Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym w j. hiszpańskim (El presente de indicativo de los verbos regulares)

¡Hola a todos!

W języku hiszpańskim wyróżniamy czasowniki regularne i nieregularne.

Czasowniki hiszpańskie, zarówno regularne, jak i nieregularne, mogą być zakończone w bezokoliczniku na -ar, -er lub -ir. Zdecydowana większość czasowników hiszpańskich jest zakończona na -ar.

Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (presente de indicativo) polega na dodaniu do tematu czasownika odpowiedniej końcówki. Czasowniki odmieniamy przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. Czasowniki regularne różnią się tym od czasowników nieregularnych, że ich temat nie ulega zmianie. Natomiast w przypadku czasowników nieregularnych dochodzi do częściowej lub całkowitej zmiany tematu.

Wzór odmiany czasowników regularnych w czasie teraźniejszym:

 Zaimek osobowy
Grupa I (-ar)
estudiar (uczyć się, studiować)
Grupa II (-er)
comer (jeść)
Grupa III (-ir)
escribir (pisać)
yo estudio como escribo
estudias comes escribes
él / ella / usted estudia come escribe
nosotros / nostras estudiamos comemos escribimos
vosotros / vosotras estudiáis coméis escribís
ellos / ellas / ustedes estudian comen escriben

Zauważmy, że w drugiej osobie liczby mnogiej końcówki mają akcent graficzny nad samogłoską: -áis, -éis, ís.

W odmianie niektórych czasowników regularnych, których temat kończy się na samogłoskę lub zbudowanych z użyciem przedrostków zakończonych na samogłoskę, np. pro-, re-, wstawiamy w temacie akcent graficzny we wszystkich osobach oprócz 1. i 2. osoby liczby mnogiej. Do czasowników, które odmieniają się w taki sposób, należą m.in.: acentuar (akcentować, zaznaczać), actuar (działać), continuar (kontynuować), esquiar (jeździć na nartach), espiar (szpiegować), guiar (kierować, prowadzić), prohibir (zabraniać), reunir (gromadzić, łączyć), vaciar (opróźniać).

Odmiana czasownika acentuar:

yo acentúo nosotros / nosotras acentuamos
acentúas vosotros / vosotras acentuáis
él / ella / usted acentúa ellos / ellas / ustedes acentúan

Odmiana czasownika reunir:

yo reúno nosotros / nosotras reunimos
reúnes vosotros / vosotras reunís
él / ella / usted reúne ellos / ellas / ustedes reúnen

Dzięki praktycznej znajomości zasad odmiany czasowników regularnych jesteśmy w stanie zbudować nieskończenie wiele zdań w języku hiszpańskim.

Przykłady zdań w wersji polsko-hiszpańskiej do analizy z użyciem czasowników regularnych:

Argentyna uznaje, że u osób z otyłością i nadwagą występuje zwiększone ryzyko zachorowania na koronawirusa. Argentina declara que las personas con obesidad y con sobrepeso tienen un riesgo aumentado para contraer el coronavirus.
Brak turystów od marca 2020 r. z powodu koronawirusa wywiera wpływ na Jerozolimę, która żyje w dużym stopniu z turystyki międzynarodowej. La falta de turistas desde marzo 2020 debido al coronavirus afecta a Jerusalén que vive en gran parte del turismo internacional.
Brazylia przekłada karnawał w Río de Janeiro z powodu COVID-19. Brasil pospone Carnaval de Río de Janeiro debido a la COVID-19.
Carolos, dlaczego do mnie dzwonisz? ¿Carolos, por qué me llamas?
Co dzisiaj gotujemy? ¿Qué cocinamos hoy?
Co jedzą nasze dzieci w szkole? ¿Qué comen nuestros niños en la escuela?
Codziennie słucham muzyki w Radio Nacional de España. Todos los días escucho música en la Radio Nacional de España.
Dlaczego zawsze słuchasz tej samej muzyki?¿Por qué siempre escuchas la misma música?
Dużo podróżuję ze względu na pracę. Viajo mucho por trabajo.
Dzisiaj uczę się hiszpańskiego. Hoy estudio español.
Europa staje w obliczu kolejnej fali koronawirusa. Europa se enfrenta a otra ola de coronavirus.
Gdzie pan/pani mieszka? – Ja mieszkam w Salamance. ¿Dónde vive usted? – Yo vivo en Salamanca.
Gdzie pan/pani pracuje? – Pracuję w szkole podstawowej. ¿Dónde trabaja usted? – Trabajo en una escuela primaria.
Gdzie się spotkamy? ¿Dónde nos reunimos?
Grasz na skrzypcach? – Tak, jestem skrzypkiem.¿Tocas el violín? – Sí, soy violinista.
Jak nazywa się twój przyjaciel? ¿Cómo se llama tu amigo?
Jego ojciec pracuje w banku. Su padre trabaja en un banco.
Każdego roku rośnie liczba osób, które wybierają kursy, aby poznać kulturę hispanoamerykańską i opanować język hiszpański. Cada año aumenta el número de personas que toma cursos para conocer la cultura hispanoamericana y dominar la lengua española.
Kiedy ponownie otworzą sklepy? ¿Cuándo de nuevo abren las tiendas?
Kiedy poróżujesz, zapominasz o swoich problemach, cieszysz się z wyjątkowych krajobrazów lub interesujących miast, degustujesz smaczne i różnorodne potrawy, eksperymentujesz ... żyjesz. Cuando viajas te olvidas de tus problemas, disfrutas de paisajes excepcionales o ciudades interesantes, degustas platos sabrosos y distintos, experimentas… vives.
Komisja Europejska przedstawia propozycję oczekiwanej reformy polityki migracyjnej i azylowej. La Comisión Europea presenta la propuesta de la esperada reforma de política migratoria y de asilo.
Kupuję owoce na targu. Compro la fruta en el mercado.
Labolatorium przeprowadza badania materiałów, jak również próby anten 4G i 5G dla chińskiego przedsiębiorstwa. El laboratorio realiza estudios de los materiales, así como pruebas de las antenas 4G y 5G para la compañía china.
Mieszkam w Maladze od 2018 r. Vivo en Málaga desde el año 2018. [dos mil dieciocho]
Moja córka tańczy flamenco jak profesjonalistka. Mi hija baila flamenco como una profesional.
Moja koleżanka z pracy pisze maile po hiszpańsku. Mi compañera de trabajo escribe correos electrónicos en español.
Moje dzieci jedzą obiad w szkole. Mis niños comen en la escuela.
Mój tata otwiera swoją firmę w Szanghaju. Mi padre abre su empresa en Shanghái.
Nie mówisz po hiszpańsku? Jaka szkoda! ¿No hablas español? ¡Qué lástima!
Nie piję alkoholu. No bebo alcohol.
O której godzinie jesz śniadanie? – Zazwyczaj o szóstej. ¿A qué hora desayunas? Generalmente a las seis.
Obecnie mieszkam i pracuję w Barcelonie. Actualmente vivo y trabajo en Barcelona.
Od dawna mieszkasz w Meksyku? – Tak, od dwóch lat mieszkam w Meksyku. ¿Hace mucho que vives en México? – Sí, hace dos años que vivo en México.
Od kiedy nie jesz mięsa? – Jestem wegetarianinem od pięciu lat. Desde cuándo no comes carne? – Soy vegetariano desde hace cinco años.
Oni otwierają sklep o 8 rano. Ellos abren la tienda a las 8 de la mañana.
Otrzymuję dużo listów miłosnych. Recibo muchas cartas de amor.
Piosenki, które jednoczą ludzi w walce przeciwko koronawirusowi. Las canciones que unen a la gente en la lucha contra el coronavirus.
Podczas kwarantanny zwiększa się liczba osób, które codziennie spożywają alkohol. En cuarentena, aumenta el número de personas que toma alcohol todos los días.
Podoba mi się wiejski krajobraz. Me gusta el paisaje rural.
Policja powinna interweniować, aby chronić ludzi. La policía debe intervenir para proteger a la gente.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego uczestniczą w konferencji międzynarodowej. Los diputados al Parlamento Europeo asisten a la conferencia internacional.
Rano piję herbatę lub kawę, a ty? – Piję wodę z cytryną. Por la mañana bebo té o café, ¿y tú? – Bebo agua con limón.
Słuchasz muzyki więcej niż 3 godziny dziennie? ¿Escuchas más de 3 horas de música al día?
Studiuję na Uniwersytecie w Saragossie. Estudio en la Universidad de Zaragoza.
Szukam taniego hotelu w Paryżu. Busco un hotel barato en Paris.
Ty mi dyktujesz, a jak piszę. Tú me dictas y yo escribo.
Uczę się hiszpańskiego od dwóch lat. Estudio español desde hace dos años.
W Polsce upowszechnia się nauka języka hiszpańskiego i zaznacza się brak nauczycieli tego języka. En Polonia se populariza el estudio de la lengua española y se acentúa la escasez de docentes de este idioma.
Wizyta ta potwierdza dobre stosunki handlowe między oboma krajami. Esta visita confirma las buenas relaciones comerciales entre ambos países.
Za dużo pracujesz! ¡Tú trabajas demasiado!
Zawsze się spóźniam. Siempre llego tarde.

¡Un saludo y hasta la próxima!