Przyimek „en” w j. hiszpańskim (Preposición „en” en español)

Hola, ¿qué tal?

W tym wpisie przyjrzymy się różnym zastosowaniom przyimka „en” w języku hiszpańskim. Pomocne nam w tym będą liczne przykłady zdań z tłumaczeniem na język polski.

Przyimek „en” w języku hiszpańskim ma następujące zastosowania:

1. służy do określania położenia w przestrzeni, zarówno na powierzchni, jak w środku, na przykład:

El diccionario está en la mesa. – Słownik jest na stole.
El vino se almacena en barricas. – Wino przechowuje się w beczkach.
En la pared hay una mancha. – Na ścianie jest plama.
Hay zumo de uva en este vaso. – W szklance jest sok winogronowy.
Los helados están en el congelador. – Lody są w zamrażalniku.
Pon el libro en el cajón. – Połóż książkę do szuflady.

2. określa miejsce, w którym ktoś lub coś się znajduje; również w znaczeniu przenośnym, na przykład:

Estoy en mi casa en Málaga. – Jestem w moim domu w Maladze.
Estoy en el banco. – Jestem w banku.
Estudio en la Universidad de Varsovia. – Studiuję na Uniwersytecie Warszawskim.
Más de 10,000 españoles viven oficialmente en Marruecos. – Ponad 10 000 Hiszpanów mieszka oficjalnie w Maroku.
Nos encontramos en la parada. – Spotkamy się na przystanku.
Sigo trabajando en la misma empresa. – Ciągle pracuję w tej samej firmie.
Vivo en un país libre. – Żyję w wolnym kraju.

3. służy do lokalizacji w czasie. Używamy go przed nazwami miesięcy, lat, pór roku, wieków, nazwami świąt, na przykład:

en 1990 – w 1990 r.
en el año 2010 – w 2010 r.
en el mes de agosto – w miesiącu sierpniu
en el siglo XXI – w XXI wieku
en el tiempo de Napoleón – za czasów Napoleona
en el verano – latem / w lecie
en enero/en febrero etc. – w styczniu/w lutym itd.
en invierno – w zimę / zimą
en los años 30 – w latach 30.
en Navidad – na Boże Narodzenie
en otoño – na jesień / jesienią
en primavera – na wiosnę / wiosną

4. występuje w znaczeniu „podczas”, „w ciągu”, na przykład:

Casi 3.000 niños brasileños entraron de manera ilegal a EE.UU. en dos meses. – Prawie 3 000 brazylijskich dzieci dostało się w sposób nielegalny do USA w ciągu dwóch miesięcy.
En una ocasión tan especial como nuestro cumpleaños recibimos varios saludos y deseos. – Podczas tak szczególnej okazji jak nasze urodziny otrzymujemy liczne pozdrowienia i życzenia.
No esperaba tantas sorpresas en un solo día. – Nie spodziewałem się tak wielu niespodzianek podczas jednego dnia.

5. występuje w znaczeniu „za” (ile czasu), na przykład:

en dos semanas – za dwa tygodnie
en tres días – za trzy dni
en cinco minutas – za pięć minut
en una hora – za godzinę
en un par de días – za parę dni

6. występuje z nazwami środków transportu, na przykład:

en autobús – autobusem
en avión – samolotem
en barco – statkiem
en bicicleta – rowerem
en coche / en carro (Am. Łac.) – samochodem
en elefante – słoniem, na słoniu
en metro – metrem
en moto – motorem
en taxi – taksówką
en tractor – ciągnikiem
en tranvía – tramwajem
en tren – pociągiem

Istnieją dwa wyjątki, w których używa się przyimka „a”:

a caballo – konno
a pie – pieszo, na piechotę

7. wskazuje na sposób wykonywania czegoś, na przykład:

Estoy leyendo en voz alta. – Czytam na głos.
¿Puedes decir algo en español? – Możesz coś powiedzieć po hiszpańsku?
Servicios en línea. – Usługi online.
Tenemos que guardarlo en secreto. – Musimy to zachować w tajemnicy.
Vamos a pagar en efectivo. – Zapłacimy gotówką.

8. określa wykształcenie, dyscyplinę lub dziedzinę naukową, na przykład:

Es licenciado en Educación Física / en Lingüística. – Jest magistrem wychowania fizycznego / lingwistyki.
Soy licenciado en Economía. – Jestem magistrem ekonomii.

9. łączy się z niektórymi nazwami garderoby, na przykład:

en bata – w szlafroku
en camisa – w koszuli
en calzoncillos – w bokserkach
en falda – w spódnicy
en gorra – w czapce
en pijama – w piżamie
en traje – w kombinezonie
en traje de baño – w kostiumie kąpielowym
en traje de playa – w kostiumie plażowym

*Gdy jednak mówimy o ubraniu bardziej formalnym, zazwyczaj stosujemy przyimek „con”, na przykład:

con la chaqueta – w marynarce
con un minivestido – w sukience mini
con un suéter de X – w swetrze autorstwa X
con un traje azul claro – w błękitnej garsonce
con un vestido negro de X – w czarnej sukni autorstwa X
vestido con un jersey – ubrany w sweter

10. występuje w wielu zwrotach, m.in.:

de tanto en tanto – od czasu do czasu
en absoluto – w żadnym razie, absolutnie
en aquellos tiempos – wtedy
en buen/mal estado – w dobrym/złym stanie
en cambio – w przeciwieństwie, natomiast, za to
en caso de – w razie
en caso de + bezok. – w przypadku, gdyby
en cierta manera – w pewnym sensie
en cierto modo – poniekąd, swoją drogą
en cierto sentido – w pewnym sensie
en comparación con – w porównaniu z
en conjunto – ogółem rzecz biorąc
en contraste – dla kontrastu
en cualquier caso – w każdym razie
en cualquier sitio – gdziekolwiek
en cuanto a – jeśli chodzi o, odnośnie czegoś
en defensa propia – w samoobronie
en el extranjero – za granicą
en el lecho de muerte – na łożu śmierci
en el mejor de los casos – w najlepszym wypadku
en el mismo momento – w tym samym momencie
en el nombre de – w imieniu
en el plazo de – w okresie, w ciągu
en el primer momento – w pierwszej chwili
en esencia – w gruncie rzeczy
en este aspecto – pod tym względem
en este momento/en estos momentos – w tej chwili
en general – na ogół
en la primera oportunidad – przy najbliższej okazji
en línea recta – w linii prostej
en llamas – w płomieniach
en lugar de – zamiast
en marcha – w biegu
en medio de – pośród, wśród, na środku
en negrita – wytłuszczonym drukiem
en ningún caso – w żadnym przypadku
en onda corta – na falach krótkich
en otra ocasión – przy innej okazji
en otras palabras – innymi słowy
en paz – w spokoju
en persona – osobiście
en pie de guerra – na wojennej ścieżce
en plena marcha – na całego
en primer/otro plano – na pierwszym/dalszym planie
en promedio – średnio, przeciętnie
en punto muerto – w martwym punkcie
en seguida – natychmiast, od razu, zaraz
en serio – na serio, poważnie
en silencio – w ciszy
en tal caso – w takim przypadku
en tanto (que) + tr. łącz. – dopóki
en todo caso – w każdym razie
en todo momento – w każdej chwili
en todo su esplendor – w całej krasie
en todos lados – wszędzie
en total – ogółem, łącznie
en un abrir y cerrar de ojos – w mgnieniu oka
en un solo respiro – jednym tchem
en vano – daremnie, na próżno, bezskutecznie
en venta – na sprzedaż
en vez de – zamiast
hoy en día – w dzisiejszych czasach

Przyimek „en” łączy się z wieloma czasownikami, między innymi: 

anunciar en (ogłosić w)yo anuncio, tú anuncias, él anuncia, nosotros anunciamos, vosotros anunciáis, ellos anuncian
bañarse en (kąpać się w)yo me baño, tú te bañas, él se baña, nosotros nos bañamos, vosotros os bañáis, ellos se bañan
basarse en (opierać się na)yo me baso, tú te basas, él se basa, nosotros nos basamos, vosotros os basáis, ellos se basan
bucear en (nurkować w)yo buceo, tú buceas, él bucea, nosotros buceamos, vosotros buceáis, ellos bucean
centrarse en (koncentrować się na)yo me centro, tú te centras, él se centra, nosotros nos centramos, vosotros os centráis, ellos se centran
concentrarse en (skupić się na)yo concentro, tú concentras, él concentra, nosotros concentramos, vosotros concentráis, ellos concentran
confiar en (wierzyć, ufać)yo confío, tú confías, él confía, nosotros confiamos, vosotros confiáis, ellos confían
consistir en (polegać na)yo consisto, tú consistes, él consiste, nosotros consistimos, vosotros consistís, ellos consisten
convertirse en (zmienić się w)yo me convierto, tú te conviertes, él se convierte, nosotros nos convertimos, vosotros os convertís, ellos se convierten
cortar en (ciąć na)yo corto, tú cortas, él corta, nosotros cortamos, vosotros cortáis, ellos cortan
creer en (wierzyć w)yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, vosotros creéis, ellos creen
dividir en (dzielić na)yo divido, tú divides, él divide, nosotros dividimos, vosotros dividís, ellos dividen
doblar en (złożyć na)yo doblo, tú doblas, él dobla, nosotros doblamos, vosotros dobláis, ellos doblan
echarse en (rzucić się na)yo me echo, tú te echas, él se echa, nosotros nos echamos, vosotros os echáis, ellos se echan
empeñarse en (upierać się przy)yo me empeño, tú te empeñas, él se empeña, nosotros nos empeñamos, vosotros os empeñáis, ellos se empeñan
encerrarse en (zamknąć się w)yo me encierro, tú te encierras, él se encierra, nosotros nos encerramos, vosotros os encerráis, ellos se encierran
especializarse en (specjalizować się w)yo me especializo, tú te especializas, él se especializa, nosotros nos especializamos, vosotros os especializáis, ellos se especializan
estimar en (szacować na)yo estimo, tú estimas, él estima, nosotros estimamos, vosotros estimáis, ellos estiman
expresarse en (wyrażać się w)yo me expreso, tú te expresas, él se expresa, nosotros nos expresamos, vosotros os expresáis, ellos se expresan
fallar en (zawodzić w)yo fallo, tú fallas, él falla, nosotros fallamos, vosotros falláis, ellos fallan
fijarse en (zwrócić uwagę na)yo me fijo, tú te fijas, él se fija, nosotros nos fijamos, vosotros os fijáis, ellos se fijan
freír en (smażyć na)yo frío, tú fríes, él fríe, nosotros freímos, vosotros freís, ellos fríen
gastar en (wydać na)yo gasto, tú gastas, él gasta, nosotros gastamos, vosotros gastáis, ellos gastan
grabar en (nagrać, wyryć na)yo grabo, tú grabas, él graba, nosotros grabamos, vosotros grabáis, ellos graban
graduarse en (skończyć studia)yo me gradúo, tú te gradúas, él se gradúa, nosotros nos graduamos, vosotros os graduáis, ellos se gradúan
herir en (zranić w)yo hiero, tú hieres, él hiere, nosotros herimos, vosotros herís, ellos hieren
hervir en (wrzeć w)yo hiervo, tú hierves, él hierve, nosotros hervimos, vosotros hervís, ellos hierven
implicar en (uwikłać w)yo implico, tú implicas, él implica, nosotros implicamos, vosotros implicáis, ellos implican
incluir en (uwzględnić w, wpisać)yo incluyo, tú incluyes, él incluye, nosotros incluimos, vosotros incluís, ellos incluyen
incurrir en (popaść w)yo incurro, tú incurres, él incurre, nosotros incurrimos, vosotros incurrís, ellos incurren
infiltrarse en (przeniknąć do)yo me infiltro, tú te infiltras, él se infiltra, nosotros nos infiltramos, vosotros os infiltráis, ellos se infiltran
influir en (mieć wpływ/wpływać na)yo influyo, tú influyes, él influye, nosotros influimos, vosotros influís, ellos influyen
inscribir en (zapisać się na)yo inscribo, tú inscribes, él inscribe, nosotros inscribimos, vosotros inscribís, ellos inscriben
insistir en (nalegać na)yo insisto, tú insistes, él insiste, nosotros insistimos, vosotros insistís, ellos insisten
instalar en (zainstalować w)yo instalo, tú instalas, él instala, nosotros instalamos, vosotros instaláis, ellos instalan
intervenir en (interweniować, uczestniczyć w)yo intervengo, tú intervienes, él interviene, nosotros intervenimos, vosotros intervenís, ellos intervienen
inyectar en (wstrzykiwać w)yo inyecto, tú inyectas, él inyecta, nosotros inyectamos, vosotros inyectáis, ellos inyectan
irrumpir en (wtargnąć do)yo irrumpo, tú irrumpes, él irrumpe, nosotros irrumpimos, vosotros irrumpís, ellos irrumpen
localizar en (zlokalizować w)yo localizo, tú localizas, él localiza, nosotros localizamos, vosotros localizáis, ellos localizan
malgastar en (trwonić na)yo malgasto, tú malgastas, él malgasta, nosotros malgastamos, vosotros malgastáis, ellos malgastan
meter en (wkładać do)yo meto, tú metes, él mete, nosotros metemos, vosotros metéis, ellos meten
montar en algo (wsiadać na coś)yo monto, tú montas, él monta, nosotros montamos, vosotros montáis, ellos montan
participar en (uczestniczyć w)yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos participan
penetrar en (przenikać do)yo penetro, tú penetras, él penetra, nosotros penetramos, vosotros penetráis, ellos penetran
pensar en (myśleć o)yo pienso, tú piensas, él piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos piensan
permanecer en (przebywać w)yo permanezco, tú permaneces, él permanece, nosotros permanecemos, vosotros permanecéis, ellos permanecen
perseverar en (trwać w)yo persevero, tú perseveras, él persevera, nosotros perseveramos, vosotros perseveráis, ellos perseveran
persistir en (upierać się przy)yo persisto, tú persistes, él persiste, nosotros persistimos, vosotros persistís, ellos persisten
pintar en (malować na kolor)yo pinto, tú pintas, él pinta, nosotros pintamos, vosotros pintáis, ellos pintan
progresar en (robić postępy w)yo progreso, tú progresas, él progresa, nosotros progresamos, vosotros progresáis, ellos progresan
repercutir en (mieć wpływ na)yo repercuto, tú repercutes, él repercute, nosotros repercutimos, vosotros repercutís, ellos repercuten
sentarse en (usiąść na)yo me siento, tú te sientas, él se sienta, nosotros nos sentamos, vosotros os sentáis, ellos se sientan
sumergir en (zanurzać się w)yo sumerjo, tú sumerges, él sumerge, nosotros sumergimos, vosotros sumergís, ellos sumergen
terminar en (kończyć się czymś)yo termino, tú terminas, él termina, nosotros terminamos, vosotros termináis, ellos terminan
trabajar en (pracować w/nad)yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan
transformar en (przekształcić w)yo transformo, tú transformas, él transforma, nosotros transformamos, vosotros transformáis, ellos transforman
unirse en (zjednoczyć się w)yo me uno, tú te unes, él se une, nosotros nos unimos, vosotros os unís, ellos se unen
zambullirse en (zanurzać się, zagłębiać się w)yo me zambullo, tú te zambulles, él se zambulle, nosotros nos zambullimos, vosotros os zambullís, ellos se zambullen

Zdania do analizy z przyimkiem „en” w wersji hiszpańsko-polskiej: 

A falta de conexiones aéreas, el Aeropuerto Internacional de Carrasco (Uruguay) se convirtió temporalmente en autocinema.Z powodu braku połączeń lotniczych Międzynarodowy Port Lotniczy Carrasco (Urugwaj) zmienił się tymczasowo w kino samochodowe.
Acelera en forma suave y gradual.Przyspieszaj w sposób delikatny i stopniowy.
Actué en legítima defensa / en defensa propia.Działałem w obronie koniecznej / w obronie własnej.
¿Adónde vas en tu tiempo libre?Dokąd jeździsz w wolnym czasie?
Afortunado en el juego, desgraciado en amores.Kto ma szczęście w kartach, ten nie ma szczęścia w miłości.
Antes cruzar la frontera se dividieron en dos grupos.Zanim przekroczyli granicę podzielili się na dwie grupy.
Ayer vi al embajador de México en persona.Wczoraj widziałem osobiście ambasadora Meksyku.
Bañarse en el mar es una opción perfecta.Kąpiel w morzu to doskonały wybór.
Chamonix es la capital del esquí y del alpinismo en invierno.Chamonix jest zimową stolicą narciarstwa i alpinizmu.
¿Cómo fue en realidad?Jak to było na prawdę?
Con él la cosa es en serio. Z nim nie ma żartów.
Crees en fantasmas?Wierzysz w duchy?
Deberías tener en cuenta tu salud.Powinieneś pamiętać o swoim zdrowiu.
Debido a la pandemia de coronavirus insistimos en el cambio de la fecha.Z powodu pandemii koronawirusa nalegamy na zmianę terminu.
¡Deja de meterte en mi vida!Przestań się mieszać w moje życie!
¡Déjame en paz!Zostaw mnie w spokoju! / Daj mi spokój!
Dilo en voz alta.Powiedź to głośno.
Divídelo en dos partes.Podziel to na dwie części.
El centro histórico de Varsovia fue destruido por las tropas hitlerianas en más de un 85% en agosto de 1944.Historyczne centrum Warszawy zostało zniszczone przez wojska hitlerowskie w ponad 85% w sierpniu 1944 r.
El equipo femenino de ocho remadoras de Canadá logró la medalla de oro en remo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Drużyna kobiet w składzie ośmiu kanadyjskich wioślarek zdobyła złoty medal w wioślarstwie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.
El gobierno italiano prohibió la entrada de cruceros en Venecia.Rząd włoski zakazał wpływania statkom wycieczkowym do Wenecji.
El libro está en francés.Książka jest po francusku.
El primer hotel espacial abrirá sus puertas en 2027.Pierwszy hotel kosmiczny otworzy swoje drzwi w 2027 r.
El problema reside en otra cosa.Problem jest (tkwi) w czym innym.
El rey de Jordania apareció en público.Król Jordanii pokazał się publicznie.
El uso de mascarillas en lugares públicos sigue siendo obligatorio.Stosowanie maseczek w miejscach publicznych nadal jest obowiązkowe.
En 1996, la catedral de Colonia fue incluida en la Lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.W 1996 r. Katedra w Kolonii została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
En ambos países, los personajes son reconocibles.W obu krajach bohaterzy są rozpoznawalni.
En caso de incendio llamen al 112.W razie pożaru należy dzwonić pod numer 112.
En caso de necesidad, llama.Zadzwoń w razie potrzeby.
En cierto modo, los periodistas somos también educadores.Swoją drogą dziennikarze są też wychowawcami.
En cualquier caso, España no es el único país que quiere aplicar la medida.W każdym razie Hiszpania nie jest jedynym krajem, które chce zastosować ten środek.
En el centro de la habitación había una cama.Na środku pokoju stało łóżko.
En el mismo día fue a Roma.Tego samego dnia pojechał do Rzymu.
En el nombre de la patria.W imię ojczyzny.
En el Peloponeso dura la lucha contra el fuego. Na Peloponezie trwa walka z ogniem.
En el sentido de las agujas del reloj.Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
En este momento estoy en el extranjero.Obecnie przebywam za granicą.
En estos momentos unos 400.000 viajeros alemanes se encuentran de vacaciones en España.W tej chwili około 400 000 turystów niemieckich jest na wakacjach w Hiszpanii.
En Francia piden el certificado de vacunación o una prueba negativa de PCR o antígeno en hoteles, restaurantes, bares, discotecas y centros comerciales.We Francji wymagają zaświadczenia o szczepieniu lub negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego w hotelach, restauracjach, barach, dyskotekach i centrach handlowych.
En la temporada navideña iremos a Belén.W okresie bożonarodzeniowym pojedziemy do Betlejem.
En las próximas horas se espera que los médicos publiquen un nuevo reporte oficial sobre su estado de salud. Oczekuje się, że w najbliższych godzinach lekarze opublikują nowy oficjalny raport o jego stanie zdrowia.
En los años treinta, España fue diferente.W latach trzydziestych Hiszpania była inna.
En los siguientes dos años la canción fue traducida a diversos idiomas.W kolejnych dwóch latach piosenka została przetłumaczona na różne języki.
En medio de las tensiones surgidas el año pasado.Pośród napięć, które wystąpiły w zeszłym roku.
En primer lugar está tu propia salud.Na pierwszym miejscu jest twoje własne zdrowie.
En promedio, un paseo en elefante cuesta entre 20 y 150 dólares.Przejażdżka słoniem kosztuje średnio od 20 do 150 dolarów.
¿En qué año?W którym roku?
En qué consiste este trabajo?Na czym polega ta praca?
En qué dirección va el autobús?W jakim kierunku jedzie autobus?
¿En qué idiomas se transmiten los programas en onda corta?W jakich językach nadawane są programy na falach krótkich?
¿En qué le puedo ayudar?W czym mogę panu/pani pomóc?
¿En qué piensas?O czym myślisz?
En total había unas 100 personas en una sala de conciertos.Ogółem w sali koncertowej było jakieś 100 osób.
Es algo que me pesa en el alma.Ciąży mi to na sercu.
Es fascinante acudir a Río de Janeiro en época de carnaval.To fascynujące przybyć do Río de Janeiro w okresie karnawału.
Eso no me conviene en absoluto.To mi absolutnie nie pasuje.
España tiene en estos momentos la cuota de desempleo más alta de Europa Occidental, que se sitúa en 16.4 por ciento.Hiszpania ma obecnie najwyższy wskaźnik bezrobocia w Europie Zachodniej, który wynosi 16,4 proc.
Esperamos en la cola.Czekamy w kolejce.
Estamos en una situación complicada.Jesteśmy w trudnej sytuacji.
Estás en las nubes. Myślisz o niebieskich migdałach.
Este cumpleaños es un recuerdo especial que guardaré en mi corazón.Te urodziny to szczególne wspomnienie, które zachowam w moim sercu.
Estoy en buen estado de salud.Jestem w dobrym stanie zdrowia.
Estoy en el séptimo cielo.Jestem w siódmym niebie.
Estudiamos español en nuestra escuela en Querétaro.Uczymy się hiszpańskiego w naszej szkole w Querétaro.
Estudios Hispánicos es una revista de la Sección Hispánica del Departamento de Filología Románica de la Universidad de Wrocław que se publica íntegramente en castellano o en otras lenguas románicas de la península ibérica. Estudios Hispánicos jest czasopismem Zakładu Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, publikowanym wyłącznie w języku hiszpańskim lub innych językach romańskich Półwyspu Iberyjskiego.
Fue herido en la guerra de Vietnam. Został ranny na wojnie wietnamskiej.
¡Habla en voz alta!Mów głośniej!
Hablo en serio.Mówię poważnie.
¿Has viajado en avión alguna vez?Podróżowałeś już kiedyś samolotem?
Hay algo especial en ella.Coś w niej jest.
Iré en coche.Pojadę samochodem.
La actividad económica creció 4,8% en julio en comparación con 2019.Działalność gospodarcza wzrosła w lipcu o 4,8% w porównaniu z 2019 r.
La actividad física influye en nuestras capacidades cognitivas.Aktywność fizyczna wywiera wpływ na nasze zdolności poznawcze.
La cámara fotográfica está en mi bolso.W mojej torebce jest aparat fotograficzny.
La disminución de la actividad humana, debido al confinamiento, provoca el fenómeno de la bioluminiscencia en las playas de México.Spadek aktywności człowieka z powodu izolacji powoduje zjawisko bioluminescencji na meksykańskich plażach.
La distancia se mide en kilómetros y en tiempo.Odległość mierzy się w kilometrach i w czasie.
La enseñanza del español como lengua extranjera en el siglo XXI.Nauczanie języka hiszpańskiego jako języka obcego w XXI wieku.
La final por equipos de la gimnasia artística femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.Finał drużyn w gimnastyce artystycznej kobiet na Igrzyskach Olimpijskich 2020 w Tokio.
La Fuente de Neptuno es un hermoso monumento neoclásico esculpido en mármol blanco ubicado en Madrid en la Plaza de Cánovas del Castillo.Fontanna Neptuna to piękny neoklasyczny pomnik z białego marmuru usytuowany w Madrycie na Plaza de Cánovas del Castillo.
La ganadora de premio de lotería podrá permanecer en el anonimato. Zwyciężczyni loterii będzie mogła pozostać anonimowa.
La isla de San Bartolomé es un paraíso en medio del Caribe.Wyspa Saint-Barthélemy to raj na środku Karaibów.
La nueva ley de migración entró en vigor.Nowe prawo imigracyjne weszło w życie.
La lista de Schindler (1993) de Steven Spielberg es una película basada en la historia real de Oskar Schindler.Lista Schindlera (1993 r.) w reżyserii Stevena Spielberga to film oparty na prawdziwej historii Oskara Schindlera.
La luz del sol influye en el color de plantas.Światło słoneczne wpływa na kolor roślin.
La mítica avenida ha perdido su esplendor en los últimos 30 años.Mityczna aleja utraciła swoją świetność w ciągu ostatnich 30 lat.
La ola de calor en el hemisferio norte está batiendo récords en 2021.Fala upałów na półkuli północnej bije rekordy w 2021 r.
La pandemia del coronavirus sigue profundizando la crisis en América Latina.Pandemia koronawirusa wciąż pogłębia kryzys w Ameryce Łacińskiej.
La Puerta de Alcalá en Madrid se inauguró en 1778.Brama Puerta de Alcalá w Madrycie została uroczyście otwarta w 1778 r.
Las negociaciones diplomáticos se quedaron en punto muerto.Negocjacje dyplomatyczne utknęły w martwym punkcie.
Las tensiones entre Washington y Moscú resultaron en la expulsión de varios diplomáticos.Napięcia między Waszyngtonem a Moskwą spowodowały wydalania licznych dyplomatów.
Lo siento en los huesos.Czuję to w kościach.
Lo tengo en la punta de la lengua.Mam to na końcu języka.
Los años no pasan en vano.Lata nie mijają na próżno.
Los conductores tienen derecho a soplar dos veces en el alcoholímetro.Kierowcy mają prawo dmuchać dwukrotnie w alkomat.
Los flores en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico.Kwiaty ku pamięci ofiar wypadków drogowych.
Los teléfonos «móviles» ya existían en cierta manera en los años 30, pero siempre dentro de coches.Telefony „komórkowe” istniały już w pewnym sensie w latach 30., jednak zawsze wewnątrz samochodów.
Más de 3.000 bomberos luchan actualmente contra los incendios en toda la provincia canadiense de Columbia Británica.Ponad 3 000 strażaków walczy obecnie z pożarami w całej kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska.
Más vale pájaro en mano que ciento volando.Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Me desperté en medio de la noche.Obudziłem się w środku nocy.
Me gusta bucear en el mar Caribe y en el golfo de México.Lubię nurkować w Morzu Karaibskim i w Zatoce Meksykańskiej.
Me gusta trabar en silencio.Lubię pracować w ciszy.
Me siento como el pez en el agua.Czuję się jak ryba w wodzie.
Me voy de vacaciones a México en septiembre.Pojadę na wakacje do Meksyku we wrześniu.
Mente sana en cuerpo sano.W zdrowym ciele zdrowy duch.
Mi abuelo falleció en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Mój dziadek zginął w Normandii podczas drugiej wojny światowej.
Mi habitación fue pintada en amarillo.Mój pokój został pomalowany na żółto.
Mi hija nació en 2018.Moja córka urodziła się w 2018 r.
Mi reloj está todavía en garantía.Mój zegarek jest jeszcze na gwarancji.
Mírame en los ojos.Spójrz mi w oczy.
Mucho gusto en conocerle.Miło mi pana/panią poznać.
¡No comas en exceso!Nie jedź za dużo!
No me dejo llevar por las emociones en cuanto a mi futuro.Nie dam ponieść się emocjom, jeśli chodzi o moją przyszłość.
No puedo encontrar mi cargador en ningún lugar.Nie mogę nigdzie znaleźć mojej ładowarki.
No quiero acabar en la calle.Nie chcę skończyć na ulicy.
No quisiera estar en su lugar.Nie chciałbym być na jego miejscu.
No tengo nada en contra.Nie mam nic przeciwko temu.
No veo nada malo en ello.Nie widzę w tym nic złego.
Nos veremos en el recreo.Zobaczymy się na przerwie.
Para escribir texto en negrita, coloca un asterisco antes y después del texto.Żeby zapisać tekst pogrubioną czcionką, umieść gwiazdkę przed i za tekstem.
Para manejar en forma segura, debes tener un vehículo en buen estado.Żeby prowadzić w sposób bezpieczny, musisz mieć pojazd w dobrym stanie.
Podemos encontrarnos en un terreno neutral.Możemy spotkać się na neutralnym gruncie.
¡Pon la botella de agua en la bolsa!Włóż butelkę wody do torby!
¿Por qué en Polonia se trabajan más horas que en el resto de Europa?Dlaczego w Polsce pracuje się dłużej niż w pozostałej części Europy?
Puedes confiar en mí.Możesz na mnie polegać.
Que descanse en paz.Niech spoczywa w pokoju.
¿Qué hacer en caso de incendio en el lugar de trabajo?Co robić w przypadku pożaru w miejscu pracy?
¿Qué hay en el sótano? Co jest w piwnicy?
¿Qué hora es mejor para viajar en verano?O której godzinie najlepiej podróżować latem?
¿Qué significa el código en la parte de atrás del Documento Nacional de Identidad?Co oznacza kod na rewersie dowodu osobistego?
¿Qué ver en Zagreb en un día?Co zobaczyć w ciągu jednego dnia w Zagrzebiu?
Quiero conseguir algo en mi vida.Chcę coś osiągnąć w moim życiu.
Salvador Allende (1908-1973) fue electo presidente de Chile en 1970.Salvador Allende (1908-1973) został wybrany na prezydenta Chile w 1970 r.
Se recomienda freír el pescado en una sartén con abundante aceite de oliva.Zaleca się smażyć rybę na patelni z dużą ilością oliwy.
Siéntete como en tu casa.Czuj się jak u siebie w domu.
Ten en cuenta la velocidad de un ciclista al pasarlo.Mijając rowerzystę, zwróć uwagę na jego prędkość.
Tengo la mente en blanco.Mam pustkę w głowie.
Tijuana, Baja California, es el municipio con mayor incidencia delictiva en el país.Tijuana, Kalifornia Dolna, jest gminą z największą liczbą przestępstw w kraju.
Todo el esfuerzo fue en vano.Cały wysiłek spełzł na niczym.
Todo el mundo se fija en el mismo detalle.Wszyscy zwracają uwagę na ten sam szczegół.
Todo está en su lugar.Wszystko jest na swoim miejscu.
Todo está incluido en el precio.Wszystko jest wliczone w cenę.
Todos nos reunimos en Navidad. Wszyscy się spotkamy na Boże Narodzenie.
Trabajo en una embajada.Pracuję w ambasadzie.
Una cafetería en la cima más alta de Europa está ubicada en Chamonix.Kawiarnia na najwyższym szczycie Europy znajduje się w Chamonix.
Una mujer de Puerto Morelos, Quintana Roo, captó en video el momento en el que tres hombres intentaron meterse a su casa. Pewna kobieta z Puerto Morelos, Quintana Roo, nagrała na video moment, w którym trzech mężczyzn usiłowało dostać się do jej domu.
Una osa polar nadó 687 kilómetros en línea recta.Niedźwiedzica polarna przepłynęła 687 kilometrów w linii prostej.
Va de mal en peor.Jest coraz gorzej.
Vamos a Canadá en agosto.Jedziemy do Kanady w sierpniu.
Volveré en un rato.Za chwilę wracam.
Volvió en el momento justo.Wrócił w samą porę.
Voy a inscribirme en un curso de español.Zapiszę się na kurs języka hiszpańskiego.
Ya estoy en el camino a casa.Jestem już w drodze do domu.

Muchas gracias y hasta la próxima.