Opis przebiegu dnia po niemiecku (Tagesablauf auf Deutsch)

Ucząc się języka niemieckiego powinniśmy umieć opisać jak wygląda nasz typowy dzień, czyli czynności zwyczajowe, które wykonujemy w ciągu dnia, stosownie do naszego wieku, wykształcenia, stylu życia czy pracy zawodowej. W tym celu musimy znać i wiedzieć jak poprawnie stosować różne czasowniki wyrażające czynności dnia codziennego i okoliczniki czasu.

Przestawione poniżej zdania w wersji polsko-niemieckiej mają na celu pokazanie, w jaki prosty sposób można opisać swój dzień po niemiecku. W zdaniach zostało wykorzystane słownictwo, które wskazuje na różne codzienne czynności. Zebrane zdania należy traktować w kategorii przykładów, które nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji, ale przy wykorzystaniu których można doskonale opisać swój własny dzień w języku niemieckim. Życzę przyjemnej lektury.

Czasowniki wyrażające czynności dnia codziennego

brać prysznic – eine Dusche nehmen, duschen
budzić się – aufwachen
być w domu – zu Hause sein
czesać się – sich kämmen
czytać gazetę / książkę – eine Zeitung / ein Buch lesen
ćwiczyć samodzielnie – eigenständig trainieren
dbać o porządek w domu – für Ordnung im Hause sorgen
gimnastykować się – Gymnastik treiben, turnen
golić się – sich rasieren
gotować coś chętnie – etwas gern kochen
grać na komputerze – Computer spielen
grać w piłkę nożną / tenisa – Fußball / Tennis spielen
iść do pracy – zur Arbeit gehen
iść do szkoły pieszo – zu Fuß zur Schule gehen
iść do toalety – auf die Toillete gehen
iść na spacer – einen Spaziergang machen
iść pod prysznic – in die Dusche gehen
iść późno spać – spät ins Bett gehen
iść spać – schlafen gehen
jeść kolację – zu Abend essen, das Abendbrot essen
jeść obiad – zu Mittag essen
jeść podwieczorek – Zwischenmahlzeit essen
jeść śniadanie – frühstücken / das Frühstück essen
karmić np. psa, papużkę – füttern z.B. einen Hund, ein Papageichen
kończyć pracę – die Arbeit beenden
kosić trawnik – den Rasen mähen
leniuchować – faulenzen
majsterkować – basteln
mieć przerwę obiadową – eine Mittagspause haben
modlić się o coś – um etwas beten
myć okna – die Fenster putzen
myć zęby – sich die Zähne putzen
nakrywać stół – den Tisch decken
odbierać dzieci ze szkoły – Kinder von der Schule abholen
odkurzać (dywan, pokój) – staubsaugen
odpoczywać – sich erholen
odrabiać pracę domową (lekcje) – Hausaufgaben machen
odwiedzić przyjaciół – Freunde besuchen
oglądać filmy online – sich Filme online anschauen
oglądać telewizję – fernsehen
opalać się – sich sonnen
opiekować się dziećmi – Kinder betreuen
pakować przybory szkolne – die Schulsachen einpacken
pisać na komputerze – auf dem Computer schreiben
pisać pracę magiserską – die Magisterarbeit schreiben
podlewać kwiatki – Blumen gießen
pojechać na wycieczkę – einen Ausflug machen
pomagać w kuchni – in der Küche helfen
pracować charytatywnie / społecznie – wohltätig / ehrenamtlich arbeiten
pracować na komputerze – am Computer arbeiten
pracować w ogrodzie – im Garten arbeiten
pracować w systemie zmianowym – im Schichtdienst arbeiten
prać – waschen
prasować – bügeln
prowadzić dom – den Haushalt führen
przebierać się – sich umziehen
przeglądać zdjęcia – sich die Bilder anschauen
przygotowywać się do czegoś – sich auf etwas vorbereiten
przygotowywać śniadanie – das Frühstück zubereiten (vorbereiten)
robić makijaż – das Make-up machen, sich schminken
robić porządek – Ordnung machen
robić pranie – die Wäsche machen
robić zakupy – Einkäufe machen / einkaufen
rozbierać się do spania – sich zum Schlafen ausziehen
rozpakować zakupy – Einkäufe auspacken
rozpocząć dzień od gimnastyki – den Tag mit Gymnastik anfangen
rozwieszać pranie – Wäsche aufhängen
segregować śmieci – Müll trennen
siedzieć przed telewizorem – vor dem Fernseher sitzen
siedzieć w domu – zu Hause sitzen
składać ubrania – Kleidung zusammenlegen
skorzystać z toalety – die Toilette benutzen
słuchać muzyki / radia – Musik / Radio hören
spędzać z kimś wolny czas – mit jdm die Freizeit verbringen
spotykać się z przyjaciółmi – sich mit Freunden treffen
sprawdzać maile – E-Mails prüfen (checken)
sprzątać pokój – das Zimmer aufräumen
sprzątać ze stołu – den Tisch abräumen
sprzątać – aufräumen
surfować po internecie – im Internet surfen
szczotkować zęby – Zähne putzen
ścielić łóżko – das Bett machen
ścierać kurze – Staub abwischen (putzen)
trenować (ćwiczyć) – trainieren
trzepać dywany – die Teppiche klopfen
ubierać się w coś – sich etwas anziehen
uciąć sobie poobiednią drzemkę – einen Mittagsschlaf machen
uczęszczać na nabożeństwo – einen Gottesdienst besuchen
uczyć się gramatyki i słownictwa – die Grammatik und Vokabeln lernen
uczyć się języków obcych – Fremdsprachen lernen
umyć podłogę – den Fußboden wischen
umyć włosy – Haare waschen
uprawiać fitness – Fitness machen
uprawiać gimnastykę poranną – Morgengymnastik machen
uprawiać ogród – den Garten pflegen
uprawiać Pilates / jogę – Pilates / Yoga betreiben
uprawiać sport – Sport treiben (machen)
wędrować – wandern
włączyć / wyłączyć telewizor – den Fernseher einschalten / ausschalten
wracać do domu – nach Hause zurückkommen
wstawać wcześnie / późno – früh / spät aufstehen
wychodzić z domu – aus dem Haus gehen
wycierać naczynia – das Geschirr abtrocknen
wycierać się ręcznikiem – sich mit einem Handtuch abtrocknen
wykonywać prace domowe – Hausarbeiten machen
wynosić śmieci – Müll wegbringen
wyprowadzać psa – mit dem Hund ausgehen (spazieren gehen)
wyrzucać śmieci – Müll wegbringen
wyspać się – (sich) ausschlafen
wysyłać e-maile – die E-Mails schicken
zajmować się dziećmi – sich um die Kinder kümmern
zamiatać podłogę – den Fußboden kehren
zasypiać – einschlafen
zmienić pościel – Bettwäsche wechseln
zmywać naczynia – das Geschirr spülen (abwaschen)
zostawać w domu – zu Hause bleiben
zrobić (przygotować) śniadanie – das Frühstück machen (vorbereiten)
zrobić sobie makijaż – das Make-up auflegen, sich schminken

Przykładowe zdania w wersji polsko-niemieckiej wyrażające czynności dnia codziennego

Rano i przed południem (Am Morgen und am Vormittag)

W dni powszednie wstaję o godz. 5, a w weekendy o godz. 8. Wstaję natychmiast, gdy zadzwoni budzik. Wochentags / An Wochentagen stehe ich um 5 Uhr auf und am Wochenende um 8 Uhr. Ich stehe sofort auf, wenn der Wecker klingelt.
Budzę się o godz. 5, ścielę łóżko i idę do łazienki. Ich wache um 5 Uhr auf, mache das Bett und gehe ins Badezimmer.
Ludzie, którzy wcześnie wstają i czerpią więcej z życia, są szczęśliwsi. Menschen, die früh aufstehen und so mehr vom Leben haben, sind glücklicher.
Budzę się wcześnie rano i przygotowuję śniadanie.Ich wachte früh am Morgen auf und bereitete mein Frühstück vor.
Zazwyczaj wstaję kwadrans przed godz. 6.Normalerweise stehe ich um Viertel vor 6 auf.
W tygodniu muszę zawsze wcześnie wstawać, ponieważ wychodzę do szkoły / do pracy o godz. 7:30. In der Woche muss ich immer sehr früh aufstehen, weil ich zur Schule / zur Arbeit um 7:30 gehe.
Każdego dnia wstaję o godz. 6 rano. Niekiedy mam rano problemy ze wstawaniem.Jeden Tag stehe ich um 6 Uhr morgens auf. Manchmal habe ich morgens Probleme mit dem Aufstehen.
Każdego ranka budzi mnie muzyka fortepianowa.Jeden Morgen lasse ich mich mit Klaviermusik wecken.
Wykorzystuję smartfon jako budzik.Ich nutze mein Smartphone als Wecker.
Moje pierwsze spojrzenie trafia na telefon komórkowy. Widzę otrzymane wiadomości, maile i zdjęcia.Mein erster Blick geht auf mein Handy. Ich sehe erhaltene Nachrichten, E-Mails und Bilder.
W dni nauki szkolnej mój budzik dzwoni zaraz po godz. 6, ale w weekend wstaję później, najczęściej około godz. 9.An den Schultagen klingelt mein Wecker um kurz nach 6, aber am Wochenende stehe ich später auf, meistens gegen 9 Uhr.
Rozpoczynam dzień od gimnastyki, żeby zachować formę (kondycję). Ich fange den Tag mit Gymnastik an, um fit zu bleiben.
Regularnie uprawiam gimnastykę poranną. Regelmäßig mache ich Morgengymnastik.
Potem idę do łazienki i myję się / biorę prysznic. Danach gehe ich auf die Toilette / ins Bad und wasche mich / dusche.
Myję zęby i ubieram się. Czeszę włosy i robię makijaż.Ich putze mir die Zähne und ziehe mich an. Ich käme meine Haare und mache ein Make-up.
Myję się, golę i jeszcze rano idę przed pracą na spacer.Ich wasche mich, rasiere mich und gehe noch morgens vor der Arbeit spazieren.
Kąpię się w wannie, wycieram się ręcznikiem i nakładam krem. Potem ubieram się.Ich bade in der Badewanne, trockne mich mit einem Handtuch ab und creme mich ein. Dann ziehe ich mich an.
Przed pracą / szkołą jadę do Aquaparku, aby trochę popływać. Pływanie jest sportem na każdą porę roku: jesienią i zimą pływam w basenie, a latem w jeziorze.Vor der Arbeit / der Schule fahre ich zum Aquapark, um etwas zu schwimmen. Schwimmen ist ein Sport für jede Jahreszeit: im Herbst und im Winter schwimme ich in der Schwimmhalle und im Sommer im See.
Poranny trening to najlepszy sposób na rozpoczęcie dnia.Morgens zu trainieren ist der beste Weg den Tag zu starten.
Jak tylko wstanę, idę pobiegać.Sobald ich aufstehe, gehe ich laufen.
Rano i wieczorem wyprowadzam psa. Morgens und abends gehe ich mit dem Hund aus.
Przez pierwszą godzinę rano świadomie nie korzystam z telefonu komórkowego.Die erste Stunde am Morgen benutze ich bewusst kein Handy.
Biegam codziennie rano przed śniadaniem.Ich jogge jeden Morgen vor dem Frühstück.
Potem idę do kuchni i przygotowuję pyszne śniadanie. Dann / danach gehe ich in die Küche und bereite das köstliche Frühstück zu.
Jem śniadanie o godz. 7 rano.Ich esse das Frühstück um 7 Uhr morgens. / Ich frühstücke um 7 Uhr morgens.
Zawsze jem śniadanie w pośpiechu / w spokoju.Ich frühstücke immer in aller Eile / in aller Ruhe.
Zawsze jem porządne i zdrowe śniadanie.Ich frühstücke immer ordentlich und gesund.
Przygotowuję wspólne śniadanie i słucham w radiu wiadomości porannych. Czasem czytam poranną prasę.Ich bereite das gemeinsame Frühstück vor und höre die Morgennachrichten im Radio. Manchmal lese ich die Morgenpresse.
Notuję sobie moje zadania i dopasowuję je do przebiegu dnia.Ich notiere mir meine Aufgaben und plane sie in meinen Tagesablauf ein.
Od godz. 5:30 do godz. 6 jem śniadanie z moimi rodzicami. Von 5:30 bis 6 Uhr frühstücke ich mit meinen Eltern.
Na śniadanie jem rogaliki / bułeczki / płatki kukurydziane / wafle ryżowe / owoce / chleb z wędliną lub serem i piję szklankę mleka / szklankę soku pomarańczowego / filiżankę kakao.Zum Frühstück esse ich Hörnchen / Brötchen / Cornflakes / Reiswaffeln / Obst / Brot mit Wurst oder Käse und trinke ein Glas Milch / ein Glas Organgensaft / eine Tasse Kakao.
Latem chętnie jem śniadanie na tarasie lub w ogrodzie. Im Sommer frühstücke ich gerne auf der Terrasse oder im Garten.
Gdy jem śniadanie, słucham muzyki. Muzyka motywuje i inspiruje mnie do bycia lepszą osobą.Beim Frühstücken höre ich Musik. Musik motiviert und inspiriert mich dazu, eine bessere Person zu sein.
Po śniadaniu myję zęby i robię sobie makijaż. Potem ubieram się i wychodzę z domu.Nach dem Frühstück putze ich mir die Zähne und mache ein Make-up. Danach ziehe ich mich an und gehe ich aus dem Haus.
Po śniadaniu idę do szkoły / do pracy. Po drodze słucham muzyki. Nach dem Frühstück gehe ich zur Schule / zur Arbeit. Unterwegs höre ich Musik.
Do szkoły chodzę pieszo, a moi rodzice jeżdżą do pracy samochodem.Ich gehe zu Fuß zur Schule und meine Eltern fahren mit dem Auto zur Arbeit.
Jadę samochodem / pociągiem / autobusem / rowerem / tramwajem / metrem do pracy / do szkoły.Ich fahre mit dem Auto / dem Zug / dem Bus / dem Fahrrad / der Straßenbahn / der U-Bahn zur Arbeit / zur Schule.
Niekiedy pracuję do późna w nocy. Mój czas dojazdu wynosi łącznie dwie godziny.Manchmal arbeite ich bis spät in die Nacht hinein. Meine Unterwegszeit beträgt insgesamt zwei Stunden.
Idę na przystanek autobusowy / tramwajowy / dworzec autobusowy / dworzec kolejowy / na stację metra i jadę do szkoły / do pracy. Ich gehe zur Bushaltestelle / zur Straßenbahnhaltestelle / zum Busbahnhof / zum Bahnhof / zur U-Bahn-Station und fahre zur Arbeit / zur Schule.
W międzyczasie czytam swoje maile. Następnie odpowiadam na pytania moich koleżanek i kolegów.Inzwischen lese ich meine E-Mails. Anschließend beantworte ich die Fragen meiner Kolleginnen und Kollegen.
Moi rodzice podwożą mnie często do szkoły. Meine Eltern bringen mich oft zur Schule.
Punktualnie o godz. 8 muszę być w pracy / w szkole.Pünktlich um 8 Uhr muss ich auf der Arbeit / in der Schule sein.
Pracuję w biurze od poniedziałku do piątku od godz. 9 do godz. 17.Ich arbeite im Büro von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr.
Rano odrabiam pracę domową, a do szkoły idę dopiero na godz. 10.Morgens mache ich die Hausarbeit und ich gehe zur Schule erst um 10 Uhr.
Przed południem sprzątam mieszkanie i pracuję przy komputerze.Am Vormittag räume ich die Wohnung auf und arbeite am Computer.
Przed południem robię zakupy i przygotowuję jedzenie. Gotuję różne dania. Interesuję się sztuką kulinarną. Vormittags mache ich Einkäufe und bereite das Essen zu. Ich koche immer verschiedene Gerichte. Ich interessiere mich für das Kochen.
W południe moja mama i ja przygotowujemy obiad dla całej rodziny. Meine Mutter und ich bereiten am Mittag das Mittagessen für die ganze Familie.
Mam wiele obowiązków domowych, muszę sprzątać mieszkanie, prać i robić zakupy.Ich habe viele häusliche Pflichten. Ich muss die Wohnung aufräumen, waschen und Einkäufe machen.
Pomagam mojej mamie w prowadzeniu domu.Ich helfe meiner Mutter im Haushalt.
W soboty odkurzam swój pokój i ścieram kurze. Lubię, gdy w mieszkaniu jest czysto.Samstags staubsauge ich meine Wohnung und wische Staub. Ich mag, wenn es in der Wohnung sauber ist.
Co 3-4 tygodnie chodzę do kosmetyczki.Ich gehe alle 3-4 Wochen zur Kosmetikerin.
Raz w tygodniu, zazwyczaj w sobotę rano, myję swój samochód. Einmal pro Woche, in der Regel am Samstagsmorgen, wasche ich meinen Wagen.
W każdą niedzielę chodzę z rodziną rano do kościoła.Ich gehe jeden Sonntagmorgen mit meiner Familie in die Kirche.
Pracuję od wschodu do zachodu słońca. O każdej porze dnia i nocy mogę pracować przy komputerze. Ich arbeite vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Zu jeder Tages- und Nachtzeit kann ich am Computer arbeiten.

Po południu (Am Nachmittag)
Od godz. 8 do godz. 13:30 mam zajęcia w szkole. Ich habe von 8 Uhr bis 13:30 Uhr den Unterricht in der Schule.
Od godz. 9 do godz. 14:30 jestem w szkole, a potem idę do domu. Von 9 Uhr bis 14:30 Uhr bin ich in der Schule und dann gehe ich nach Hause.
Lekcje rozpoczynają się punktualnie o godz. 8 i trwają do godz. 14:30.Der Unterricht beginnt pünktlich um 8 Uhr und dauert bis 14:30 Uhr.
O godz. 13:30 mam półgodzinną przerwę obiadową i jem obiad w szkole.Um 13:30 Uhr habe ich eine halbe Stunde Mittagspause und ich esse in der Schule zu Mittag.
Do domu wracam o godz. 17. W ciągu tygodnia spędzam 40 godzin na stanowisku pracy.Ich komme nach Hause um 17 Uhr zurück. In einer Woche verbringe ich 40 Stunden am Arbeitsplatz.
Po południu idę do biblioteki miejskiej i wypożyczam książki.Am Nachmittag gehe ich in die Stadtbibliothek und leihe Bücher aus.
Często uczestniczę w dodatkowych zajęciach sportowych w pływaniu i bieganiu.Ich beteilige mich oft an Zusatzunterricht im Schwimmen und Laufen.
Po zajęciach / Po szkole idę / jadę do domu, gdzie jem obiad.Nach dem Unterricht / Nach der Schule gehe / fahre ich nach Hause, wo ich zu Mittag esse.
Do domu wracam o godz. 17. Przebieram się, myję i robię kolację.Ich komme nach Hause um 17 Uhr zurück. Ich ziehe mich um, wasche mich und bereite das Abendessen vor.
Obiad jem z moją rodziną / narzeczoną / żoną / mamą. Potem zmywam naczynia.Ich esse mit meiner Familie / Verlobten / Ehefrau / Mutter zu Mittag. Danach spüle ich das Geschirr.
Jestem wielkim miłośnikiem sportu. Sport rozwija odwagę, chęć zwycięstwa i inne ważne cechy.Ich bin ein großer Sportfreund. Der Sport entwickelt den Mut, den Willen zum Sieg und andere wichtige Eigenschaften.
Po obiedzie idę do klubu fitness, gdzie intensywnie trenuję od 30 do 40 minut. Nach dem Mittagessen gehe ich zum Fitnessstudio, wo ich 30 bis 45 Minuten intensiv trainiere.
Po pracy / szkole często chodzę na zakupy.Nach der Arbeit / der Schule gehe ich oft einkaufen.
Pracuję w niepełnym wymiarze godzin i mam dużo czasu na studia w połączeniu z pracą zawodową.Ich arbeite in Teilzeit und habe viel Zeit, um berufsbegleitend zu studieren.
W domu jem obiad, a następnie trochę odpoczywam. Potem mam lekcje muzyki w szkole muzycznej.Zu Hause esse ich zu Mittag und dann erhole ich mich ein bisschen. Danach nehme ich Musikunterricht an einer Musikschule.
Po obiedzie robię sobie poobiednią drzemkę lub czytam wiadomości w internecie.Nach dem Mittagessen mache ich einen Mittagsschlaf oder lese die Nachrichten im Internet.
Dwa razy w tygodniu chodzę na basen popływać.Zweimal pro Woche gehe ich ins Schwimmbad zu schwimmen.
Po południu chętnie oglądam telewizję lub gram na komputerze. Am Nachmittag sehe ich gerne fern oder spiele Computer.
Po południu pracuję społecznie. Kończę pracę o godz. 18.Am Nachmittag arbeite ich ehrenamtlich. Ich beende meine Arbeit um 18 Uhr.
Należę do klubu sportowego i zawsze staram się być aktywnym/-a w sporcie.Ich gehöre einem Sportverein an und bemühe mich immer, sportlich aktiv zu sein.
Im więcej się poruszam, tym lepsze jest to dla mojego zdrowia.Je mehr ich mich bewege, desto besser ist das für meine Gesundheit.
Każdego dnia po szkole odrabiam pracę domową.Jeden Tag nach der Schule mache ich meine Hausaufgaben.
Od godz. 18 do godz. 21 odrabiam pracę domową.Von 18 Uhr bis 21 Uhr mache ich meine Hausaufgaben.
W domu czytam e-maile i odpowiadam na wiadomości moich kolegów.Zu Hause lese ich meine E-Mails und beantworte die Nachrichten meiner Kollegen.
W czasie wolnym chętnie majsterkuję, gram w ulubioną grę komputerową lub idę na spacer. In meiner Freizeit bastle ich gerne, spiele ich mein Lieblingscomputerspiel oder gehe ich spazieren.
W weekendy chętnie gram z moimi kolegami w piłkę nożną lub koszykówkę.Am Wochenende spiele ich gerne mit meinen Freunden Fußball oder Basketball.
W zależności od warunków pogodowych uprawiam sport na zewnątrz (biegi, jazda na rowerze, tenis, sztuki walki, żeglarstwo) lub pozostaję w domu.Je nach Wetterlage treibe ich Sport draußen (Laufen, Radfahren, Tennis, Kampfkunst, Segelsport) oder bleibe zu Hause.
W soboty spotykam się na siłowni z przyjaciółkami i uprawiamy Pilates i jogę.Samstags treffe ich im Fitnessstudio meine Freundinnen und wir üben Pilates und Yoga.
Dwa razy w tygodniu trenuję boks. Stosuję różne metody treningowe.Zweimal pro Woche trainiere ich Boxen. Ich verwende verschiedene Trainingsmethoden.
Poza tym prawie codziennie jeżdżę rowerem, o ile dopisuje pogoda.Ansonsten fahre ich fast täglich mit dem Rad, sofern das Wetter mitspielt.
Staram się 2-3 razy w tygodniu uprawiać nordic walking.Ich versuche 2-3 Mal pro Woche Nordic Walking zu machen.
W każdą sobotę i niedzielę wędruję po okolicy pośród zielonych lasów i czystych jak kryształ jezior. Jeden Samstag und Sonntag wandere ich durch die Gegend inmitten grüner Wälder und kristallklarer Seen.
Codziennie uprawiam sport przez dwie godziny. Sport wzmacnia układ odpornościowy.Ich treibe jeden Tag zwei Stunden Sport. Sport stärkt das Immunsystem.
Kiedy jest ładna pogoda, wyjeżdżam rowerem poza miasto. Jazda na rowerze to mój ulubiony sport.Wenn das Wetter schön ist, fahre ich Rad außerhalb der Stadt. Radfahren ist mein Lieblingssport.
Popołudniami lubię również spacerować wzdłuż brzegu jeziora.Nachmittags mag ich auch am Seeufer entlang spazieren.
Ponadto podczas spacerów lubię fotografować krajobrazy. Każdy krajobraz jest obliczem przyrody, która zmienia się w zależności od pogody, pory dnia i roku. Moje zdjęcia ukazują wspaniałe widoki na wysokie góry, głębokie doliny i piękne jeziora. Außerdem mag ich beim Spaziergehen Landschaften fotografieren. Jede Landschaft ist das Gesicht der Natur – diese ändert sich je nach Wetter, Tages- und Jahreszeiten. Meine Fotos zeigen großartige Ausblicke auf hohe Berge, tiefe Täler und schöne Seen.

Wieczorem (Am Abend)
Około godz. 20 jem z moją rodziną kolację. Gegen 20 Uhr esse ich mit meiner Familie zu Abend.
Po kolacji zazwyczaj oglądam wiadomości w telewizji.Nach dem Abendessen schaue ich normalerweise die Nachrichten im Fernsehen.
W piątkowe wieczory chodzimy do teatru lub kina.Freitagabends gehen wir ins Theater oder ins Kino.
Po kolacji kładę się na kanapie i oglądam jakiś serial lub film. Nach dem Abendessen lege ich mich auf die Couch und schaue eine Serie oder einen Film.
Raz w tygodniu chodzę wieczorem na kurs tańca.Einmal pro Woche gehe ich abends zum / in den Tanzkurs.
Trzy razy w tygodniu mam wieczorem kurs języka niemieckiego online. Dreimal pro Woche habe ich abends den Online-Deutschkurs.
Czasami nie mogę zasnąć. Wtedy czytam książki lub oglądam telewizję.Manchmal kann ich nicht einschlafen. Dann lese ich Bücher oder ich sehe fern.
Późnym wieczorem chętnie uczę się języków obcych (niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, perskiego i arabskiego).Spät abends lerne ich gern Fremdsprachen (Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Persisch und Arabisch).
Co wieczór rozmawiam przez telefon z moimi rodzicami lub siostrą. Moja siostra mieszka ze swoją rodziną we Włoszech.Jeden Abend telefoniere ich mit meinen Eltern oder mit meiner Schwester. Meine Schwester wohnt mit ihrer Familie in Italien.
W weekend wreszcie mogę się dobrze wyspać, ponieważ soboty i niedziele są wolne.Am Wochenende kann ich (mich) endlich gut ausschlafen, weil Samstage und Sonntage frei sind.
Zawsze kładę się i wstaję rano o tej samej godzinie.Immer zur selben Zeit gehe ins Bett und stehe wieder auf.
Wieczorem mam wreszcie trochę czasu, żeby sobie spokojnie poczytać lub posłuchać radia.Am Abend habe ich endlich etwas Zeit, um es in aller Ruhe zu lesen oder Radio zu hören.
Regularnie słucham niemieckojęzycznych rozgłośni radiowych takich, jak m.in. DLF, MDR Aktuell, BR24 i SRF 4 News.Ich höre regelmäßig deutschsprachige Rundfunksender wie u.a. DLF, MDR Aktuell, BR24 und SRF 4 News.
Przed pójściem spać czytam jeszcze trochę w łóżku, a potem zasypiam.Vor dem Schlafengehen lese ich noch ein bisschen im Bett und dann schlafe ich ein.
Zazwyczaj kładę się spać około godz. 23.Normalerweise gehe ich gegen 23 Uhr ins Bett.
W weekendy mogę pospać dłużej, ponieważ nie muszę jechać do pracy / szkoły. Am Wochenende kann ich länger schlafen, weil ich nicht zur Arbeit / zur Schule fahren muss.

Ich wünsche Dir alles Gute!