Koronawirus: sytuacja w Szwajcarii (Coronavirus: Die Situation in der Schweiz)

Ab dem 6. Dezember 2021 gelten in der Schweiz wieder strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Od 6 grudnia 2021 r. w Szwajcarii ponownie obowiązują ostrzejsze zasady mające na celu powstrzymanie pandemii.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete am 6. Dezember 2021 9571 neue Coronafälle. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 8953 (+22 % zur Vorwoche). 1563 Personen werden aktuell wegen Covid-19 in einem Krankenhaus behandelt (+18 %). Es befinden sich 264 Covid-19-Patientinnen und Patienten in Intensivbehandlung (+17%).

Federalny Urząd ds. Zdrowia (BAG) poinformował 6 grudnia 2021 o 9 571 nowych przypadkach koronawirusa. Tym samym 7-dniowa liczba nowych zakażeń wynosi 8 953 (+22% w stosunku do poprzedniego tygodnia). 1 563 osoby są obecnie hospitalizowane z powodu COVID-19. 264 pacjentów z koronawirusem (+17%) znajduje się na oddziałach intensywnej terapii.

Alle Einreisenden in die Schweiz ab 16 Jahren, auch Geimpfte und Genesene, müssen bei der Einreise in die Schweiz einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72h) vorweisen können. Es gelten Ausnahmen, z.B. für Grenzgängerinnen und Grenzgänger oder Reisende aus Grenzgebieten zur Schweiz.

Wszystkie osoby przyjeżdżające do Szwajcarii powyżej 16 roku życia, również zaszczepione i posiadające status ozdrowieńców, muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godziny wcześniej. Obowiązują wyjątki np. osoby mieszkające w strefie przygranicznej lub osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z regionów przygranicznych.

Alle Einreisenden müssen ein ausgefülltes Einreiseformular vorweisen. Diese Pflicht gilt für Geimpfte, Genesene wie auch für Ungeimpfte, unabhängig von ihrem Ursprungsland und Reisemittel. Das Einreiseformular kann frühestens 48h vor der Einreise ausgefüllt werden. Bei Kontrollen muss man den QR-Code auf dem Smartphone vorweisen oder eine ausgedruckte Bestätigung zeigen.

Wszystkie osoby przyjeżdżające do Szwajcarii muszą zarejestrować się za pomocą elektronicznego formularza. Obowiązek ten dotyczy osób zaszczepionych, posiadających status ozdrowieńców, a także osób niezaszczepionych, niezależnie od ich kraju pochodzenia i środka transportu. Formularz rejestracyjny można wypełnić najwcześniej 48 godzin przed przyjazdem. Podczas kontroli należy przedstawić kod QR na smartfonie lub na wydruku.

Nach der Einreise in die Schweiz müssen alle Personen ab 16 Jahren zwischen dem 4. und 7. Tag nach der Einreise einen weiteren PCR-Test oder Antigen-Schnelltest machen. Das Testergebnis sowie die Einreiseformular-Nummer oder eine Kopie der Kontaktkarte sind dem Kanton zu melden. Kinder unter 16 Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen, sofern sie nicht aus einem Land mit besorgniserregender Virusvariante einreisen

Po przyjeździe do Szwajcarii wszystkie osoby powyżej 16 roku życia muszą między czwartym a siódmym dniem od wjazdu wykonać dodatkowy test PCR lub szybki test antygenowy. Wynik testu, jak również numer formularza wjazdu lub kopię karty kontaktowej należy przekazać urzędowi kantonalnemu. Dzieci poniżej 16 roku życia są zwolnione z obowiązku testu, jeżeli nie przyjeżdżają z kraju, w którym wykryto budzący niepokój wariant wirusa.

Dodatkowe zasady w walce z pandemią koronawirusa przedstawia poniższa grafika. / Zusätzliche Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie stellt die folgende Grafik dar.


Zdjęcie główne: Unsplash, Daniela Turcanu, Genewa, Bains des Pâquis.