Idiomy polsko-hiszpańskie z czasownikiem „być”

Blanes, uno de los principales destinos turísticos de la Costa Brava

¡Hola a todos!

W tym wpisie przyjrzymy się polsko-hiszpańskim idiomom, które w wersji polskiej w formie podstawowej zawierają czasownik „być”.

Według Słownika języka polskiego idiom to wyraz, wyrażenie, zwrot właściwy danemu językowi. Wyrażenia idiomatyczne to stałe formy leksykalne, które mają charakter przenośny. Szyk idiomu jest zawsze stały, nie możemy w nim zmieniać miejsca poszczególnych wyrazów, ani ich modyfikować poprzez dodawanie nowych wyrazów lub pomijanie niektórych, ponieważ idiomy są obrazowym i utrwalonym odzwierciedleniem pewnej rzeczywistości.

Znaczenie idiomu nie wywodzi się ze znaczenia poszczególnych tworzących go słów, ponieważ idiom występuje jako niepodzielna całość. Idiomy ubarwiają język, bez idiomów nie byłby tak interesujący, a użycie ich w tekście wzbogaca treść. W przypadku tłumaczenia idiomów uświęconych kulturą, obyczajami, tradycją, czy historią danego kraju, tłumacz nie tłumaczy idiomów dosłownie, lecz traktuje idiom jako jedną całość, bada jego kontekst i szuka odpowiednich słów podczas przekładu, które wywołają u odbiorcy ten sam efekt, co idiom w języku wyjściowym.

Idiomy używane są przede wszystkim w mowie potocznej, w reklamach, w programach telewizyjnych, a w mniejszym stopniu w literaturze i niezmiernie rzadko w tekstach technicznych, specjalistycznych czy naukowych.

Pamiętaj, że aby idiomy zostały w Twojej pamięci na długo, musisz ich używać regularnie i aktywnie.

Blanes es una hermosa localidad costera catalana situada a tan solo 70 kilómetros de Barcelona
Blanes es una hermosa localidad costera catalana situada a tan solo 70 kilómetros de Barcelona
Un símbolo de Blanes es «Sa Palomera», una gran roca que mide 15 metros. Es el punto donde se inicia la Costa Brava.

Idiomy polsko-hiszpańskie z czasownikiem „być”

być bardziej papieskim niż papież ser más papista que el papa
być bardzo łatwymser coser y cantar
być bardzo zżytym z kimśser uña y carne
być bez grosza ser sin un céntimo, ser sin blanca, estar a dos velas
być bez sercano tener corazón
być cieniem samego siebie no ser ni (la) sombra de lo que era
być czułym na jakimś punkcie ser muy sensible en algún punto / en lo referente a alguien / en lo tocante a alguien
być czyimś oczkiem w głowieser el ojo / ojito derecho de alguien, ser la niña de los ojos de alguien
być czyjąś prawą rękąser la mano derecha / el brazo derecho de alguien
być do chrzanu (do kitu)ser la carabina de Ambrosio
być do czyjejś dyspozycjiestar a disposición de alguien
być do dupyser una mierda
być do tyłu z czymśestar / ir atrasado con algo
być dobrym materiałem na kogoś tener madera de alguien
być dobrze / źle widzianymestar / ser bien / mal visto
być dotkniętym do żywego ser tocado / herido en lo vivo
być duszą czegośser el alma de algo
być głodnym jak wilktener un hambre canina / feroz / de tres semanas
być grubą rybąser un pez gordo
być innego zdania ser de otra opinión
być jedną nogą w grobieestar con un pie en la tumba / en la sepultura / en el hoyo
być kamieniem u szyi dla kogośser un lastre para alguien
być komuś na rękęvenirle / irle bien algo a alguien
być komuś w czymś do twarzysentarle algo bien a alguien
być komuś / dla kogoś ciężaremser una carga para alguien
być kopalnią złota, wiedzy itp.ser una mina de oro, de conocimiento etc.
być kozłem ofiarnymser el chivo expiatorio, ser (el) cabeza de turco
być krytym [chronionym]tener las espaldas cubiertas / guardadas
być kwitaestar en paz
być martwą literąser letra muerta
być między młotem a kowadłemestar entre la espada y la pared
być między życiem a śmierciąestar entre la vida y la muerte
być na bani [być pijanym]estar en pedo
być na bruku [być bez mieszkania]estar en la calle
być na dobrej (właściwej) drodzeestar en (el) buen camino, ir por buen camino
być na drodze do czegoś / w trakcie robienia czegośestar en camino de algo, llevar camino de algo
być na linii ogniaestar en la línea de fuego
być na medalser de bandera / de primera
być na nogachestar de pie
być na porządku dziennymestar a la orden del día
być na rozdrożuestar / encontrarse en una encrucijada
być na swoim (na właściwym) miejscuestar en su sitio, estar en el sitio apropiado
być na tamtym świecieestar en el otro mundo
być na tapecieestar sobre el tapete
być na ulicy [być bez mieszkania]estar en la calle
być na ustach wszystkichestar / andar en boca de todos /de todo el mundo
być na wysokim poziomieestar a un alto (gran) nivel
być narzędziem w czyimś rękuser un instrumento en manos de alguien
być niezdecydowanymestar entre dos aguas
być o włos od czegośestar en un pelo de que ..., faltar un pelo para ...
być oczywistymser más claro que el agua
być odciętym od świataestar apartado del mundo
być panem samego siebieser dueño de sí mismo
być panem sytuacjiser (el) dueño de la situación
być piątym kołem u wozuser un trasto viejo, ser un estorbo
być po czyjejś stronieestar / ponerse del lado de alguien
być pod czyimś nadzoremestar bajo control de alguien
być podobnym do kogoś jak dzień do nocyparecerse como una castaña a un huevo, diferenciarse como la noche al día
być podobnym jak dwie krople wodyparecerse como dos gotas de agua
być pogrążonym w myślachestar sumido / sumergido / inmerso en sus pensamientos
być potrzebnym jak dziura w mościehacer tanta falta como los perros en misa
być przedmiotem dyskusjiser objeto de debate / de discusión
być przy życiuestar con vida
być przykutym do łoża boleści estar postrado en el lecho del dolor
być przykutym do łóżka estar postrado en cama
być silnym jak bykestar hecho un toro
być spłukanymestar limpio, estar sin blanca
być starym wygąser un zorro viejo
być stworzonym do czegośestar hecho para algo
być ślepym jak kretser / estar ciego como un topo
być takim jak inniser tal para cual
być tego samego zdaniaser de la misma opinión
być tylko na papierzeestar solo en / sobre el papel
być u szczytu sławy estar en la cúspide de la fama, estar en la cresta de la ola
być uzbrojonym po zębyestar armado hasta los dientes
być w czepku urodzonymnacer / haber nacido de pie
być w czyichś rękachestar en manos de alguien
być w czyimś guścieser del gusto de alguien
być w długach po uszyestar empeñado / endeudado hasta los ojos / el cuello / las cejas
być w dobrej formieestar en (buena) forma
być w dobrych rękachestar en buenas manos
być w dobrym / złym humorze estar de buen / mal humor
być w dobrym / złym tonieser de buen / mal tono
być w gorącej wodzie kąpanymser de armas tomar
być w komplecieestar al completo
być w kropceestar en un mar de confusiones, estar en un callejón sin salida
być w lwiej paszczyestar en la boca del lobo
być w łaskach u kogośgozar del favor de alguien
być w modzieestar de moda
być w obieguestar en circulación
być w objęciach Morfeusza estar en los brazos de Morfeo
być w opałachestar en apuros
być w pieskim nastrojuestar con / de un humor de perros
być w posiadaniu czegośestar en posesión de algo
być w potrzebie [być w trudnej sytuacji]tener una necesidad
być w powijakachestar en mantillas
być w ręku (w rękach) Bogaestar en manos de Dios
być w sile wiekuestar en la plenitud de la vida
być w siódmym niebieestar en el séptimo cielo
być w słabej formieestar en baja forma
być w swoim żywiole estar en su elemento
być w tarapatachestar en apuros, estar con el agua al cuello
być z jednej (tej samej) mąkiser del mismo paño
być z kimś myślamiestar con alguien con el pensamiento, tener a alguien en su pensamiento
być z kimś na nożeestar a matar con uno
być z kimś na wojennej ścieżceestar en guerra con alguien, tener(le) declarada la guerra a alguien
być z kimś w kontakcie estar en contacto con alguien
być z kimś, z czymś na bakierestar reñido con alguien, con algo
być zielonym [niedoświadczonym]estar verde
być złotą rączkąser un manitas
być związanym słowemdar alguien la (su) propia palabra

¡Un saludo y hasta la próxima!