Obsługa bankomatu po niemiecku (Benutzung von Geldautomaten)

Poniżej znajdują się najczęściej spotykane komunikaty pokazywane przez bankomaty w Niemczech przy wypłacie lub wpłacie pieniędzy.

Wypłata pieniędzy

Bitte geben Sie Ihre Karte einProszę włożyć kartę / Włóż kartę
Bitte wählen Sie die SpracheProszę wybrać język / Wybierz język
Bitte geben Sie Ihre PIN einProszę podać PIN / Podaj PIN
Bitte geben Sie Ihre persönliche Geheimzahl (PIN) ein und drücken dann BestätigungProszę podać indywidualny kod PIN i nacisnąć potwierdzenie
Bitte wählen Sie die gewünschte Funktion ausProszę wybrać rodzaj operacji / transakcji
Geld auszahlen / Auszahlung / BargeldauszahlungenWypłata / Wypłata gotówki
Geld einzahlen / Einzahlung / BargeldeinzahlungWpłata / Wpłata gotówki
Kontostand anzeigenStan konta
Handyaufladung / Handy ladenDoładowanie telefonu komórkowego
KontoauszugWyciąg z konta
GeldkartenaufladungDoładowanie karty płatniczej
PIN ändernZmiana kodu PIN
GeldwechselRozmienienie pieniędzy
AbbruchAnulowanie / Anuluj
KorrekturZmiana / Popraw
BestätigungPotwierdzenie / Potwierdź
HilfePomoc
Bitte wählen Sie den gewünschten Betrag ausProszę wybrać żądaną kwotę / Wybierz żądaną kwotę
Bitte geben Sie den gewünschten Betrag ein und bestätigen mit der grünen BestätigungstasteProszę podać kwotę do wypłaty oraz potwierdzić naciskając zielony przycisk potwierdzenia
Bitte Betrag wählen oder Alternativbetrag eingebenProszę wybrać kwotę lub podać inną kwotę
Bitte gewünschten Betrag eingeben und „Betrag auszahlen” drücken Proszę podać kwotę do wypłaty i nacisnąć „wypłać kwotę”
NotenauswahlWybór banknotów
Gewünschter BetragŻądana kwota
Zur Korrektur benutzen Sie bitte die gelbe KorrekturtasteW celu poprawy wybierz żółty przycisk poprawy
Die von Ihnen gewünschte Auszahlung beträgt ...Żądana kwota wypłaty wynosi ...
Anderer BetragInna kwota
Betrag auszahlenWypłać kwotę
Bitte entnehmen Sie Ihre KarteProszę odebrać kartę

Wpłata pieniędzy

EinzahlungWpłata
Geben Sie mir bitte Ihre KarteProszę włożyć kartę
Ihre Karte wird geprüftTrwa sprawdzanie karty
Bitte wählen Sie: Entgelte / English / Bargeldauszahlung / GeldKarte / Geld einzahlenProszę wybrać: opłata / j. angielski / wypłata gotówki / karta gotówkowa / wpłata pieniędzy
Noten / Noten und Münzen / MünzenBanknoty / Banknoty i monety / Monety
Bitte legen Sie die Banknoten in das Einzahlungsfach ein und bestätigen SieProszę włożyć banknoty do wpłatomatu i potwierdzić
BestätigungPotwierdzenie
Das eingelegte Geld wird geprüft.
Bitte haben Sie etwas Geduld
Włożone pieniądze są sprawdzane. Proszę czekać
Bitte bestätigen Sie die eingezahlten BeträgeProszę potwierdzić wpłaconą kwotę
Ihr Auftrag / Vorgang wird bearbeitetOperacja jest realizowana / w toku
Möchten Sie weitere Noten einzahlen?Czy chciał(a)by pan/-i wpłacić kolejne banknoty?
Ja / NeinTak / Nie
Bitte legen Sie die Münzen in das Eingabefach
ein und bestätigen Sie
Proszę włożyć monety do tacy i potwierdzić
BestätigungPotwierdzenie
Ihre Münzen sind gezähltMonety są liczone
Im Ausgabefach befinden sich gegebenenfalls nicht erkannte Münzen W tacy mogą znajdować się nierozpoznane monety
Bitte bestätigen Sie die eingezahlten BeträgeProszę potwierdzić wpłaconą kwotę
Möchten Sie weitere Münzen einzahlen?Czy chciał(a)by pan/-i wpłacić kolejne monety?
Ja / NeinTak / Nie
Möchten Sie einen individuellen
Verwendungszweck eingeben?
Möchten Sie einen individuellen Verwendungszweck eingeben?
Ja / NeinTak / Nie
Bitte haben Sie etwas GeduldProszę czekać
Eine Quittung wird gedrucktTrwa wydruk potwierdzenia
Bitte entnehmen Sie die QuittungProszę odebrać potwierdzenie
Bitte entnehmen Sie Ihre KarteProszę odebrać kartę

Ich wünsche Dir alles Gute!