Przyimek „ab” w j. niemieckim (Präposition „ab”)

Dzień dobry! / Guten Tag!

Posługiwanie się pięknym, poprawnym językiem oznacza, że zawsze zwracamy uwagę na wszystkie elementy zdania, także te najdrobniejsze, najbardziej niepozorne, jak przyimki lub rodzajniki. Dlatego na każdym etapie nauki powinniśmy dążyć do perfekcyjnej znajomości języka obcego, przysłuchiwać się jak mówią rodowici użytkownicy, poznawać nowe słownictwo, zasady gramatyczne, a z czasem osiągniemy wysoki poziom biegłości językowej.

W tym wpisie przyjrzymy się stosowaniu krótkiego przyimka „ab”. Jest on nieodmienny i można go przetłumaczyć na język polski jako „od”, „z”, a rzadziej jako „powyżej”.

I. „ab” + celownik przy określaniu miejsca
Przy określaniu miejsca przyimek „ab” łączy się zawsze z celownikiem, na przykład:

Ab dieser Kreuzung musst du noch 20 Kilometer geradeaus fahren. – Od tego skrzyżowania musisz jechać prosto jeszcze 20 kilometrów.
Abfahrt ab dem Berliner Hauptbahnhof. – Odjazd z Berlin Hauptbahnhof. [głównego dworca kolejowego w Berlinie]
Erstmals wieder zivile Flüge ab dem Flughafen Kabul. – Po raz pierwszy ponownie cywilne loty z lotniska w Kabulu.

II. „ab” + celownik przy rodzajnikach określonych, rodzajnikach nieokreślonych, zaimkach dzierżawczych i wskazujących

Przyimek „ab” wymaga użycia celownika zawsze, jeśli po tym przyimku występuje rodzajnik, zaimek dzierżawczy lub wskazujący, na przykład:

Ab deinem 18. Lebensjahr darfst du mit allen Autos fahren. – Od 18. roku życia możesz jeździć wszystkimi samochodami.
Ab diesem Zeitpunkt treibe ich regelmäßig Sport. – Od tego momentu regularnie uprawiam sport.
Das Schuljahr beginnt in Polen ab dem 1. September. – Rok szkolny zaczyna się w Polsce 1 września.
Der Hotelaufzug fährt ab dem Erdgeschoss bis zum siebten Stockwerk. – Winda hotelowa jedzie z parteru aż na siódme piętro.

III. „ab” + celownik / biernik w pozostałych przypadkach

We wszystkich innych przypadkach przy podawaniu czasu, ilości i wieku przyimek „ab” łączy się z przydawką i rzeczownikiem w celowniku, ale możliwy jest biernik, co można zaobserwować przede wszystkim w niemieckim języku potocznym. Zalecane jest jednak stosowanie celownika, ponieważ ten wariant jest zawsze poprawny pod względem stylistycznym. Oto kilka przykładów:

ab nächstem Mittwoch / ab nächsten Mittwoch – od następnej środy
ab kommendem Freitag / ab kommenden Freitag – od przyszłego piątku
ab nächster Woche / ab nächste Woche – od przyszłego tygodnia
ab nächster Ausgabe / ab nächste Ausgabe – od następnego wydania
ab dem 1. Mai / ab dem ersten Mai / ab ersten Mai / ab erstem Mai – od 1 maja
ab achtzehn Jahren / ab achtzehn Jahre – od lat osiemnastu
ab 100 Exemplaren / ab 100 Exemplare – od 100. egzemplarzy
ab drei Nächten / ab drei Nächte – od trzech nocy

IV. warunki dostaw w transporcie (bez rodzajnika)

ab Werk / Lager – loco zakład / magazyn

V. „ab” występuje w idiomach. Najczęściej spotykane to:

ab und an – okazjonalnie, czasami;
ab und zu – od czasu do czasu, czasami

Zdania do analizy z przyimkiem „ab” w wersji niemiecko-polskiej

59,7 Millionen Deutsche ab 14 Jahren lesen regelmäßig die gedruckte Zeitung oder nutzen mindestens wöchentlich ein digitales Zeitungsangebot.59,7 mln Niemców powyżej 14. roku życia regularnie czyta gazety w wersji drukowanej lub korzysta przynajmniej raz w tygodniu z oferty gazet w wersji cyfrowej.
Ab 0,2 bis 0,5 Promille Alkohol im Blut ist das Führen eines Kraftfahrzeugs in Polen eine Ordnungswidrigkeit. Prowadzenie pojazdu przy zawartości alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila stanowi w Polsce wykroczenie.
Ab 18 darf man in Deutschland wählen.W Niemczech można głosować od 18. roku życia.
Ab 1833 entwarf Karl Friedrich Schinkel das Schloss Babelsberg in neugotischem Stil für den Prinzen Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen, den späteren Kaiser Wilhelm I.Od 1833 r. Karl Friedrich Schinkel projektował Pałac Babelsberg w stylu neogotyckim dla księcia pruskiego Wilhelma Friedricha Ludwiga, późniejszego cesarza Wilhelma I.
Ab 2022 werden die Mittel für die Wiederherstellung der Infrastruktur je nach Bedarf mobilisiert.Od 2022 r. środki na odbudowę infrastruktury będą angażowane w zależności od potrzeb.
Ab 30 Grad Celsius Raumtemperatur ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um die Arbeitnehmer zu schützen.Jeżeli temperatura w pomieszczeniu wynosi powyżej 30 stopni Celsjusza, pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ochrony pracowników.
Ab dem 01. April wird der Airbus A400M das einzige deutsche Flugzeug in Jordanien sein.Od 1 kwietnia Airbus A400M będzie jedynym niemieckim samolotem w Jordanii.
Ab dem 1. Januar 2021 steigt der Höchstbetrag für den Kinderzuschlag für Familien mit kleinen Einkommen in Deutschland auf bis zu 205 Euro. Od 1 stycznia 2021 r. maksymalna kwota dodatku na dziecko dla rodzin o niskich dochodach wzrasta w Niemczech do 205 euro.
Ab dem 18. Lebensjahr darfst du Alkohol trinken. Od 18. roku życia masz prawo pić alkohol.
Ab dem Achtzehnten des nächsten Monats bin ich im Urlaub. Od osiemnastego następnego miesiąca będę na urlopie.
Ab dem ersten Oktober nehme ich eine Woche Urlaub.Od pierwszego października biorę tydzień urlopu.
Ab dem heutigen Tag bleiben alle Schulen in Nordrhein-Westfalen wegen Coronavirus geschlossen.Od dzisiaj wszystkie szkoły w Nadrenii Północnej-Westfalii są zamknięte z powodu koronawirusa.
Ab dem nächsten Jahr können im Kanton Zürich wieder Geldspielautomaten aufgestellt werden.Od przyszłego roku w kantonie Zurych mogą ponownie zostać rozmieszczone automaty do gier.
Ab der vierten Runde begann der Boxer mit präzisen und schnellen Kombinationen seinen Gegner zu attackieren.Od czwartej rundy bokser zaczął atakować swojego przeciwnika za pomocą precyzyjnych i szybkich kombinacji.
Ab einem Gegenwert von 100.000 Dirham sind Devisen in Marokko deklarationspflichtig.Dewizy, których kwota przekracza równoważność 100 000 dirhamów, podlegają w Maroku obowiązkowi zgłoszenia.
Ab heute bin ich ein besserer Mensch!Od dzisiaj jestem lepszym człowiekiem!
Ab heute gilt die Sommerzeit.Od dzisiaj obowiązuje czas letni.
Ab Januar 2022 werden die Briten Roaminggebühren zahlen, wenn sie in EU-Länder reisen.Od stycznia 2022 r. Brytyjczycy będą ponosić opłaty roamingowe, jeżeli będą podróżować po krajach UE.
Ab Montag genügt für die Einreise nach Spanien der Nachweis einer vollständigen Impfung, einer Genesung oder ein negatives Antigen-Testergebnis.Od poniedziałku, aby wjechać do Hiszpanii, wystarczy zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu, o wyzdrowieniu lub negatywny wynik testu antygenowego.
Ab morgen esse ich keine Süßigkeiten.Od jutra nie jem słodyczy.
Ab nächstem Montag habe ich endlich Urlaub und fahre nach Bayern. Od następnego poniedziałku mam wreszcie urlop i jadę do Bawarii.
Ab nächster Woche soll es scheinen. Od następnego tygodnia powinno świecić słońce.
Ab Oktober 2021 sind Reisepässe für die Einreise nach Großbritannien und Nordirland erforderlich.Od października 2021 r. niezbędne są paszporty, aby wjechać do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Ab und zu fahre ich in die Berge.Od czasu do czasu jeżdżę w góry.
Ab und zu fahre ich nach Berlin.Od czasu do czasu jeżdżę do Berlina.
Ab wann bis du in Urlaub?Od kiedy jesteś na urlopie?
Ab wann sind Ferien? – Ab Montag.Od kiedy są wakacje? – Od poniedziałku.
Ab welcher Größe kann das Kind auf das höhere Rad umsteigen?Przy jakim wzroście dziecko może przesiąść się na wyższy rower?
Ab welcher Höhe beginnt der Weltraum?Od jakiej wysokości zaczyna się przestrzeń kosmiczna?
Ab welcher Höhe muss ein Gerüst gestellt werden?Od jakiej wysokości musi być postawione rusztowanie?
Ab wie viel Uhr morgens darf man staubsaugen? Od której godziny rano można odkurzać?
Ab wie viel Uhr?Od której godziny?
Ab wie vielen Jahren darf man Mofa fahren?Od ilu lat można jeździć motorowerem?
Ab nächster Woche werde ich jeden Tag Deutsch und Spanisch lernen.Od następnego tygodnia będę uczyć się codziennie niemieckiego i hiszpańskiego.
Alle ab zwölf Jahren müssen bei der Einreise nach Deutschland eine vollständige Impfung nachweisen, einen Nachweis als Genesener oder ein negatives Testergebnis vorlegen können.Każda osoba powyżej dwunastego roku życia musi okazać przy wjeździe do Niemiec dowód kompletnego szczepienia, dowód, że jest ozdrowieńcem lub negatywny wynik testu.
Ausländische Studenten benötigen ab dem 1. Januar 2021 rund 10.332 Euro, um ein Studentenvisum für Deutschland zu beantragen.Od 1 stycznia 2021 r. zagraniczni studenci potrzebują około 10 332 Euro, żeby ubiegać się o wizę studencką w Niemczech.
Austrian Airlines fliegt ab kommendem Jahr nach Kuba.Austrian Airlines poleci od przyszłego roku na Kubę.
Bücher für Kinder ab zehn Jahren.Książki dla dzieci powyżej dziesięciu lat.
Das Frühstück wird im Hotel schon ab 6 Uhr serviert.Śniadanie podają w hotelu już od godz. 6:00.
Das Hotel ist ab 2. Januar geöffnet.Hotel jest otwarty od 2 stycznia.
Das Robert Koch-Institut hat ab Sonntag ganz Spanien als Corona-Risikogebiet eingestuft.Instytut Roberta Kocha zaliczył od niedzieli całą Hiszpanię do obszaru ryzyka zakażenia koronawirusem.
Der Bundesgesundheitsminister ruft ab kommendem Montag zu einer „gemeinsamen Impfwoche“ auf.Federalny minister zdrowia wzywa od przyszłego poniedziałku do „wspólnego tygodnia szczepień”.
Der Bus fährt ab der Haltestelle ab.Autobus odjeżdża z przystanku.
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hitzewelle ab Freitag.Niemiecka Służba Meteorologiczna ostrzega przed falą upałów od piątku.
Deutschland plant ab dem nächsten Monat die Reisewarnung für die meisten Länder aufzuheben.Niemcy planują znieść od przyszłego miesiąca ostrzeżenia dla podróżujących z większości krajów.
Die Behörden haben die Autobahn in beide Fahrtrichtungen ab dem Kreuz Düsseldorf-Nord gesperrt.Władze zamknęły autostradę w obu kierunkach od Kreuz Düsseldorf-Nord.
Die Bibliothek ist ab dem 5. Juli 2021 wieder zugänglich.Biblioteka jest ponownie otwarta od 5 lipca 2021 r.
Die EU wird ab dem 1. Juli die Außengrenzen für Drittstaatsangehörige schrittweise wieder öffnen.UE ponownie stopniowo otworzy od 1 lipca granice zewnętrzne dla obywateli krajów trzecich.
Die Gärtnerin rät, Tulpen ab Oktober bis Dezember in die Erde zu geben.Ogrodniczka radzi sadzić tulipany od października do grudnia.
Die Lieferung der Ware erfolgt ab Werk / Lager. Dostawa towaru nastąpi loco zakład / magazyn.
Die UEFA will bei den Spielen im Europapokal ab kommender Woche wieder Gästefans zulassen.Już od nadchodzącego tygodnia UEFA ponownie dopuści możliwość udziału fanów gości w meczach Ligi Europy.
Diese Fluglinie hat insbesondere gute Angebote für Hin- und Rückflug ab 100 Euro.Ta linia lotnicza ma szczególnie dobre oferty na przelot w obie strony od 100 euro.
Dieser Film ist für Jugendliche ab 12 Jahren erlaubt.Ten film jest dozwolony dla młodzieży powyżej 12 lat.
Ein illustrierter Roman für Leser ab 18 Jahren.Ilustrowana powieść dla czytelników powyżej 18. roku życia.
Erst ab Tag drei will das Gericht inhaltlich auf die Vorwürfe eingehen.Dopiero od dnia trzeciego sąd będzie poddawać merytorycznej ocenie zarzuty.
Es gibt Prepaid-Kreditkarten für Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren.Istnieją karty kredytowe przedpłacone dla młodzieży od 14. roku życia.
Es wurde ein dreitägiger Streik ab dem 2. Januar verkündet.Zapowiedziano trzydniowy strajk od 2 stycznia.
Ich fliege ab Warschau nach Madrid.Lecę z Warszawy do Madrytu.
Ich habe eine Wohnung in Warschau zur Vermietung ab sofort.Mam mieszkanie w Warszawie do wynajęcia od zaraz.
Ich habe frei erst ab dem 20. September. Mam wolne dopiero od 20. września.
Jean-Paul Belmondo wurde ab den späten 1950er Jahren als Darsteller der Nouvelle Vague bekannt.Jean-Paul Belmondo był od końca lat 50. XX wieku znanym aktorem Nowej Fali.
Lufthansa fliegt ab dem 16. März von München nach Paris-Orly. Lufthansa lata od 16 marca z Monachium do Paryża-Orly.
Naturforscher aus aller Welt treffen sich ab Freitag in Marseille, um darüber zu sprechen, wie man gefährdete Arten besser vor dem Aussterben schützen kann.Przyrodnicy z całego świata spotykają się od piątku w Marsylii, żeby rozmawiać o tym jak lepiej chronić zagrożone przed wyginięciem gatunki.
Neue Verbindungen ab dem Flughafen Dortmund. Nowe połączenia z lotniska w Dortmundzie.
Reisende ab sechs Jahren müssen eine medizinische Schutzmaske tragen.Podróżni powyżej szóstego roku życia muszą nosić ochronne maseczki medyczne.
Risikogebiete werden in Deutschland ab dem 1. August 2021 in zwei Kategorien ausgewiesen: Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete.Od 1 sierpnia 2021 r. w Niemczech wyróżniane są dwa obszary ryzyka: obszar wysokiego ryzyka i obszar występowania mutacji.
Sämtliche Flüge aus Tel Aviv verlaufen ab dem Toten Meer bis Eilat direkt an der Grenze zu Jordanien entlang.Wszystkie loty z Tel Awiwu przebiegają od Morza Martwego do Ejlatu bezpośrednio wzdłuż granicy z Jordanią.
Seit dem 1. August 2014 gilt in Hamburg die beitragsfreie Grundbetreuung im Umfang von täglich fünf Stunden für Kinder ab Geburt bis zur Einschulung.Od 1 sierpnia 2014 r. w Hamburgu obowiązuje bezpłatna opieka podstawowa dzieci w wymiarze pięciu godzin dziennie od narodzin do pójścia do szkoły.
Steinpilze sind im Wald ab Mitte August bis Ende Oktober zu finden.Borowiki można znaleźć w lesie od połowy sierpnia do końca października.
Wenige Wochen vor dem Ende der Schulferien in vielen Bundesländern spricht sich die Ständige Impfkommission (Stiko) für allgemeine Corona-Impfungen für alle Kinder ab 12 Jahren aus.Na kilka tygodni przed końcem wakacji szkolnych w wielu niemieckich krajach związkowych Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) opowiedziała się za powszechnymi szczepieniami przeciwko koronawirusowi dla wszystkich dzieci powyżej 12 roku życia.
Wir gewähren Ihnen einen Preisnachlass bis zu 50 Prozent ab 100 Exemplaren/Exemplare. Udzielimy państwu upustu do 50 procent od 100 egzemplarzy.
Wir haben ab dem 23. Dezember frei.Mamy wolne od 23 grudnia.

Ich wünsche Dir alles Gute!