Pierwsze amerykańskie czołgi Abrams dotarły do Polski (Erste US-Abrams-Panzer in Polen eingetroffen)

Abrams-Panzer im Hafen von Szczecin © Verteidigungsministerium der Republik Polen

Do portu w Szczecinie dotarła w środę rano (28.06.2023 r.) pierwsza dostawa zamówionych w USA czołgów Abrams. Dostawa jest częścią zawartej przez Polskę i USA w styczniu 2023 r. umowy na dostawę 116 czołgów M1A1 Abrams wycofanych z piechoty morskiej USA. Wartość umowy to ok. 1,4 mld USD, z czego blisko 200 mln USD pokrywa strona amerykańska w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych. USA zgodziły się także sprzedać Polsce amunicję, w tym pociski podkalibrowe z rdzeniem ze zubożonego uranu.

Die erste Lieferung von in den Vereinigten Staaten hergestellten Abrams-Panzern ist im Hafen von Szczecin am Mittwochmorgen (den 28. Juni 2023) eingetroffen. Die Lieferung ist Teil eines von Polen und den USA im Januar 2023 unterzeichneten Abkommens für die Lieferung von 116 Panzern vom Typ M1A1 Abrams, die aus dem Korpus der US-Marines abgezogen worden waren. Das Abkommen hat einen Wert von etwa 1,4 Milliarden Dollar, wobei 200 Millionen Dollar von der amerikanischen Seite als Teil der Hilfsgelder für Polen übernommen werden. Die USA haben auch zugestimmt, Munition an Polen zu verkaufen, darunter auch Unterkalibermunition mit abgereichertem Uran.

W związku z rosyjską wojną na Ukrainie Polska dozbraja swoją armię. W kwietniu 2022 r. Polska zamówiła w USA 250 czołgów Abrams za 4,7 mld USD w najnowocześniejszej wersji M1A21 SEPv3, które mają zostać dostarczone w latach 2024-2026. Polska zamówiła łącznie 366 czołgów Abrams, 14 pierwszych dotarło właśnie do Szczecina. Nowo nabywane czołgi mają zastąpić sprzęt wojskowy, który Polska przekazała Ukrainie.

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine rüstet Polen seine Armee auf. Im April 2022 hat Polen bei den USA für 4,7 Milliarden US-Dollar 250 neue Abrams-Panzer der moderneren Variante M1A2 SEPv3 bestellt, die in den Jahren 2024-2026 geliefert werden sollen. Polen hat insgesamt 366 Abrams-Panzer bestellt, die ersten 14 sind gerade in Stettin eingetroffen. Die neu erworbenen Panzer sollen die Ausrüstung ersetzen, die Polen an die Ukraine gespendet hat.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział w poniedziałek w telewizji informacyjnej TVP Info, że Polska będzie pierwszym państwem poza USA, które będzie miało czołgi Abrams. Ponadto podkreślił, że w tym roku zostaną dostarczone kolejne czołgi, co pozwoli skompletować batalion czołgów Abrams. Według ministra czołgi tego typu to „najlepsze czołgi na świecie”. Abramsy mają wzmocnić siły odstraszania na wschodniej flance Polski, w tym 1. Warszawską Brygadę Pancerną.

Polen werde damit das erste Land außerhalb der USA, das über die modernste Version der Abrams verfügen werde, sagte Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak am Montag gegenüber dem Nachrichtensender TVP Info. In diesem Jahr würden noch weitere Panzer geliefert, so dass ein Bataillon von Abrams-Panzern gebildet werden sollte, betonte er daneben. Die Panzer dieses Typs seien „die besten Panzer der Welt“, so der Minister. Die Abrams sollen die Abschreckungskräfte an der Ostflanke Polens stärken, darunter die 1. Warschauer Panzer-Brigade.

Czołgi będą serwisowane w Poznaniu. Na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu zostanie utworzone Centrum Kompetencyjne do obsługi czołgów Abrams. Umowę w tej sprawie podpisali 26 czerwca 2023 r. przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojnej (PGZ) i producenta czołgów, amerykańskiej spółki General Dynamics Land Systems (GDLS).

Die Panzer werden in Posen gewartet. Auf dem Gelände der Militärischen Automobilwerke A.G. in Poznań wird ein Kompetenzzentrum für die Wartung von Abrams-Panzern eingerichtet. Eine entsprechende Vereinbarung wurde von Vertretern der Polnischen Rüstungsgruppe (PGZ) und des Panzerherstellers General Dynamics Land Systems (GDLS) am 26. Juni 2023 unterzeichnet.

Foto: Abrams-Panzer im Hafen von Szczecin © Verteidigungsministerium der Republik Polen, Twitter, 28/06/2023