.
Muszę wykazać przynajmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe. Ich muss eine mindestens fünfjährige
Berufserfahrung nachweisen.
Obywatelstwo niemieckie nabywa dziecko automatycznie, jeżeli co najmniej jeden z rodziców posiada obywatelstwo niemieckie.Die deutsche Staatsangehörigkeit erhält das Kind automatisch, wenn mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit hat.
On ma rację, przynajmniej ja tak uważam.Er hat Recht, zumindest meiner Meinung nach.
On potrzebuje przynajmniej 3 godzin, żeby się dobrze przygotować.Er braucht mindestens 3 Studenten, um sich gut vorbereiten zu können.
Państwa paszport w dniu wjazdu do Australii musi być ważny przez co najmniej 6 miesięcy.Ihr Reisepass muss am Tag Ihrer Ankunft in Australien noch mindestens 6 Monate gültig sein.
Potrzebujemy przynajmniej dwóch godzin.Wir brauchen mindestens zwei Stunden, um an die Grenze zu kommen.
Potrzebujemy przynajmniej odrobiny szczęścia.Wir brauchen zumindest ein bisschen Glück.
Potrzebuję co najmniej tygodnia urlopu.Ich brauche mindestens eine Woche Urlaub.
Potrzebuję na to co najmniej dwa tygodnie.Ich brauche dafür mindestens zwei Wochen.
Powinienem się tam przynajmniej pokazać.Ich sollte mich da wenigstens sehen lassen.
Powinieneś był / powinnaś była przynajmniej spróbować.Du hättest wenigstens versuchen sollen.
Przez okres co najmniej jednego roku będę mieszkać za granicą.Für eine Dauer von mindestens einem Jahr werde ich im Ausland wohnen.
Przynajmniej bądź ze mną szczery.Sei zumindest ehrlich zu mir.
Przynajmniej jest jedna dobra wiadomość: w grudniu odbiorę nowy samochód elektryczny.Immerhin gibt es eine gute Nachricht: im Dezember hole ich das neue E-Auto ab.
Przynajmniej mamy szczerą i otwartą dyskusję. Immerhin haben wir eine ehrliche und offene Diskussion.
Przynajmniej mogła odbyć się główna część naszego festynu strzeleckiego. Wenigstens ein Kernpunkt unseres Schützenfestes konnte stattfinden.
Przynajmniej nie zapomniała podlać kwiatów.Zumindest / Wenigstens hat sie nicht vergessen die Pflanzen zu gießen.
Przynajmniej ona nie cierpiała. Wenigstens hat sie nicht gelitten.
Przynajmniej pływalnia nie jest przepełniona.Wenigstens ist das Freibad nicht überfüllt.
Przynajmniej próbowaliśmy.Wenigstens haben wir es versucht.
Przynajmniej sformułowano już cel.Das Ziel wurde immerhin schon formuliert.
Przynajmniej wszyscy uczestnicy byli nadzwyczaj uprzejmi.Immerhin waren alle Beteiligten äußerst freundlich.
Tak przynajmniej powiedział, ale nie sądzę, że to jest cała prawda.Das hat er zumindest gesagt, aber ich glaube, dass ist nicht die ganze Wahrheit.
Ten tydzień był trudny, ale przynajmniej w przyszłym tygodniu mam urlop.Diese Woche war schwer, aber wenigstens nächste Woche habe ich Urlaub.
Ten worek z ryżem waży przynajmniej osiem kilogramów.Dieser Sack Reis wiegt mindestens acht Kilo.
To kosztuje przynajmniej sto euro.Das kostet mindestens hundert Euro.
To potrwa co najmniej dwa tygodnie.Das wird mindestens zwei Wochen dauern.
Urlop powinien trwać co najmniej dwa tygodnie.Der Urlaub sollte mindestens zwei Wochen dauern.
W bibliotece jest co najmniej 5 tys. książek.In der Bibliothek gibt es mindestens 5.000 Bücher.
W Niemczech w 2022 r. co najmniej 76 tys. funkcjonariuszy policji, tysiąc strażaków i 2 100 pracowników innych służb padło ofiarą ataków podczas akcji.In Deutschland sind im Jahr 2022 mindestens 76.000 Polizei¬beamtinnen und -beamte, 1000 Feuerwehr-leute und 2100 andere Rettungs¬kräfte Opfer von Gewalt im Einsatz geworden.
W pożarze szpitala pod Rzymem zginęły co najmniej trzy osoby. Bei einem Brand in einem Krankenhaus in der Nähe von Rom sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.
W przypadku przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym od 1 do 20 km/h musi się pan/-i liczyć z mandatem w wysokości co najmniej 30 euro.Bei einer Geschwindigkeits-überschreitung innerhalb geschlossener Ortschaften 1 bis 20 km/h müssen Sie mit einem Bußgeld von mindestens 30 Euro rechnen.

Ich wünsche Dir alles Gute!