Czasowniki „quedar” i „quedarse” w j. hiszpańskim (Los verbos „quedar” y „quedarse”)

Vista delante del Archivo General de Indias de Sevilla

Hola, ¿qué tal?

W tym wpisie przyjrzymy się różnym znaczeniom czasowników „quedar” i „quedarse” w języku hiszpańskim.

Znaczenia czasownika „quedar”:
1. quedar con alguien – umawiać się, spotykać się z kimś [czasownik „quedar” odmienia się regularnie wg schematu I grupy koniugacji]
2. quedar en algo (acordar) – umawiać się na coś, ustalać coś
3. quedar – zostawać [w znaczeniu, że coś komuś jeszcze zostało; w tym przypadku czasownik ten odmienia się jak „gustar”, czyli z zaimkami dopełnienia dalszego me, te, le, nos, os, les]
4. quedar eliminado – zostać wykluczonym (wyeliminowanym)
5. quedar bien / mal – pasować / nie pasować, dobrze / źle leżeć [o ubraniach]
6. quedar (resultar; para señalar el resultado de una acción o situación) – wynikać, zajmować miejsce [rezultaty, wyniki sportowe]
7. quedar (estar situado) – leżeć, znajdować się
8. quedar por alguien (p.ej. por cobarde) – wychodzić np. na tchórza

Znaczenia czasownika zwrotnego „quedarse”:
1. (po)zostawać gdzieś, zatrzymywać się gdzieś, nocować (permanecer o estar durante algún tiempo en un lugar) [w znaczeniu, że ktoś pozostaje przez pewien czas w jakimś miejscu]
2. quedarse con (tener la posesión de algo, comprar, adquirir) [brać coś od kogoś, kupować coś sobie, decydować się na zakup czegoś]
3. quedarse ciego / viudo / mudo / triste / muerto etc. – oślepnąć / owdowieć / oniemieć / posmutnieć / przerazić się śmiertelnie itd. [nagła zmiana stanu]
4. quedarse – zatrzymywać coś sobie

Przykłady zdań do analizy z czasownikami „quedar” i „quedarse”

¡Ayer no quedamos en eso!Wczoraj tego nie uzgadnialiśmy!
Ayer tenía 500 euros y ahora solo me quedan 50 euros. Wczoraj miałem 500 euro, a teraz zostało mi tylko 50 euro.
¿A qué hora quedamos? – Quedamos a las ocho de la tarde.O której godzinie się spotkamy? – Spotkamy się o godzinie ósmej wieczorem.
Aún queda mucho por hacer, pero lo haremos.Zostało jeszcze dużo do zrobienia, ale to zrobimy.
¿Cómo me queda este traje? – Este traje te queda bien.Jak mi pasuje ten garnitur? – Ten garnitur dobrze ci pasuje.
¿Cómo quedó el partido de fútbol?Jaki był wynik meczu piłkarskiego?
Cuando estuve en Costa Rica, me quedé en un hotel de lujo. Gdy byłem w Kostaryce, zatrzymałem się w luksusowym hotelu.
Cuando me lo dijo me quedé mudo.Oniemiałem, gdy mi to powiedział.
Cuando vaya a Córdoba me quedaré en casa de mis amigos. Kiedy pojadę do Kordoby, zatrzymam się w domu moich przyjaciół.
¿Cuántas clases de español nos quedan? – Tenemos las clases cuatro veces a la semana.Ile zostało nam zajęć z j. hiszpańskiego? – Zajęcia mamy cztery razy w tygodniu.
¿Cuánto tiempo me queda para hacer el curso?Ile czasu mi pozostało, żeby ukończyć ten kurs?
Cuántos alumnos quedan?Ilu zostało uczniów?
¿Dónde habíamos quedado?Na czym stanęliśmy?
¿Dónde quedamos? – Quedamos en el casco viejo.Gdzie się spotkamy? – Spotkamy się na starówce.
Durante mi viaje de servicios a Panamá, me quedé en un hotel de 5 estrellas a la orilla del mar Caribe. Podczas mojej podróży służbowej do Panamy zatrzymałem się w 5-gwiazdkowym hotelu nad Morzem Karaibskim.
El ascensor queda fuera de servicio por una avería.Winda przestała funkcjonować na skutek awarii.
El hospital queda fuera de servicio tras bombardeo.Szpital przestał funkcjonować po bombardowaniu.
El profesor dijo que la escuela queda cerca de su casa.Nauczyciel powiedział, że szkoła leży (znajduje się) blisko jego domu.
El Real Madrid quedó primero en la Liga de Campeones de la UEFA.Real Madryt zajął pierwsze miejsce w Lidze Mistrzów UEFA.
Ellos se quedan con un coche eléctrico.Oni kupują samochód elektryczny.
¿En qué quedamos?Co postanawiamy?
Este color te queda muy bien. Ten kolor bardzo dobrze ci pasuje.
Esta camisa le queda bien.Ta koszula dobrze na nim leży.
Está lloviendo, por eso me quedo en casa.Pada, więc zostanę w domu.
Estos pantalones no te quedan bien.Te spodnie tobie nie pasują.
He quedado con las manos cruzadas.Stałem z założonymi rękami.
La casa ha quedado deshabitada durante décadas.Dom pozostawał niezamieszkany przez dziesięciolecia.
La iglesia queda lejos de mi casa.Kościół znajduje się daleko od mojego domu.
La mayoría de los trabajadores que se han quedado sin empleo son mujeres.Większość pracowników, która została bez pracy, to kobiety.
La recesión ha quedado atrás.Recesja jest za nami.
La selección nacional queda eliminada del Mundial de Qatar.Reprezentacja narodowa została wykluczona z mistrzostw świata w Katarze.
Me he quedado sin palabras.Zaniemówiłem.
Me quedan dos meses para terminar mis estudios.Pozostały mi dwa miesiące do ukończenia studiów.
Me quedan muchos problemas por resolver.Pozostaje / pozostało mi wiele problemów do rozwiązania.
Me quedan solo cinco euros.Pozostało mi tylko pięć euro.
Me quedé ciego y sólo me sentía libre nadando.Oślepłem i tylko pływając czułem się wolny.
Me quedé contento cuando me dijeron que llamaste.Ucieszyłem się, gdy mi powiedzieli, że dzwoniłaś.
Me quedo al poder y vamos a continuar con la transformación de nuestro país.Pozostaję u władzy i będziemy kontynuować transformację w naszym kraju.
Me quedo aquí.Zostaję tutaj.
Me quedo en la cama porque estoy enfermo.Zostaję w łóżku, bo jestem chory.
Me quedaron muy buenos recuerdos de Panama.Pozostały mi bardzo dobre wspomnienia z Panamy.
Mi amor por ti se ha quedado en mí y creo que para siempre.Moja miłość do ciebie pozostała we mnie i wierzę, że już na zawsze.
Mis amigos quedaron ayer en el anfiteatro y no me llamaron.Moi znajomi spotkali się wczoraj w amfiteatrze i do mnie nie zadzwonili.
No me queda más que estar de acuerdo contigo.Nie pozostaje mi nic innego jak się z tobą zgodzić.
No me quedó nada de esa conversación. Nie pamiętałem nic z tamtej rozmowy.
No nos queda tiempo para ir al Museo Nacional del Prado.Nie mamy już czasu, żeby iść do Narodowego Muzeum Prado.
No te puedes quedar con lo que no es tuyo.Nie możesz brać sobie tego co nie jest twoje.
No queda pan.Nie ma już chleba.
Nos hemos quedado sin dinero.Zostaliśmy bez pieniędzy.
Nos queda mucho camino por recorrer.Pozostaje nam długa droga do przebycia.
Nos quedamos en casa porque llueve.Zostajemy w domu, bo pada deszcz.
Perdón, ¿queda muy lejos un aeropuerto? Przepraszam, czy daleko zostało do lotniska?
¿Por qué no quedamos?Może się spotkamy?
Preferiría quedarme aquí.Wolałbym zostać tutaj.
Prefiero quedarme en casa.Wolę (po)zostać w domu.
¿Qué le pasa al coche si se queda sin gasolina?Co stanie się z samochodem, gdy skończy się benzyna?
Queda un bocadillo de salmón ahumado, ¿quieres?Została jedna kanapka z wędzonym łososiem. Chcesz?
Quedamos en que no ibas a mentir.Umówiliśmy się, że nie będziesz kłamać.
Quedamos en vernos en la estación de trenes. Ustaliliśmy, że spotkamy się na stacji kolejowej.
¿Quedamos mañana por la mañana para il al Instituto Cervantes?Spotkamy się jutro rano, żeby pójść do Instytutu Cervantesa?
Quedamos para ir al lago. Umawiamy się (umówiliśmy się), żeby pójść nad jezioro.
¡Quédate donde estás!Zostań, gdzie jesteś!
¿Quieres quedar conmigo? Chcesz się umówić / spotkać ze mną?
¿Sabes que elle se ha quedado embarazada?Wiesz, że ona zaszła w ciążę?
Se ha quedado calvo.Stał się łysy.
Si no te comes la comida, te quedarás sin postre.Jeśli nie zjesz obiadu, zostaniesz bez deseru.
Solo me queda esperar.Pozostaje mi tylko czekać.
Sólo un deseo me queda.Pozostaje mi tylko jedno życzenie.
Solo quedan dos horas para llegar al aeropuerto de San José.Pozostały tylko dwie godziny, aby dotrzeć na lotnisko w San José.
¿Te gusta este bolígrafo? Quédatelo. Podoba ci się ten długopis? Zatrzymaj go sobie.
Tengo que ir al supermercado porque no me quedan pepinos, lechuga y tomates. Muszę iść do supermarketu, ponieważ nie mam już ogórków, sałaty i pomidorów.
Todo quedó de una simple discusión.To wszystko wynikło ze zwykłej rozmowy.
Vamos a quedarnos en casa y vamos a aprender español. Zostajemy w domu i będziemy uczyć się hiszpańskiego.
Ya me he decidido, me quedo con los pantalones negros.Już zdecydowałem się, biorę czarne spodnie.
Ya no me queda nada por vender. Nie mam już nic do sprzedania.

¡Espero que haya quedado todo bien claro! Muchas gracias y hasta la próxima.