Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 we Francji (Calendrier scolaire 2023-2024)

Rok szkolny we Francji

Rok szkolny we Francji trwa około 180 dni – rozpoczyna się na początku września, a kończy na początku lipca. Terytorium Francji kontynentalnej podzielone jest na trzy strefy i terminy wakacji we francuskich szkołach zależą od przynależności do danej strefy.

Ferie i wakacje w czasie roku szkolnego obejmują, oprócz wakacji letnich (lipiec – sierpień), również 2 tygodnie przerwy w nauce z okazji Wszystkich Świętych (Vacances de la Toussaint), 2 tygodnie z okazji świąt Bożego Narodzenia (Vacances de Noël), ferie zimowe (Vacances d’hiver) trwające również 2 tygodnie oraz 2-tygodniową przerwę wiosenną (Vacances de printemps). Francuzi mają zatem więcej ferii w czasie roku szkolnego niż Polacy.

We Francji władze lokalne (merostwa) mają prawo wyboru pięcio- lub czterodniowego rytmu szkolnego. Pięciodniowy rytm szkolny (tj. 4,5 dnia nauki) został utrzymany w tylko nielicznych gminach. W większości szkół podstawowych zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu – w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki (z dwugodzinną przerwą obiadową spędzaną przez dzieci w szkole, w domu lub pod opieką osoby upoważnionej). Lekcje z reguły trwają od 8:30 do 16 lub 16:30 z przerwą na obiad od 11:30 do 13 lub 13:30 (godziny zajęć mogą się różnić w poszczególnych gminach). Zasada ta obowiązuje jednak tylko do etapu szkoły podstawowej, na wyższych poziomach czas trwania nauki uzależniony jest już od planu zajęć. Wolne środy pozwalają na zorganizowanie zajęć sportowych i pozalekcyjnych oraz aktywnego wypoczynku. Zapisy na zajęcia pozaszkolne odbywają się w urzędach miast, czyli lokalnych merostwach lub bezpośrednio w wybranych stowarzyszeniach lub placówkach wychowania pozaszkolnego.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 z podziałem na strefy A, B i C