Niemiecka kampania promocyjna „Embrace German Nature”

Das Heilbad Waren (Müritz) im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte

Die Deutsche Zentrale für Tourismus startet globale Kampagne „Embrace German Nature“ – Restart mit Fokus auf Nationale Naturlandschaften und nachhaltige Urlaubserlebnisse.

Niemiecka Centrala Turystyki rusza z globalną kampanią „Embrace German Nature” – restart turystyki przyjazdowej z głównym naciskiem na parki narodowe i zrównoważony wypoczynek.

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) baut ihr Engagement zur Positionierung Deutschlands als nachhaltiges Reiseziel im internationalen Wettbewerb weiter aus. Mit dem Start ihrer neuen globalen Kampagne „Embrace German Nature“ lenkt sie das Interesse von potenziellen internationalen Deutschlandurlaubern auf die Nationalen Naturlandschaften und nachhaltige Urlaubserlebnisse in den ländlichen Regionen.

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) intensyfikuje swoje działania w budowaniu pozycji Niemiec jako zrównoważonego kierunku turystycznego. Jej nowa globalna kampania „Embrace German Nature” kieruje zainteresowanie potencjalnych turystów zagranicznych na niemieckie krajobrazy przyrodnicze i zrównoważony wypoczynek w regionach wiejskich.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT: „Vor dem Hintergrund der zweijährigen Corona-Pandemie haben Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und die Sehnsucht nach intakter Natur in der Wertschätzung der Menschen gewonnen. „Embrace German Nature“ ist eine kontinuierliche Fortschreibung unseres Kampagnenmarketings, mit dem wir immer wieder, Natur und Erholung und Nachhaltigkeit als zentrale Elemente unseres Markenkerns adressieren. Aktuell ist Deutschland laut IPK International bereits als Naturreiseziel auf Platz 2 bei den weltweiten Reisen der Europäer platziert. Und die Studie Destination Brand 21 von Inspektour belegt, dass in wichtigen Quellmärkten für unser Incoming Deutschland als sehr geeignete Destination für Urlaub auf dem Land beziehungsweise nachhaltigen Urlaub wahrgenommen wird. Diese Positionen wollen wir weiter stärken, indem wir Urlaub in ländlichen Regionen, längere Reisedauern und nachhaltigen Reisegenuss promoten.“

Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT: „W obliczu trwającej od dwóch lat pandemii wywołanej przez koronawirusa wzrosła świadomość idei zrównoważonego rozwoju i tęsknoty za dziewiczą przyrodą. „Embrace German Nature” jest kontynuacją naszej strategii marketingowej, w której niezmiennie zwracamy uwagę na przyrodę i wypoczynek oraz równoważony rozwój jako centralne elementy naszej marki. Obecnie, według IPK International, Niemcy zajmują już drugie miejsce jako cel turystyki przyrodoznawczej w podróżach Europejczyków. Badanie Destination Brand 21 przeprowadzone przez Inspektour pokazuje, że Niemcy są postrzegane jako świetne miejsce docelowe na spędzenie urlopu na wsi lub wakacji o zrównoważonym charakterze na ważnych rynkach źródłowych dla naszej turystyki przyjazdowej. Tę pozycję chcemy dalej umacniać promując wakacje w regionach wiejskich, dłużej trwające wyjazdy i zrównoważone korzystanie z uroków podróżowania“.

Hintergrund
Laut Anholt Ipsos Nation Brands Index 2021 (NBI) gehören der Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen zu den drängendsten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Deutschland gehört zu den Ländern, denen die Befragten am ehesten zutrauen, diese Herausforderungen zu meistern.

Tło
Według indeksu marek narodowych Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) 2021 ochrona środowiska i zasobów naturalnych należą do najpilniejszych globalnych wyzwań naszych czasów. Niemcy należą do krajów, którym respondenci najbardziej ufają w kwestii sprostania tym wyzwaniom.

Im SDG-Index, der die Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung der von der UN-Weltklimakonferenz beschlossenen Sustainable Development Goals abbildet, liegt Deutschland auf Platz 4 unter allen UN-Mitgliedern.

W indeksie SDG, który obrazuje postępy na drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez Światową Konferencję Klimatyczną ONZ, Niemcy zajmują czwarte miejsce wśród wszystkich członków ONZ.

Nach jüngsten Untersuchungen von IPK International zu den Auswirkungen von Covid-19 auf den internationalen Reiseverkehr planen 26 Prozent der weltweit Reisenden 2022 naturorientierten Urlaub, unter den Urlaubern mit Ziel Deutschland liegt dieser Wert sogar bei 30 Prozent.

Według najnowszych badań IPK International dotyczących wpływu Covid-19 na międzynarodowy ruch turystyczny 26% podróżujących po świecie planuje w 2022 roku wakacje na łonie natury, a wśród turystów wybierających się na urlop do Niemiec wartość ta wynosi aż 30%.

Nach Auswertung des GTM Expert Panels, für das die DZT 259 CEOs/Key Accounts der internationalen Reiseindustrie befragt hat, sehen rund die Hälfte der Entscheider jetzt bereits eine leichte Verschiebung der Kundenbuchungen in Richtung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen. Für die kommenden drei Jahre erwarten drei Viertel einen Anstieg der Nachfrage in diesem Segment. Das Reiseland Deutschland steht im Ranking der nachhaltigen Reiseziele aus Sicht dieser Experten klar auf Platz 1.

W ocenie Panelu Ekspertów GTM, w ramach którego DZT przeprowadziła ankietę wśród 259 kluczowych klientów z branży turystycznej, około połowa decydentów już teraz dostrzega zmianę w rezerwacjach klientów w kierunku zrównoważonych produktów i usług. W ciągu najbliższych trzech lat, trzy czwarte z nich spodziewa się wzrostu zainteresowania w tym segmencie. Z punktu widzenia ekspertów Niemcy zajmują wyraźnie 1 miejsce w rankingu zrównoważonych kierunków turystycznych.

Mehr als 30 Prozent der deutschen Festlandsfläche stehen als Nationale Naturlandschaften unter besonderem Schutz.

Ponad 30% powierzchni Niemiec objęte jest szczególną ochroną jako parki narodowe i krajobrazowe.

Über die DZT
Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) ist das nationale „Tourist Board“ Deutschlands mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Sie vertritt das Reiseland Deutschland im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und wird von diesem aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. In enger Zusammenarbeit mit ihren Partnern aus dem Deutschlandtourismus, Verbänden und Wirtschaftsunternehmen entwickelt die DZT Strategien und Marketingkampagnen, um das positive Image der deutschen Reisedestinationen im Ausland auszubauen und den Tourismus nach Deutschland zu fördern. Die DZT unterhält 27 Ländervertretungen, die über 40 Märkte weltweit bearbeiten.

O DZT
Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) to narodowa izba turystyki Niemiec z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem. Centrala zajmuje się promowaniem Niemiec jako kraju turystycznego na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu, które wspiera ją na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu. DZT, wspólnie ze stowarzyszeniami i podmiotami gospodarczymi zajmuje się tworzeniem strategii oraz działaniami marketingowymi w celu dalszego umocnienia pozytywnego wizerunku Niemiec za granicą jako celu podróży oraz wspierania turystyki niemieckiej. DZT posiada 27 przedstawicielstw zagranicznych, prowadzących działania w ponad 40 krajach.

Quellen: / Źródła:
Presse-Information vom 31. März 2022 auf Deutsch,
Informacja Prasowa z 8 kwietnia 2022 r. w j. polskim.
[https://www.germany.travel/de/presse/pressemitteilungen/press-releases.html] 08/04/2022

Foto: Waren an der Müritz. ©André Klevenow
Das malerische Städtchen Waren (Müritz) liegt im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte am Ufer des größten deutschen Binnensees, der Müritz. Die behutsam sanierte historische Altstadt mit romantischen Gässchen und beeindruckenden Baudenkmälern lädt zum gemütlichen Flanieren ein. Ein besonderes Erlebnis ist eine Schifffahrt über die miteinander verbundenen Seen. Der Müritz-Nationalpark grenzt direkt an das Stadtgebiet.