Niemcy proponują wsparcie obrony powietrznej Polski wyrzutniami Patriot

Flugabwehrraketensystem Patriot, Foto: Bundeswehr/Francis Hildemann

Planowane przez Niemcy przesunięcie baterii obrony powietrznej Patriot do Polski może być pierwszym krokiem do dalszego zaangażowanie Niemiec w obronę Polski, powiedział dziennikowi „Rzeczpospolita“ ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger.

Die von Deutschland geplante Verlegung der Patriot-Luftverteidigungsysteme nach Polen könnte der erste Schritt eines weiteren Einsatzes Deutschlands für die polnische Verteidigung sein, sagte der deutsche Botschafter in Polen Thomas Bagger gegenüber der Tageszeitung „Rzeczpospolita“.

W ostatnich dniach Niemcy przedstawiły również ofertę udziału myśliwców Eurofighter w patrolowaniu polskiego nieba – dodał ambasador.

Deutschland habe auch in den letzten Tagen seine Eurofighter-Kampfjets angeboten, um den polnischen Luftraum zu überwachen, fügte der Botschafter hinzu.

Ponadto ambasador przytoczył słowa minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleny Baerbock, która podczas obchodów Święta Jedności Niemiec w ambasadzie Niemiec w Warszawie w dniu 3 października 2022 r. stwierdziła, że bezpieczeństwo Europy Wschodniej to bezpieczeństwo Niemiec.

Außerdem hat der Botschafter die Worte der Außenministerin Annalena Baerbock angeführt, die bei einer Feier der Deutschen Botschaft zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2022 feststellte, dass die Sicherheit Osteuropas Deutschlands Sicherheit sei.

„Das zeigt, wie ein großes Gewicht in Berlin darauf gelegt wird, dass Polen nicht nur unser Nachbar, sondern auch unser Verbündeter ist“, erläuterte der Botschafter.

„To pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje się w Berlinie to tego, że Polska jest nie tylko naszym sąsiadem, ale i naszym sojusznikiem”, wyjaśnił ambasador.

Planowane przesunięcie baterii obrony powietrznej Patriot do Polski będzie się odbywać w ścisłym porozumieniu z naczelnym dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie (ang. SACEUR) gen. Christopherem G. Cavoli – podkreślił ambasador.

Die geplante Verlegung der Patriot-Luftverteidigungsysteme nach Polen werde in enger Abstimmung mit dem Oberkommandierenden der alliierten Nato-Truppen in Europa (engl. SACEUR), General Christopher G. Cavoli stattfinden – betonte der Botschafter.

System przeciwlotniczy i przeciwrakietowy Patriot (ang. Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) przeznaczony jest do zwalczania samolotów, taktycznych pocisków balistycznych i pocisków manewrujących.

Das Flugabwehrraketensystem Patriot (engl. Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) dient zur Bekämpfung von Flugzeugen, taktischen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern.

Według danych Bundeswehry, jej system obrony powietrznej Patriot jest zdolny jednocześnie obserwować do 50 celów i zwalczać równocześnie do pięciu. Maksymalny zasięg systemu wynosi ok. 68 kilometrów.

Nach Angaben der Bundeswehr kann ihr Patriot-Luftverteidigungsystem gleichzeitig bis zu 50 Ziele kontrollieren und bis zu fünf Ziele parallel bekämpfen. Dabei liegt die maximale Kampfentfernung bei etwa 68 Kilometern.

Bundeswehra nabyła system Patriot już w 1989 roku. Obecnie posiada 12 baterii bojowych Patriot PAC-3/PAC-3+ i dwie do celów szkoleniowych.

Die Bundeswehr hat das Patriot-System bereits 1989 beschafft. Sie besitzt gegenwärtig 12 Patriot-Kampfbatterien PAC-3/PAC-3+ sowie zwei zu Schulzwecken.

W związku z wojną na Ukrainie siły lądowe i powietrzne Bundeswehry zaangażowane są od wielu miesięcy na Słowacji, która graniczy z Ukrainą. Dwie niemieckie baterie bojowe Patriot zostały przesunięte do Słowacji już w marcu 2022 r. i strzegą słowackiej przestrzeni powietrznej od kwietnia 2022 r.

Wegen des Krieges in der Ukraine sind die Land- und Luftkräfte der Bundeswehr seit vielen Monaten in der Slowakei engagiert, die an die Ukraine grenzt. Zwei deutschen Patriot-Kampfbatterien wurden schon im März 2022 in die Slowakei verlegt und sie bewachen den slowakischen Luftraum seit April 2022.

Foto: Flugabwehrraketensystem Patriot, Bundeswehr/Francis Hildemann
Quelle: / Źródło: Rzeczpospolita, 21/11/2022