Müritz-Lauf na Pojezierzu Meklemburskim (Müritz-Lauf an der Mecklenburgischen Seenplatte)

20. Müritz-Lauf am 14. August 2021.

Der Müritz-Lauf ist eine Sportveranstaltung, die jährlich im August seit 2001 an der Mecklenburgischen Seenplatte stattfindet. Sein Motto lautet: „around Germany’s biggest lake“. Der Müritz-Lauf führt um die Müritz herum, dem größten vollständig zu deutschen Gebiet gehörenden Binnensee (ca. 117 km2).

Müritz-Lauf jest wydarzeniem sportowym, które odbywa się corocznie w sierpniu od 2001 r. na Pojezierzu Meklemburskim. Jego motto to „around Germany’s biggest lake“. Müritz-Lauf prowadzi dookoła Müritz, największego jeziora wewnętrznego (ok. 117 km2) znajdującego się w całości na terytorium Niemiec.

Der Müritz-Lauf besteht aus drei Wettbewerben:
– Ultramarathon über die 75 km,
– Team-Staffellauf über die 75 km,
– Städte-Lauf über die 26,5 km zwischen zwei benachbarten Städten Waren (Müritz) und Röbel.

Müritz-Lauf składa się z trzech konkurencji:
– ultramaratonu na 75 km,
– biegu sztafetowego na 75 km,
– biegu pomiędzy dwoma sąsiadującymi miastami Waren (Müritz) i Röbel na 26,5 km.

Der Ultramarathon beginnt und endet am malerischen Stadthafen im Heilbad Waren (Müritz). Im Uhrzeigersinn geht er durch den Müritz-Nationalpark und seine Wälder, über die Gemeinden Schwarzenhof, Boek, Rechlin und Vipperow, weiter durch Röbel/Müritz, Gotthun, Sietow und Klink wieder nach Waren (Müritz). Das Streckenprofil ist leicht wellig und von leichten Anstiegen und Gefällen der Gelände geprägt. Die Landschaft ist hier einmalig: typische mecklenburgische Hügellandschaft, Wälder und immer wieder herrliche Ausblicke auf die Müritz. Ungefähr 79% der Distanz sind asphaltierte Wege. Der Rest besteht aus Forst- und Schotterabschnitten. Der maximale Höhenunterschied beträgt nicht mehr als 90 Meter.

Die Strecke des Müritz-Laufs. Foto: ©ESV Waren e.V.

Ultramaraton rozpoczyna i kończy się w malowniczym porcie miejskim uzdrowiska Waren (Müritz). Zgodnie z ruchem wskazówek zegara przebiega przez Park Narodowy Müritz i jego lasy, przez gminy Schwarzenhof, Boek, Rechlin i Vipperow, dalej przez Röbel/Müritz, Gotthun, Sietow i Klink, a następnie ponownie prowadzi do Waren (Müritz). Profil trasy jest lekko pofałdowany i naznaczony lekkimi wzniesieniami i spadkami terenu. Krajobraz jest tutaj niepowtarzalny: typowy pagórkowaty krajobraz meklemburski, lasy i ciągle wspaniałe widoki na jezioro Müritz. Około 79% dystansu stanowią drogi asfaltowe. Pozostała część składa się z odcinków leśnych i szutrowych. Maksymalna różnica wysokości wynosi 90 metrów.

Ebenso wie der Ultramarathon führt die Strecke des Team-Staffellaufes 75 km um die Müritz. Die Strecke wird durch 8 Läufer auf Abschnitten zwischen 7,5 km bis 10,6 km absolviert. Es gibt 7 Wechselzonen, in denen per Handabschlag gewechselt werden kann. Der Start für die Staffeln erfolgt eine Stunde nach Beginn des Ultramarathons.

Tak samo jak w przypadku ultramaratonu trasa biegu sztafetowego prowadzi 75 km wokół jeziora Müritz. Trasę pokonuje 8 biegaczy na odcinkach od 7,5 km do 10,6 km. Jest 7 stref zmian, w których zmiana następuje poprzez uderzenie dłoni. Start dla sztafet następuje jedną godzinę po rozpoczęciu ultramaratonu.

Der dritte Wettbewerb ist der 26,5 km-Städte-Lauf vom Röbeler Stadthafen entlang am Müritz-Westufer zum Warener Yachthafen.

Trzecią konkurencją jest bieg na dystansie 26,5 km od portu w Röbel wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Müritz do portu jachtowego w Waren.

Der Ultramarathon um die Müritz hat sich zu einem festen Bestandteil im deutschen Laufkalender entwickelt. Der erste offizielle Lauf über 78 km startete am 25.08.2001 mit 55 Läuferinnen und Läufern. Im Laufe der Zeit machten sich geringfügige Veränderungen an der Streckenführung erforderlich. Seit 2011 wird über 75 km gelaufen. Die Zahl der Teilnehmer wächst ständig. 2007 nahmen erstmals mehr als 500 Läufer an Wettkämpfen teil. Von 2010 bis 2019 waren im Durchschnitt 895 Sportler am Start. Der Teilnehmerrekord mit mehr als 1.100 Sportler stammt aus dem Jahr 2013. 2019 nahmen insgesamt 798 Läufer an allen Wettkämpfen teil. 2020 fand der Müritz-Lauf wegen der Corona-Pandemie nicht statt. 2021 war die Teilnehmerzahl etwas geringer (560 Sportler).

Ultramaraton wokół jeziora Müritz wpisał się na stale do kalendarza niemieckich imprez biegowych. Pierwszy oficjalny bieg na 78 km odbył się w 2001 r. przy udziale 55 biegaczy. Z upływem czasu niezbędne było dokonanie drobnych zmian w przebiegu odcinków. Od 2011 r. bieg jest na 75 km. Liczba uczestników ciągle wzrasta. W 2007 r. po raz pierwszy w zawodach wzięło udział ponad 500 biegaczy. W latach 2010-2019 na starcie stawiało się średnio 895 sportowców. Rekord uczestników (ponad 1.100 sportowców) pochodzi z 2013 r. W 2019 r. we wszystkich konkurencjach wzięło udział łącznie 798 biegaczy. W 2020 r. Müritz-Lauf nie odbył się z uwagi na pandemię koronawirusa. W 2021 r. liczba uczestników była trochę mniejsza (560 sportowców).

Der Sieger des 19. Ultramarathons – Steffen Justus (LC Rehlingen). Foto: ©ESV Waren e.V.

Beim 19. Müritz-Lauf am 17. August 2019 belegte Steffen Justus (ehemaliger deutscher Triathlet) den ersten Platz im Ultramarathon und stellte mit einer Zeit von 4:51:39 Stunden einen neuen Streckenrekord auf. Bei den Frauen siegte auf der Ultramarathonstrecke die Polin Marta Owsianna aus Rotenburg (Wümme). Sie absolvierte die 75 Kilometer in einer Zeit von 7:24:56 Stunden. Der Streckenrekord bei den Frauen liegt bei Britta Giesen vom Laufwerk Hamburg (13. Müritz-Lauf: 6:06:58 Stunden).

Podczas 19. edycji Müritz-Lauf w dniu 17 sierpnia 2019 r. Steffen Justus (były niemiecki triatlonista) zajął pierwsze miejsce w ultramaratonie, ustanawiając nowy rekord trasy w czasie 4:51:39. Wśród kobiet w ultramaratonie zwyciężyła Polka Marta Owsiana z Rotenburg (Wümme). Pokonała ona 75 km w czasie 7:24:56. Rekord trasy wśród kobiet należy do Britty Giesen z Laufwerk Hamburg (13. Müritz-Lauf: 6:06:58).

Gewinner des Staffellaufes rund um die Müritz wurden 2019 erstmalig die Läufer aus der Partnerstadt Suwalki. Die Männerstaffel „Pogodne Suwałki Team“ gewann den Staffellauf in der Zeit von 4:31:58 Stunden. Bei den Frauen gewann die deutsche Staffel „Frauen Power 8.0” in einer Zeit von 5:21:38 Stunden.

W 2019 r. zwycięzcami biegu sztafetowego wokół jeziora Müritz zostali po raz pierwszy biegacze z Suwałk. Sztafeta męska „Pogodne Suwałki Team“ wygrała bieg sztafetowy w czasie 4:31:58. W przypadku kobiet wygrała niemiecka sztafeta „Frauen Power 8.0” w czasie 5:21:38.

Die Männerstaffel „Pogodne Suwałki Team“. Foto: ©ESV Waren e.V.

Suwałki ist die Partnerstadt von Waren (Müritz) seit 1999. Die erste polnische Staffel stellte die 14. Panzerabwehrgeschwader-Division Suwalki im Jahr 2012, die mit einer Zeit von 5:44:06 den 12. Platz belegte. 2013 erreichte die Staffel aus Suwalki das Ziel nach 6:27:10 und im nächsten Jahr in der Zeit von 6:09:50. Die erste Top-Ten-Platzierung gab es erstmalig 2015 mit dem 5. Platz. 2016 belegten die Läufer aus Suwalki den 4. Platz und 2017 kamen sie mit einer gemischten Staffel (zwei Frauen und sechs Männer) erstmalig auf das Podium. 2018 trat die männliche Staffel an, die den 2. Platz belegte.

Suwałki są miastem partnerskim Waren (Müritz) od 1999 r. Pierwszą polską sztafetę wystawił w 2012 r. 14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej, który w czasie 5:44:06 zajął 12 miejsce. W roku 2013 sztafeta z Suwałk dotarła do mety po 6:27:10, a w następnym roku w czasie 6:09:50. Zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce nastąpiło po raz pierwszy w 2015 r. (5 miejsce). W 2016 r. biegacze z Suwałk zajęli 4. miejsce, a w 2017 r. sztafeta mieszana (dwie kobiety i sześciu mężczyzn) stanęła po raz pierwszy na podium. W 2018 r. wystąpiła sztafeta męska, która zajęła 2. miejsce.

Die 20. Ausgabe des Müritz-Laufs fand am 14. August 2021 statt. Diese Sportveranstaltung feierte damit sein 20. Jubiläum. Sein Veranstalter war – ähnlich wie in den vergangenen Jahren – der ESV Waren e.V.

20. edycja Müritz-Lauf odbyła się w dniu 14 sierpnia 2021 r. To wydarzenie sportowe obchodziło tym samym swój 20. jubileusz. Jego organizatorem było podobnie jak w latach wcześniejszych stowarzyszenie ESV Waren e.V.

David Schönherr vom LSF Münster belegte den ersten Platz im Ultramarathon und absolvierte die 75 Kilometer in einer Zeit von 5:14:06 Stunden.

David Schönherr z LSF Münster zajął pierwsze miejsce w ultramaratonie i pokonał 75 kilometrów w czasie 5:14:06.

Ultramarathon (Männer): David Schönherr (LSF Münster) – 1. Platz (5:14:06), Mike Poch (Harz-Devils Fit Club 3) – 2. Platz (5:56:36) und Voigt Tobias (Team Mountria) – 3. Platz (6:22:49). Foto: ©ESV Waren e.V.

Bei den Frauen erreichte Nadine Grothe  von der Laufgruppe „Altmärker Dunderklumpen“ das beste Ergebnis im Ultramarathon in einer Zeit von 6:31:34 Stunden vor der Stralsunderin Sabine Hagemann und Claudia Lederer von der Laufgruppe „Ultralauf“.

Wśród kobiet najlepszy wynik w ultramaratonie osiągnęła Nadine Grothe z grupy biegowej „Altmärker Dunderklumpen“ w czasie 6:31:34 przed Sabiną Hagemann ze Stralsundu i Claudią Lederer z grupy biegowej „Ultralauf“.  

Ultramarathon (Frauen): Grothe Nadine von der Laufgruppe „Altmärker Dunderklumpen“. Foto: ©ESV Waren e.V.

Ultramarathon (Frauen): Grothe Nadine – 1. Platz (6:31:34), Sabine Hagemann (7:15:21) und Claudia Lederer (7:18:13). Foto: ©ESV Waren e.V.

Beim Team-Staffellauf über die 75 km rund um die Müritz belegte die Staffel „Team Müritz & Friends” den ersten Platz in einer Zeit von 4:56:14.

W przypadku biegu sztafetowego na 75 km wokół jeziora Müritz pierwsze miejsce zajęła sztafeta „Team Müritz & Friends” w czasie 4:56:14.

Die Staffel „Team Müritz & Friends”. Foto: ©ESV Waren e.V.

Beim 26,5 km langen Städte-Lauf zwischen Waren (Müritz) und Röbel siegte Hannes Kuntermann (TC FIKO Rostock e.V.) mit der Zeit von 1:31:27 Stunden. Er stellte damit einen neuen Streckenrekord auf.

W biegu miast o długości 26,5 km pomiędzy Waren (Müritz) i Röbel zwyciężył Hannes Kuntermann (TC FIKO Rostock e.V.) w czasie 1:31:27. Tym samym ustanowił on nowy rekord trasy.

Städte-Lauf (Männer): Hannes Kuntermann (TC FIKO Rostock e.V.). Foto: ©ESV Waren e.V.

In der Frauenwertung des Städte-Laufes siegte Laura Michel vom Sportteam Corpus.med in einer Zeit von 1:49:311 Stunden vor Mandy Giesecke (1:58:33) vom Team La Onda & SBB und Andrea Budde (2:13:58) aus Weste.

W klasyfikacji kobiet w biegu miast zwyciężyła Laura Michel z Sportteam Corpus.med w czasie 1:49:311 przed Mandy Giesecke (1:58:33) z Team La Onda & SBB i Andreą Budde (2:13:58) z Weste.

Städte-Lauf (Frauen): Laura Michel, Mandy Giesecke und Andrea Budde. Foto: ©ESV Waren e.V.

Es war eine großartige Veranstaltung mit emotionalen Momenten auch für die Zuschauer. Dies ist dem Einsatz vieler Menschen zu verdanken, die den Laufsport lieben und ihr Bestes gegeben haben. Eine Motivation für Starter waren die personalisierten Urkunden und Medaillen. Dank dem Engagement des ganzen Veranstalterteams und insbesondere der Familie Nicolovius mit Wolfgang, Monika, Ellen und René hat sich der Müritz-Lauf wieder als eine fantastische Laufveranstaltung für Sportler erwiesen. Der Hauptverantwortliche für den Müritz-Lauf war Wolfgang Nicolovius. Für die Öffentlichkeitsarbeit (u.a. die Website, die Berichte, das Fotografieren, die Veranstaltungshefte und die Plakate) waren René und seine Frau Ellen verantwortlich. Der Verwirklichung des Müritz-Laufs wäre auch nicht möglich ohne das ehrenamtliche Engagement der vielen Freiwilligen und der finanziellen Unterstützung der Sponsoren.

Das Organisationsteam mit Wolfgang, Monika, Ellen und René Nicolovius, allesamt aus der Abteilung Boxen des ESV Waren e.V. Foto: ©ESV Waren e.V.

Było to wspaniałe wydarzenie z emocjonującymi momentami, również dla widzów. Należy za to podziękować wielu osobom, którzy kochają sport biegowy i dali z siebie to, co najlepsze. Motywacją dla startujących były personalizowane dyplomy i medale. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu organizacyjnego, a w szczególności rodzinie Nicolovius (Wolfgang, Monika, Ellen i René), Müritz-Lauf okazał się ponownie fantastycznym wydarzeniem biegowym dla sportowców. Główną osobą odpowiedzialną za Müritz-Lauf był Wolfgang Nicolovius. Za public relations (m.in. strona internetowa, sprawozdania, zdjęcia, materiały o wydarzeniu i plakaty) odpowiedzialni byli René i jego żona Ellen. Realizacja wydarzenia nie byłaby również możliwa bez nieodpłatnego zaangażowania wielu wolontariuszy i finansowego wsparcia ze strony sponsorów.

Der Müritz-Lauf bleibt eine ausgezeichnete Laufveranstaltung für alle Menschen, die Freude am Laufen haben. Sie ist sehr gut vorbereitet und die Stimmung ist einzigartig. Die 21. Auflage ist schon für das nächste Jahr geplant.

Müritz-Lauf pozostaje wspaniałą imprezą biegową dla tych wszystkich osób, którzy znajdują radość w bieganiu. Jest ona bardzo dobrze przygotowana, a atmosfera jest niepowtarzalna. 21. edycja biegu jest już zaplanowana na kolejny rok.

Offizielle Webseite: / Oficjalna strona internetowa: https://www.mueritz-lauf.de/