Idiomy polsko-francuskie z czasownikiem „robić”

Vue de Villefranche-sur-Mer, située sur la Côte d’Azur, entre Nice et Monaco, au bord de la mer Méditerranée

W tym wpisie przyjrzymy się polsko-francuskim idiomom, które w wersji polskiej w formie podstawowej zawierają czasownik „robić”.

Według Słownika języka polskiego idiom to wyraz, wyrażenie, zwrot właściwy danemu językowi. Wyrażenia idiomatyczne to stałe formy leksykalne, które mają charakter przenośny. Szyk idiomu jest zawsze stały, nie możemy w nim zmieniać miejsca poszczególnych wyrazów, ani ich modyfikować poprzez dodawanie nowych wyrazów lub pomijanie niektórych, ponieważ idiomy są obrazowym i utrwalonym odzwierciedleniem pewnej rzeczywistości.

Znaczenie idiomu nie wywodzi się ze znaczenia poszczególnych tworzących go słów, ponieważ idiom występuje jako niepodzielna całość. Idiomy ubarwiają język, bez idiomów nie byłby tak interesujący, a użycie ich w tekście wzbogaca treść. W przypadku tłumaczenia idiomów uświęconych kulturą, obyczajami, tradycją czy historią danego kraju, tłumacz nie tłumaczy idiomów dosłownie, lecz traktuje idiom jako jedną całość, bada jego kontekst i szuka odpowiednich słów podczas przekładu, które wywołają u odbiorcy ten sam efekt, co idiom w języku wyjściowym.

Idiomy używane są przede wszystkim w mowie potocznej, w reklamach, w programach telewizyjnych, a w mniejszym stopniu w literaturze i niezmiernie rzadko w tekstach technicznych, specjalistycznych czy naukowych.

Pamiętaj, że aby idiomy zostały w Twojej pamięci na długo, musisz ich używać regularnie i aktywnie.

Idiomy polsko-francuskie z czasownikiem „robić”

robić (urządzić) komuś scenęfaire une scène à qn.
robić (wywierać) wrażenie na kimśfaire impression à qn.; faire (produire) une impression sur qn.
robić coś dla pięknych oczu [robić coś dla kogoś tylko dlatego, że ktoś ładnie wygląda]faire qch. pour les beaux yeux de qn.
robić coś na siłęfaire qch. de (par) force
robić coś na znak czegośfaire qch. en signe de qch.
robić do kogoś oko (oczko) [mrugać do kogoś porozumiewawczo lub zalotnie]faire de l’œil à qn.
robić do kogoś słodkie oczy [zalecać się do kogoś, wdzięczyć się]faire les yeux doux à qn.
robić dobrą minę do złej gry [udawać, że wszystko jest w porządku, mimo niesprzyjającej sytuacji]faire bonne mine à mauvais jeu
robić dużo szumu (hałasu) wokół czegoś [robić zamieszanie, zamęt]faire grand bruit de qch. (autour de qch.)
robić furorę [wzbudzać zainteresowanie, odnosić sukces]faire fureur
robić kogoś w balona prendre qn. pour une cruche (une gourde, un ballot)
robić kogoś w trąbęrouler (embobiner) qn.
robić komuś wodę z mózgufaire marcher qn.; mener qn. en bateau
robić komuś wymówki [mieć zastrzeżenia do kogoś]faire des reproches à qn.
robić maślane oczy [wpatrywać się w kogoś ze słodką miną, wyrazem uwielbienia i rozmarzenia]faire les yeux doux à qn.
robić pieniądze [stawać się bogatym, bogacić się]faire de l’argent
robić się na bóstwose refaire (se faire) une beauté
robić sobie wyrzuty [mieć wątpliwości natury moralnej] se faire des reproches
robić w portki [bardzo się bać]faire dans sa culotte
robić węzełek (supełek) na chusteczce [na przypomnienie sobie o czymś]faire un nœud à son mouchoir
robić wiele hałasu o nic faire beaucoup de bruit pour rien
robić wielkie oczy [dziwić się]faire les gros yeux à qn.
robić z muchy słonia; robić z igły widły [wyolbrzymiać coś, przesadzać]faire d’une mouche un éléphant
robić z siebie widowiskose donner (s’offrir) en spectacle

Photo : Vue de Villefranche-sur-Mer, située sur la Côte d’Azur, entre Nice et Monaco, au bord de la mer Méditerranée

À la prochaine !