Dane osobowe w j. niemieckim (Personalangaben)

Dzień dobry! / Guten Tag!

W wielu codziennych sytuacjach niezbędna jest znajomość podstawowych niemieckich pojęć związanych z danymi osobowym. Z taką potrzebą spotykamy się zwłaszcza podczas podróży po krajach niemieckojęzycznych i zameldowania w hotelach, wypełniania różnych formularzy internetowych i składania wniosków o wydanie dokumentów urzędowych. Dlatego też poniżej przedstawiam słownictwo, które najczęściej występuje w różnego rodzaju formularzach. Oddzielną pozycję stanowią przykłady pytań i odpowiedzi związanych z danymi osobowymi w wersji polsko-niemieckiej.

Rzeczowniki:
adres – die Adresse (-n), die Anschrift (-en)
adres e-mail – die E-Mail-Adresse (-n), die elektronische Anschrift (-en)
adres pocztowy – die Postanschrift
adres służbowy – die Dienstadresse (-n)
adres stały – ständige Adresse
adres tymczasowy – vorübergehende Adresse
adres zameldowania – die Wohnadresse
dane osobowe – Personalangaben / Angaben zur Person / Personaldaten
data urodzenia – das Geburtsdatum
data zawarcia małżeństwa – das Datum der Eheschließung
dorosły, dorosła osoba – der / die Erwachsene
doświadczenie zawodowe – berufliche Erfahrung
drugie miejsce zamieszkania – der Zweitwohnsitz
dzielnica – das Stadtviertel
emeryt – der Rentner (-), der Pensionär (-e)
hobby – das Hobby (-s)
ilość dzieci – die Kinderzahl
imię – der Vorname (-n)
język obcy – die Fremdsprache (-n)
język ojczysty – die Muttersprache (-n)
kawaler – der Junggeselle
kobieta – die Frau (-en)
kod pocztowy – die Postleitzahl (-en), PLZ
kolor oczu – die Augenfarbe
kraj – das Land, die Länder
kraj pochodzenia – das Herkunftsland
małżonek – der Ehegatte, der Ehemann, der Ehepartner
małżonka – die Ehegattin, die Ehefrau, die Ehepartnerin
matka – die Mutter
mężczyzna – der Mann
miejsce pobytu – der Aufenthaltsort
miejsce pracy – der Arbeitsplatz, die Arbeitsplätze
miejsce urodzenia – der Geburtsort (-e)
miejsce zamieszkania – der Wohnort (-e), der Wohnsitz (-e)
miejsce zamieszkania w chwili urodzenia dziecka – der Wohnort zur Zeit der Geburt des Kindes
narodowość – die Nationalität
nazwisko – der Familienname (-n) / der Name (-n) / der Nachname (-n)
nazwisko panieńskie – der Mädchenname
nazwisko przed/po zawarciu małżeństwa – der Familienname vor/nach der Eheschließung
nazwisko rodowe – der Geburtsname
nazwisko rodowe matki – der Geburtsname der Mutter
niepełnosprawność – die Behinderung
numer domu – die Hausnummer (-n)
numer dowodu osobistego – die Personalausweisnummer
numer karty kredytowej – die Kreditkartennummer (-n)
numer konta – die Kontonummer (-n)
numer mieszkania – die Wohnungsnummer (-n)
numer paszportu – die Reisepassnummer
numer telefonu – die Telefonnummer (-n)
numer ubezpieczenia społecznego – die Sozialversicherungsnummer (-n)
numer telefonu komórkowego – die Handynummer (-n)
obywatelstwo – die Staatsangehörigkeit (-en)
ochrona danych osobowych – der Datenschutz
ojciec – der Vater
okres pobytu – die Aufenthaltsdauer
osoba samotna – der / die Alleinstehende
osoba samotnie wychowująca dziecko – der / die Alleinerziehende
pan – der Herr (-en)
pani – die Frau (-en)
panna – die Junggesellin
płeć (mężczyzna, kobieta) – das Geschlecht (männlich, weiblich)
pobyt czasowy / stały – vorübergehender / ständiger Aufenthalt
pochodzenie – die Herkunft, die Abstammung
podpis – die Unterschrift (-en)
podstawowe miejsce zamieszkania – der Hauptwohnsitz
prawo do ochrony danych osobowych – das Datenschutzrecht
przekazywanie danych osobowych – die Weitergabe von Personendaten
przetwarzanie danych osobowych – die Datenverarbeitung
rodzeństwo – das Geschister, die Geschwister (l.mn.)
rodzice – die Eltern
rozwodnik – der Geschiedene
rozwódka – die Geschiedene
singiel – der Single
stałe miejsce zamieszkania – der Hauptwohnsitz
stan cywilny – der Familienstand
tymczasowe miejsce zamieszkania – der Nebenwohnsitz
ulica – die Straße (-n)
urodziny – der Geburtstag (-e)
ustawa o ochronie danych osobowych – das Datenschutzgesetz
wdowa – die Witwe (-n)
wdowiec – der Witwer (-)
wiek – das Alter
właściciel konta – der Kontoinhaber
wykształcenie – die Ausbildung
wyznanie – die Religionszugehörigkeit
wzrost – die Körpergröße
zainteresowania – die Interessen
zameldowanie tymczasowe – der Nebenwohnsitz
zawód – der Beruf (-e)
zmiana adresu – die Anschriftsänderung, die Adressenänderung
znaki szczególne – besondere Kennzeichen

Przymiotniki:
bezdzietni – kinderlos
bezrobotny – arbeitslos
dorosły (a) – erwachsen
małoletni – unmündig
męski – männlich
niepełnoletni – minderjährig
niepełnosprawny – behindert
nieżonaty / niezamężna – ledig
owdowiały (a) – verwitwet
pełnoletni (a) – volljährig
rozwiedziony (a) – geschieden
samotny (a) – allein, alleinstehend
samotnie wychowujący (a) – alleinerziehend
uprzednio karany (a) – vorbestraft
wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego – ausgestellt vom Standesamt
żeński – weiblich
żonaty / zamężna – verheiratet

Zdania w wersji polsko-niemieckiej do analizy:

Chodzisz jeszcze do szkoły? – Nie, ukończyłem już moją szkołę.Gehst du noch zur Schule? – Nein, ich habe schon meine Schule beendet.
Co pan/-i studiuje? – Studiuję germanistykę. Was studieren Sie? – Ich studiere Germanistik.
Co studiujesz? – Studiuję psychologię.Was studierst du? – Ich studiere Psychologie.
Czy był pan uprzednio karany?Waren Sie vorbestraft?
Czy ma pan/-i jeszcze rodziców? – Tak, moi rodzice jeszcze żyją.Haben Sie noch Eltern? – Ja, meine Eltern leben noch.
Dlaczego chciałby pan wiedzieć, ile mam lat i gdzie mieszkam?Warum möchten Sie wissen, wie alt ich bin und wo ich wohne?
Gdzie pracujesz / pracuje pan/-i? – Pracuję w biurze.Wo arbeitest du / arbeiten Sie? – Ich arbeite im Büro.
Gdzie się pan urodził / pani urodziła / państwo urodzili? – Urodziłem się w Krakowie.Wo sind Sie geboren? – Ich bin in Kraków geboren.
Gdzie się urodziłeś? – Urodziłem się w Gdańsku.Wo bist du geboren? – Ich bin in Gdańsk geboren.
Gdzie żyje / mieszka pan/-i? – Mieszkam w Hamburgu.Wo leben / wohnen Sie? – Ich wohne in Hamburg.
Gdzie żyjesz / mieszkasz? – Mieszkam w Wiedniu.Wo lebst / wohnst du? – Ich wohne in Wien.
Ile lat ma pańska córka? – Moja córka ma 7 lat.Wie alt ist Ihre Tochter? – Meine Tochter ist 7 Jahre alt.
Ile ma pan/-i dzieci? – Mam dwie córki.Wie viele Kinder haben Sie. – Ich habe zwei Töchter.
Ile masz / ma pan/-i lat? – Mam 30 lat.Wie alt bist du / sind Sie? – Ich bin 30 Jahre alt.
Ile masz / ma pan/-i wzrostu? – Mam 1,75 m.Wie groß bist du / sind Sie? – Ich bin 1,75 Meter groß.
Ile znasz / zna pan/-i języków? – Znam pięć języków: polski, hiszpański, niemiecki, angielski i francuski.Wie viele Sprachen sprichst du / sprechen Sie? – Ich spreche fünf Sprachen: Polnisch, Spanisch, Deutsch, Englisch und Französisch.
Jak brzmi pana / pani / państwa nazwisko? – Moje nazwisko to Schmidt.Wie lautet Ihr Familienname? – Mein Familienname lautet Schmidt.
Jak duża jest pana / pani rodzina? – Moja rodzina składa się z czterech osób.Wie groß ist Ihre Familie? – Meine Familie besteht aus vier Personen.
Jak masz na imię? – Mam na imię Klaudia.Wie ist dein Vorname? – Mein Vorname ist Klaudia.
Jak nazywają się twoje / pana / pani dzieci? Moje dzieci nazywają się Monika i Robert.Wie heißen deine / Ihre Kinder? – Meine Kinder heißen Monika und Robert.
Jak się nazywasz? – Nazywam się Patrycja.Wie heißt du? – Ich heiße Patrycja.
Jak się pan/-i nazywa? / Jak się państwo nazywają? – Nazywam się Regina Schmidt.Wie heißen Sie? – Ich heiße Regina Schmidt.
Jaką ma pan/-i narodowość? – Mam polską narodowość.Was für eine Nationalität haben Sie? – Ich habe die polnische Nationalität.
Jaki jest kod pocztowy Hamburga? – Kod pocztowy Hamburga to 20095.Wie ist die Postleitzahl von Hamburg? – Die Postleitzahl von Hamburg ist 20095.
Jaki jest pani / pana / państwa adres? – Mój adres to Reisnerstraße X, 1030 Wiedeń.Wie lautet Ihre Adresse? / Wie ist deine / Ihre Adresse? – Meine Adresse ist Reisnerstraße X, 1030 Wien.
Jaki jest pani / pana stan cywilny? – Jestem niezamężna / nieżonaty.Wie ist Ihr Familienstand? – Ich bin ledig.
Jaki jest twój / pani / pana numer telefonu komórkowego? – Numer mojego telefonu komórkowego to ...Wie ist deine / Ihre Handynummer? – Meine Handynummer ist ...
Jakie jest pani / pana nazwisko? – Moje nazwisko to ...Wie ist Ihr Name? – Mein Name ist ...
Jakie masz hobby? – Moje hobby to pływanie, jazda na rowerze i spacerowanie.Was sind deine Hobbys? – Meine Hobbys sind Schwimmen, Radfahren und Spazierengehen.
Jakie masz / ma pan/-i wykształcenie? – Mam wyższe wykształcenie ekonomiczne. Welche Ausbildung hast du / haben Sie? – Ich habe einen Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften.
Jakiego uczysz się / uczy się pan/-i zawodu? – Uczę się na mechanika samochodowego.Welchen Beruf lernst du / lernen Sie? – Ich mache eine Ausbildung zum Pkw-Mechaniker.
Jestem z pochodzenia Polakiem.Ich bin polnischer Herkunft.
Jestem wdowcem. Moja żona zmarła pięć lat temu.Ich bin verwitwet. Meine Frau ist vor fünf Jahren gestorben.
Jeszcze jestem singlem.Ich bin noch Single.
Każdy człowiek ma hobby. Jakie są pani / pana hobby? – Moje hobby to bieganie, taniec i podróże.Jeder Mensch hat Hobbys. Was sind Ihre Hobbys? – Meine Hobbys sind Laufen, Tanzen und Reisen.
Kiedy i gdzie się pan/-i urodził/-a urodziła? – Urodziłem się 1 stycznia 1990 r. w Krakowie.Wann und wo sind Sie geboren? – Ich bin am 1. Januar 1990 in Kraków geboren.
Kiedy i gdzie się urodziłeś? – Urodziłem się 7 lipca 1980 r. w Warszawie.Wann und wo bist du geboren? – Ich bin am 7. Juli 1980 in Warschau geboren.
Kiedy masz / ma pan/-i urodziny? – Moje urodziny są 4 listopada. Wann hast du / haben Sie Geburtstag? – Mein Geburtstag ist am 4. November.
Kiedy są twoje / pani /pana urodziny? – Moje urodziny są w grudniu.Wann ist dein / Ihr Geburtstag? – Mein Geburtstag ist im Dezember.
Kim jest pan/-i z zawodu? – Z zawodu jestem nauczycielem języka niemieckiego.Was sind Sie von Beruf? – Ich bin Deutschlehrer von Beruf.
Kim jesteś z zawodu? – Z zawodu jestem lekarzem.Was bist du von Beruf? – Ich bin Arzt von Beruf.
Mam podwójne obywatelstwo.Ich habe eine doppelte Staatsangehörigkeit.
Ma pan/-i rodzeństwo? – Tak, mam siostrę i brata.Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester und einen Bruder.
Masz / ma pan/-i jakąś pracę? – Tak, pracuję jako projektant mody.Hast du / Haben Sie eine Arbeit? – Ja, ich arbeite als Modedesigner.
Masz jakieś hobby? – Moje hobby to czytanie, fotografowanie, gotowanie i jazda na rowerze.Hast du ein Hobby? – Meine Hobbys sind Lesen, Fotografieren, Kochen und Radfahren.
Masz rodzeństwo? – Tak, mam dwie siostry.Hast du Geschwister? – Ja, ich habe zwei Schwestern.
Mieszkam jeszcze u moich rodziców.Ich wohne noch bei meinen Eltern.
Mieszkamy od trzech lat przy Friedrichstraße w Berlinie. Mój numer domu to 20.Wir wohnen seit drei Jahren in der Friedrichstraße in Berlin. Meine Hausnummer ist 20.
Mieszkasz / mieszka pan/-i sam? – Nie, mieszkam z moją żoną.Wohnst du / Wohnen Sie allein? – Nein, ich wohne mit meiner Frau.
Moja rodzina składa się z pięciu osób. Meine Familie besteht aus fünf Personen.
Moje panieńskie nazwisko było ...Mein Mädchenname war ...
Może mi pan/-i podać swój numer telefonu?Würden Sie mir bitte Ihre Telefonnummer geben?
Nasz syn ma pięć lat, a nasza córka ma dopiero trzy lata.Unser Sohn ist fünf Jahre alt, und unsere Tochter ist erst drei.
Nazywam się ... Ich heiße ...
Nie jestem jeszcze żonaty.Ich bin noch nicht verheiratet.
Nie mam jeszcze dzieci.Ich habe noch keine Kinder.
Od kiedy mieszkasz we Frankfurcie nad Menem? – Od paru lat.Seit wann wohnst du in Frankfurt am Main? – Seit ein paar Jahren.
Od kiedy pan/-i / państwo tam mieszkają? – Mieszkamy tam od roku.Seit wann wohnen Sie dort? – Wir wohnen dort seit einem Jahr.
Oni żyją w wolnym związku. Sie leben in einer offenen Beziehung.
Pani / Pana miejsce urodzenia, proszę.Ihren Geburtsort, bitte.
Podał/-a pan/-i fałszywe dane osobowe.Sie haben falsche Personaldaten angegeben.
Poproszę pański dowód osobisty. – Proszę, to jest mój dowód osobisty.Ihren Ausweis, bitte. – Hier ist mein Ausweis, bitte.
Pracuje pan/-i czy studiuje? – Od roku pracuję w banku.Arbeiten oder studieren Sie? – Seit einem Jahr arbeite ich bei einer Bank.
Pracujesz czy studiujesz? – Jeszcze studiuję.Arbeitest oder studierst du? – Ich studiere noch.
Proszę podać kod pocztowy. Geben Sie bitte die Postleitzahl an.
Proszę podać pani / pana / państwa numer telefonu.Geben Sie bitte Ihre Telefonnummer an.
Proszę podać pani / pana imię i nazwisko.Geben Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen an. / Bitte geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen an.
Proszę podać pani /pana / państwa e-mail.Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an.
Proszę podać swoją datę i miejsce urodzenia.Geben Sie bitte Ihr Geburtsdatum und Ihren Geburtsort an.
Proszę pokazać jakiś dokument tożsamości. Bitte weisen Sie sich aus.
Proszę wypełnić ten formularz. Bitte füllen Sie dieses Formular aus.
Przy jakiej ulicy mieszkasz? – Mieszkam w Monachium przy Maria-Theresia-Straße. In welcher Straße wohnst du? – Ich wohne in München in der Maria-Theresia-Straße.
Skąd pan/-i / państwo pochodzą? – Pochodzimy z Austrii.Woher kommen Sie? – Wir kommen aus Österreich.
Skąd pochodzą pani / pana rodzice? – Moi rodzice pochodzą z Warszawy.Woher kommen Ihre Eltern? – Meine Eltern kommen aus Warschau.
Urodziłem się w Saarbrücken. Lubię żyć w dużym mieście.Ich bin in Saarbrücken geboren. Ich lebe gern in der Großstadt.
W jakich językach obcych mówisz / mówi pan/-i? – Mówię po angielsku i hiszpańsku.Welche Fremdsprachen sprichst du / sprechen Sie? – Ich spreche Englisch und Spanisch.
W jakim wieku są twoje / pani / pana dzieci? – Moje dzieci mają poniżej 6 lat.Wie alt sind deine / Ihre Kinder? – meine Kinder sind unter 6 Jahren.
W jakim kraju pan/-i mieszka / państwo mieszkają? – Obecnie mieszkamy w Niemczech.In welchem Land wohnen Sie? – Zurzeit wohnen wir in Deutschland.
Zmieniłem mój adres. Teraz mieszkam w Heidelbergu, w Badenii-Wirtembergii.Ich habe meine Adresse geändert. Jetzt wohne ich in Heidelberg, in Baden-Württemberg.

Ich wünsche Dir alles Gute!