Futur proche – czas przyszły bliski w j. francuskim (Le futur proche en français)

Bonjour !

Czas przyszły bliski futur proche to czas stosowany najczęściej w języku mówionym. W mowie potocznej futur proche występuje zdecydowanie częściej niż czas futur simple, natomiast w języku pisanym występuje sporadycznie. Czas futur proche jest czasem o prostej odmianie, mniej formalnym, a także dynamiczniejszym niż czas futur simple. Stąd jego zastosowanie m.in. w dialogach i piosenkach.

Czasu futur proche używa się, aby mówić o czynnościach, co do których mamy pewność, że się odbędą zaraz lub w najbliższej przyszłości. Należy przy tym zauważyć, że pojęcie najbliższej przyszłości jest dość szerokie i może obejmować różne punkty odniesienia.

W zdaniach w czasie futur proche często występują różne określenia czasu, na przykład:

aujourd’hui – dzisiaj
bientôt – wkrótce
ce lundi – w ten poniedziałek
ce matin – dziś rano
ce soir – dziś wieczorem
ce week-end – w ten weekend
cet après-midi – w te popołudnie
cet été – latem
cette semaine-ci – w tym tygodniu
dans quelques jours – za kilka dni
dans quelques minutes – za kilka minut
dans un instant – za chwilę
demain – jutro
l’année prochaine – w przyszłym roku
le week-end prochain – w przyszły weekend
la semaine prochaine – w przyszłym tygodniu
le mois prochain – w przyszłym miesiącu
maintenant – teraz

I. Tworzenie czasu futur proche

Czas futur proche składa się z czasownika posiłkowego „aller” odmienionego w czasie teraźniejszym i bezokolicznika. Czasownik „aller” przybiera funkcję czasownika posiłkowego i traci swoje podstawowe znaczenie.

Zaimek osobowy Czasownik „aller” w czasie teraźniejszym Bezokolicznik Tłumaczenie na j. polski
Je vais partir Pojadę
Tu vas Pojedziesz
Il/elle/on va Pojedzie
Nous allons Pojedziemy
Vous allez Pojedziecie
Ils/Elles vont Pojadą


W zdaniach przeczących zaprzeczamy czasownik posiłkowy „aller” przy użyciu formy „ne” … „pas”, a bezokolicznik jest poza przeczeniem. Pierwszy człon przeczenia umieszczamy przed odmienionym czasownikiem „aller”, a drugi po nim.

Zaimek osobowy Czasownik „aller” w czasie teraźniejszym Bezokolicznik Tłumaczenie na j. polski
Je ne vais pas partir Nie pojadę
Tu ne vas pas Nie pojedziesz
Il/elle/on ne va pas Nie pojedzie
Nous n’allons pas Nie pojedziemy
Vous n’allez pas Nie pojedziecie
Ils/Elles ne vont pas Nie pojadą

W przypadku czasowników zwrotnych, miejsce zaimka zwrotnego (me, te, se, nous, vous) jest przed bezokolicznikiem. Zaimek zwrotny należy uzgodnić z podmiotem.

Zaimek osobowy Czasownik „aller” w czasie teraźniejszym Bezokolicznik Tłumaczenie na j. polski
Je vais m’habiller Ubiorę się
Tu vas t’habiller Ubierzesz się
Il/elle/on va s’habiller Ubierze się
Nous allons nous habiller Ubierzemy się
Vous allez vous habiller Ubierzecie się
Ils/Elles vont s’habiller Ubiorą się

W zdaniach przeczących zaprzeczamy czasownik posiłkowy „aller” przy użyciu formy „ne” … „pas”. Pierwszy człon przeczenia umieszczamy przed odmienionym czasownikiem „aller”, a drugi po nim.

Zaimek osobowy Czasownik „aller” w czasie teraźniejszym Bezokolicznik Tłumaczenie na j. polski
Je ne vais pas m’habiller Nie ubiorę się
Tu ne vas pas t’habiller Nie ubierzesz się
Il/elle/on ne va pas s’habiller Nie ubierze się
Nous n’allons pas nous habiller Nie ubierzemy się
Vous n’allez pas vous habiller Nie ubierzecie się
Ils/Elles ne vont pas s’habiller Nie ubiorą się


Zdania pytające w czasie futur proche tworzy się:
– przez intonację (pytanie ma szyk zdania oznajmującego i zaznaczone jest tylko tonem głosu),
– przez inwersję (zamiana miejsca orzeczenia i zaimka osobowego w funkcji podmiotu). Zaimek osobowy oddzielamy od orzeczenia myślnikiem. Jeżeli odmieniony czasownik kończy się na samogłoskę i stoi przed zaimkiem „il”, „elle” lub „on”, wstawiamy między nimi „-t-” dla ułatwienia wymowy.
– za pomocą wyrażenia „est-ce que” stawianego na początku zdania + szyk zdania ogólnego.

Tu vas travailler aujourd’hui ? – Będziesz dzisiaj pracować?
Vas-tu travailler aujourd’hui ? – Będziesz dzisiaj pracować?
Va-t-il / Va-t-elle travailler aujourd’hui ? – Będzie on / ona dzisiaj pracować?
Est-ce que tu vas travailler aujourd’hui ? – Będziesz dzisiaj pracować?

II. Zastosowanie czasu futur proche

Czasu futur proche używa się:

a) aby wyrazić czynności, które odbędą się zaraz lub w najbliższym czasie, czyli na przykład za chwilę, za godzinę, dziś wieczorem, jutro itp. Czynności są zamierzone, zaplanowane i na pewno się odbędą. Aby w oddać w tłumaczeniu czasową bliskość danej czynności, możemy posłużyć się słowami „zaraz” lub „za chwilę”. Przykłady zdań:

Il va partir dans quelques minutes. – Wyjeżdża (wychodzi) za kilka minut.
Je vais me coucher pour un moment. – Położę się na chwilę.
Je vais faire une petite pause. – Zrobię sobie krótką przerwę.
Je vais prendre ma douche. – Zaraz wezmę prysznic.
Je vais regarder en direct le match entre l’Allemagne et la France en football. – Będę oglądać na żywo mecz piłkarski Niemcy – Francja.
Elle va sortir de l’école. – Ona za chwilę wyjdzie ze szkoły.
Nous allons parler de cette chose demain matin. – Porozmawiamy o tej sprawie jutro.
Qu’est-ce que vous allez faire ? – Co teraz zrobicie?

b) aby wrazić w języku potocznym czynności przyszłe, które odbędą się w „bliskiej” przyszłości. Czynności są zamierzone, zaplanowane i na pewno się odbędą. W wypowiedziach występują najczęściej okoliczniki czasu. Przykłady zdań:

Cet été, je vais aller voir ma famille à Reims. – Latem pojadę zobaczyć moją rodzinę w Reims.
Ils vont habiter en France dans trois ans. – Za trzy lata będą mieszkać we Francji.
Je vais t’appeler dès mon arrivée à l’hôtel. – Zadzwonię do ciebie zaraz po przyjeździe do hotelu.
L’année prochaine, je vais finir mes études de droit. – W przyszłym roku ukończę moje studia prawnicze.
Le dernier week-end de juillet va être ensoleillé et chaud. – Ostatni weekend lipca będzie słoneczny i gorący.
Pendant les vacances, nous allons visiter les châteaux de la Loire. – Podczas wakacji zwiedzimy zamki nad Loarą.
Qu’est-ce que tu vas faire après tes études ? – Co będziesz robić po studiach?
Tu vas partir en vacances cette année ? – Pojedziesz na wakacje w tym roku?

c) aby wyrazić w języku potocznym zamiar zrobienia czegoś, na przykład:

Comment allez-vous passer cet été ? – Jak zamierza pan/-i spędzić to lato?
Nous allons nager dans la Méditerranée cet après-midi. – Po południu zamierzamy kąpać się w Morzu Śródziemnym.
Vous allez visiter les fortifications de Carcassonne ? – Zamierzacie zwiedzać fortyfikacje Carcassonne?

d) w znaczeniu trybu rozkazującego, na przykład:

Tu vas faire tes devoirs et puis, tu vas range ta chambre. – Odrobisz lekcję, a potem posprzątasz swój pokój.
Tu vas rester avec moi. – Zostaniesz ze mną.
Maintenant, tu vas apprendre le français. – Teraz będziesz uczyć się francuskiego.

e) do formułowania ostrzeżeń, na przykład:

Arrête de courir car tu vas tomber ! – Przestań biegać, bo upadniesz!
Attention, tu vas te faire mal ! – Uważaj, zrobisz sobie krzywdę!
Attention, tu vas tomber ! – Uważaj, (zaraz) upadniesz!
Fais attention ! Tu vas glisser ! – Uważaj, (zaraz) poślizgniesz się!
Fais attention ! Tu vas renverser ! – Uważaj, (zaraz) przewrócisz się!

Zdania do analizy w wersji polsko-francuskiej w czasie futur proche:

Będę was informował na bieżąco o sytuacji we Francji.Je vais vous tenir au courant de la situation en France.
Będzie nam ciebie brakowało.Tu vas nous manquer.
Będziecie zaraz pili kawę?Est-ce que vous allez boire du café ? / Allez-vous boire du café ?
Będziemy jeść kolację. Nous allons dîner.
Będziemy uprawiać sport.Nous allons faire du sport.
Będziesz teraz pracować?Est-ce que tu vas travailler maintenant ? / Vas-tu travailler maintenant ?
Co będziesz dzisiaj robić? Qu’est-ce que tu vas faire aujourd’hui ? / Tu vas faire quoi aujourd’hui ?
Coś wymyślę.Je vais trouver quelque chose.
Czego oni ciebie nauczą?Qu’est-ce qu’ils vont t’apprendre ?
Czy ona pójdzie jutro do pracy?Est-ce qu’elle va aller au travail demain ?
Czy twój ojciec kupi tobie nowy samochód?Est-ce que ton père va t’acheter une nouvelle voiture ?
Dam ci znać.Je vais te faire savoir.
Dużo zarobisz w ten sposób. Tu vas gagner beaucoup d’argent de cette manière.
Dzisiaj zwiedzimy zamek w Chambord.Aujourd’hui, nous allons visiter le château de Chambord.
Film rozpocznie się dziś wieczorem o godz. 20:15. Le film va commencer à 20h15 ce soir.
Gdzie oni spędzą swój miesiąc miodowy?Où vont-ils passer leur lune de miel ?
Goście zaraz przyjdą (przyjadą).Les invités vont arriver dans un instant.
Idziemy na spacer.Nous allons nous promener.
Jest 20:55, zaraz zamykają sklepy.Il est 20h55, les magasins vont fermer.
Jestem zmęczona, położę się.Je suis fatiguée, je vais me coucher.
Jutro będę uczyć się francuskiego.Je vais apprendre le français demain.
Jutro będzie padać śnieg. Il va neiger demain.
Już ja cię urządzę!Je vais t’arranger, moi !
Już ja go nauczę dobrych manier!Je vais lui apprendre les bonnes manières !
Kiedy zamierza pan skończyć tę pracę? – Skończę ją jutro. Quand allez-vous terminer ce travail ? – Je vais le terminer demain.
Kupicie tę książkę?Est-ce que vous achetez ce livre ? / Allez-vous acheter ce livre ?
Kupię sobie nową marynarkę.Je vais m’acheter une nouvelle veste.
Kupimy tę książkę.Nous allons acheter ce livre.
Latem pojadę na tydzień do Tunezji lub do Maroka. Cet été, je vais partir pour une semaine en Tunisie ou au Maroc.
Macie zamiar obejrzeć ten film?Vous allez regarder ce film ?
Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda.J’espère qu’il va faire beau.
Mam nadzieję, że do mnie napiszesz.J’espère que tu vas m’écrire.
Mam wrażenie, że moja głowa zaraz eksploduje!J’ai l’impression que ma tête va exploser à tout moment !
Moi rodzice będą zaraz oglądać serial turecki w telewizji.Mes parents vont regarder une série turque à la télé.
Moja mama umyje naczynia.Ma mère va faire la vaisselle.
Mój pomysł na pewno wyda się panu/-i głupi, ale go przedstawię.Mon idée va certainement vous paraître stupide mais je vais vous la présenter.
Na niebie jest dużo chmur. Wkrótce będzie padać deszcz.Il y a beaucoup de nuages dans le ciel, il va pleuvoir bientôt.
Na pewno zapomni.Elle va certainement oublier.
Najpierw odrobię moją pracę domową, a później pójdę pojeździć na rowerze.D’abord, je vais faire mes devoirs et puis, je vais faire du vélo.
Nie będę czekać.Je ne vais pas attendre.
Nie będę dłużej czekać.Je ne vais plus attendre.
Nie będę jadł kolacji. Je ne vais pas dîner.
Nie będę nic robić.Je ne vais rien faire.
Nie będę oglądać telewizji.Je ne vais pas regarder la télé.
Nie będę pływać w zimnej wodzie.Je ne vais pas nager dans l’eau froide.
Nie będę śpiewać. Je ne vais pas chanter.
Nie będę tego tolerować.Je ne vais pas tolérer ça.
Nie będę wchodzić w szczegóły.Je ne vais pas entrer dans le détail.
Nie będziesz czytać tej gazety ?Tu ne vas pas lire ce journal ?
Nie biegnij tak, (zaraz) upadniesz!Ne cours pas comme ça, tu vas tomber !
Nie dotykaj, (zaraz) skaleczysz się!Ne touche pas, tu vas te couper !
Nie wezmę tych pieniędzy.Je ne vais pas prendre cet argent.
Nie wiem jak sobie z tym wszystkim poradzę.Je ne sais comment je vais me débrouiller avec tout ça.
Nie wiem jak za to wszystko zapłacę.Je ne sais pas comment je vais payer tout ça.
Nie zabiorę panu/-i dużo czasu.Je ne vais pas vous retenir longtemps.
Nie zbliżaj się, (zaraz) poparzysz się!Ne t’approche pas, tu vas te brûler !
Nie zrobię tego ćwiczenia. Jest za trudne.Je ne vais pas faire cet exercice. Il est trop difficile.
Nikt nic nie powie? Personne ne va rien dire ?
Odbierzesz dzieci ze szkoły?Tu vas chercher les enfants à l’école ?
Odjeżdżacie?Vous allez partir ?
Odpocznę.Je vais me reposer.
On nie będzie świętować swoich urodzin w restauracji.Il ne vas pas fêter son anniversaire dans un restaurant.
On pojedzie pociągiem / autobusem / do Dunkierki.Il va prendre le train / le bus / pour Dunkerque.
On zaraz do mnie przyjdzie.Il va venir chez moi.
Ona (zaraz) wykąpie się.Elle va prendre son bain.
Ona przyjedzie do mnie za godzinę.Elle va arriver chez moi dans une heure.
Ona zadzwoni na policję.Elle va appeler la police.
One przyjadą w przyszły piątek.Elles vont arriver vendredi prochain.
Oni będą spacerować. Ils vont se promener.
Oni kupią ten drogi zegarek.Ils vont acheter cette chère montre.
Oni otrzymają prezenty.Ils vont recevoir des cadeaux.
Oni wezmą ślub (pobiorą się) 1 sierpnia.Ils vont se marier le 1 août.
Oprowadzę ciebie po moim rodzinnym mieście.Je vais te promener dans ma ville natale.
Oszaleję, jeśli będę musiał czekać sześć godzin.Je vais devenir fou si je dois attendre six heures.
Po kolacji cała rodzina będzie oglądać telewizję. Après le dîner toute la famille va regarder la télé.
Poczekaj na mnie, wyjdę razem z tobą.Attends-moi, je vais sortir avec toi.
Poczekaj! Zaraz zobaczysz!Attends ! Tu vas voir !
Poczekam aż przyjdziesz.Je vais attendre jusqu’à ce que tu viennes.
Poczekamy w restauracji.Nous allons attendre dans le restaurant.
Podejmiemy niezbędne kroki.Nous allons faire les démarches nécessaires.
Podleję kwiaty, które zdobią mój ogród.Je vais arroser les fleurs qui décorent mon jardin.
Podrzucę cię na dworzec.Je vais t’emmener à la gare.
Podzielimy się tym z wami.Nous allons le partager avec vous.
Pojadę do Prowansji na dziesięć dni.Je vais partir en Provence pour dix jours.
Pojadę z moim ojcem na zakupy.Je vais aller avec mon père pour faire des achats.
Pojedziemy taksówką.Nous allons prendre le taxi.
Pokażę państwu drogę, która prowadzi do Lille.Je vais vous montrer le chemin qui mène à Lille.
Polubisz to! / Spodoba ci się to!Tu vas aimer ça !
Położymy się o północy.Nous allons nous coucher à minuit.
Popilnujesz mojego bagażu? Muszę iść do toalety. Tu vas surveiller mon bagage ? Je dois aller aux toilettes.
Poprawimy nasze wyniki.Nous allons améliorer nos résultats.
Poproszę ich o pomoc.Je vais leur demander de l’aide.
Poradzę się mojego prawnika.Je vais consulter mon avocat.
Porozmawiam z moim dyrektorem. Je vais parler avec mon directeur.
Posłuchaj mnie dobrze, wytłumaczę ci.Écoute-moi bien, je vais t’expliquer.
Pospacerujemy po lesie.Nous allons nous promener dans la forêt.
Pożałuje tego, co mi dzisiaj powiedział!Il va regretter ce qu’il m’a dit aujourd’hui !
Pójdę na basen.Je vais aller à la piscine.
Przeczytam moje e-maile. Je vais lire mes e-mails.
Przeczytam tobie twój horoskop.Je vais te lire ton horoscope.
Przemyślę to.Je vais y réfléchir.
Przygotuję się do wyjścia do pracy. Je vais me préparer pour sortir au travail.
Przyłączysz się do nas?Tu vas nous rejoindre?
Samolot przyleci z opóźnieniem około dwóch godzin.L’avion va arriver avec un retard de près de deux heures.
Spodoba się wam ten film.Vous allez adorer ce film.
Spóźnisz się!Tu vas être en retard !
Spróbujemy go przekonać.Nous allons essayer de le persuader.
Spróbuję to zrobić.Je vais essayer de le faire.
Tego lata nie będę podróżować z powodu pandemii Covid-19.Cet été, je ne vais pas voyager en raison de la pandémie de Covid-19.
Umalujesz się przed wyjściem?Vas-tu te maquiller avant de sortir ?
Umyję sobie zęby.Je vais me laver mes dents.
Usiądę z przodu, żeby wszystko widzieć.Je vais m’asseoir en avant pour tout voir.
W przyszłym roku będzie miała 18 lat.L’année prochaine, elle va avoir 18 ans.
W ten piątek nie pójdziecie do szkoły. Ce vendredi vous n’allez pas aller à l’école.
Wejdę na sam szczyt góry Kilimandżaro.Je vais monter jusqu’en haut de la montagne du Kilimandjaro.
Wezmę urlop. Je vais prendre mon congé.
Wiesz co? Oni się pobierają pod koniec miesiąca i pojadą w podróż poślubną na Malediwy! Tu sais quoi ? Ils vont se marier à la fin du mois et ils vont partir en voyage de noces aux Maldives!
Wkrótce wyjadę do Grecji.Je vais partir en Grèce bientôt.
Wkrótce wyjedziesz do Tuluzy.Tu vas bientôt partir à Toulouse.
Wkrótce zrozumiecie, co chciałem wam powiedzieć.Vous allez comprendre ce que je voulais vous dire.
Włączę radio.Je vais allumer la radio.
Wrócę do was w przyszłym roku. Je vais revenir chez vous l’année prochaine.
Wstanę o godz. 9:00 rano. Je vais me lever à 9 heures du matin.
Wszystko ci wynagrodzę.Je vais te dédommager de tout.
Wyjdę z domu o godz. 18:00.Je vais quitter la maison à 18h00.
Wymienię złoty na euro.Je vais changer les zlotys contre les euros.
Wyprzedaż jesienna skończy się jutro. Les soldes d’hiver vont finir demain.
Za kilka minut odpoczniecie w naszym samochodzie.Dans quelques minutes, vous allez vous reposer dans notre voiture.
Zaangażuję się mocno w kampanię wyborczą.Je vais m’engager fortement dans la campagne électorale.
Zabiorę ją do kina.Je vais la prendre au cinéma.
Zaczekaj, naprawię swój błąd!Attends, je vais réparer ma faute !
Zadzwonię do moich rodziców. Je vais téléphoner à mes parents.
Zadzwonię do mojego kolegi.Je vais téléphoner à mon copain.
Zadzwonisz do swoich rodziców?Est-ce que tu vas téléphoner à tes parents ? / Vas-tu téléphoner à tes parents ?
Zajmę się domem podczas waszej nieobecności.Je vais m’occuper de la maison pendant votre absence.
Zajmę się tym.Je vais m’en occuper.
Zamierzacie iść na dyskotekę dziś wieczorem?Vous allez aller à la discothèque ce soir ?
Zamierzam kupić dużo rzeczy we Francji.Je vais acheter beaucoup de choses en France.
Zamknę ono. Zimno mi.Je vais fermer la fenêtre. J’ai froid.
Zanim pojadę na lotnisko napiję się kawy.Avant d’aller à l’aéroport je vais prendre un café.
Zaraz będę czytać interesującą książkę.Je vais lire un livre intéressant.
Zaraz będzie padać! Trzeba się gdzieś schować!Il va pleuvoir ! Il faut se cacher quelque part !
Zaraz coś zjem. Je vais manger quelque chose.
Zaraz kupię jakąś gazetę.Je vais acheter un journal.
Zaraz nauczycie się jak używać „le futur proche”.Vous allez apprendre comment utiliser « le futur proche ».
Zastanowimy się nad tą kwestią.Nous allons réfléchir sur cette question.
Zaśpiewamy twoją piosenkę.On va chanter ta chanson.
Zaśpiewamy wam naszą piosenkę.Nous allons vous chanter notre chanson.
Zmienię pracę.Je vais changer de travail.
Zostaniecie tutaj długo?Est-ce que vous allez rester ici longtemps ? / Allez-vous rester ici longtemps ?
Zrobię to po swojemu.Je vais le faire à ma façon.
Zrobię, co w mojej mocy.Je vais faire tout mon possible.
Zważę się.Je vais me peser.

À la prochaine !