Na lotnisku – słownictwo polsko-hiszpańskie (En el aeropuerto – vocabulario polaco-español)

¡Hola a todos!

W tym wpisie znajdują się wyrazy, zwroty i przykłady zdań w wersji polsko-hiszpańskiej związane z obsługą pasażerów w terminalu pasażerskim, odprawą biletowo-bagażową (ang. check-in), kontrolą bezpieczeństwa (kontrola bagażu i kontrola osobista), kontrolą dokumentów, kontrolą celną, pobytem w hali odlotów i przylotem na miejsce docelowe. Na lotniskach w krajach hiszpańskojęzycznych możemy spotkać się z różnymi komunikatami, pytaniami ze strony służb lotniskowych i ochrony, a także napisami, które trzeba rozumieć, aby prawidłowo postępować i komfortowo podróżować. Procedury obsługi pasażerów na lotniskach są różne, a ich głównym celem jest egzekwowanie przepisów prawa i zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa podczas lotu. Procedury obsługi pasażerów uwzględniają różne rodzaje zagrożeń, w tym zagrożenia terrorystyczne i epidemiologiczne. Na lotnisku możemy zostać zapytani o różne rzeczy, a w uzasadnionych przypadkach przesłuchani i zatrzymani. Pamiętajmy, żeby wsłuchiwać się dokładnie w to, co mówią do nas osoby odpowiedzialne na lotnisku (personel lotniska, służby odpowiedzialne za kontrolę bezpieczeństwa, pracownicy ochrony, funkcjonariusze policji, straży granicznej, służby celne i imigracyjne). Ich zazwyczaj inny niż nasz akcent może stanowić przeszkodą w zrozumieniu komunikatów.

Pamiętaj, że podróżując po krajach hiszpańskojęzycznych natrafisz na różne warianty wymowy języka hiszpańskiego i dialekty, których możesz nie znać i stąd nie będziesz rozumieć całości wypowiedzi, tylko np. pojedyncze słowa. Szybkie tempo wypowiedzi i intonacja to koleje trudności, z którymi przychodzi zmierzyć się, gdy natrafiamy na rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego. Wszystko to sprawia, że hiszpański wcale nie jest taki łatwy, jak się nam wydaje.

Zebrane wyrazy, zwroty i zdania w wersji polsko-hiszpańskiej nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji, na które można natrafić na lotniskach. Dlatego należy je traktować w kategoriach przykładów.

Rzeczowniki:

bagaż – el equipaje
bagaż podręczny – el equipaje de mano
bagaż ponadgabarytowy – el equipaje de gran tamaño
bagaż pozostawiony – el equipaje abandonado
bagaż rejestrowany – el equipaje facturado (documentado), el equipaje de bodega
bagaż specjalny – el equipaje especial
bilet elektroniczny – el billete electrónico
bilet lotniczy – el billete de avión, un boleto (Am.Ł.)
bilet w jedną stronę – el billete de ida
bilet w obie strony – el billete de ida y vuelta
biuro podróży – la agencia de viajes
bramka (wejście na pokład) – la puerta de embarque, gate
celnik – el aduanero
chodnik ruchomy – el pasillo rodante
cło – derechos de aduana
część krytyczna strefy zastrzeżonej – la zona crítica de la zona restringida
czas trwania lotu – la duración de vuelo
deklaracja celna – la declaración de aduana
dowód osobisty – el carné de identidad
ekran – la pantalla
hala odlotów – la sala de embarques (de salidas)
hala przylotów – la sala de llegadas
informacja – la información
informacja o lotach – la información de vuelos
kantor wymiany walut – la oficina de cambio, el cambio de divisas
karta indentyfikacyjna personelu portu lotniczego – una tarjeta de identificación válida como personal de aeropuerto
karta pokładowa – la tarjeta de embarque, el pase de abordar (Am.Ł.)
karty identyfikacyjne członka załogi – una tarjeta de identificación válida como miembro de tripulación
kolejka – la cola
kontrola automatyczna paszportów – el control automatizado de pasaportes
kontrola bezpieczeństwa – el control de seguridad, la inspección
kontrola bezpieczeństwa bagażu kabinowego – inspección del equipaje de mano
kontrola celna – el control aduanero
kontrola paszportów – el control de pasaportes
lądowanie – el aterrizaje
lądowanie przymusowe – el aterrizaje forzoso
linia lotnicza – la compañía aérea
lot – el vuelo
lot anulowany (odwołany) – el vuelo anulado (cancelado)
lot bez międzylądowania – el vuelo sin escala
lot bezpośredni – el vuelo directo
lot krajowy – el vuelo nacional (doméstico, interior)
lot międzynarodowy – el vuelo internacional
lot opóźniony – el vuelo retrasado (demorado)
lot z przesiadką – el vuelo con conexión, el vuelo con transbordo
lotnisko – el aeropuerto
luk samolotu – la bodega
miejsce docelowe, miejscowość docelowa – el destino
miejsce przy oknie – el asiento de ventanilla
miejsce przy przejściu – el asiento de pasillo
miejsce w środku – el asiento de centro
nadbagaż – el exceso de equipaje
nadbagaż – el exceso de equipaje, el sobrepeso de equipaje
narkotyk – el narcótico, la droga, el estupefaciente
nazwa przewoźnika lotniczego – el nombre de la compañía aérea
numer lotu – el número de vuelo
odbiór bagażu – la recogida de equipaje, recepción de equipaje
odloty – las salidas
odloty krajowe – salidas nacionales
odloty międzynarodowe – salidas internacionales
odprawa biletowo-bagażowa – la facturación, el check-in
odprawa celna – la inspección de aduana
odprawa przez internet – la facturación online, la facturación electrónica por internet
odwołanie lotu – la anulación del vuelo
ogłoszenie – el anuncio
opakowanie z płynami – el contenedor con los líquidos
operator kontroli bezpieczeństwa – el operador
opłata lotniskowa – la tasa aeroportuaria
opłata za bagaż ponad¬gabarytowy – la tarifa de equipaje de gran tamaño
opłata za nadbagaż – la tarifa por exceso de equipaje
opóźnienie lotu – el retraso del vuelo
ostateczny czas odprawy – hora límite de facturación
ostatnie wezwanie (ang. last call) – la última llamada
parking – el aparcamiento, el estacionamiento, el parqueadero (Am.Ł.)
pasażer – el pasajero
pas lądowania – la pista de aterrizaje
pas startowy – la pista de despegue
paszport – el pasaporte
personel bezpieczeństwa – el personal de seguridad
personel naziemny – el personal de tierra
plecak – la mochila
płyta postojowa samolotów – la rampa aeroportuaria, la plataforma
podejrzany – un spospechoso
podróżnik, podróżujący, pasażer – el viajero
pomieszczenie ze skanerem ciała – la sala body scan
przechowalnia bagażu – la consigna de equipajes, la guarda equipaje
przemyt – el trafico
przemyt na niewielką (dużą) skalę – el tráfico a pequeña (gran) escala
przemyt narkotyków – el tráfico de drogas, el narcotráfico
przemyt papierosów – el tráfico de cigarrillos
przemyt substancji odurzających – el tráfico de sustancias estupefacientes
przenośnik taśmowy – la cinta transportadora
przyjęcie bagaży ponadgabarytowych – el recibo equipaje sobredimensionado
przyloty – llegadas
przyloty krajowe – llegadas nacionales
przyloty międzynarodowe – llegadas internacionales
punkt informacyjny – el mostrador de información
punkt kontroli paszportów – el punto de control de pasaportes
restauracja – el restaurante
rezerwacja – la reservación
rękaw lotniczy – la pasarela de acceso a aeronaves
rozkład lotów – el horario de vuelos
rzeczy osobiste – los objetos personales
rzeczy (przedmioty) do oclenia – los objetos a declarar
samolot – el avión
schody ruchome – la escalera mecánica
siatka połączeń – la red de conexiones
skaner – el escáner
skaner 3D – el escáner 3D
skaner bagażu – el escáner para maletas
skaner fal milimetrowych – el escáner de onda milimétrica
skaner rentgenowski – el escáner de rayos-X
sklep – la tienda
sklep wolnocłowy – la tienda libre de impuestos
środek ostrożności – la medida de seguridad
stanowisko odpraw – el puesto de facturación
stanowisko odprawy biletowo-bagażowej – el mostrador de facturación, el mostrador de check-in
statek powietrzny – el aeronave
stół do ważenia i pakowania bagażu – la mesa de pesaje y empaque de equipaje
strefa odbioru bagażu – el área de recogida de equipaje
strefa tranzytowa – la zona de tránsito
strefa zastrzeżona – la zona restringida (de seguridad)
substancja zabroniona – la sustancia prohibida
tasówka – el taxi
taryfa – la tarifa
taśma bagażowa – la cinta de equipajes
telefon – el teléfono
terminal – el terminal
toalety – sanitarios, baños
torba podróżna – el bolso
torebka przezroczysta plastikowa – la bolsa de plástico transparente
ubezpieczenie – el seguro
urząd celny – la aduana
urządzenie rentgenowskie – el equipo de rayos-X
walizka – la maleta
wejście (np. do budynku lotniska) – la entrada
wejście na pokład – el embarque
wieża kontroli lotów – la torre de control
winda – el ascensor
wiza – el visado
wiza pobytowa – el visado de residencia (de estancia)
wiza tranzytowa – el visado de entrada (de tránsito)
wiza turystyczna – el visado turístico
wolny od cła – exento de aduana
wózek na bagaż – el carrito de equipaje
wyjście (np. z budynku lotniska) – la salida
wyjście ewakuacyjne – la salida de emergencia
zagrożenia związane z płynnymi substancjami wybuchowymi – las amenazas de los explosivos líquidos

Czasowniki i zwroty:

anulować – cancelar, anular
być podejrzanym o coś – ser sospechoso de algo
chronić pasażerów – proteger a los pasajeros
konfiskować – incautarse
kupić bilet lotniczy – comprar un billete de avión
lądować – aterrizar
latać – volar
mieć coś do oclenia – tener algo para declarar
mieć międzylądowanie, przesiadać się – hacer escala
nadać (odprawić) bagaż – facturar el equipaje
ogłaszać, zapowiadać – anunciar
opóźniać się – retrasarse
płacić cło – pagar la aduana
płacić za nadbagaż – pagar por el exceso de equipaje
przechodzić kontrolę bezpieczeństwa – pasar el control de seguridad
przechowywać, trzymać – guardar
przemycać – contrabandear, traficar con algo
przeprowadzać kontrolę manualną – efectuarse un registro manual
przylecieć (przybyć) z opóźnieniem – llegar con retraso
rezerwować – hacer una reserva, reservar
rezerwować z wyprzedzeniem – reservar con antelación
rozbić np. siatkę przestępczą – desmantelar, desarticular p.ej. una red criminal
rozpakować walizkę – deshacer la maleta
spóźnić się (nie zdążyć) na lot – perder el vuelo
stać w kolejce – hacer la cola
startować – despegar
wchodzić na pokład – embarcar
włożyć do kuwety (pojemnika) – poner en la bandeja
wykrywać – detectar
wzmacniać bezpieczeństwo – reforzar la seguridad
zabronić wjazdu do kraju – prohibir el ingreso al país
zarządzać rezerwacją – gestionar la reserva
zatrzymać (podejrzanego) – detener (a un spospechoso)

Przykłady zdań w wersji polsko-hiszpańskiej do analizy:

Bagaż rejestrowany trafia do luku samolotu. El equipaje facturado va en la bodega del avión.
Chciałbym wiedzieć czy muszę odpowiadać na pytania po hiszpańsku, czy też mogę po angielsku? Czy mogłaby mówić po angielsku? ¿Quería saber si debo responder las preguntas en español o puedo en inglés? ¿Podría hablar en inglés?
Chciałbym anulować/zmienić lot. Quería anular/cambiar el vuelo.
Chciałbym zarezerwować lot z Frankfurtu do Guadalajary w Meksyku. Quería reservar un vuelo de Fráncfort a Guadalajara en México.
Co jest motywem (powodem) pana/pani/pańskiej podróży? – Przyjeżdżam uczyć się hiszpańskiego. ¿Cuál es el motivo de su viaje? – Vengo a aprender español.
Co mogę przewozić w bagażu podręcznym? ¿Qué puedo transportar en el equipaje de mano?
Co muszę zgłosić w urzędzie celnym, kiedy wracam z zagranicy? ¿Qué tengo que declarar en la aduana cuando vengo del extranjero?
Co pana/panią sprowadza do Quito? ¿Qué lo trae a Quito?
Co zamierza pan/pani robić w Peru? – Przyjeżdżam odwiedzić przyjaciół. ¿Qué viene a hacer en Perú? – Vengo a visitar amigos.
Co zrobić w przypadku utraty bagażu?¿Qué hacer en caso de pérdida de equipaje?
Czego nie mogę mieć w moim bagażu rejestrowanym? Zabroniony jest transport przedmiotów, które uważa się za niebezpieczne dla bezpieczeństw lotu. ¿Qué no puedo llevar en mi equipaje facturado? No se permite el transporte artículos que se consideren peligrosos para la seguridad del vuelo.
Czy ktoś jeszcze miał dostęp do pana/pani bagażu? ¿Ha tenido alguien acceso a su equipaje?
Czy ma pan/pani tutaj coś, czego nie powinien/nie powinna przewozić? ¿Tiene algo aquí que no debería llevar?
Czy ma pan/pani coś do oclenia? – Nie mam nic do oclenia. ¿Tiene algo que declarar? No tengo nada que declarar.
Czy ma pan/pani faktury? ¿Tiene facturas?
Czy ma pan/pani jakiś rodzaj broni, alkoholu, narkotyków lub lekarstw? ¿Trae algún tipo de armas, alcohol, drogas o medicamentos?
Czy ma pan/pani kartę pokładową? Tiene su tarjeta de embarque?
Czy ma pan/pani rezerwację w hotelu? ¿Tiene une reserva de hotel?
Czy ma pan/pani ubezpieczenie zdrowotne? ¿Trae seguro médico?
Czy masz przy sobie pisemne potwierdzenie rezerwacji hotelu? – Mam e-mail z potwierdzeniem rezerwacji hotelu. ¿llevas contigo una confirmación por escrito de la reserva del hotel? – Tengo un correo electrónico de confirmación de hotel.
Czy mogę podróżować w samolocie z moim zwierzątkiem? ¿Puedo viajar con mi mascota en el avión?
Czy mogę zobaczyć pana/pani bagaż podręczny? ¿Puedo ver su equipaje de mano?
Czy mogę zobaczyć pana/pani kartę pokładową? ¿Puedo ver su tarjeta de embarque? / ¿Me permite su tarjeta de embarque, (por favor)?
Czy mogę zobaczyć pana/pani paszport? ¿Puedo ver su pasaporte? / ¿Me permite su pasaporte, (por favor)?
Czy może mi pan/pani powiedzieć, gdzie jest bramka (wejście na pokład)? ¿Puede decirme dónde está la puerta de embarque?
Czy muszę przejść kontrolę celną? ¿Tengo que pasar el control de aduanas?
Czy muszę zapłacić opłatę lotniskową? ¿Tengo que pagar la tasa aeroportuaria?
Czy po raz pierwszy jesteś w Meksyku? ¿Es tu primera vez en México?
Czy pozostawiał(a) pan/pani swój bagaż bez nadzoru? ¿Ha dejado su equipaje en algún momento solo?
Czy sam pan/pani pakował(a) bagaż? ¿Ha hecho usted el equipaje por su cuenta? / ¿Hizo su equipaje usted mismo?
Czy to jest bezpośredni lot? – Nie, nie ma bezpośrednich lotów do Australii. ¿Es un vuelo directo? – No, no hay vuelos directos a Australia.
Czym się pan/pani zajmuje (w swoim kraju)? – Jestem dziennikarzem. ¿En qué trabaja? / ¿A qué se dedica (en su país)? – Soy periodista.
Dlaczego przyjeżdżasz do Argentyny? ¿Por qué estás viajando a Argentina?
Do samolotu nie wolno wnosić żadnej broni. No se permite llevar armas de ningún tipo a bordo del avión.
Dokąd jedziesz? ¿Adónde vas?
Dokąd pan/pani leci? ¿Adónde vuela?
Gdzie będzie pan/pani przebywać? ¿Dónde se va a quedar?
Gdzie będziesz nocować? ¿Dónde vas a dormir?
Gdzie jest hala przylotów? ¿Dónde está la sala de llegadas?
Gdzie jest kontrola paszportowa? ¿Dónde está el control de pasaportes?
Gdzie jest punkt informacyjny? ¿Dónde está el mostrador de información?
Gdzie jest stanowisko odpraw? ¿Dónde está el mostrador de facturación?
Gdzie mogę kupić bilet lotniczy lub ubiegać się o rezerwację samolotu? ¿Dónde puedo comprar un billete de avión o solicitar una reservación de avión?
Gdzie są strefy dla osób palących? ¿Dónde se encuentran las áreas para fumadores?
Gdzie się zatrzymasz? ¿Dónde te vas a hospedar?
Gdzie znajdę wózek na bagaż? ¿Dónde puedo encontrar un carrito?
Gdy jest przesłuchiwanym przez funkcjonariuszy, nie wolno ukrywać informacji ani kłamać. Al momento de ser entrevistado por los oficiales, no se debe ocultar información ni mentir.
Ile czasu zamierza pan/pani podróżować po Meksyku? ¿Cuánto tiempo tiene planeado viajar por México?
Ile dni tutaj w Peru? Cel wizyty? ¿Cuántos días acá en Perú? El motivo de su visita?
Ile dni zamierza pan/pani pozostać? ¿Cuántos días piensa quedarse?
Ile kosztuje lot do Rzymu? ¿Cuánto cuesta el vuelo a Roma?
Ile ma pan/pani bagażu? ¿Cuánto equipaje lleva?
Ile ma pan/pani sztuk bagażu? ¿Cuántas piezas de equipaje tiene?
Ile ma pan/pani walizek? ¿Cuántas maletas lleva?
Ile masz lat? ¿Cuántos años tienes?
Ile masz przy sobie pieniędzy? ¿Cuánto dinero traes? / ¿Cuánto dinero llevas?
Ile mogę mieć bagażu podręcznego? ¿Cuánto equipaje de mano puedo llevar?
Ile mogę przewieźć bez cła? ¿Cuánto puedo traer libre de impuestos?
Ile muszę zapłacić za nadbagaż? ¿Cuánto tengo que pagar por exceso de equipaje?
Ile pieniędzy ma pan/pani przy sobie? ¿Cuánto dinero lleva usted consigo?
Ile płaci się za nadbagaż? ¿Cuánto se paga por exceso de equipaje?
Ile razy byłeś w Panamie? ¿Cuántas veces has estado en Panamá?
Ile to kosztuje? ¿Cuánto cuesta?
Ile wynosi dopłata za nadbagaż? ¿Cuánto cuesta el exceso de equipaje?
Jak długi będzie pana/pani pobyt? Qué tan larga va a ser su estadía?
Jak długo pan/pani tutaj pozostanie? – Zostanę do 1 grudnia. ¿Cuánto tiempo se va a quedar aquí? – Me quedaré hasta el 1 de diciembre.
Jak długo pozostanie pan/pani w Argentynie? ¿Cuánto tiempo va a quedarse en Argentina? / ¿Cuánto tiempo se va a quedar en Argentina?
Jak długo zostaniesz? – Zostanę 7 dni. ¿Cuánto tiempo te quedarás? / ¿Cuánto tiempo estarás? – Voy a estar 7 días.
Jak można dokonać oprawy online lub przez telefon komórkowy? ¿Cómo se puede facturar online o por teléfono móvil?
Jaki jest cel twojej podróży? Przyjeżdżam w celach turystycznych. ¿Cuál es el propósito de tu viaje? – Vengo por turismo.
Jaki jest najpóźniejszy czas odprawy przed odlotem? ¿Cuál es la hora límite de facturación antes de la salida de vuelo?
Jaki jest pana/pani plan podróży? ¿Cuál es su itinerario de viaje?
Jaki jest twój zawód? – Jestem nauczycielką języka niemieckiego. ¿Cuál es tu ocupación? – Soy profesora de alemán.
Jaki rodzaj podróży pan/pani odbywa? – To jest podróż służbowa. / Jestem na wakacjach (urlopie). / Podróż w celach turystycznych. ¿Qué tipo de viaje está haciendo? – Esto es un viaje de negocios. / Estoy de vacaciones. / El viaje de turismo.
Jakie kraje w Ameryce Południowej zamierzać odwiedzić? ¿Qué países en América del Sur piensas recorrer?
Jakie artykuły są zabronione? ¿Cuáles son los artículos prohibidos?
Jeżeli dozwolone jest przewożenie w kabinie pasażerskiej statku powietrznego żywego zwierzęcia, jest ono poddawane takiej samej kontroli bezpieczeństwa jak pasażer lub bagaż kabinowy. Cuando esté permitido el transporte en la cabina de la aeronave de animales vivos, estos se someterán a inspección como pasajeros o como equipaje de mano.
Jeżeli ma pan/pani jakiekolwiek wątpliwości proszę skontaktować się ze swoją linią lotniczą. Si tiene cualquier duda, póngase en contacto con su compañía aérea.
Jeżeli pojawi się kolor turkusowy niebieski, to wynik jest pozytywny na alkaloid kokainy. Si aparece un color azul turquesa, el resultado es positivo para alcaloide cocaína.
Kartę pokładową mam w moim bagażu podręcznym. Tengo la tarjeta de embarque en mi equipaje de mano.
Kiedy chciałby pan/pani polecieć? ¿Cuándo quería volar?
Kiedy leci następny samolot do Limy? ¿Cuándo sale el próximo avión a Lima?
Kiedy najlepiej zarezerwować lot z Madrytu do Cancún? ¿Cuál es el mejor momento para reservar el vuelo desde Madrid a Cancún?
Kiedy zamykają stanowisko odprawy (biletowo-bagażowej) na lotnisku? ¿Cuándo cierra el check-in en el aeropuerto?
Kto zapłacił za podróż? – Zapłacił za nią mój chłopak. ¿Quién pagó por el viaje? – Me lo pagó mi novio.
Która bramka na lot numer 100? ¿Cuál es la puerta de embarque del vuelo 100?
Międzynarodowe Lotnisko El Dorado w Bogocie ma kamery termowizyjne o zaawansowanej technologii do automatycznego mierzenia temperatury ciała. El Aeropuerto International El Dorado de Bogotá cuenta con cameras termografías de tecnología avanzada para la verificación automática de la temperatura corporal.
Mam nadbagaż. Tengo exceso de equipaje.
Międzynarodowe lotnisko w Tijuanie jest lotniskiem nowoczesnym, które w 2019 r. obsłużyło 8,9 mln pasażerów. El Aeropuerto Internacional de Tijuana es un moderno aeropuerto, que manejó 8.9 millones de pasajeros en 2019.
Młode kobiety, które podróżują same, są najbardziej podejrzane. Las mujeres jóvenes que viajan solas son las más sospechosas.
Musi pan/pani wyjąć laptop z torby do kontroli. Tiene que sacar el ordenador portátil de la bolsa para la inspección.
Musi pan/pani zdjąć kurtkę i pasek podczas kontroli i włożyć je do kuwety. Tiene que quitarse la chaqueta y el cinturón durante la inspección y ponerlos en la bandeja.
Na którą godzinę zaplanowany jest odlot samolotu? ¿A qué hora está previsto el avión para despegar?
Nasz samolot jest już na pasie startowym. Nuestro avión ya está en la pista de despegue.
Nie spuszczać z oka swojego bagażu. No perder de vista su equipaje.
Niech pan/pani zdejmie płaszcz. Quítese el abrigo, por favor.
Nikaragua wymaga od podróżnych świadectwa szczepienia przeciw żółtej gorączce. Nicaragua exige a viajeros certificado de vacunación contra fiebre amarilla.
Numer bramki (stanowiska odlotów) jest pokazany na tablicy odlotów. El número de la puerta de embarque está indicada en el panel de embarques.
O której godzinie rozpoczyna się odprawa? ¿A qué hora empieza la facturación / el check-in?
Obraz ze skanera ciała wykrywa obecność elementów anormalnych w organizmie pasażera, którymi mogą być kapsułki z narkotykami. La imagen del body scan revela la presencia de elementos anormales en el organismo del pasajero que podrían ser cápsulas cargadas con estupefacientes.
Oto pana/pani karta pokładowa. Aquí tiene su tarjeta de embarque.
Pana paszport, proszę! ¡Pasaporte, por favor!
Pasażer, który podróżuje powinien przedstawić negatywny wynik testu molekularnego wykonanego w ciągu 72 godzin przed odlotem.El pasajero que viaje debe mostrar resultado negativo de una prueba molecular realizada dentro de las 72 horas antes de la partida.
Pasażerowie mogą wykonać test na Covid-19 na lotnisku. Los viajeros pueden hacerse la prueba de detección Covid-19 en el aeropuerto.
Pasażerowie podróżujący do Cancún mogą wchodzić na pokład przez bramkę nr 2. Pasajeros con destinación a Cancún pueden embarcar por la puerta número 2.
Paszport to dokument, który pozwala podróżować do innych krajów. El pasaporte es un documento que permite viajar a otros países.
Pod jakim adresem będzie pan/pani przebywał? Zatrzymam się w domu mojego przyjaciela i oto jest jego adres ... ¿Cuál es la dirección donde se hospedará? – Me quedaré en la casa de un amigo y esta es su dirección ...
Podróżuje pani sama? ¿Viaja sola?
Poproszę pana/pani bilet i paszport. ¿Me enseña su billete y el pasaporte, por favor?
Proszę dowiedzieć się jakie są warunki wjazdu i wyjazdu dla pasażerów zagranicznych. Conozca cuáles son las condiciones para la entrada y salida de viajeros internacionales.
Proszę iść za znakami informacyjnymi. Siga las indicaciones, por favor.
Proszę mi dać swój paszport. Entrégueme su pasaporte, por favor.
Proszę mi pokazać pana/pani dokument tożsamości. Muéstreme su carné de identidad, por favor.
Proszę nie brać bagażu innych osób. No recoja equipaje de otras personas.
Proszę obowiązkowo stosować maseczki przez cały czas pobytu w strefach wewnętrznych i zewnętrznych lotniska. Usa tapabocas de manera obligatoria durante tu permanencia en áreas internas y externas del aeropuerto.
Proszę otworzyć torbę. Abra el bolso, por favor.
Proszę poczekać na lot w hali odlotów. Espera al avión en la sala de embarque.
Proszę się uspokoić. Pomożemy panu. Por favor, cálmese. Le ayudaremos.
Proszę sprawdzić bramkę (stanowisko) odlotów. Comprueba la puerta de embarque.
Proszę wejść na pokład samolotu. Por favor, embarquen.
Proszę włożyć wszystkie metalowe przedmioty do pojemnika. Introduzca todos los objetos de metal en este recipiente, por favor
Przepraszam. Gdzie znajduję się bramka 100? Perdone. ¿Dónde está la puerta de embarque 100?
Przeprowadzimy kontrolę pańskiego bagażu. Vamos a hacer una inspección de su equipaje.
Samolot jest opóźniony. El vuelo está retrasado. / El avión tiene retraso.
Samolot startuje. El avión está despegando.
Samolot wylądował. El avión ha aterrizado.
Skąd pan/pani wraca? ¿De dónde viene?
Spokojnie. Pomożemy panu.Tranquilo. Le ayudaremos.
Ta torba/walizka jest pana/pani? ¿La bolsa/la maleta es suya?
Teraz proszę przejść przez kontrolę paszportową. Ahora pase el control de pasaportes.
To jest ostatnie wezwanie. Esta es la última llamada.
Trwa wchodzenie na pokład. Se está embarcando.
W ciągu 2019 r. Policja Krajowa Kolumbii (la Policía Nacional de Colombia) przy pomocy Dyrekcji ds. Zwalczania Narkotyków (la Dirección de Antinarcóticos) dokonała 249 zatrzymań z powodu przemytu nielegalnych narkotyków na Międzynarodowym Lotnisku El Dorado. Najczęściej konfiskowaną substancją była marihuana – 639 kilogramów, a następnie kokaina – 632 kilogramy. Durante el año 2019, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, ha realizado 249 capturas por tráfico de drogas ilícitas en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La sustancia más incautada fue la marihuana con 639 kilogramos, seguida de la cocaína con 632 kilos.
W jakiej miejscowości będziesz nocować? ¿En qué ciudad vas a dormir?
W jakim hotelu będzie pan/pani przebywał(a)? – Zatrzymam się w hotelu X. ¿En qué hotel se va a hospedar? – Me voy a quedar en el hotel X.
W tym momencie szukamy środków odurzających. Es este momento estamos buscando sustancias estupefacientes.
Z jaką ilością pieniędzy podróżujesz? ¿Con cuánto dinero viajas?
Z jakim wyprzedzeniem powinienem przybyć na lotnisko? – W przypadku lotów krajowych powinieneś stawić się na lotnisku 90 minut przed odlotem. A jeśli chodzi o loty międzynarodowe, to co do zasady, odprawa rozpoczyna się na 3 godziny przed odlotem i kończy się na 60 minut przed zaplanowanym odlotem. ¿Con cuánta antelación tengo que estar en el aeropuerto? – Para vuelos nacionales, debes presentarte en el aeropuerto 90 minutos antes de la salida del vuelo. Y en cuanto a vuelos internacionales, por norma general la facturación se abre 3 horas antes de la salida y se cierra 60 minutos antes de la salida programada.
Zaleca się przełożyć podróże międzynarodowe, które nie są konieczne z powodu zagrożenia Covid-19. Se recomienda posponer los viajes internacionales que no sean esenciales debido al riesgo de Covid-19.
Ze względu na bezpieczeństwo pana/pani i innych osób, proszę zachować odstęp 1-2 metrów od innych pasażerów. Por favor, para su seguridad y la de los demás, mantenga 1 a 2 metros de distancia entre usted y los demás pasajeros.
Zgubiłem mój bagaż i paszport. He perdido mi equipaje y mi pasaporte.
Życzę przyjemnego lotu. Que tenga un vuelo agradable.
Rodzaje kontroli Tipos de inspección
Pasażerowie poddawani są kontroli bezpieczeństwa z zastosowaniem co najmniej jednej z poniższych metod:
a) kontroli manualnej;
b) bramek do wykrywania metali;
c) psów do wykrywania materiałów wybuchowych;
d) urządzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych,
e) urządzeń do prześwietlania osób niewykorzystujących promieniowania jonizującego;
f) urządzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych w połączeniu z ręcznym wykrywaczem metali.
Se inspeccionará a los pasajeros utilizando al menos uno de los métodos siguientes:
a) registro manual;
b) arco detector de metales;
c) perros detectores de explosivos;
d) equipo de detección de trazas de explosivos;
e) escáner de seguridad que no utilice radiaciones ionizantes;
f) equipo de detección de trazas de explosivos en combinación con un detector de metales portátil.
Bagaż kabinowy poddawany jest kontroli bezpieczeństwa z zastosowaniem co najmniej jednej z poniższych metod:
a) kontroli manualnej;
b) urządzeń rentgenowskich;
c) systemów wykrywania materiałów wybuchowych;
d) psów do wykrywania materiałów wybuchowych;
e) urządzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych.
El equipaje de mano se inspeccionará utilizando al menos uno de los métodos siguientes:
a) registro manual;
b) equipo de rayos X;
c) equipo de detección de explosivos;
d) perros detectores de explosivos;
e) equipo de detección de trazas de explosivos.
Pasażerowie mają prawo do odmowy poddania się kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej za pomocą urządzenia do prześwietlania osób. W takim przypadku pasażer jest poddawany kontroli bezpieczeństwa za pomocą alternatywnej metody kontroli, w tym co najmniej kontroli manualnej. Los pasajeros podrán oponerse a ser inspeccionados por un escáner de seguridad. En tal caso, el pasajero será inspeccionado por un método de inspección alternativo que incluirá, como mínimo, un registro manual.

Źródło: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnotowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

Płyny, aerozole i żeleLíquidos, aerosoles y geles
Do „płynów, aerozoli i żeli” zalicza się pasty, emulsje, płynne/stałe mieszanki oraz zawartość pojemników pod ciśnieniem, taką jak pasty do zębów, żele do włosów, napoje, zupy, syropy, perfumy, pianki do golenia oraz inne produkty o podobnej konsystencji. Se entenderá por: «líquidos, aerosoles y geles»: las pastas, lociones, mezclas de sustancias líquidas o sólidas y el contenido de envases a presión, tales como la pasta dentífrica, gel para el cabello, bebidas, sopas, jarabes, perfumes, espuma de afeitar y otros artículos de consistencia similar.
Płyny kupione w strefie wolnocłowej na lotnisku lub w samolocie można przewozić w bagażu podręcznym, pod warunkiem że produkt oraz paragon znajdują się w zabezpieczonej torbie z czerwonym paskiem, w którą zostały zapakowane w chwili zakupu. Nie można otwierać torby przed dotarciem do ostatniego lotniska na swojej trasie. Los líquidos adquiridos en cualquiera de las tiendas libre de impuestos del aeropuerto o en el avión durante el vuelo pueden llevarse como equipaje de mano, siempre que los mantengas, junto con el ticket de compra, dentro de la bolsa de seguridad con la banda roja que te darán y sellarán al adquirirlos. La bolsa de seguridad no puede abrirse hasta la llegada al destino final.
Przed kontrolą bezpieczeństwa płyny, aerozole i żele usuwa się z bagażu kabinowego i poddaje się kontroli bezpieczeństwa niezależnie od pozostałego bagażu kabinowego, chyba że urządzenia wykorzystywane do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego są też w stanie kontrolować wiele zamkniętych pojemników zawierających płyny, aerozole lub żele znajdujących się w bagażu. Antes de pasar la inspección, los líquidos, aerosoles y geles deberán sacarse del equipaje de mano para inspeccionarlos por separado de los demás objetos del equipaje de mano, a menos que el equipo utilizado para inspeccionar el equipaje de mano permita también inspeccionar múltiples envases líquidos, aerosoles y geles cerrados dentro del equipaje.
W przypadku gdy z bagażu kabinowego usunięto płyny, aerozole i żele, pasażer okazuje wszystkie płyny, aerozole i żele w pojedynczych opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml lub jej równowartości, umieszczone w jednej zamykanej przeźroczystej torebce plastikowej o pojemności nieprzekraczającej 1 litra, przy czym zawartość plastikowej torebki swobodnie się w niej mieści, a torebka jest dokładnie zamknięta. Una vez retirados los LAG del equipaje de mano, el pasajero deberá presentar todos los líquidos, aerosoles y geles en envases individuales de capacidad no superior a 100 mililitros o equivalente, introducidos en una bolsa de plástico transparente recerrable de capacidad no superior a un litro, en la que quepan con holgura estando la bolsa cerrada.
Wszystkie płyny przewożone w kabinie pasażerskiej samolotu (takie jak kosmetyki w sprayu, napoje, pasty do zębów, kremy lub żele kosmetyczne) należy przewozić w przezroczystej plastikowej torebce o maksymalnej pojemności 1 litra, a pojemność żadnego pojemnika nie może przekraczać 100 ml. Pojemniki na płyny o pojemności przekraczającej 100 ml należy umieścić w bagażu rejestrowanym. Los líquidos que lleves en cabina (aerosoles, bebidas, pasta dentífrica, cremas cosméticas, geles, etc.) deben ir en una bolsa de plástico transparente de no más de un litro de capacidad y estar contenidos en recipientes de 100 ml como máximo. Los recipientes de más de 100 ml deben ir en el equipaje facturado.

Źródło: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnotowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

Wykaz przedmiotów zabronionych w bagażu podręcznym Lista de artículos prohibidos en el equipaje de mano
a) pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski, a) pistolas, armas de fuego y otros dispositivos que descarguen proyectiles,
b) urządzenia przeznaczone specjalnie do ogłuszania lub unieruchamiania, w tym: paralizatory, tasery i pałki paraliżujące, neutralizujące i obezwładniające substancje chemiczne, gazy i aerozole,b) dispositivos destinados específicamente a aturdir o inmovilizar, entre los que se incluyen: pistolas para aturdir, pistolas eléctricas tipo «Taser» o bastones para aturdir, productos químicos, gases y nebulizadores neutralizadores o incapacitantes,
c) przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała, w tym: siekiery, topory i tasaki, noże o długości ostrza powyżej 6 cm, nożyczki o długości ostrzy powyżej 6 cm mierzonych od punktu połączenia obrotowego,c) objetos de punta afilada o un borde cortante que puedan utilizarse para causar heridas graves, incluidos: hachas, hachuelas y hendidoras, cuchillos y navajas cuyas hojas superen los 6 cm de longitud, tijeras cuyas hojas superen los 6 cm medidos a partir del eje,
d) narzędzia robocze, w tym: łomy stalowe, wiertarki i wiertła, narzędzia z ostrzem lub trzonkiem o długości powyżej 6 cm, piły, pistolety do wstrzeliwania kołków i gwoździ,d) herramientas de trabajo, entre las que se incluyen: palancas, taladros y brocas, herramientas dotadas de una hoja o eje de más de 6 cm de longitud, sierras, pistolas de proyectil fijo y pistolas grapadoras,
e) tępe narzędzia, w tym: kije do gry w baseball i softball, pałki, wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki,e) instrumentos romos, incluidos: bates de béisbol y sóftbol, palos y bastones, equipos para artes marciales,
f) materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym: amunicja, spłonki, zapalniki i lonty, repliki bądź imitacje urządzeń wybuchowych, miny, granaty i inne wojskowe urządzenia wybuchowe, fajerwerki i inne materiały pirotechniczne, granaty dymne i naboje dymne, dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.f) sustancias y dispositivos explosivos e incendiarios que puedan utilizarse, o parezca que pueden utilizarse, para causar heridas graves o para amenazar la seguridad de la aeronave, tales como: municiones, fulminantes, detonadores y espoletas, reproducciones o imitaciones de dispositivos explosivos, minas, granadas y otras cargas explosivas de uso militar, fuegos de artificio y otros artículos de pirotecnia, botes de humo y cartuchos generadores de humo, y dinamita, pólvora y explosivos plásticos.

Źródło: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnotowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, Dodatek 4-C.

Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí y hasta la próxima.