Jaka jest różnica między „probieren”, „anprobieren”, „aufprobieren” i „ausprobieren”?

Berlin Hauptbahnhof

Podstawowe znaczenia czasownika „probieren”:

 • (s)próbować, skosztować czegoś np. jakiegoś dania lub wina,
 • (s)próbować, czy coś da się zrobić,
 • usiłować coś zrobić.

Przykłady zdań w wersji niemiecko-polskiej:

Darf ich mal probieren?Mogę skosztować?
Du musst mal den Lachs mit Gemüse und Pommes Frites probieren. Musisz spróbować łososia z warzywami i frytkami.
Er probierte, die Tür mit dem falschen Schlüssel zu öffnen.Próbował otworzyć drzwi złym kluczem.
Hast du das schon einmal probiert?Czy próbowałeś już tego kiedyś?
Hast du schon mal den kolumbianischen Kaffee probiert? Próbowałeś już kolumbijską kawę?
Ich habe alles probiert – nichts hat geholfen.Próbowałem wszystkiego – nic nie pomogło.
Möchtest du den französischen Käse probieren?Chciałbyś spróbować francuskiego sera?
Probierst du, mich zu manipulieren?Próbujesz mną manipulować?

Podstawowe znaczenia czasownika „anprobieren”:

 • przymierzać ubranie, buty, itp. Przykłady:
Darf ich dieses Hemd / diese Hose / den Pulli anprobieren? Czy mogę przymierzyć tę koszulę / te spodnie / ten sweter?
Ich muss die Hose anprobieren, bevor ich sie kaufe.Muszę przymierzyć te spodnie zanim je kupię.
Ich probiere die Schuhe mal an und schaue, ob sie mir passen.Przymierzę buty i zobaczę czy mi pasują.
Kann ich es anprobieren?Czy mogę to przymierzyć?
Probiere mal diese Schuhe an. Przymierz te buty.
Probieren Sie es an.Proszę przymierzyć.

Podstawowe znaczenia czasownika „aufprobieren”:

 • przymierzać np. okulary, czapkę lub kapelusz (dotyczy wyłącznie głowy); synonim „aufsetzen”, np.
Du musst diese Kappe aufprobieren.Musisz przymierzyć tę czapkę.
Er probierte den neuen Strohhut auf.Przymierzył nowy słomiany kapelusz.
Ich habe die neue Brille noch nicht aufprobiert. Nie przymierzałem jeszcze nowych okularów.
Probieren Sie mal diesen Hut auf.Proszę przymierzyć (nałożyć) ten kapelusz.

Podstawowe znaczenia czasownika „ausprobieren”:

 • wypróbować coś po raz pierwszy, testować np. urządzenia techniczne, przepisy kulinarne itp. Przykłady:
  Es ist Zeit, etwas anderes auszuprobieren.Czas wypróbować coś nowego.
  Er hat viel ausprobiert, aber bislang kein Allheilmittel gefunden.Wiele wypróbował, ale do tej pory nie znalazł leku na wszystko.
  Hast du schon das neue Rezept ausprobiert?Wypróbowałeś już ten nowy przepis?
  Hast du schon die neue App ausprobiert?Wypróbowałeś już nową aplikację?
  Hast du schon mal eine Extremsportart ausprobiert?Czy próbowałeś już ekstremalnego sportu?
  Ich möchte ein neues Handy ausprobieren.Chciałbym wypróbować nowy telefon komórkowy.
  Ich muss zuerst das ausprobieren, bevor ich das kaufe. Muszę to najpierw wypróbować, zanim to kupię.
  Vielleicht solltest du eine neue Gesichtscreme ausprobieren.Być może powinieneś / powinnaś wypróbować nowy krem do twarzy.

  Ich wünsche Dir alles Gute!