Powódź – słownictwo polsko-niemieckie (Das Hochwasser – polnisch-deutscher Wortschatz)

Hochwassereinsatz in der Gemeinde Rech im Landkreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz im Juli 2021. Foto: ©Bundeswehr/Twardy

Zapraszam na kolejny wpis z kategorii „Słownictwo”, które tym razem dotyczy powodzi. Wpis powstał w związku z serią powodzi, jakie w lipcu 2021 r. nawiedziły Niemcy, a także w mniejszym stopniu inne państwa Europy zachodniej, środkowej i południowej.

To największa katastrofa powodziowa w Niemczech od dziesięcioleci. W Niemczech powódź wyrządziła największe spustoszenia w krajach związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat. Po gwałtownych burzach i intensywnych deszczach podniósł się znacznie poziom wód w Renie, Ruhrze, Mozeli i innych mniejszych rzekach. Silne ulewy i burze spowodowały, że wystąpiły lokalne powodzie o charakterze powodzi błyskawicznej. W ciągu 24 godzin w niektórych miejscach spadło ponad 150 litrów wody na metr kwadratowy. Po ulewnych deszczach potoki zmieniły się w rwące rzeki i wyrządziły szkody w wielu miejscowościach i na obszarach rolniczych. Zniszczone zostały drogi, mosty i linie kolejowe, wiele domów, obiektów usługowych i samochodów. Zginęli również ludzie i wiele osób zostało rannych. Straty materialne są ogromne. Klęska żywiołowa przyniosła chaos, zniszczenia i cierpienia.

Hochwassereinsatz in der Gemeinde Rech im Landkreis Ahrweiler im Juli 2021. Foto: ©Bundeswehr EKT

Do walki z żywiołem przystąpiło tysiące strażaków, policjantów, żołnierzy Bundeswehry, służby ratownicze Federalnej Agencji Pomocy Technicznej (THW), a także personel medyczny, wolontariusze z lokalnych stowarzyszeń i ochotnicy. Do akcji ratunkowej skierowano m.in. ciężki sprzęt wojskowy (w tym czołgi Bundeswehry), helikoptery, samoloty rozpoznawcze, dźwigi, koparki i łodzie motorowe.

Die Hubschrauber leisteten wertvolle Dienste bei der direkten Rettung von Menschenleben und für den Transport von dringend benötigtem Material. Foto: ©Bundeswehr/Sandra Süßmuth

Szczególnie mocno dotknięty przez powódź został Powiat Ahrweiler w Nadrenii-Palatynacie. Bundeswehra wysłała na tereny dotknięte kataklizmem wielu żołnierzy, którzy zajęli się usuwaniem skutków powodzi, w tym m.in. budową tymczasowych mostów dla powodzian, zabezpieczaniem wałów, odblokowaniem dróg z gruzu i usuwaniem pojazdów porwanych przez wody powodziowe. Osunięcia ziemi zablokowały wiele dróg i ruch kolejowy musiał zostać miejscowo wstrzymany z powodu szkód spowodowanych niszczycielską siłą wody.

Die Bundeswehr im Einsatz im Ahrtal. Foto: ©Bundeswehr/Twardy

Federalna Agencja Pomocy Technicznej (THW) wspierała służby krajów związkowych i gmin przy zabezpieczaniu zapór wodnych i wałów, ewakuacji ludności z zalanych terenów, uczestniczyła w akcjach poszukiwawczych zaginionych osób i usuwaniu skutków powodzi.

Bundeswehr und THW im Hochwassereinsatz im Ahrtal. Foto: ©Bundeswehr/Twardy

W wielu miejscowościach lokalne władze utworzyły punkty kontaktowe, żeby dostarczać mieszkańcom na miejscu przydatnych informacji. Z kolei służby ratownicze Niemieckiego Czerwonego Krzyża utworzyły mobilne gabinety lekarskie na obszarach dotkniętych powodzią. Członkowie Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna i Niemieckiego Czerwonego Krzyża z Frankenthal prowadzili mobilny punkt ratunkowy na lotnisku Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych rzeczowników oraz przydatnych czasowników i zwrotów związanych z powodzią. Natomiast w drugiej części wpisu znajdują się przykładowe zdania w wersji polsko-niemieckiej z wykorzystaniem wprowadzonego słownictwa.

Rzeczowniki:
alert pogodowy – die Unwetterwarnung
bariera przeciwpowodziowa – die Hochwasserbarriere
błoto – der Schlamm, der Matsch
burza – das Gewitter
deszcz – der Regen
działania ewakuacyjne – die Evakuierungsmaßnahmen
działania ratownicze – die Rettungsmaßnahmen
Europejski System Ostrzegania przed Zagrożeniem Powodziowym – Europäisches Hochwasser-Warnsystem (EFAS)
fala powodzi (powodziowa) – die Flutwelle
Federalna Agencja Pomocy Technicznej – Technisches Hilfswerk (THW)
Federalny Urząd ds. Ochrony Ludności i Pomocy w przypadku katastrof – Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
gospodarka wodna – die Wasserwirtschaft
gotowość niesienia pomocy – die Hilfsbereitschaft
grad – der Hagel
grobla, tama, wał przeciwpowodziowy – der Deich
hałda śmieci – die Müllhalde
ilość wody – die Wassermenge
instalacja przeciwpowodziowa – die Hochwasserschutzanlage
katastrofa powodziowa, klęska powodzi – die Hochwasserkatastrophe
klęska żywiołowa – die Naturkatastrophe
komunikat ostrzegawczy, ostrzeżenie – die Warnemeldung
komunikat z głośnika – die Lautsprecherdurchsage
korona wału – die Deichkrone
koryto wielkiej wody – das Hochwasserbrett
kulka gradowa – das Hagelkorn
kwatera tymczasowa – die Notunterkunft
lawina błotna – die Matschlawine
lawina szlamu – die Schlammlawine
lot rozpoznawczy – der Aufklärungsflug
lustro wody – der Wasserspiegel
masy wody – die Wassermassen
most pomocniczy (zastępczy) – die Behelfsbrücke
nabrzeże – der Uferbereich
narzut kamienny – die Steinschüttung
nawałnica, bardzo zła pogoda – das Unwetter
Niemiecka Służba Meteorologiczna – Deutscher Wetterdienst (DWD)
Niemieckie Centrum Lotnictwa i Astronautyki – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
niż baryczny – das Tiefdruckgebiet
nurt (prąd) – die Strömung, der Strom
obrona wałów – die Deichverteidigung
obsunięcie się ziemi – der Erdrutsch
obszar (teren) dotknięty powodzią – das Flutgebiet, das Hochwassergebiet
obszar katastrofy, obszar dotknięty katastrofą – das Katastrophengebiet
obszar zagrożony powodzią – das hochwassergefährdete Gebiet
ochotnik/ochotniczka – der/die Freiwillige
ochrona przeciwpowodziowa – der Hochwasserschutz
ochrona zdrowia ludzi – der Gesundheitsschutz der Menschen
odbudowa – der Wiederaufbau
odpady wielkogabarytowe – der Sperrmüll
ofiara powodzi – das Flutopfer
ofiara śmiertelna – das Todesopfer
opad – der Niederschlag
opady deszczu – Regenfälle
plaga szczurów – die Rattenplage
podmuch gwałtowny wiatru – die Sturmbö
pojazd ratunkowy – das Rettungsfahrzeug, das Einsatzfahrzeug
pokonanie katastrofy – die Bewältigung der Katastrophe
pomoc dla ofiar powodzi – die Hilfe für die Flutopfer
pomoc finansowa przy odbudowie – die Aufbauhilfe
pomoc natychmiastowa – die Soforthilfe
pomocnik – der Helfer
poszkodowany(a) na skutek powodzi – das Hochwasseropfer
powierzchnia zalewowa – die Überschwemmungsfläche
powodzianin – der Überschwemmte
powódź – das Hochwasser, die Flut, die Überschwemmung
powódź błotna – der Murgang, die Mure
powódź błyskawiczna – die Sturzflut, die plötzliche Überschwemmung
powódź stulecia – die Jahrhundertflut
poziom (stan) wody – der Wasserstand, der Pegelstand
przełamanie wału – der Deichbruch
przerwa w dostawie prądu – der Stromausfall
przestępstwo przeciwko własności – das Eigentumsdelikt
przybór lustra wody – der Anstieg des Wasserspiegels
przybór wody – das Hochwasser
przypływ wody – die Flut
rampa wjazdowa na wał – die Deichrampe
ranny – der Verletzte
ratowanie ludzi – die Menschenrettung
regiony dotknięte powodzią – die vom Hochwasser betroffenen Regionen
rozmiar zniszczeń/szkód – das Ausmaß der Zerstörung/der Schäden
rów odwadniający – der Entwässerungsgraben
ryzyko powodzi (powodziowe) – das Hochwasserrisiko
rzeka – der Fluss
sanitariusz – der Rettungssanitäter
siła przyrody – die Naturgewalt
skarpa wału – die Deichböschung
skutki klęski powodzi – die Folgen der Flutkatastrophe
służby ratunkowe – die Rettungskräfte, die Einsatzkräfte, der Katastrophenschutz
sprzątanie – das Aufräumen, die Aufräumarbeiten, die Reinigungsarbeit
strata – der Verlust
straż pożarna – die Feuerwehr
strażak / strażacy – der Feuerwehrmann / die Feuerwehrleute
syrena alarmowa – die Warnsirene
system ostrzegania za pomocą SMS-ów – das Warnsystem per SMS
sytuacja kryzysowa – die Notsituation
szkoda – der Schaden
szkoda materialna – der materielle Schaden
szkoda rzeczowa – der Sachschaden
szkoda spowodowana przez wodę – der Wasserschaden
szkoda w wyniku siły wyższej – der Schaden durch höhere Gewalt
sztab kryzysowy – der Krisenstab
środki higieny – die Hygienemaßnahmen
tama rzeczna – der Flußdamm
tama, zapora, nasyp – der Damm
teren (obszar) dotknięty powodzią, teren zalewowy – das Überschwemmungsgebiet
ubezpieczenie od klęsk żywiołowych – die Elementarschadenversicherung
ulewa, intensywny deszcz – der Starkregen, der Platzregen
umocnienie brzegowe – die Uferbefestigung
urwisko nadbrzeżne – der Uferabbruch
wał przeciwpowodziowy – der Hochwasserdeich
wał, grobla – der Deich
warstwa szlamu – die Schlammschicht
worek z piaskiem – der Sandsack
wypadek – der Unfall
wysypisko śmieci – die Mülldeponie, die Deponie
zabezpieczanie wałów – die Deichverteidigung
zagrożenie powodziowe – die Hochwassergefahr
zagrożenie życia – die Lebensgefahr
zapobieganie katastrofom – der Katastrophenschutz
zapora wodna – der Staudamm, die Talsperre
zaraza – die Seuche
zarządzanie kryzysowe – das Krisenmanagement
zdjęcie satelitarne – das Satellitenbild
zgłoszenie szkody – die Schadensmeldung
żywioł – das Element

Przydatne czasowniki i zwroty:
analizować zdjęcia satelitarne – Satellitenbilder auswerten
budować most zastępczy – eine Behelfsbrücke bauen
być wydobytym martwym – tot geborgen werden
dokonać spustoszeń – Verwüstungen anrichten
doprowadzić do powodzi – zu Überschwemmungen führen
ewakuować – evakuieren
identyfikować zwłoki – eine Leiche identifizieren
obiecywać pomoc – eine Hilfe zusagen
obniżać się (o poziomie wody) – sinken
oczyszczać nabrzeża – die Uferbereiche räumen
odciąć prąd – den Strom abschalten
ofiarować pieniądze powodzianom – Geld für die Flutopfer schenken
omówić środki zaradcze – die Hilfsmaßnahmen besprechen
oprzeć się sile natury – sich der Naturgewalt entgegenstemmen
opuścić dom – das Haus verlassen
organizować środki transportu – Transportmittel organisieren
ostrzegać przed katastrofą – vor Katastrophe warnen
patrolować – patrouillieren
piętrzyć się (o rzeczach) – sich türmen, sich stapeln
pochłonąć wiele ofiar – zahlreiche Opfer fordern
podmywać – unterspülen
podnosić się (o poziomie wody) – ansteigen
pogrzebać zmarłych – die Toten bestatten
pokonać (opanować) katastrofę – die Katastrophe bewältigen
ponieść szkodę – einen Schaden erleiden
przesuwać się (masy wody) – sich schieben (die Wassermassen)
przewieść rannych do szpitala – Verletzte ins Krankenhaus bringen
przybierać (o wodzie) – ansteigen
przywrócić działanie sieci komórkowej – die Mobilfunkkommunikation wiederherstellen
ratować sprzęt domowy – den Hausrat retten
ratować za pomocą helikoptera – mit Hubscharuber retten
robić drogi przejezdnymi – Wege passierbar machen
rozeznać się w sytuacji – sich einen Überblick über die Situation verschaffen
skorzystać z wszystkich możliwości – alle möglichen Mittel einsetzen
spieszyć się – sich beeilen, sich sputen
spowodować (wyrządzić) zniszczenia – Zerstörungen anrichten
spowodować znaczne szkody – erhebliche Schäden verursachen
sprowadzić pomoc – Hilfe holen
sprzątać – aufräumen
stracić majątek – sein Vermögen verlieren
szukać ludzi w gruzach – nach den Leuten in den Trümmern suchen
udzielić pomocy – Hilfe leisten
układać worki z piaskiem – Sandsäcke stapeln
umacniać (np. wały) – befestigen
unieść w innym kierunku (o wodzie) – in andere Richtung treiben
uprzątnąć gruz koparką – den Schutt mit einem Bagger wegräumen
usuwać (np. odpady) – entsorgen
usuwać (przezwyciężąć) szkody – die Schäden beheben
usypać groblę – einen Damm/Deich aufschütten/bauen
uszczelnić – abdichten
uszkodzić – beschädigen
utonąć – ertrinken
utworzyć punkt kontaktowy – die Anlaufstelle einrichten
walczyć z powodzią – mit (gegen) Hochwasser kämpfen
wypompować wodę – Wasser auspumpen
wystąpić z brzegów – über die Ufer treten
wywołać klęskę powodzi – die Hochwasserkatastrophe auslösen
zabezpieczyć nocleg i wyżywienie – Unterkunft und Verpflegung sichern
zalewać – überschwemmen, überfluten
zaopatrzyć ofiary katastrofy w żywność – die Opfer der Katastrophe mit Nahrungsmitteln versorgen
zapobiec katastrofie – die Katastrophe verhindern
zaproponować ludziom pomoc – den Menschen Hilfe anbieten
zaprowadzić ludzi/zwierzęta w bezpieczne miejsce – die Leute/Tiere in Sicherheit bringen
zginąć w nurtach rzeki – in den Fluten eines Flusses umkommen
znajdować się pod wodą – unter Wasser stehen
zniszczyć (np. domy, drogi, infrastrukturę) – zerstören
zorganizować tymczasowe zakwaterowanie – die Notunterkünfte organisieren
zostać porwanym przez wodę – vom Wasser mitgerissen werden

Zdania do analizy w wersji polsko-niemieckiej

Całą miejscowość pokrywa brązowa warstwa szlamu; jest ona tak duża, że widać ją z przestrzeni kosmicznej.Eine braune Schlammschicht bedeckt den gesamten Ort; sie ist so groß, dass sie selbst aus dem Weltall zu sehen ist.
Całe dzielnice miasta znalazły się pod wodą.Ganze Stadtteile standen unter Wasser.
Całe miejscowości zostały zalane z powodu gwałtownych opadów deszczu.Ganze Orte wurden aufgrund der heftigen Regenfälle überflutet.
Członkowie Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna i Niemieckiego Czerwonego Krzyża z Frankenthal prowadzili mobilny punkt ratunkowy na lotnisku Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Mitglieder des Malteser Hilfsdienstes und des Deutschen Roten Kreuzes aus Frankenthal betrieben auf dem Flugplatz Bad Neuenahr-Ahrweiler eine mobile Krankenstation.
Deutsche Bahn szacuje straty na torach, dworcach i w pojazdach w Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii na łączną kwotę około X mld euro. Die Deutsche Bahn schätzt die Schäden an Strecken, Bahnhöfen und Fahrzeugen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf insgesamt rund X Milliarden Euro.
Dotychczas w powodzi zginęło ponad X osób.Bisher sind mehr als X Menschen in den Fluten ums Leben gekommen.
Drogi są całkowicie zalane.Die Straßen sind völlig überflutet.
Działania ratownicze i ewakuacyjne jeszcze trwają.Die Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen dauern noch an.
Fakt, że ludzie nie zostali ewakuowani lub nie otrzymali ostrzeżeń, wskazuje na to, że coś nie powiodło się.Die Tatsache, dass Menschen nicht evakuiert wurden oder die Warnungen nicht erhalten haben, legen nahe, dass etwas schiefgegangen ist.
Fale powodziowe wyrządziły olbrzymie zniszczenia. Die Flutwellen richteten enorme Zerstörungen an.
Federalna Agencja Pomocy Technicznej (THW) wspierała służby krajów związkowych i gmin przy zabezpieczaniu zapór wodnych i wałów. Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützte die Kräfte von Ländern und Kommunen dabei, Talsperren und Dämme zu sichern.
Gdziekolwiek się nie spojrzy, wszędzie leżą meble, sprzęt gospodarstwa domowego i ramy okien, które wypchnęła woda.Egal wohin der Blick geht, überall sammeln sich Möbel, Haushaltsgeräte und Fensterfassungen, die das Wasser herausgedrückt hat.
Głównym problemem jest globalne ocieplenie.Das Hauptproblem ist die globale Erwärmung.
Gotowość niesienia pomocy ze strony społeczeństwa jest olbrzymia.Die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung ist überwältigend.
Jest wiele ofiar śmiertelnych i rannych.Es gibt mehrere Todesopfer und Verletzte.
Jeszcze jest za wcześnie, żeby ustalić rozmiar szkód.Es ist noch zu früh, um das Ausmaß der Schäden zu bestimmen.
Katastrofa powodziowa zadała dodatkowy cios gospodarczy mocno dotkniętej przez pandemię koronawirusa branży hotelarsko-gastronomicznej. Die Hochwasserkatastrophe hat dem von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Gastgewerbe einen weiteren wirtschaftlichen Schlag versetzt.
Liczba ofiar śmiertelnych na skutek powodzi wzrosła do X.Die Zahl der Todesopfer durch Hochwasser ist auf X gestiegen.
Loty rozpoznawcze Bundeswehry dostarczyły nowych informacji o korycie rzeki po powodzi. Die Aufklärungsflüge der Bundeswehr haben
neue Erkenntnisse über das Flussbett nach dem Hochwasser geliefert.
Ludzie byli ratowani za pomocą helikopterów Bundeswehry i policji. Die Menschen sind mit Hubschraubern der Bundeswehr und der Polizei gerettet worden.
Masy wody przesuwają się w kierunku północnym.Die Wassermassen schieben sich Richtung Norden.
Meteorolodzy mówią, że są możliwe gwałtowne burze.Meteorologen sagen, heftige Gewitter seien möglich.
Mieszkańcy osłaniali swoje domy workami z piaskiem.Die Bewohner schützten ihre Häuser mit Sandsäcken.
Mieszkańcy starają się usunąć ze swoich mieszkań, sklepów lub hoteli błoto i gruz.Die Anwohner versuchen ihre Wohnungen, Geschäfte oder Hotels von Matsch und Trümmern zu befreien.
Mieszkańcy usuwają zniszczone umeblowanie.Die Anwohner entsorgen zerstörtes Mobiliar.
Mieszkańcy, przedsiębiorcy i rolnicy są żywo zainteresowani skuteczną ochroną przed powodzią.Die Bewohner, Gewerbetreibende und die Bauern haben hohes Interesse an einem wirksamen Schutz vor Hochwasser.
Na chwilę obecną zaangażowanych jest jeszcze prawie 20 000 strażaków. Derzeit sind immer noch fast 20.000 Feuerwehrleute im Einsatz tätig.
Na obszarach dotkniętych powodzią policja odnotowała przestępstwa.In den Hochwassergebieten hat die Polizei Straftaten registriert.
Na obszarach, na których masy wody zalały oczyszczalnie ścieków i kanały ściekowe, istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia różnych infekcji. In Gebieten, in denen Wassermassen Kläranlagen und Abwasserkanäle überschwemmt haben, besteht ein erhöhtes Risiko für verschiedene Infektionen.
Na skutek opadów deszczu została podmyta i zamknięta autostrada federalna X.Aufgrund der Regenfälle wurde die Bundesautobahn X unterspült und gesperrt.
Na ulicach piętrzą się stosy śmieci.Auf den Straßen türmen sich Müllberge.
Nabrzeża zostały już w znacznej części oczyszczone.Die Uferbereiche wurden bereits in großen Teilen geräumt.
Nie było żadnego komunikatu ostrzegawczego za pomocą aplikacji NINA, przed lub podczas powodzi.Es gab keine einzige Warnmeldung über die NINA-App, vor oder während der Flut.
Niektóre domy zostały porwane przez masy wody.Einige Häuser wurden von den Wassermassen mitgerissen.
Niektóre obszary są nadal bez prądu i wody pitnej.Einige Gebiete sind immer noch ohne Strom und Trinkwasser.
Niektóre piwnice były zalane, straż pożarna i służby ratownicze THW były w akcji.Einige Keller waren vollgelaufen, Feuerwehr und THW waren im Einsatz.
Niektóre wioski znalazły się pod wodą.Einige Dörfer wurden unter Wasser gesetzt.
Niektóre zwierzęta utonęły w rzekach.Einige Tiere ertranken in den Flüssen
Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zleciło wprowadzenie ostrzegania za pomocą SMS-ów (Cell-Broadcast) w przypadku katastrof. System ostrzegawczy umożliwi rozsyłanie wiadomości tekstowych do wszystkich telefonów komórkowych połączonych ze stacją bazową.Das Innenministerium hat die Einführung der SMS-Warnung (Cell-Broadcast) im Katastrophenfall in Auftrag gegeben. Das Warnsystem ermöglicht das Verschicken von Textnachrichten an alle in einer Funkzelle eingewählten Handys.
Obecnie na zalanych terenach pracuje ok. 4000 osób z Federalnej Agencji Pomocy Technicznej (THW).Derzeit sind etwa 4.000 THW-Kräfte in den Flutgebieten im Einsatz.
Obok odbudowy infrastruktury chodzi także o ochronę zdrowia ludzi.Neben dem Wiederaufbau der Infrastruktur geht es auch um den Gesundheitsschutz der Menschen.
Ostrzeżenia najwyraźniej nie dotarły do ludzi.Die Warnungen sind bei den Menschen offenbar nicht angekommen.
Osunięcia ziemi zablokowały wiele dróg i ruch kolejowy musiał zostać miejscowo wstrzymany z powodu szkód spowodowanych burzami.Erdrutsche blockierten mehrere Straßen und der Bahnverkehr musste wegen Unwetterschäden örtlich eingestellt werden.
Pierwsze oznaki katastrofy powodziowej zostały uchwycone przez satelity już dziewięć dni wcześniej.Die ersten Zeichen der Hochwasserkatastrophe wurden bereits neun Tage zuvor von Satelliten erfasst.
Po błyskawicznej powodzi siły ratunkowe uratowały wielu ludzi z dachów i drzew za pomocą helikopterów. Nach der Sturzflut haben Einsatzkräfte viele Menschen mit Hubschraubern von Dächern und Bäumen gerettet.
Po ulewnych opadach deszczu masy wody zbierały się na obniżonym terenie, w piwnicach i na ulicach.Nach starken Regenfällen sammelten sich die Wassermassen in Senken, Kellern und auf Straßen.
Pomocnicy z wielu regionów Niemiec wspierają obecnie siły ratunkowe w nawiedzonych klęską powodzi miastach i powiatach.Helferinnen und Helfer aus vielen Regionen Deutschlands unterstützen derzeit die Rettungskräfte in den von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Städten und Kreisen.
Poważne szkody powstały w infrastrukturze drogowej i kolejowej.Schwere Schäden entstanden bei der Straßen- und Bahninfrastruktur.
Powiat Ahrweiler w Nadrenii-Palatynacie został szczególnie mocno dotknięty przez powódź.Der Landkreis Ahrweiler in Rheinfall-Pfalz wurde von dem Hochwasser besonders schwer betroffen.
Powódź pozostawiła ślady zniszczenia.Das Hochwasser hinterließ eine Spur der Zerstörung.
Powódź zmyła wiele domów.Die Flut hat viele Häuser weggespült.
Poziom wody w rzece opadł o 2 centymetry.Der Wasserstand des Flusses ist um 2 Zentimeter gesunken.
Poziom wody wzrósł w nocy do około 3 metrów.Der Pegelstand stieg in der Nacht auf rund 3 Meter an.
Prace porządkowe po powodzi potrwają jeszcze długo.Die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser werden noch lange dauern.
Rwący nurt pozostawił na ulicach zniszczenia.Der reißende Strom hinterließ Zerstörung in den Straßen.
Samochody zostały zabrane przez wodę.Die Autos wurden vom Wasser weggeschwemmt.
Służby ratownicze Niemieckiego Czerwonego Krzyża utworzyły mobilne gabinety lekarskie na obszarach dotkniętych powodzią. DRK-Einsatzkräfte bauten mobile Arztpraxen in den Flutgebieten auf.
Służby ratunkowe informowały mieszkańców o tymczasowych kwaterach.Der Katastrophenschutz informierte die Bürger über eine Notunterkunft.
Służby ratunkowe nadal poszukują osób zaginionych.Die Einsatzkräfte suchen weiter nach Vermissten.
Służby ratunkowe usiłowały powstrzymać masy wody.Die Hilfskräfte versuchten die Wassermassen im Zaum zu halten.
Służby ratunkowe usiłowały rozeznać się w rozmiarze zniszczeń.Die Hilfskräfte versuchten sich einen Überblick über das Ausmaß der Zerstörung zu verschaffen.
Stęchły zapach szlamu jest wszechobecny.Der moderige Geruch des Schlamms ist allgegenwärtig.
Stopniowo staje się jasne, jakie zniszczenia wyrządziły masy wody.Erst langsam wird klar, welche Zerstörung die Wassermassen angerichtet haben.
Syreny alarmowe zawyły wieczorem.Die Warnsirenen haben am Abend aufgeheult.
Szkody materialne są olbrzymie.Der Sachschaden ist enorm.
Szlam i gruz są na ulicach.Schlamm und Schutt liegen auf den Straßen.
Ściany domów, latarnie i płoty są pokryte brązowym osadem na wysokość do dwóch metrów. Hauswände, Laternen und Zäune sind fast bis zu einer Höhe von zwei Metern mit braunem Film bedeckt.
To największa katastrofa powodziowa w Niemczech od dziesięcioleci.Es ist die schwerste Hochwasserkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten.
To tragedia, że tak wielu ludzi straciło swoje życie.Es ist eine Tragödie, dass so viele Menschen ihr Leben verloren haben.
Tragedii nie da się ująć w słowach.Die Tragödie ist nicht mit Worten zu greifen.
Ulewny deszcz doprowadził w lipcu 2021 r. w niektórych częściach Niemiec do powodzi.Starker Regen hat im Juli 2021 in einigen Teilen Deutschlands zu schweren Überschwemmungen geführt.
W ciągu 24 godzin w niektórych miejscach spadło ponad 150 litrów wody na metr kwadratowy.Binnen 24 Stunden fielen mancherorts mehr als 150 Liter Regen pro Quadratmeter.
W niektórych miejscach przypływ nie osiągnął jeszcze najwyższego poziomu wody.Mancherorts hat die Flut den höchsten Pegelstand noch nicht erreicht.
W nocy wielu mieszkańców zostało zabranych ze swoich domów przy pomocy helikopterów i łodzi.In der Nacht wurden viele Bewohner mit Hubschraubern und Booten aus ihren Häusern geholt.
W regionach dotkniętych przez powódź może dzisiaj nadal padać deszcz.In den vom Hochwasser betroffenen Regionen könnte es heute weiteren Regen geben.
W trakcie powodzi zginęło wiele ludzi.Im Zuge der Überschwemmungen sind mehrere Menschen gestorben.
W wielu miejscowościach lokalne władze utworzyły punkty kontaktowe, żeby dostarczać mieszkańcom na miejscu przydatnych informacji.In vielen Ortschaften haben die Behörden die Anlaufstellen eingerichtet, um die Bürgerinnen und Bürger vor Ort mit hilfreichen Informationen zu versorgen.
Wciąż nie wiadomo, jakie dokładnie szkody wyrządziła powódź. Noch immer ist unklar, welche Schäden das Hochwasser genau angerichtet hat.
Wiele domów jest podmytych i może wkrótce zawalić się.Mehrere Häuser sind unterspült und sie können bald einstürzen.
Wiele ludzi jest zaginionych po powodzi.Viele Menschen werden nach der Flut vermisst.
Wiele ludzi zginęło; wielu straciło cały swój dobytek. Viele Menschen starben; viele verloren ihr gesamtes Hab und Gut.
Wiele małych rzek wystąpiło z brzegów i zalało śródmieścia, ulice i tereny przemysłowe.Viele kleine Flüsse sind über die Ufer getreten und haben Innenstädte, Straßen und Industriegelände überschwemmt.
Wielu mieszkańców musiało na wszelki wypadek opuścić swoje domy. Viele Anwohner mussten ihre Häuser vorsichtshalber verlassen.
Wielu właścicieli domów nie ma ubezpieczenia od klęsk żywiołowych.Viele Hauseigentümer haben keine Elementarschadenversicherung.
Władze obawiają się, że zostaną odnalezione kolejne ofiary śmiertelne, gdy opadnie lustro wody i widoczny będzie prawdziwy rozmiar spustoszenia.Die Behörden befürchten, weitere Todesopfer zu finden, wenn der Wasserspiegel wieder sinkt und das wahre Ausmaß der Verwüstungen sichtbar wird.
Władze ostrzegają mieszkańców za pomocą komunikatów z głośników o kolejnych opadach deszczu. Die Behörden warnen Anwohner per Lautsprecherdurchsage vor weiteren Regenfällen.
Władze proszą mieszkańców, żeby gotować wodę z kranu przed spożyciem. Die Behörden bitten die Anwohner, Leitungswasser vor der Nutzung abzukochen.
Woda stopniowo ustępuje z zalanych regionów.Das Wasser zieht sich langsam aus den überfluteten Regionen zurück.
Woda zniszczyła drogi, mosty i domy.Das Wasser zerstörte Straßen, Brücken und Häuser.
Występowały problemy techniczne z działaniem sieci komórkowej.Es gab technische Probleme mit der Mobilfunkkommunikation.
Z powodu powodzi zostały zalane hale produkcyjne i magazynowe.Durch das Hochwasser wurden Produktions- und Lagerhallen geflutet.
Z powodu silnych opadów deszczu zostały zatopione ulice i zniszczone domy.Durch die Starkregenfälle wurden Straßen überflutet und Häuser zerstört.
Zalane piwnice zostały wypompowane i oczyszczone.Die überfluteten Keller wurden ausgepumpt und geräumt.
Zawaliło się wiele domów, a wielu innym grozi zawalenie. Mehrere Häuser sind eingestürzt, zahlreiche weitere sind einsturzgefährdet.
Zdjęcia satelitarne pozwalają ocenić jak duże są zniszczenia.Satellitenbilder lassen abschätzen, wie groß die Zerstörung ist.
Zostało zatopionych wiele piwnic i drogi są nieprzejezdne.Viele Keller wurden überflutet und die Straßen sind unpassierbar.
Zostało zniszczonych wiele kilometrów torów, a także mostów i dziesiątki stacji i przystanków. Wiele przejść kolejowych, nastawni, masztów i sygnalizatorów jest tak mocno zniszczonych, że będą musiały być odnowione.Viele Kilometer Gleise sind betroffen sowie Brücken und Dutzende Stationen und Haltepunkte. Viele Bahnübergänge, Stellwerke und Oberleitungs- und Signalmaste sind so schwer beschädigt, dass sie erneuert werden müssten.

Vorbereitet von: Krzysztof Wereszczyński