Przyimek „de” w j. hiszpańskim (Preposición „de” en español)

Hola, ¿qué tal?

Przyimek „de” jest najczęściej występującym przyimkiem w języku hiszpańskim, a zarazem bardzo ciekawym z uwagi na jego wielorakie zastosowania. W tym wpisie przyjrzymy się jego roli, w czym pomocne nam będą liczne przykłady zdań z tłumaczeniem na język polski.

Przyimek „de” ma następujące zastosowania:

1. służy do określenia posiadania, przynależności, pokrewieństwa i autorstwa. Odpowiada na pytanie „czyj?”, „czyje?”, „czyja?”, na przykład:

El coche de Karol es nuevo. – Samochód Karola jest nowy.
Esta novela es de Sienkiewicz. – To jest powieść Sienkiewicza.
Este libro es de Patrycja. – To jest książka Patrycji.
La casa de mis padres. – Dom moich rodziców.

2. służy do określenia przeznaczenia, na przykład:

Esta es una máquina de café. – To jest ekspres do kawy.
Las cámaras de seguridad. – Kamery bezpieczeństwa.
Un libro de cocina. – Książka kucharska.
Una caja de herramientas. – Skrzynka na narzędzia.
Una máquina de escribir. – Maszyna do pisania.

3. służy do określenia kierunku, pochodzenia, punktu wyjścia, na przykład:

¿De dónde vienes? – Skąd przychodzisz / przyjeżdżasz?
El cantante mexicano sale del hospital. – Meksykański piosenkarz opuszcza szpital.
Este coche es de Alemania. – Ten samochód jest z Niemiec.
Salgo del trabajo a las tres. – Wyjdę z pracy o trzeciej.
Soy de Varsovia, de Polonia. – Jestem z Warszawy, z Polski.
Vengo de una familia muy rica. – Pochodzę z bardzo bogatej rodziny.

4. w wielu przypadkach występuje w tzw. syntagmach nominalnych (rzeczownik + de + rzeczownik), na przykład:

artículos de escritorio – artykuły biurowe
base de datos – baza danych
Casa de Cultura Cancún – Dom Kultury w Cancún
dolores de espalda – bóle pleców
estación de tren – stacja kolejowa
fecha de nacimiento – data urodzenia
hora de salida – czas odjazdu / odlotu
hora de llegada – czas przyjazdu / przylotu
parada de autobús – przystanek autobusowy
puentes de amor – (po)mosty miłości
reunión de profesores – zebranie nauczycieli
rueda de prensa – konferencja prasowa

5. występuje w połączeniach de … a … (od … do …) przy określaniu czasu, odległości, prędkości, temperatury itp. Przykłady zdań:

El horario de vacunación será de 8 de la mañana a 6 de la tarde. – Godziny szczepień będą od 8 rano do 6 po południu.
La temperatura máxima en Yucatán será de 32 a 34 grados centígrados. – Temperatura maksymalna na Jukatanie wyniesie od 32 do 34 stopni Celsjusza.
La prórroga de suspensión de vuelos al Perú del 16 al 30 de junio de 2021provenientes de Sudáfrica, Brasil e India. – Przedłużenie zawieszenia połączeń lotniczych do Peru z RPA, Brazylii i Indii od 16 do 30 czerwca 2021 r.
Trabajo de lunes a viernes. – Pracuję od poniedziałku do piątku.

6. występuje w stałych określeniach czasowych. Jeżeli mówimy o konkretnych porach dnia, dodajemy rodzajnik „la”. Przykłady:

Ahora es de noche en México. – Teraz jest noc w Meksyku.
De niño lloraba mucho. – Jako dziecko dużo płakała.
La tienda está cerrada de noche. – Sklep jest zamknięty w nocy.
Los bares pueden servir hasta la una de la madrugada. – Bary mogą obsługiwać do godziny pierwszej nad ranem.
Los conciertos de tarde y de noche. – Koncerty popołudniowe i nocne.
Me levanto a las cinco de la mañana. – Wstaję o godzinie piątej rano.
Vivo de día a día. – Żyję z dnia na dzień.

7. określa materiał, z jakiego coś zostało wykonane:

¿Cómo limpiar muebles de madera? – Jak czyścić drewniane meble?
He comprado un jarrón de cristal. – Kupiłem kryształowy wazon.
Me gusta llevar las camisas de seda. – Lubię nosić jedwabne koszule.
Una silla de madera de eucalipto. – Krzesło z drewna eukaliptusa.
Una medalla de oro. – Złoty medal.
Un abrigo de piel. – Skórzany płaszcz.

8. występuje w opisie osób i rzeczy, na przykład:

La ropa de color claro. – Ubranie w jasnym kolorze.
Una camisa de manga corta. – Koszula z krótkimi rękawami.
Una chica del pelo corto / largo. – Dziewczyna z krótkimi / długimi włosami.
Una mujer de ojos bonitos. – Kobieta o pięknych oczach.

9. wskazuje na rodzaj, typ, na przykład:

la edición de bolsillo – wydanie kieszonkowe
las clases de español – zajęcia z języka hiszpańskiego
las lágrimas de emoción – łzy emocji
los libros de amor – książki o miłości
los pañuelos de papel – chusteczki papierowe
los zapatos de niño – buty dziecięce
un cuarto de niños – pokój dziecięcy
un filete de pescado – filet z ryby

10. występuje w datach między dniem i miesiącem oraz między miesiącem i rokiem, na przykład:

Cada 11 de septiembre, se celebra el Día del Maestro en Argentina. – Każdego roku 11 września w Argentynie obchodzi się Dzień Nauczyciela.
Hoy es sábado, 17 de julio de 2021.
– Dzisiaj jest sobota, 17 lipca 2021 r.
La tradición de celebrar Año Nuevo el 1 de enero se estableció en 1582 por el papa Gregorio XIII.
– Tradycja obchodzenia nowego roku 1 stycznia została ustanowiona w 1582 r. przez papieża Grzegorza XIII.
La Venganza es un filme estadounidense-mexicano de 1990.
Odwet to amerykańsko-meksykański film z 1990 r.
Precio del dólar hoy 10 de junio 2021.
– Cena dolara dzisiaj, 10 czerwca 2021 r.
¿Sabes qué fiesta se celebra hoy, 15 de agosto?
– Wiesz jakie święto obchodzimy dzisiaj, 15 sierpnia?

11. służy do określenia ceny, ilości i wartości, na przykład:

¡Dame un vaso de agua! – Daj mi szklankę wody!
El precio de la gasolina es de 1,5 euros por litro. – Cena benzyny wynosi 1,5 euro za litr.
Hoy me he encontrado en el buzón una multa de 200 euros por exceso de velocidad. – Dzisiaj znalazłem w skrzynce mandat na 200 euro za przekroczenie prędkości.
Le ofrecemos un descuento de 30%. – Udzielimy państwu 30% zniżki.
Los envíos de fruta peruana a Polonia mostraron un crecimiento de 14% en el 2020. – Dostawy owoców peruwiańskich do Polski wzrosły o 14% w 2020 r.
Un kilo de mandarinas, por favor. – Poproszę kilogram mandarynek.

12. łączy się z większością hiszpańskich przysłówków miejsca i niektórymi przysłówkami czasu:

al otro lado de – po drugiej stronie
al lado de – obok
a la derecha de – po prawej stronie
a la izquierda de – po lewej stronie
a lo largo de – wzdłuż
alrededor de – wokół
antes de – przed
cerca de – blisko
debajo de – pod
delante de – przed
dentro de – w ciągu
después de – po
detrás de – za
encima de – na, nad, ponad
enfrente de – naprzeciwko
fuera de – poza
lejos de – daleko od

13. występuje w porównaniach typu „więcej niż” (más de), „mniej niż” (menos de), „lepiej niż” (mejor de lo que …), „równie … jak” (igual de … que), na przykład:

Es igual de bueno que su hermano. – Jest równie dobry jak jego brat.
Esto va mejor de lo que pensaba. – Idzie lepiej niż myślałem.
Tengo más de cien tatuajes en mi cuerpo. – Mam ponad sto tatuaży na moim ciele.
¿Tienes más de 30 años y aún no te vacunas? – Masz więcej niż 30 lat i jeszcze się nie szczepisz?
Uno de cada seis municipios de España tiene menos de 100 habitantes. – Co szósta gmina w Hiszpanii liczy mniej niż 100 mieszkańców.

14. występuje w wielu stałych zwrotach, między innymi:

de alegría – z radości
de ahora en adelante – od teraz na przyszłość
de buen / mal humor – w dobrym / złym nastroju
de cerca – z bliska
de cuadros – w kratkę
de felicidad – ze szczęścia
de hambre – z głodu
de hecho – faktycznie
de improviso – bez przygotowania
de intento – umyślnie
de lejos – z daleka
de lunares – w kropki
de maravilla – wyśmienicie, cudownie
de memoria – na pamięć
de momento – jak na razie
de mala gana – niechętnie
de nada – nie ma za co (w odpowiedzi na podziękowanie)
de nuevo – od nowa
de pie – na stojąco
de pies a cabeza – od stóp do głów
de primera mano – z pierwszej ręki
de puntillas – na palcach / na paluszkach
de rayas – w paski
de repente – nagle
de rodillas – na kolanach
de sed – z pragnienia
de tanto en tanto – od czasu do czasu
de todas formas – w każym razie
de un momento a otro – w każdej chwili
de un tirón – za jednym razem
de un solo golpe – jednym ciosem
de verdad – naprawdę
de vez en cuando – raz na jakiś czas, od czasu do czasu
de vista – z widzenia
nada de nada – absolutnie nic, nic a nic

15. wyrażenie „de” + rzeczownik lub zaimek służy do celów ekspresywnych, na przykład:

¡Ay de ti! – Biada ci!
¡Pobre de mí! – O ja biedny!
¡Pobre de ti si dices mentiras! – Pożałujesz, jeśli kłamiesz.
El bueno de viejo. – Poczciwy starzec.

16. łączy się z wieloma czasownikami, między innymi:

acordarse de (przypominać sobie o)yo me acuerdo, tú te acuerdas, él se acuerda, nosotros nos acordamos, vosotros os acordáis, ellos se acuerdan
acusar de (oskarżać o)yo acuso, tú acusas, él acusa, nosotros acusamos, vosotros acusáis, ellos acusan
alegrarse de (cieszyć się z)yo me alegro, tú te alegras, él se alegra, nosotros nos alegramos, vosotros os alegráis, ellos se alegran
alejarse de (oddalać się od)yo me alejo, tú te alejas, él se aleja, nosotros nos alejamos, vosotros os alejáis, ellos se alejan
aprovecharse de (czerpać korzyści z)yo me aprovecho, tú te aprovechas, él se aprovecha, nosotros nos aprovechamos, vosotros os aprovecháis, ellos se aprovechan
avergonzarse de (wstydzić się)yo me avergüenzo, tú te avergüenzas, él se avergüenza, nosotros nos avergonzamos, vosotros os avergonzáis, ellos se avergüenzan
bajarse de (wysiadać z)yo me bajo, tú te bajas, él se baja, nosotros nos bajamos, vosotros os bajáis, ellos se bajan
cambiar de (zmienić coś)yo cambio, tú cambias, él cambia, nosotros cambiamos, vosotros cambiáis, ellos cambian
darse cuenta de (zdawać sobie sprawę z)yo me doy, tú te das, él se da, nosotros nos damos, vosotros os dais, ellos se dan cuenta
depender de (zależeć od)yo dependo, tú dependes, él depende, nosotros dependemos, vosotros dependéis, ellos dependen
despedir de (zwolnić)yo despido, tú despides, él despide, nosotros despedimos, vosotros despedís, ellos despiden
despedirse de (żegnać się)yo me despido, tú te despides, él se despide, nosotros nos despedimos, vosotros os despedís, ellos se despiden
enamorarse de (zakochać się w)yo me enamoro, tú te enamoras, él se enamora, nosotros nos enamoramos, vosotros os enamoráis, ellos se enamoran
encargarse de (zajmować się)yo me encargo, tú te encargas, él se encarga, nosotros nos encargamos, vosotros os encargáis, ellos se encargan
enterarse de (dowiedzieć się o)yo me entero, tú te enteras, él se entera, nosotros nos enteramos, vosotros os enteráis, ellos se enteran
extraer de (wydobywać z)yo extraigo, tú extraes, él extrae, nosotros extraemos, vosotros extraéis, ellos extraen
fugarse de (uciec z)yo me fugo, tú te fugas, él se fuga, nosotros nos fugamos, vosotros os fugáis, ellos se fugan
hablar de (mówić o)yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan
informar de (informować o)yo informo, tú informas, él informa, nosotros informamos, vosotros informáis, ellos informan
jactarse de (chełpić się czymś)yo me jacto, tú te jactas, él se jacta, nosotros nos jactamos, vosotros os jactáis, ellos se jactan
librarse de (uwolnić się od)yo me libro, tú te libras, él se libra, nosotros nos libramos, vosotros os libráis, ellos se libran
llorar de (płakać z powodu)yo lloro, tú lloras, él llora, nosotros lloramos, vosotros lloráis, ellos lloran
morir de (umrzeć z/na)yo muero, tú mueres, él muere, nosotros morimos, vosotros morís, ellos mueren
olvidarse de (zapomnieć o)yo me olvido, tú te olvidas, él se olvida, nosotros nos olvidamos, vosotros os olvidáis, ellos se olvidan
precipitarse de (rzucić się z)yo me precipito, tú te precipitas, él se precipita, nosotros nos precipitamos, vosotros os precipitáis, ellos se precipitan
proteger de algo (chronić przed czymś)yo protejo, tú proteges, él protege, nosotros protegemos, vosotros protegéis, ellos protegen
provenir de (pochodzić z)yo provengo, tú provienes, él proviene, nosotros provenimos, vosotros provenís, ellos provienen
purificarse de (oczyścić się z)yo me purifico, tú te purificas, él se purifica, nosotros nos purificamos, vosotros os purificáis, ellos se purifican
quejarse de (skarżyć się na)yo me quejo, tú te quejas, él se queja, nosotros nos quejamos, vosotros os quejáis, ellos se quejan
reírse de (śmiać się z)yo me río, tú te ríes, él se ríe, nosotros nos reímos, vosotros os reís, ellos se ríen
rellenar de (napełnić czymś)yo relleno, tú rellenas, él rellena, nosotros rellenamos, vosotros rellenáis, ellos rellenan
sufrir de (cierpieć na)yo sufro, tú sufres, él sufre, nosotros sufrimos, vosotros sufrís, ellos sufren
temblar de (trząść się z)yo tiemblo, tú tiemblas, él tiembla, nosotros temblamos, vosotros tembláis, ellos tiemblan
tener miedo de (bać się)yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen miedo
venir de (przychodzić z)yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen

Pamiętaj: DE + EL = DEL

Kiedy „de” łączy się rodzajnikiem męskim „el”, powstaje „del”. W ten sposób odnosimy się do konkretnej osoby lub rzeczy, na przykład:

Antonio Palacios, el arquitecto del granito. – Antonio Palacios, architekt granitu.
El chofer del autobús de la escuela. – Kierowca szkolnego autobusu.
El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. – Rząd prezydenta Miguel Díaz-Canela.
Estas son las mejores aerolíneas del 2021. – To są najlepsze linie lotnicze w 2021 r.
La historia del chocolate suizo. – Historia szwajcarskiej czekolady.
Más de la mitad de los ríos del mundo no fluyen todo el año. – Ponad połowa rzek na świecie nie płynie przez cały rok.

Zdania do analizy z przyimkiem „de” w wersji hiszpańsko-polskiej:

A diferencia de ti no llego tarde.W odróżnieniu od siebie, ja się nie spóźniam.
A pesar de la pandemia, el 2020 resultó positivo para la comercialización de cítricos en el mundo.Pomimo pandemii rok 2020 był sprzyjający dla sprzedaży cytrusów na świecie.
Al otro lado de la montaña hay mucha nieve.Po drugiej stronie góry jest dużo śniegu.
Aprende a preparar filete de pescado a la mexicana.Naucz się przygotowywać filet z ryby po meksykańsku.
Barcelona es una de las ciudades más interesantes de Europa.Barcelona jest jednym z najbardziej interesujących miast w Europie.
Casi somos igual de altos.Niemal jesteśmy tego samego wzrostu.
¿Cómo organizar un cuarto de niños? Jak urządzić pokój dziecięcy?
Conozco a este hombre solo de vista.Znam tego mężczyznę tylko z widzenia.
¿Cuál es el objetivo de su visita en México?Jaki jest cel pana / pani / państwa wizyty w Meksyku?
¿Cuáles peces pueden vivir fuera del agua?Jakie ryby mogą żyć poza wodą?
¿Cuándo te vas de vacaciones?Kiedy jedziesz na wakacje?
Dentro de las 72 horas previas al viaje.W ciągu 72 godzin poprzedzających podróż.
De 251 estudiantes que recientemente viajaron a Cancún para celebrar su graduación, 128 han resultado positivos a COVID-19.Z 251 studentów, którzy niedawno pojechali do Cancún, żeby świętować ukończenie studiów, 128 miało pozytywny wynik COVID-19.
De hecho, tienes razón.Faktycznie, masz rację.
De repente se puso a llover.Nagle zaczęło padać.
Dorota es muy delgada y pesa menos de 70 kilos.Dorota jest bardzo szczupła i waży mniej niż 70 kilogramów.
De los errores se aprende.Człowiek uczy się na błędach.
¿De qué depende eso?Od czego to zależy?
¿De qué te ríes?Z czego się śmiejesz?
El 40% de los ciudadanos mayores de 18 años ya recibieron por lo menos una primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.40% obywateli w wieku powyżej 18 lat otrzymało już przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.
El 73% de los españoles cree que los jóvenes van a vivir peor que sus padres tras la pandemia.73% Hiszpanów uważa, że po pandemii młodzi ludzie będą żyć gorzej niż ich rodzice.
El Alcázar de Segovia, que data de principios del siglo XII, es uno de los castillos medievales más característicos del mundo y uno de los monumentos más visitados de España.Alcázar w Segowii z początku XII wieku jest jednym z najbardziej charakterystycznych na świecie średniowiecznych zamków i jednym z najczęściej zwiedzanych zabytków w Hiszpanii.
El cacao llegó a Europa de la mano de los españoles en el siglo XVI.Kakao dotarło do Europy za sprawą Hiszpanów w XVI wieku.
El color de tu auto refleja tu personalidad.Kolor twojego samochodu odzwierciedla twoją osobowość.
El edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla cumple 263 años.Budynek Rektoratu Uniwersytetu w Sewilli liczy 263 lata.
El Mediterráneo es uno de los mares donde más cruceros se realizan todos los años.Morze Śródziemne jest jednym z mórz, na którym każdego roku odbywa się najwięcej rejsów.
El nombre de Alhambra proviene del árabe que significa „la roja”.Nazwa Alhambra pochodzi z j. arabskiego i oznacza „czerwona”.
El proceso de vacunación en el país provoca optimismo entre la población.Proces szczepień w kraju wywołuje optymizm wśród ludności.
El quinto día de lluvias en Cancún. Piąty dzień opadów w Cancún.
El uso de valiosas columnas de mármol de color para decorar interiores palaciegos era una práctica frecuente en Roma durante la Edad Moderna.Zastosowanie drogocennych kolumn z kolorowego marmuru do ozdoby wnętrz pałacowych było częstą praktyką w Rzymie w epoce nowożytności.
Ellos viven encima de mí.Oni mieszkają nade mną.
En esta clase hay más de 30 alumnos.W tej klasie jest ponad 30 uczniów.
En Marruecos, casi la mitad de los liceos imparten clases de español con carácter optativo. W Maroku prawie połowa liceów prowadzi zajęcia z języka hiszpańskiego o charakterze fakultatywnym.
Es tiempo de gobernar pensando en generaciones del mañana.Najwyższy czas rządzić z myślą o przyszłych pokoleniach.
Eso no depende de mí.To nie zależy ode mnie.
Este libro presenta informes de investigaciones realizadas en Brasil y Portugal sobre el uso de diferentes tecnologías en la educación.Ta książka przedstawia sprawozdania z badań przeprowadzonych w Brazylii i Portugalii na temat stosowania różnych technologii w edukacji.
Estamos a punto de salir de la casa.Akurat wychodzimy z domu.
Está cerca de aquí.To blisko stąd.
¿Está lejos de aquí?Czy to daleko stąd?
Estoy cansado de todo.Mam dość wszystkiego.
Fue uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva.To był jeden z najlepszych momentów w mojej karierze sportowej.
Gracias. – De nada.Dziękuję. – Nie ma za co.
¿Hay algún cajero automático más cerca de aquí?Czy jest tu gdzieś bliżej jakiś bankomat?
He comprado una mesa de roble.Kupiłem dębowy stół.
La calma antes de la tempestad.Cisza przed burzą.
La casa estaba llena de libros.Dom był pełen książek.
La crema solar me protege del sol.Krem przeciwsłoneczny chroni mnie przed słońcem.
La fachada de la catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.Fasada bazyliki katedralnej Matki Bożej na Kolumnie w Saragossie.
La gente me ha valorado mejor de lo que yo pensaba.Ludzie docenili mnie bardziej niż myślałem.
La lengua es un instrumento poderoso para forjar y fortalecer la identidad de una sociedad.Język jest potężnym instrumentem do tworzenia i umacniania tożsamość danego społeczeństwa.
La máquina de elaboración de helados. Maszyna do produkcji lodów.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).
La pandemia por COVID-19 aumentó la tasa de desempleo, deterioró las condiciones laborales y redujo los ingresos de los trabajadores.Pandemia COVID-19 zwiększyła poziom bezrobocia, pogorszyła warunki pracy i zmniejszyła dochody pracowników.
La profesora explicó el tema de maravilla. Nauczycielka świetnie objaśniła temat.
La Sección Consular de la Embajada del Perú en Polonia informa sobre la publicación de la resolución ministerial.Sekcja Konsularna Ambasady Peru w Polsce informuje o publikacji rozporządzenia ministerialnego.
Lo sabe de memoria.Znam to na pamięć.
Los ciudadanos mayores de 30 años.Mieszkańcy powyżej 30 roku życia.
Los deportistas cubanos han ganado 220 medallas olímpicas, 77 de oro, 69 de plata y 74 de bronce.Sportowcy kubańscy zdobyli 220 medali olimpijskich, 77 złotych, 69 srebrnych i 74 brązowe.
Los estudiantes y los profesores encuentran ahora material didáctico de excelente calidad en línea de forma gratuita.Studenci i nauczyciele znajdują obecnie w internecie bezpłatne i doskonałej jakości materiały dydaktyczne.
Las informaciones de un fuente fiable.Informacje z pewnego źródła.
Los niños construyen un castillo de arena en la playa.Dzieci budują zamek z piasku na plaży.
Los precios de los billetes de tren de Madrid a Toledo pueden variar mucho.Ceny biletów kolejowych z Madrytu do Toledo mogą być bardzo różne.
Los secretos de Okinawa, el lugar donde la gente vive más de 100 años.Sekrety Okinawy, czyli miejsca, gdzie ludzie żyją ponad 100 lat.
Los trabajadores convocan una huelga de 24 horas. Robotnicy ogłaszają 24-godzinny strajk.
Me muero de hambre / de sed. Umieram z głodu / z pragnienia.
Mi ordenador portátil funciona de maravilla.Mój laptop świetnie działa.
Muchas de las principales arterias de la capital fueron vigiladas por elementos de seguridad.Wiele głównych arterii stolicy było patrolowanych przez siły bezpieczeństwa.
Ninguna crema protege del sol al 100%.Żaden krem nie chroni w 100% przed słońcem.
No me sirve de nada.To mi się do niczego nie przyda.
No se trata de eso.Nie o to chodzi.
Para la elaboración de columnas de mármol o piedra natural lo principal es seleccionar en las canteras los mejores bloques.Do wykonania kolumn z marmuru lub kamienia naturalnego najważniejszy jest dobór najlepszych bloków w kamieniołomach.
Por lo menos, dos de cada 10 turistas que visitan el estado de Quintana Roo se resisten a seguir los lineamientos de prevención ante la pandemia de COVID-19, principalmente en lo que refiere al uso de cubrebocas.Co najmniej 2 na 10 turystów, którzy odwiedzają stan Quintana Roo, nie stosuje się do wytycznych w zakresie zapobiegania pandemii COVID-19, głównie odnośnie stosowania maseczek.
Profesores de español de toda Europa llegan mañana a Valladolid para conocer más sobre la cultura del país. Nauczyciele języka hiszpańskiego z całej Europy przyjeżdżają jutro do Valladolid, żeby dowiedzieć się więcej o kulturze kraju.
¿Qué quiere de mí?Czego pan/-i ode mnie chce?
¿Qué hacer antes y después de recibir la vacuna contra la COVID-19? Co robić przed i po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19?
Soy un hombre de pocas palabras.Jestem małomówny.
Te amo más de lo que te imaginas.Kocham cię bardziej niż sobie wyobrażasz.
¿Te gustaría viajar alrededor del mundo?Chciałbyś odbyć podróż dookoła świata?
Tenemos información de primera mano.Mamy informacje z pierwszej ręki.
Tengo más de 3000 euros.Mam ponad 3000 euro.
Tengo que encargarme aún de un par de cosas.Muszę się jeszcze zająć paroma sprawami.
Tienes un corazón de piedra.Masz serce z kamienia.
Tiene miedo de su sombra.Boi się własnego cienia.
Tienes que armarte de paciencia.Musisz uzbroić się w cierpliwość.
Trabajo como conductor de camiones.Pracuję jako kierowca samochodów ciężarowych.
Un niño llora de alegría al recibir una tarta de cumpleaños.Chłopczyk płacze z radości po otrzymaniu tortu urodzinowego.
Una pena de hasta 14 años de prisión.Kara do 14 lat więzienia.
¡Vamos! Ya es de noche.Chodźmy! Już jest ciemno.

Muchas gracias y hasta la próxima.