Intel zainwestuje w Polsce 4,6 mld USD (Intel wird 4,6 Milliarden USD in Polen investieren)

Teilnehmer der Konferenz des amerikanischen Chipherstellers Intel, © Krystian Maj, KPRM, 16/06/2023

Kierownictwo koncernu Intel i polskie władze zapowiedziały w piątek (16 czerwca) podczas wspólnej konferencji prasowej we Wrocławiu budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w okolicach Wrocławia, w niewielkiej miejscowości Miękinia. W konferencji wzięli m.in. udział dyrektor generalny Intela Pat Gelsinger, premier Mateusz Morawiecki, minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, ambasador USA Mark Brzeziński i władze samorządowe Wrocławia. Inwestycja o łącznej wartości 4,6 mld USD pozwoli stworzyć 2000 miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Die Leitung des Intel-Konzerns und die polnische Regierung kündigten am Freitag (16. Juni) während einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wrocław den Bau eines Integrations- und Testzentrums für Halbleiter in der Nähe von Wrocław an, in einem kleinen Ort Miękinia. An der Konferenz nahmen u. a. Intel-CEO Pat Gelsinger, der Premierminister Mateusz Morawiecki, der Minister für Digitalisierung Janusz Cieszyński, der US-Botschafter Mark Brzeziński sowie die Verwaltungsbehörden von Wrocław teil. Die Investition in Höhe von rund 4,6 Milliarden US-Dollar soll über 2.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen.

Nowy zakład ma zacząć funkcjonować od 2027 r. i będzie ważnym ogniwem łańcucha dostaw w Europie. Planowana inwestycja firmy Intel w Polsce, w połączeniu z istniejącym zakładem produkcji tzw. wafli krzemowych w Leixlip (Irlandia) oraz drugim planowanym zakładem produkcji wafli krzemowych w Magdeburgu (Niemcy), pomoże stworzyć pierwszy tego typu w Europie, kompleksowy i najbardziej zaawansowany technologicznie łańcuch dostaw w dziedzinie produkcji półprzewodnikowych układów scalonych.

Das neue Werk soll ab 2027 in Betrieb gehen und es wird ein wichtiger Teil einer Fertigungskette in Europa. Die geplante Intel-Investition in Polen werde zusammen mit der bereits bestehenden Wafer-Fertigung in Leixlip (Irland) und der zweiten geplanten Wafer-Fabrik in Magdeburg (Deutschland) dazu beitragen, eine einzigartige, durchgängige Wertschöpfungskette für die Halbleiterproduktion in Europa zu schaffen.

„Intel przeprowadzi największą inwestycję typu greenfield w historii Polski” – oświadczył na konferencji premier Mateusz Morawiecki. „Cieszę się bardzo, że jedno z tych kluczowych ogniw w produkcji najwyżej zaawansowanych technologii będzie zakotwiczone w Polsce. To jest coś niezwykle ważnego, że inwestycje, które zapewniają bezpieczeństwo, ale jednocześnie też inwestycje, które niesamowicie wpływają na rozwój technologiczny, będą tutaj tworzone w Polsce” – podkreślił szef rządu Mateusz Morawiecki.

„Intel wird die größte Greenfield-Investition in Polens Geschichte durchführen”, erklärte während der Konferenz Premierminister Mateusz Morawiecki. „Ich freue mich sehr, dass eines der Schlüsselelemente bei der Produktion fortschrittlichster Technologien in Polen verankert sein wird. Es ist äußerst wichtig, dass Investitionen, die sowohl unsere Sicherheit gewährleisten als auch den technologischen Fortschritt vorantreiben, in Polen getätigt werden“, betonte der Regierungschef Mateusz Morawiecki.

„Ta inwestycja to wielki deal! Dla mnie to ogromny zaszczyt i bardzo się cieszę w imieniu Ameryki. Chcemy, żeby Polska dynamicznie się rozwijała, a inwestycja Intela jest tego najlepszą gwarancją” – powiedział ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński.

„Diese Investition ist ein großer Deal! Es ist für mich eine große Ehre und ich freue mich im Nahmen von Amerika. Wir wollen, dass sich Polen dynamisch entwickelt und die Intel-Investition die beste Garantie dafür ist”, sagte der US-Botschafter in Polen, Mark Brzeziński.

Der US-Botschafter in Polen, Mark Brzeziński, © US Embassy Warsaw, Twitter, 16/06/2023

Intel jest aktywny w Polsce od lat 90. W Gdańsku znajduje się największe centrum badawczo-rozwojowe firmy w Europie, które zatrudnia prawie 4 tys. pracowników.

Intel ist seit den neunziger Jahren in Polen aktiv. In Danzig befindet sich das größte Forschungs- und Entwicklungslabor dieser Firma in Europa, das fast 4.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Fotos:
Teilnehmer der Konferenz des amerikanischen Chipherstellers Intel, © Krystian Maj, KPRM, 16/06/2023
Die Rede des US-Botschafters in Polen, Mark Brzeziński, © US Embassy Warsaw, Twitter, 16/06/2023